0

Lokys ir pelė

lapkričio 8, 2012 Baltų kalbos

Dauguma žino pasaką apie lokį ir pelę, o ar žinote kaip ji skamba kitomis baltų kalbomis?

Lokys ir pelė

Lokys, savo migyje gulėdamas, kartą pačiupęs vieną nerupestingą pelę. Pelė pradėjusi labai prašyti, kad paleistų ją, nelaimės atveju ji irgi jam pagelbėsianti. Iš tokios pagalbos lokys pasijuokęs ir paleidęs pelę.

Kartą lokys patekęs i gaudytojų kilpas ir niekaip neišsivadavęs kaip besistengdamas. Pagaliau atbėgusi paleistoji pelė, nugraužusi kilpą ir taip padėjusi lokiui išsivaduoti.

Lācis un pele

Lācis, savā migā gulēdams, reiz saķēris vienu nebēdīgu peli.
Pele nu sākusi dikti lūgties, lai palaižot šo vaļā, nelaimes gadījumā šī arī viņam palīdzēšot. Par tādu palīdzību lācis pasmējies un palaidis peli vaļā.

Reiz lācis iekritis ķērāju cilpās un nekā vairs neticis vaļā, lai rāvies kā raudamies. Pedīgi atskrējusi atlaistā pele, pārgrauzusi cilpu un tā palīdzējusi lācim tikt vaļā.

Luokīs ė pelie

Luokīs, sava mėgie goliedams, sīkė nučiopa vėina navielība palė. Pelie pradiejė nuognē prašītė, ka palēstom anon, ėštėkos biedā ana ėrgė anam pagelbies. Ėš tuokės pagelbas luokīs pasėjoukė ė palēda pelė.

Sīkė luokīs patekės i gaudītuojė kėlpas ė nikāp naėšsėvadous, ka ė kāp stėngies. Pagaliau atbiega palēstuojė pelie, nugraužė kėlpa ė tāp pagelbiejė luokiou ėšsėvadoutė.

Luocs i pele

Luocs, sovā mygā gulādams, reizi sagivs vīnu bezbiedeigu peli. Pele jāmuse cīši praseitīs, kab palaistu jū pa vaļai, šei jam taipoš bādā paleidzieškūte. Luocs nūsasmiejs taidam paleigam i palaids peli skrīt.

Cytu reizi luocs ītics giusteituoju cylpūs i nikai navariejs izaraut, kai cīši naraudzeidams. Gols golā  atskriejuse pa vaļai palaistuo pele, puorgrauzuse cylpu i tai paliedziejuse luočam atsabreivuot.

Klākis be pelē

Migāntei klākis ainawārst gābi aīnan nizurgawingin pellin. Pelē pagaūwusi spārtai madlitun, kāi pawīrpinlai tennan, en nideiwūtiskwas prēipalu tenā wīrst pagalbusi. Iz stawīdan pagalban klākis smījuns si be pawīrpinuns pellin.

Rēizan klākis enpalluns en gaubtajan tīnklins be nikāigi nipawīrpinuns si kāigi īr stengāntei si. Ēnwangan perbīgusi  pawirpintā pelē, augreūzusi tīnklins be tītet pagalbusi klāķu pawīrpintun si.

Tekstai paimti iš čia

© 2012, Uosinis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.