0

Puntuko brolis

gruodžio 29, 2012 Akmenys, Kelionės po Lietuvą

Pašventupio šile, tarp aukštų eglių ir pušų, giliai įsirausęs į žemę slepiasi didžiulis riedulys – Puntuko brolis. Manoma, susiformavęs maždaug prieš 1.7-1,9 mlrd. metų dabartinėje Skandinavijos teritorijoje ir iš ten į dabartinę vietovę atgabentas priešpaskutinio Lietuvos teritoriją dengusio ledyno. Nors šis riedulys yra mažesnis už Puntuką ir visai kitos kilmės, tačiau nuo seno žmonių buvo vadinamas Puntuko broliu.


Legendoje pasakojama, kad kartą, vienos labai šaltos žiemos rytą žmonės atsikėlė ir triūsė savo namuose, kai išgirdo kažką iš dangaus lyg griaustinį atidundant. Visi labai išsigando galvojo, kad atėjo pasaulio pabaiga. Išbėgę į lauką pamatė, kad iš dangaus krenta didelis ugnies kamuolys. Nugalėję pirmąją baimę, nuėjo pažiūrėti ir pamatė didžiulį akmenį. Smarkiai krisdamas jis susmego į žemę ir tik nedidelė jo dalis liko paviršiuje. Vėliau žmonės jį pradėjo vadinti Puntuko broliu, nes jis savo dydžiu panašus į Puntuką. Kitas mitas byloja, kad kadaise gyvenę 2 broliai užsitraukė Perkūno nemalonę, šis už tai juos akmenimis pavertęs, tik vieną jų nudanginęs giliai į mišką, kur jo niekas nebegalėtų surasti.

mytrips.lt foto

Didžiausia Puntuko brolio apimtis siekia 18,57 metrus, o didžiausias matomas aukštis nuo žemės paviršiaus yra 1,85 m. Tik nedidelė jo dalis, t.y. nugara ir viršugalvis, kyšo iš žemės. Vienu įskilusiu kraštu jis primena mistinį, nasrus pražiodžiusį žvėrį, todėl Puntuko brolį supa daugybė mitų ir legendų. 1964 metais Puntoko broliui suteiktas geologinio gamtos paminklo statusas, o 1972 metais jis buvo paskelbtas archeologijos paminklu. Pasakojama, kad senovėje prie Puntuko brolio buvusi lietuvių šventykla, nors jos pamatų liekanų ieškota nekartą, bet neaptikta. Netoliese būta senos gyvenvietės. Šalia taip pat aptinkamas kitas archeologinis kultūros paveldo objektas – Pašventupio pilkapiai.

Puntuko brolį rasite Pašventupio kaime (Anykščių rajonas), prie Šventosios upės, Peniankų miške. Nuo kelio Anykščiai – Kavarskas link akmens veda sustatytos medinės nuorodos. Tikslios Puntuko brolio koordinatės nurodytos mūsų žemėlapyje.

mytrips.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.