0

Kas yra „Chevron“?

vasario 28, 2013 Pavojus sveikatai, Pavojus žmonijai

Robertas Didžiūnaitis//

Apie CHEVRON kalbėta daug. Nuomonių taip pat esama įvairių. Tad pažvelkime į nuorodas iš viso pasaulio, idant patys susidarytume savo nuomonę.


1) Chevron virš 25 metų (1964-1990) ištisai pylė į gamtą didžiulius kiekius nuodingų naftos gavybos atliekų Ekvadore, darydama tai sąmoningai, taip sutaupydama 3$ naftos bareliui. Ekvadoro teismas 2011 vasarį priteisė sumokėti $18mlrd.
Chevron’s Toxic Legacy in Ecuador

Pagal wikipedia šaltinį 8,6mlrd… TAČIAU CHEVRON ATSISAKĖ MOKĖTI, pavadinęs viską prievartavimu.
Environmental damage in Ecuador

Pagal BBC 2012.11.07 straipsnį $19mlrd., pradinė suma 8,6mlrd buvo padidinta po to kai Chevron nepripažino savo kaltės bei viešai neatsiprašė.
Argentina ‘freezes Chevron assets’ over Ecuador damage
Chevron’o žodžiais Ekvadoro teisininkai turi siekti JAV teismo patvirtinimo.
Perspėjimas LT, kas bus jei reiks bylinėtis su Chevron – tai vyks JAV teismuose….

Citata iš Chevrono lobisto, interviu su Newsweek metu, Vašingtone 2008m
„Mes negalime leisti kad mažos šalys taip grasintų didelėms kompanijoms“
“We can’t let little countries screw around with big companies like this.”
Lietuva taip pat yra „little country“


2) Mokesčių vengimas. Nuo 1970 iki 2000 Chevron išvengė 3,25 mlrd USD mokesčių, pasinaudodama trečia įmone Indonezijoje.
Tax evasion


3) Richmond, California išleidžiamas nevalytas atliekų vanduo ir apie tai nepranešama, paskirta 450.000usd bauda
Pollution in Richmond, California


4) Informacijos nuslėpimas nuo vyriausybės Bangladeše ir nacionalinio parko gaisras
Destruction of natural forest in Bangladesh
Chevronas vykdydamas seisminę žvalgybą, nuslėpė apie pažeidimus aplinkinių gyventojų pastatams, taip pažeisdamas susitarimą (leidimo sąlygas ?). Žvalgybos metu nacionaliniame parke kilo gaisras.


5) Naftos išsiliejimas Brazilijoje 2011 lapkritį – reikalaujama 10,6mljrdUSD žalos atlyginimo
Oil spill off the coast of Rio de Janeiro


6) Nuo 2011m Chevron išleido 15mln USD lobizmui Washingtone
Political contributions
Kiek kitose šalyse – neaišku


7) 1998m apie 100 bendruomenės protestuotojų užėmė Chevron naftos platformą, protestuodami prieš chevron veiklos metodus, žalą gamtai ir žmonėms. Teigiama, kad chevron pasamdė valstybės saugumo darbuotojus ir juos nuosavais sraigtasparniais nugabeno į platformą, kad jėga išvaikytų protestuotojus. Keturi protestuotojai buvo pašauti, du mirtinai. Vėliau saugumiečiai nusiaubė protestuotojų gyvenvietės, šaudė gyventojus, padeginėjo namus. Šioje baudžiamojoje ekspedicijoje vėl buvo naudojamas chevron transportas.
JAV tesimai visiškai išteisino Chevron.

Bowoto v. Chevron Corp.

Apie sąskaitą, kuria prašoma apmokėti už 23 karių „darbą“ operacijos metu, kurią chevron apmokėjo
NIGERIA: Chevron Paid Troops After Alleged Killing

Šio taikaus protesto dalyvio pasakojimas apie tai ko jie reikalavo ir bandė derėtis „“We went there for peaceful demonstration because of the activities of Chevron in our area.“ – „community the people presented their demands: clean drinking water, electricity, environmental reparations, employment and scholarships for youths and rebuilding the eroding riverbanks.“ Atsakymas buvo sraigtasparnis su kariais……
“Drilling and Killing: Chevron and Nigeria’s Oil Dictatorship.”

Ta pati istorija iš grynai JAV šaltinio Chevron atstovo patvirtinimas (interviu su Democracy NOW! metu), kad Chevron iškvietė karius ir savo sraigtasparniais nugabeno juos į vietą:
Drilling and Killing: Chevron and Nigeria’s Oil Dictatorship, A One-Hour Documentary
Drilling and Killing


8 ) apie gelmių aukso mitą, kaip visi praturtėsime (Nigerijos pvz) 85% pajamų (kas sudaro $800mlrd) atitekusių šaliai iš naftos gavybos, atiteko 1% šalies gyventojų, o bendruomenėms kurių teritorijoje vyksta gavyba mažai kas nubyrėjo. Šių bendruomenių gyventojų kiekis sumažėjo dvigubai, iš kurių pusė neturi prieigos prie švaraus vandens.
The True Cost of Chevron: Chevron in Nigeria


9) Kaip Chevronas nemokėjo mokesčių Nigerijoje ($10.8mljrd)
The Untold Story Of The $10.8 Billion Tax Evasion And Fraud By Chevron Nigeria – Politics – Nairaland


10) Kas protestuoja prieš Chevron ?
Community leaders from Angola, Burma, New Mexico, Australia, Kazakhstan, Alaska, Ecuador, Texas, Nigeria, California, Colombia, Mississippi, Canada, Thailand, Wyoming, and more
The True Cost of Chevron: Chevron in Nigeria
Protest Rally at Chevron in Houston
Wednesday, May 26 2010 7-11am
Houston, TX


11) Kas dirba Chevrone ?
JAV Nacionalinės teisininkų sąjungos San Francisko skyrius apskundė William Haynes, buvusį JAV Gynybos departamento patarėją (dabar dirbantį Chevron)nes „jis sulaužė savo kaip teisininko pareigą ir pasisakė už atšiaurią taktiką, tame tarpe kankinimus, pažeidžiant JAV ir tarptautinę teisę,.. taip nutiesdamas kelią sulaikytųjų kankinimams Guantanamo Bay ir Abu Grahib įstaigose“
The True Cost of Chevron: Chevron in Nigeria
Chevron Keeps Questionable Company

Committee Against Torture


12) Po neramumų (vietos bendruomenė bandė pasipriešinti naftos įmonių (Shell, Chevron ir kt.) savivalei), Nigerijos valdžia uždraudė viešus susirinkimus ir naftos išgavimo trukdymą prilygino valstybės išdavimui.
(LT abejones skalūninių dujų išgavimo nauda jau taip pat bandoma paversti Valstybės Saugumo griovimu, o vieši susirinkimai taip pat ribojami procedūriškai ir įstatymiškai – na argi mūsų valdžia nepanaši į Nigerijos ?)
Galų gale po visuomeninių aktyvistų nužudymo ir bendruomenės skerdynių kuriose žuvo tūkstančiai žmonių aktyvus pasipriešinimas buvo nuslopintas. Užglaistymui buvo suorganizuotas parodomasis teismas su melagingais liudininkais, kuriuos Greenpeace teigimu papirko Shell ir kariškiai.
The case of Ogoniland (1992–1995)


13) Ijaw neramumai 1998-1999
Apie tai kaip Ijaw Jaunimo Taryba, bandžiusi pasipriešinti naftos įmonių ekovandalizmui jų gimtosiose žemėse, buvo sutriuškinta tiesiogine to žodžio prasme….
Ijaw unrest (1998–1999)


14) Hidraulinio skaldymo metu atgal ant žemės paviršiau išteka 30-70% panaudoto vandens-chemikalų mišinio.
JAV praktikoje šis mišinys
a) suleidžiamas į žemės gelmes (vidutiniškai 1,3km gylyje) iš kur spėjama kad nepateks į geriamą vandenį ?!
O lietuviškas Tichė mineralinis išgaunamas iš ~700m gylio. O per dešimtis metų nebus kokio mini žemės drebėjimo, kurio metu atsivers įtrūkimas ir teršalai pateks į mineralinį vandenį / kitus vandens sluoksnius ? O per šimtus ir tūkstančius metų ?
Hydraulic fracturing

b) nukenksminant mišinį ir išleidžiant į upes. Tačiau patys JAV mokslininkai teigia, kad nėra galimybių iš mišinio pašalinti kenksmingų medžiagų iki nepavojingo lygio, o vandens valymo įrenginiai dažnai tam iš viso net nėra pritaikyti. Išvada – valymas vyksta „dėl paukščiuko“.
Mišinio valymas būna atliekamas netgi miestų valymo įrenginiuose, kurie pritaikyti valyti tik buitinius nutekamuosius vandenis, o ne kenksmingų chemikalų sriubą.
Could Shale Gas
Power the World?

c) panaudojant pakartotinai kitiems gręžiniams
Hydraulic fracturing

kitose šalyse jis dar naudojamas:
d) neasfaltuotų gruntinių dulkančių kelių laistymui
e) augalų laistymui
Hydraulic Fracturing and Water Resources:
Separating the Frack from the Fiction (23psl)

f) vanduo (ir lakiosios medžiagos) išgarinamos pasinaudojant saulės skleidžiama šiluma
Hydraulic Fracturing in Coal Seam Gas Mining:
The Risks to Our Health, Communities,
Environment and Climate


15) JAV nėra griežto federalinio reguliavimo, kaip turėtų būti tvarkomas šis panaudotų chemikalų mišinys, todėl reguliavimas vyksta tik valstijų lygiu, vienose reikia tik pranešti koks kiekis jų susidaro, kitose kaip jis bus saugomas ar valomas. Tačiau nei vienoje valstijoje nėra reikalavimo ištirti grįžtančio vandens-chemikalų mišinio sudėtį, kad nustatyti papildomą jo taršą požeminiais elementais ar radioaktyvumą.
Nėra įmanoma nustatyti ar teršiama aplinka, jei net nežinome kuo gali būti užteršta. (jei tiksliau negalima bus įrodyti teisme kad teršalus paleido būtent dujų gavybos įmonė).
(Kaip būtų LT viskas ?)
State Hydraulic Fracturing Disclosure
Rules and Enforcement: A Comparison


16) Tiek išgaunant dujas, tiek sušvirkščiant po žeme panaudotus chemikalus, vyksta žemės drebėjimai iki 3,3-4,0 balo. JAV geologijos tarnybos teigimu nėra garantijos, kad žemės drebėjimai nebus didesni.
Seismicity


17) Viešieji ryšiai. Matt Pitzarella iš Range Resources (naftos ir dujų paieškos ir gavybos įmonės) konferencijos metu patvirtino,kad Range samdo psichologinio karo padalinio veteranus, dirbusius Viduriniuose Rytuose, darbui su viešaisiais ryšiais. Ši kompanija pagarsėjusi savo neetišku spaudimu JAV bendruomenėms ir aplinkosaugos pažeidimais, už kuriuos paskirta virš $2mln baudų.
Range Resources

Operator: RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC


18) JAV vykdomos Hidraulinio skaldymo studijos patiria spaudimą iš pramonės ir vyriausybės !
Pramonė prisidengdama „gamybos paslaptimis“ neatskleidžia naudojamų cheminių medžiagų sudėties.
2012m JAV Cornell universiteto atliktas tyrimas teigia – sunku atsekti ryšį tarp sveikatos sutrikimų, kai slepiama cheminių medžiagų sudėtis ir prisidengiama informacijos neatskleidimo sutartimis. Jų teigimu – jei nežinome kokios cheminės medžiagos naudojamos atliekant paiešką ir gavybą, tai negalime ir pasakyti ar jos patenka į aplinką.(Kaip tuomet iš vis galima kontrolė.) Tyrėjai rašo „skalūninių dujų gręžinių uždraudimas yra būtinas norint apsaugoti visuomenės sveikatą“.
Hydraulic Fracturing – Effects on
Water Quality

The New York Times praneša kad JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros 2004m tyrimo rezultatai cenzūruoti dėl stiprios pramonės įtakos ir politinio spaudimo.

Analogiškai susiaurintos 2012m metų tyrimo (apie Hidraulinį skaldymą)
sritys, tarkim atsisakant tirti panaudotų chemikalų poveikį aplinkai.
Scientific debate


19) Užsakomieji tyrimai ….
2011 JAV Texas universitetas atliko tyrimą apie skalūninių dujų išgavimo poveikį aplinkai, kurio rezultate teigiama kad poveikio aplinkai nėra, jei visi procesai atliekami tinkamai. Tačiau antroji atlikto tyrimo pusė yra Shell, Exxon Mobil, Halliburton, Statoil suteiktas universiteto finansavimas > $30mln.
Groundwater contamination


20) 2011m Pensilvanijoje panaudoti RADIOAKTYVŪS vandenys buvo išleisti į upes, praneša The New York Times
(Geras apžvalginis straipsnis……)
John H. Quigley, buvęs JAV pareigūnas, teigia „Mes deginame baldus tam, kad apšildytumėm namą“ 116 iš 179 gręžinių Pensilvanijoje grįžtantys vandenys yra stipriai radioaktyvūs.
Regulation Lax as Gas Wells’ Tainted Water Hits Rivers

21) JAV negatyvūs aplinkosauginių tyrimų duomenys apie skalūninių dujų išgavimą yra pašalinami, o patys tyrimai siaurinami.
Research
nurodyti šaltiniai


22) Trumpa istorija apie vieną iš chemikalų nutekėjimų iš gręžinio vietos, kuris užpylė 120m atstumu buvusį sklypą ir užteršė vandenis. Sugriautas Bonnie Burnett gyvenimas.
Could Shale Gas
Power the World?
(Time magazine 2011 balandis – pirmas puslapis)


23) Bloomberg 2011.04.21 praneša apie „nenustatytos apimties cheminių medžiagų nutekėjimą iš gręžinio dėl įrangos gedimo prie Leroy miestelio Pensilvanijoje, kurio metu užterštas vanduo pateko į paviršinius vandenis. Vietiniams gyventojams buvo nurodyta evakuotis. Po 24val situacija vis dar nekontroliuojama.“
Chesapeake Battles Out-of-Control Marcellus Gas Well
(Tokių pranešimų yra daugiau, nesinori visų jų čia rašyti)


24) JAV kongresas 2005 metais Hidraulinio skaldymo metodui padarė išimtį ir jam nėra taikomi Saugaus Geriamo Vandens Akto (skirto apsaugoti geriamą vandenį) normatyvai.
Environmental impact of hydraulic fracturing in the United States
(Kam daryti tokią išimtį, jei jis išties nekenksmingas ? Atsakymas punkte Nr6 -15mln USD politikams.
Ar Lietuvos politikai bus brangesni ar pigesni ?)


25) Lenkijos vidaus saugumo agentūra ABW 2012.01.08 sulaikė septynis asmenis, įtariamus korupcija išduodant licencijas skalūnų dujoms ieškoti.
Tarp sulaikytųjų yra trys Aplinkos apsaugos ministerijos pareigūnai, pranešė Varšuvos apeliacinio prokuroro pavaduotojas Waldemaras Tylas.
Tarp sulaikytųjų taip pat yra Geologijos instituto tarnautojas ir trys atstovai bendrovių, kurios siekia gauti licencijas skalūnų dujoms žvalgyti, pranešė ABW.
Skalūninės dujos Lenkijoje sukėlė korupcijos skandalą


26) „Tegul kiti nuodijasi“ – Aplink Niujorką skalūninės dujos išgaunamos nebus (Time magazine 2011 balandis)
Niujorko valstijoje dėl baimės apnuodyti vandens šaltinius, skalūninių dujų gavyba sustabdyta kol bus geriau išstudijuota. (kas išvertus iš politikų kalbos reiškia – labai ilgam).
„Mes dar nepasiruošę tam“ – sako politikai……
Could Shale Gas
Power the World?
(aišku tie patys politikai ir verslo grietinėlė nieko prieš, jei gręžiniai daromi Meksikos įlankoje, Arabijos dykumose, mažai apgyvendintoje Kanadoje ar JAV dykvietėse.
Tačiau prie „savo kiemo“ negalima, „reikia geriau ištirti“. )


27) 2010 metais Pensilvanijos Aplinkosaugos Departamentas atliko 1944 gręžinių Marcellus telkinyje (JAV) apžiūrą ir nustatė 1218 pažeidimų, nuo šiukšlinimo iki medžiagų nutekėjimo gręžimo vietose.
(Time magazine – didelis apžvalginis, objektyvus straipsnis):
Could Shale Gas
Power the World?
(Ar yra galvojančių kad Lietuvoje bus geriau ?)


28) Lietuvoje Mokestis už naftos ir dujų išgavimą nuo2% iki 20%, priklausomai nuo apimties, o net tokioje Nigerijoje valstybės dalis 60%, o Chevrono 40%. Gaunasi kad LT tris kart prastesnėje padėtyje už Afrikos šalis.
LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
Nigeria Fact Sheet


29) Vargšė Lietuva atiduoda savo išteklius turtingajam Chevronui mainais į keliolika % ir teršalus.
Lietuvos BVP yra apie $40mlrd, Chevron metinė apyvarta $250mlrd Lietuvos veikla nuostolinga (imam paskolas), Chevron 2011m uždirbo $26mlrd pelno.
Statistikos departamentas
Chevron Corporation


30) Jei LT žemės gelmių ištekliai yra verti ~60mlrd litų tai juos atiduodami Chevron ar kitiems už 20% mokestį (geriausiu atveju), į biudžetą gausime 12mlrd litų. Tuo tarpu metinis valstybės biudžetas yra apie 20mlrd litų, o skola viršija 40mlrd litu. Tiems vienkartiniams 12mljrd litų gresia iššvaistymas, o visuotinės gerovės jie nesukurs.
Užtat Chevron ar bet kuri kita korporacija apsidžiaugtų 48mlrd Lt vertės dovana.
IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS
– nėra nurodyta kokie tiksliai žemės gelmių turtai sudaro tuo 60mljrd Lt. Tačiau tai tėra vienintelis TIKSLUS skaičius. Dujų kiekis tėra spėjamas.
O manipuliacijos kad dujų užtektų Lietuvai 30 metų – niekų vertos, nes tų dujų 80% pasiims Chevron. Gali paaiškėti kad jų tėra 10% nuo spėjamo kiekio, kaip Lenkijoje.

Kas tikrai liks Lietuvoje, tai daugybė tonų teršalų… Vandenyje, ant žemės, ore, žemėje, mariose, jūroje, paplūdimyje, augaluose, žuvyse, paukščiuose, gyvūnuose, mūsų ir mūsų vaikų organizmuose…


31) Šalys visiškai ar dalinai uždraudusios arba sustabdžiusios skalūninių dujų gavybą:
Prancūzija, Bulgarija, Rumunija, Pietų Afrikos respublika, Vokietija, Čekija, Ispanija, Šveicarija, Austrija, Italija, Šiaurės Airija, Airija, Jungtinė Karalystė, Olandija, Australija,Naujoji Zelandija, Kanada, JAV
List of Bans Worldwide


32) Nuotaikai pagerinti (ar pabloginti) :
Chevron’s Corporate Energy.

radikaliai.lt

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.