0

Baltiškos impresijos

balandžio 9, 2013 Kultūra, Leidiniai

Šių metų balandžio 11 d., ketvirtadienį, 17 val. Istorinėje Prezidentūroje vyks VDU profesoriaus, Letonikos centro vadovo Alvydo Butkaus naujausios knygos „Baltiškos impresijos“ pristatymas. Kartu su Letonikos centro jaun. mokslo darbuotoja Kristina Vaisvalavičiene autorius dalinsis mintimis apie Lietuvos ir Latvijos tarpusavio santykius, santykius su didžiosiomis kaimynėmis, Baltijos šalių vadavimąsi iš sovietinio kultūrinio ir kalbinio palikimo, gyventojų mentaliteto europėjimą, Rusijos pastangas išlaikyti kalbinę, politinę bei ideologinę įtaką Baltijos šalyse, istorijos interpretacijos skirtumus. Diskusiją nuspalvins smuikininkė Lijana Žiedelytė.

Knygoje publikuojami rinktiniai autoriaus straipsniai, skelbti 1996–2011 m. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Rusijos žiniasklaidoje (spaudoje bei internete). Straipsniuose nagrinėjami Lietuvos ir Latvijos ryšiai, kalbų ir tautinių mažumų politika abiejose šalyse, Rusijos ir Lenkijos politika Baltijos šalių atžvilgiu, Lietuvos ir Latvijos bendros informacinės erdvės problema, Lietuvos ir Lenkijos santykiai bei kiti klausimai. Greta daugelio straipsnių publikuojami ir interneto skaitytojų komentarų būdingesni pavyzdžiai.

Knygos autorius Alvydas Butkus (g. 1950 m. Kaune) – Lietuvos kalbininkas, baltistas, VDU Letonikos centro vadovas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas, Tautininkų sąjungos narys. Paskelbė per 120 straipsnių onomastikos, kalbos kultūros, kalbos politikos, tautinių mažumų politikos, tarpvalstybinių santykių klausimais.

Išleistos knygos: Mūsų broliai latviai (1990), Lietuvių pravardės (1995), Lietuvių-latvių kalbų vadovas (1987, 1996, 2002; pirmieji du leidimai parengti drauge su dr. Albertu Sarkaniu), Latviai (1995), Latvių-lietuvių kalbų žodynas (2003), Latvių kalba: gramatika ir pratimai (2005, 2008), Čekų-latvių-lietuvių kalbų vadovas (2008; bendraautoriai A. Sarkanis, D. Šelelyová), Baltiškos impresijos (2008, spaustuvinis variantas 2012), Sparnuotieji žodžiai (ir spaustuvinis variantas, 2009), Lietuvių pravardžių atvirkštinis žodynas (2009), Nominacija ir identitetas (2009), Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas (2011).

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.