0

Vydūno premijos

gruodžio 8, 2010 NAUJIENOS

Vydūno draugija yra numačiusi skirti premijas geriausiems 2011 metais ginamiems humanitarinių ir socialinių mokslų magistro darbams, skirtiems Vydūnui.

Vertinimui pristatomi magistro darbai gali būti iš filosofijos, religijotyros, literatūrologijos, kalbotyros, menotyros, sociologijos, kultūrologijos, istorijos, etnologijos, knygotyros, žurnalistikos, edukologijos, psichologijos, politologijos, taip pat iš medicinos sričių. Gali būti pristatomi ir magistriniai darbai iš dailės, muzikos, taip pat kino kūriniai, režisuoti spektakliai bei aktoriniai vaidmenys.

Priimami tik dešimčia ar devyniais balais įvertinti magistro darbai bei meno kūriniai.

Komisijos geriausiai įvertintų darbų autoriams bus skiriamos trys premijos:

pirmoji – 3 000 litų

antroji – 2 000 litų

trečioji – 1 000 litų.

Darbai kartu su vadovų ir oficialių oponentų recenzijomis, patvirtintomis aukštojoje mokykloje, kurioje darbas apgintas iki 2011 m. liepos 1 d., pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Vilnius, Antakalnio g. 6), su nuoroda „Vydūno draugijai“. Apie vertinimui numatytų pristatyti magistrinių spektaklių, vaidmenų ar kitokių meno kūrinių peržiūras Vydūno draugija informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę iki peržiūros.

Informacija teikiama telefonais: 8 689 71300 (Vaclovas Bagdonavičius), 8 656 68205 (Aušra Martišiūtė); el. paštu: vacysbag@gmail.com , martisiute@llti.lt

Vydūno draugija

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.