0

Katalikai susirūpinę dėl totalinės elektroninės kontrolės

rugsėjo 16, 2013 Pavojus žmonijai

Naujos technologijos – tai Bilderbergo supirktų „suverenių“ slaptųjų tarnybų lokatorius-pelengatorius-mikrofonas jūsų kišenėse, dabar jau veikiantis ne klavišų paspaudimu, bet vedžiojant pirštu, kurio atspaudus pridavėte. DNR inžinerijos kišimasis į natūralų vaiko embriono vystymąsį jau kelia pasaulyje GMO vaikų problemas ir neaiškias pasekmes žmonijai.

baby_barcode_xlarge

Nežinia kurioje pasaulio valstybėje (valstybėse) saugomų visų jūsų asmens duomenų suvedimas į vieną lustą (suomiai vietoj „barkodų“ jau išmąstė moderniausią trimatę elektroninę nuotrauką!), kuris, panaikinus pinigus, bus vienintelis nei tautos, nei šeimos, nei lyties nebeturinčio nuasmeninto vergo-numerio priėjimas prie gyvybės resursų ir net prie „savo“ namų su elektroniniu užraktu.

Tai privalomas tokio lusto implantavimas po oda arba nematomos lazerinės tatutiruotės ant kūno uždėjimas (apsaugai nuo „terorizmo“ bei „asmens patogumui“), kad būtų galima kontroliuoti ir reguliuoti vergų elgesį, riboti jų skaičių, o karus naudoti tiksliniam masiniam naikinimui įprastomis raketomis su lazeriniu nuvedimu – nereikia jokio branduolinio ginklo. Nebereikės jokių kalėjimų ar lagerių – asmens laisvės problema, taip pat „perteklinių žmonių“ ir pasaulio regionų skurdo problemos uždarytos visiems laikams!

Lietuvos katalikai kreipėsi į savo popiežių laišku:

„KREIPIMASIS Į JO ŠVENTENYBĘ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ

Jūsų Šventenybe Šventasis Tėve Pranciškau,
esame katalikai, susirūpinę tuo, kokias pasekmes milijonams žmonių gali turėti totalinė elektroninė kontrolė, vykdoma per lustus, turinčius įkoduotus biometrinius asmens duomenis.

Gavęs tokį biometrinį pasportą su lustu, visais tolesniais atvejais asmuo identifikuojamas nebe pagal krikšto vardą, bet pagal jam primestą individualų numerį, kuris fiksuojamas jam neprieinamoje pasaulinio tinklo vietoje be savininko leidimo ir negali būti pakeistas pagal jo valią ar dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių.

Visų prekių identifikacijai skirtas pirmasis brūkšninis kodas EAN-13/UPC pasirodė su trimis neabejotinais šešeto ženklais, perteiktais ilgesniais skiriamaisiais mastelio nustatymo brūkšniais kodo šonuose ir viduryje. Tai buvo galima suvokti kaip tyčinę pajuoką iš krikščionybės (plg. kaip aukso valdžios simbolį 1 Kar 10, 14, taip pat Apr 13, 17). Šio brūkšninio kodo autorius G.J. Laureris tvirtina neva šių brūkšnių ryšys su 666 skaičiumi tik atsitiktinumas, bet tai melas: visų galimų 7 modulių kombinacijų skaičius tėra viso labo 40, tačiau visiems skaičiams žymėti davė pradžią laisvai parinktas geometrinis šešeto užrašymas C-rinkiniu 101000 pagal dvejetaininį šešeto užrašymą 101001101 – plg. taisyklingą veidrodinių C-rinkinio + D-rinkinio sudėjimą: 10100001111010.

Deja, po to pradėta identifikuoti jau žmones biometrinių pasų lustuose per visą civilizuotą pasaulį.

Mūsų broliai stačiatikiai Elados Bažnyčios vyskupai rekomendavo savo ganomiesiems šių pasų neįsigyti.

Šventajam Sostui šiuo klausimu nepasisakius, buvome priversti laukti tolesnės įvykių raidos ir daugelis mūsų jau turi tokius pasus nepaisant plačiai propaguojamos praktikos implantuoti lustus po oda „dėl asmeninio saugumo ir patogumo“ (suprantama, patogiausiose vietose, t.y. ant dešinės rankos arba ant kaktos).

Tolesnė žmonių identifikavimo pažanga yra susijusi su Thomo W. Heeterio išradimu daryti nematomas lazerines tatuiruotes ant žmogaus kūno patentas Nr. 5878155, Houston, 1999 m. kovas], tačiau ši praktika apsiribojo informuotų individų pareikalavimu konkrečiais atvejais pagal sutikimą.

Tačiau šiandien kelia nerimą daugelyje šalių keista praktika daryti biometriniam pasui trimatę elektroninę nuotrauką tuo metu, kai asmuo verčiamas stoti prie aparato, imančio piršto atspaudus (jau pats šis faktas yra asmens orumo pažeminimas). Yra pagrindo įtarti, kad tuo pat metu lazeris įkelia nieko nežinančiai aukai tatuiruotę ant viršutinės kaktos dalies.

Mūsų Viešpaties Išganytojo Jėzaus Kristaus vardu, taip pat visų mūsų brolių krikščionių ir visų geros valios žmonių vardu nuolankiai meldžiame Jūsų Šventenybę pateikti ex cathedra oficialų pareiškimą dėl elektroninio žmonių identifikavimo bei dabartinės biometrinių pasų praktikos ir tuo nuraminti pasimetusius dėl galimos atsakomybės ir individualaus išganymo rizikų.“

Letas Palmaitis savo atsakyme Jungtiniam Demokratiniam Judėjimui rašo:

„Referendumas reikalingas ne dėl „suvereniteto“, kurio seniai nebėra, kaip nebėra nė 1918 m. epochos, bet dėl atsisakymo nuo biometrinių pasų ir nuo totalinės elektroninės kontrolės, taip pat dėl parsidavėliško parlamentarizmo panaikinimo ir teokratijos atkūrimo bent regioniniu mastu.“

Tada kyla klausimas, ar teokratija yra katalikiška? O gal pagaliau atėjo laikas susimąstyti ir palaikyti visas religijas  ir kviesti jas prie bendro stalo ir sudaryti naują sąjungą dėl žmogiškųjų vertybių išsaugojimo? Gal pagaliau ateina laikas prieš grėsmes žmonijai kovoti visiems, o ne vienam teokratijos valdomam regionui?

Pagal laiško turinį ir http://adpapam.marsho.net

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.