0

Stogastulpiai ir koplytstulpiai ne tik puošia, bet ir saugo(papildyta)

lapkričio 11, 2013 Amatai, Architektūra

Rasa Žemaitienė//

Stogastulpiai, koplytstulpiai, kryžiai. Tai tie mažosios architektūros dirbiniai, kurie gana dažnai puošia mūsų sodybų aplinką. Tačiau pokalbis apie juos su prieniečiu tautodailininku, medžio drožėju Algimantu Sakalausku, vadovaujančiu dar ir viešajai įstaigai „Meninė drožyba“, netikėtai pakrypo visai kita linkme.

Pradėję kalbėtis apie šiuos statinius pragmatiškai ir praktiškai, nuklydome į visiškai kitą temą: aptarėme stogastulpių ir koplytstulpių, kaip energetinių sargybinių, galias, nes kaip ten bebūtų, šių statinių viršunė baigiasi piramide, kurios formoje, kaip žinome, slypi jokiais vienetais neišmatuojama galia ir magija.

Me­ni­nin­kų sto­gas­tul­pis – ge­riems Alek­sand­ra­vo kai­mo žmo­nėms

Stogastulpis pakeitė nuotaiką ir darbingumą

Pasirodo, magiškomis šių statinių galiomis norom nenorom teko patikėti ir visam „Meninės drožybos“ kolektyvui.

„Mūsų dirbtuvės labai gražioje vietoje, ant Nemuno kranto. Tačiau kai pradėjome jose rinktis ir bandėme dirbti, beveik visi pajutome, kad graži gamta vis dėlto neįkvepia kūrybiniam darbui. Dažnai ginčydavomės, bardavomės, tarp mūsų pleveno toli gražu ne kūrybinė atmosfera. Netrukus supratau, kad kitaip ir negali būti, nes mūsų dirbtuvės stovi ant daugybės požeminių vandens srovių, tekančių netgi po Nemunu. Buvau jau daug skaitęs, kad aplinkai didelį poveikį gali daryti mūsų pačių drožiami darbai – stogastulpiai ir koplytstulpiai. O tiksliau piramidės forma užsibaigianti jų viršūnė. Nedelsdami pastatėme stogastulpį. Neteko ilgai laukti – visi kūrybiniai nesklandumai baigėsi, o nuotaika ir darbingumas pagerėjo. Lygiai taip pat gali veikti bet kokios medžiagos – akmens, metalo ar stiklo – piramidės forma“, – tokie medžio skulptoriaus Algimanto Sakalausko pastebėjimai iš tiesų verčia pasidomėti tuo, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo beveik mistiška ir sunkiai suvokiama.

Tikroji stogastulpių ir koplytstulpių misija

Galima manyti, kad stogastulpiai ir koplytstulpiai daugeliui asocijuojasi tiesiog su religiniais simboliais, kuriuos vieni žmonės savo aplinkoje stato kaip tikėjimo ženklus, o kiti – tik dėl grožio ar tradicijos. Vargu ar daug kas iš tų žmonių susimąsto, kodėl būtent tokių, o ne kitokių formų yra šie statiniai, tuo labiau apie tikrąją jų funkciją.

Tautodailininkas Algimantas Sakalauskas jau seniai domisi šių statinių nematoma paskirtimi ir šiandien gali nemažai apie tai papasakoti: „Stogastulpis ar koplytstulpis – tai tarsi antena, priimanti iš Visatos siunčiamus signalus, kurie dirba savo darbą, nesvarbu, ar mes jį pripažintume, ar neigtume. Tokie statiniai – lyg įrankis tarp žmogaus ir tos aukštesniosios jėgos, kurią mes visi skirtingai įvardijame, bet kuri „dirba“ tą patį – valdo viską apimančią energetiką. Būtent žmogaus ir tos jėgos „susikalbėjimui“ mūsų protėviai ir statė šiuos kūrinius – energetinius laidininkus, kurių viršūnės forma – piramidė.

Galima labai ilgai matematiškai ir visaip kitaip aiškinti, kodėl būtent piramidė taip puikiai „susikalba“ su kosmoso energija, bet įvairūs šimtamečiai tyrimai seniai įrodė, kad būtent piramidė yra pirmapradės kosminės energijos šaltinis, kurioje užkoduota visa informacija apie Visatą ir žmogų. Ir jų misija ta pati – žmogaus gyvenamąją aplinką daryti kuo švaresnę energetiškai. Štai kodėl ši forma kartojasi viso pasaulio statiniuose ir mes nesame išskirtiniai, o kaip tik darniai įsiliejame į visų kitų analogiškų statinių visumą. Jau labai labai seniai turime savo stogastulpius ir koplytstulpius. Jie tapo mūsų apsauga nuo pat savo atsiradimo, o egzistuoja daug seniau nei juose buvo įkurdinta kokia nors skulptūrėlė, kuri daugelio akimis pavertė stogastulpį ar koplytstulpį tik religijos simboliu.

Kita vertus, tai savotiškos puošmenos, jos laikui bėgant keičiasi ir keisis. Jau šiandien mūsų drožiami stogastulpiai kitokie nei buvo, savotiškai modernesni, bet pagrindinė jų funkcija lieka ta pati – jie išvalo mūsų aplinką nuo visų energetinių šiukšlių ir padeda mums geriau gyventi. Kalbant apie pasaulio architektūrą, tai Egiptas ir Himalajai turi lygiai tą pačią apsaugos funkciją atliekančias piramides, Vokietija ir Suomija – toteminius stulpus, išmintingieji ir filosofiškieji japonai bei kinai – riestastogių namų architektūrą, pagodas. Ir taip visame pasaulyje.“

Cheopso piramidė – matmenų ir svorio etalonas

Klausydama tarsi ir logiškų tautodailininko pamąstymų pagalvoju, kad ne veltui sakoma, jog savam krašte pranašas nebūsi. Kad Egipto piramidės turi nepaaiškinamų galių, skaityta ne kartą, o štai kad tuo gali pasižymėti ir mūsų kuklus koplytstulpis, patikėti sunku. Kas gali vienyti tokius skirtingus statinius?

„Jie veikia vienodai vien dėl tos pačios piramidės formos, kuri pasikartoja iš tiesų skirtinguose statiniuose, esančiuose, kas žmones stebina labiausiai, skirtingo dydžio. Egipto piramidė, rytietiško namo stogas, stogastulpis, koplytstulpis, pagaliau tradicinis šiaudų sodas…

Taip, jie visi skirtingi savo dydžio ir svorio santykiu, tačiau identiški proporcijomis ir energetiniu veikimu. Didžiausias ir, žinoma, paslaptingiausias senojo pasaulio palikimas ir stebuklas – Egipto piramidės. Viena įspūdingiausių – Cheopso piramidė, matmenų ir svorio etalonas, o svarbiausia, kad jos geometrinėje formoje, kaip jau ne sykį įrodyta mokslo žmonių, užkoduota Visatos sukūrimo informacija. Bet čia būtų jau kita tema.

Vis dėlto mūsų stogastulpių, koplytstulpių stogelių forma idealiai atitinka didžiųjų piramidžių parametrus, jeigu tik juos drožia savo darbą išmanantys žmonės. Tiesa, yra vienas skirtumas – virš stogelių iškylantis smaigas baigiasi medine ar metaline viršūne. Atlikus energetinius matavimus atrasti skirtumai tarp beviršūnių stogelių ir tų, kurie su antenos formą atitinkančia viršūne, parodė jų veikimo skirtumus. Pirmuoju atveju energija pasiskirsto sferos principu, t.y. tik po piramide. Tokiu būdu pati piramidė tik generuoja po ja esančius energijos srautus.

Jei energija po piramide ar stogastulpiu neigiama, ji gali dar labiau sustiprėti. O stogastulpiai su viršūnėle energijai padeda išsiskleisti į cilindro formą, susijungti su energijos srautais, srūvančiais iš Visatos, ir sudaryti energetinius stulpus, kurių poveikis toks stiprus, kad gali pašalinti visus neigiamus aplinkos laukus, požeminių vandenų neigiamą poveikį, neutralizuoti nepalankias geopatogenines zonas ir pan.

Taigi natūralu, kad tik statiniai su viršūnėlėmis gali pasitarnauti mūsų labui. Pavyzdžiui, net vėtrungė ant stogo gali visai aplinkai daryti neigiamą ar teigiamą įtaką. Jeigu ji baigiasi smailia viršūne – puiku. Jeigu kažkokia horizontalia strėle, blokuojančia energijos tekėjimą, nėra gerai. Mokslininkams jau seniai iškilusi prielaida, kad senosios piramidės greičiausiai taip pat turėjo būti su viršūnėlėmis, kurias vėliau lengvai nuniokojo užkariautojai“, – pasakojo Algimantas Sakalauskas.

kpd.lt foto Dzūkijos kryžiai

kpd.lt foto Dzūkijos kryžiai

Pasaulis tiki kosmoso energija

Pasirodo, kad specialiais prietaisais atlikti matavimai atskleidė, jog tradicinių koplytstulpių ir stogastulpių teigiamą poveikį aplinkai galima užfiksuoti 4 km spinduliu aplink statinį. Jeigu atsiranda proporcingas antrasis stogelis, jų bendra energija plinta jau geometrine progresija. Vadinasi, 16 km spinduliu. Trečiasis – vėl taip pat. Pavyzdžiui, rytiečių pagodų stogeliai sukonstruoti vienas ant kito, pakraščiai užriesti, kad tekėtų kuo stipresnė energija.

Algimantui Sakalauskui, viešėjusiam Rytuose, tokio tipo statiniuose visu kūnu teko pajusti ten tvyrančios energijos stiprumą. Lietuvoje, anot Algimanto, ne tiek daug reikėtų pastatyti koplytstulpių ar stogastulpių, kad jų energija susijungtų į vieną visumą ir saugotų mus nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Matyt, kažką labai panašaus bando daryti Maskvos mokslininkai, kurie skiria daug lėšų ir dėmesio, kad Maskvą apjuostų didžiulės piramidės. O mes kol kas į visa tai žiūrime skeptiškai, nors Japonijos mokslininkai, pradėję išsamią pasaulio analizę ir dirbę 15 metų, 1999 m. konstatavo, kad tokie mobilūs energetiniai šaltiniai, kaip mūsų statiniai su stogeliais, yra tik Lietuvoje.

Žinoma, didžiulės Egipto piramidės savo galiomis nepralenkiamos, tačiau jų poveikį susilpnina viršūnėlių nebuvimas ir tai, kad kosminės energijos srautai ilgainiui žemę pradėjo pasiekti kitu kampu.

Netinkama gyvenamoji vieta – papildomos problemos

Peršasi natūrali išvada, kad blogai jaučiantis savo naujame būste ar sodyboje galima praktiškai išbandyti lietuviško ąžuolinio stogastulpio magiją.

„Iš tiesų neigiamame taške pastatytas statinys ilgiausiai per 6 mėnesius pasiekia maksimalią galią ir gali sukurti stiprų energetinį lauką ir apsaugoti nuo neigiamo, po žeme esančio bangų poveikio. Galiu drąsiai teigti, kad daugeliui žmonių toks statinys labai padėtų, nes mes jau negyvename pagal savo intuiciją ar pojūčius, esame pamiršę gamtos dėsnius, o pagaliau neturime tam ir sąlygų.

Anksčiau niekas nestatė trobos nepatikrinęs vietos. O darė tai labai paprastai. Paleisdavo ganytis avių ar arklių kaimenę – kur šie apsinakvodavo, ten statydavo namą. Dabar, kai dažno sklypas vos 6 arų, gyvuliai jame apskritai gali neapsinakvoti. O namą statyti reikia ir jis statomas. Nesvarbu, ar ant vandens gyslų, ar ant visokių energetinių linijų, kuriomis išraižyta visa mūsų žemė ir kurios daugiau ar mažiau veikia mus visus. Ilgainiui netinkamoje vietoje gyvenantys žmonės pradeda jausti įvairius negalavimus, nepaaiškinamą nerimą, pradeda nei iš šio, nei iš to nesutarti ir pan. Štai tada ir gali padėti tie senų formų, klasikiniai, galbūt daugeliui tik tikėjimo simboliu laikomi statiniai.

Pagaliau net šiuolaikinėje skulptūroje galima panaudoti piramidės formos stogelį, įvairias viršūnėles, laikytis tam tikrų proporcijų ir pasiekti, kad skulptūra galėtų turėti didesnį teigiamą poveikį aplinkai. Kad stogastulpis „veiktų“, jis turi būti sukurtas laikantis vadinamųjų „auksinio arba sidabrinio pjūvio“ proporcijų, jo stogelio kampas būti smailesnis negu 90 laipsnių. Beje, pagal tas pačias proporcijas sukurtas ir pats žmogus“, – kalbėjo garsus medžio skulptorius.

L. Balsio foto

L. Balsio foto

Pamiršti tikslai

Tačiau sugalvojus būtent mediniu dirbiniu papuošti savo aplinką, o kartu ir pagerinti energetiką reikia, kad statinio proporcijos „dirbtų“. Negi visi drožėjai teikia tam reikšmės? Toks mano nuogąstavimas neliko be meistro atsakymo: „Bet kuris drožėjas, kurdamas stogastulpį ar koplytstulpį, laikosi tam tikrų taisyklių ir proporcijų. Bent jau dėl to, kad drožinys būtų gražus vizualiai. Paprastai daromos ir mano minėtos antenas atstojančios viršūnėlės. Tai jau gana daug, net jeigu pačios piramidės proporcijos ir nėra tikslios.

Dabar mažai kur beliko žirgelių, liekių ar kitų stogų puošybos elementų, o juk net ir jie nebuvo daromi veltui ar beprasmiškai – tik dėl grožio. Iš tiesų viskas daug prasmingiau ir simboliška. Žinoma, ne visi meistrai tai žinojo, bet visų šių puošybos elementų tikslas iš pradžių buvo ne namų grožis, o jų apsauga nuo blogos aplinkos įtakos. Ilgainiui žmonės tuos pirmapradžius tikslus pamiršo, bet visi tie neva dėl grožio sukurti dalykai ir toliau saugojo pačius žmones.“

Mažytė piramidė – didelis stebuklas

Algimantas Sakalauskas jau ilgą laiką nepamiršta ir keistų savo potyrių, kai lankėsi Austrijoje. Viešėjęs ten darbo reikalais, jis buvo apgyvendintas vienoje šeimoje jam skirtame kambaryje. Jau po pirmosios nakties meistras pajuto, kad po darbo dienos niekaip nepavyksta gerai išsimiegoti ir pailsėti, apskritai jautėsi blogai. Ramybę padėjo susigrąžinti nedidukė medžio piramidė, kurią jis daug nelaukdamas ir išsidrožė.

Po kelių dienų Algimantas apie savo pojūčius prasitarė šeimininkams ir šie tik dabar prisiminė, kad tai iš tiesų energetiškai blogas, kažkada ir juos susargdinęs kambarys, kurį buvo patikėję ištirti netgi bioenergetikui ir po to jame patys net negyveno. Šeimininkų nuostaba buvo begalinė, kai po kelių dienų bioenergetiko pastebėjimai buvo visai kiti – kambario aplinka tapo energetiškai švari. Galima galvoti apie kažkokius sutapimus, galbūt perdėtus pojūčius ar dar ką nors racionaliai nepaaiškinamo. Algimantas Sakalauskas magiškų atsakymų neieško. Jis tiesiog tiki piramidės galia. Paprastos, medinės, išdrožtos jo paties rankomis, bet tolimos Cheopso piramidės giminaitės galia.

Algimantas Sakalauskas//

Stogastulpiai, koplytstulpiai ir jų poveikis žmogui

Žemė išraižyta įvairių energetinių linijų prie kurių prisideda energetiniai srautai iš kosmoso. Mus supa sklindančios nuo saulės ir mėnulio gravitacinės bangos, sukuriančios žemės branduolyje seismines bangas, kurios sudaro stovinčias bangas. 1949m. V. O. Šumanas paskaičiavo rezonatoriaus – kurį sudaro erdvė tarp litosferos ir jonosferos. Šios bangos pavadintos atradėjo vardu. Šumano bangos veikia kaip biotropinis dirgiklis, o po žeme esančios vandens gyslos ar kiti energetiniai kanalai bei gniužulai tai suardo, ko pasekoje, žmonėms ilgai pabuvojus toje zonoje skauda galvą, sutrinka orientacija, pablogėja nuotaika, atsiranda įvairūs skausmai. Vandens gyslų sukurti laukai, bei jų poveikis žmogaus organizmui ligi šiol yra mažai ištirti.

Didžiausias ir paslaptingiausias senojo pasaulio stebuklas – Egipto piramidės. Cheopso piramidė (aukštis 146,59m (kai kur 146,71m), kraštinė 230,33m) – viena įspūdingiausių ir pagrindinė – pats tobuliausias statinys pasaulyje. Tai matmenų ir formų etalonas , o svarbiausia – jos geometrinėje formoje užkoduota visatos sukūrimo informacija. Mūsų stogastulpių, koplytstulpių stogelių forma idealiai atitinka Cheopso piramidės parametrus. Yra vienas skirtumas. Tai virš stogelio iškilęs smaigas užsibaigiantis medine arba metaline viršūne. Kai buvo atlikti matavimai, paaiškėjo, kad yra didelis skirtumas piramidei esant su smaigu ir be jo. Esant be smaigo energija pasiskirsto tik po piramide. Su saulute (smaigu) – piramidės poveikis išplatėja ir energetinių srautų forma tampa cilindro pavidalo. Tokiu būdu susidaro energetinis stulpas.

Matavimai atlikti tiriant tradicinių koplytstulpių, stogastulpių poveikį ir galią nustatė poveikį net 4 km spinduliu. Jeigu atsiranda proporcingas antras stogelis, jų bendra energija dauginasi geometrine progresija ( 4×4 = 16km) Atlikus šiuos matavimus iškilo natūrali prielaida, kad Egipto piramidės turėjo viršūnes. Kadangi šiuo metu mes esame visai kitame visatos taške – mus pasiekia kitu kampu sklindanti visatos energija. Šių naujų formų piramidžių tyrimuose toli pasistūmėję Maskvos mokslininkai. Panaudojus šias formas koplytstulpio poveikis šoktelėjo 10 kartų, t. y. nuo 4km iki 40km, o kiekvieno papildomo stogelio energija skaičiuojama geometrinės progresijos principu. Mūsų stogastulpiai yra mobilūs energetiniai generatoriai (kur skulptūra tik priedas žmogaus akiai ir minčiai) daromi ir statomi tik dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Prie energetinių statinių priskiriami ir kulto statiniai: šventyklos, bažnyčios, cerkvės, pagodos ir t. t.

Neigiamame taške pastatytas koplytstulpis, stogastulpis ar kitas atitinkamas statinys per 2-6 mėnesius rezonuoja ir sukuria stiprų teigiamą lauką, bei, kaip ekranas, pasklidęs žemės paviršiumi apsaugo nuo neigiamo, po žeme esančių energetinių bangų poveikio. Čia ir slypi atsakymas, kodėl šie statiniai tokie reikšmingi ir išliko po visų draudimų, negandų. Visa tai paremta žinojimu ir pajauta.

(Pranešimas tarptautinei konferencijai Japonijoje, Toyama prefektūra, Nanto miestas, 2010- 09- 20.)

 

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.