0

KAS YRA ŽYNIAI?

gruodžio 17, 2010 Dvasinis ugdymas, PASAULĖŽIŪRA

ANGELINA ZALATORIENĖ.

KAS YRA ŽYNIAI?

„Visada labai sunku suprasti aiškinimą, kai pats neturi žinių. Aš galiu tau kartoti vėl ir vėl iki pasaulio pabaigos tai, kas man visiškai aišku, o tu vistiek nesuprasi ir nepatikėsi, nes neturi apie tai praktinių žinių. Žodžiai… Jie nuolatos mus klaidina. Man patinka minties begalybė“.
Don Chuanas K.Kastaneda

Sunku surasti patį tinkamiausią žodį apibūdinti didžiajam Žinojimui, ypatingoms žinioms, kurias lemta žinoti tik tam tikriems žmonėms, pasiruošusiems jas priimti, tūkstančius tūkstančių metų per tūkstančius gyvenimų į jas artėjusiems. Žinių žmonės ŽYNIAI gyveno senojoje Lietuvoje. Graikijoje juos vadino orakulais, kitur magais ar dar kaip nors. Žynių mokslas – ne juodoji ir ne baltoji magija, ne užbūrimai ir užkalbėjimai, ne užkeikimai, kerėjimai ir nužiūrėjimai, ne būrimas kortomis, cukraus gabaliuku, kava ar cigaretės pelenais. Ir ne akių dūmimas cirko arenoje, kai iliuzionistas iš rankovės ištraukia penkiolika balandžių. Šie magai – puikūs manipuliatoriai rankomis, fokusininkai, judesių virtuozai.

Nuotrauka ve.lt, Angelina Zalatorienė astrologė

Skirtingo išsilavinimo žmonėms Žynių mokslas ar Aukštoji magija reiškia skirtingus dalykus. Primityvus žmogus magiją tegali įsivaizduoti tik kaip burtus. Ir tegul jie lieka su savo nuomone. Primityvaus žmogaus sąmonės nepakeis jokie aiškinimai. Nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų priversti žmogų ieškoti žinių, jeigu jis pats to nenori.

Vidutinio žmogaus akimis visa, ko nepaaiškina mokyklinės fizikos dėsniai ir nepaima jo penki jutimo organai, yra kažkas beprotiška, velniška ir klaiku, o apskritai – nesąmonė. Kai kas Žynių mokslą supranta kaip siaubingą paslaptį, kurios žmogus net nesistengia bandyti suprasti iš anksto nusprendęs, kad ji – jam nepasiekiama. Ir, tam tikra prasme, jis teisus, nes vidutiniam žmogui iš tikrųjų neužtenka energijos, kad turėti reikalų su Žyniu mokslu ir su pačiu Žyniu, nuo kurio sklinda nepakeliamas energijos srautas. Juk kiekvienas mes gimstame su ribotu energijos kiekiu ir per gyvenamą naudojamės ja automatiškai, negalvodami, beatodairiškai švaistydami, visai nesistengdami tausodami, vedžiojami impulsų.

Aplink mus yra be galo daug įvairiausių jėgos laukų, energijos sankaupų, mazgų. Tai Saulės, Žemės, Vandens ir Dangaus, o taip pat kitų matavimų erdvių ir pasaulių energijos srautai. Vieni matomi, kiti nematomi, tačiau visi jaučiami. Jeigu žmogus naudojasi tik savo įgimta energija, o taip ir elgiasi vidutinis žmogus, jis nepajėgus suprasti, juo labiau pasiekti kitų pasaulių, kuriuose vis dėlto lankosi ypatingai daug energijos turintys žmonės. Jie išmoksta panaudoti tokius energijos šaltinius, kurių mes – eiliniai žmonės niekada nenaudojame, net nepaliečiame jų, nepažįstame, nieko ne tik nežinome apie juos, bet ir žinoti nenorime. Deja. O gal ir nebūtina kiekvienam brautis į nežinomybę?

Taigi tikrasis Žynių mokslas ir Žynio-žmogaus pasiruošimas visada prasideda nuo to, kaip išmokti išsaugoti savo energiją, kuria naudojamės ir kaip išlaisvinti tą energiją, kuri priversta miegoti. Tai padarę galėtume nepalyginamai lengviau gyventi šiame pasaulyje, kurį truputėlį pažįstame, labai trokštantys galėtų susipažinti su kitais energijos laukais, silpnam nepasiekiamais. Vadinasi, vienas iš daugelio Žynių mokslo apibrėžimų gali būti toks – mokėjimas naudoti energija, kurios mes kasdieniniame gyvenime nepažįstame.  Žynių mokslas – tai suvokimas to, kas nesuvokiama mums visiems įprastais būdais ir turimais jutimo organais – akimis, ausimis, nosimi, rankomis ir mums žinomais prietaisais. Žmogus gali MATYTI ne akimis, ŽINOTI be žodžių.  Žynių mokslas yra Žinojimas, Žynys yra Energijos žmogus.

Žynys savo žinojimą naudoja LAISVEI pasiekti. Tačiau ir Žyniai nebūna be nuodėmių. Ir juos kartais užvaldo blogis, garbėtroška, godumas, valdžios troškulys. Tada jie Žinias naudoja kitų žmonių valdymui arba turto kaupimui. Tokie vieną dieną sutinka bausmės jėgą, pasireiškiančią įvairiais būdais

A.Zalatorienės knygos ištrauka  „Nėra-negali būti“

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.