0

Marcinkų piliakalnis Marijampolėje?

balandžio 22, 2014 Archeologija, Istorija

Benjaminas Mašalaitis//

Jei skaitytojai tikisi, kad paskelbsiu apie naujai atrastą piliakalnį, tai tokius smalsuolius nuvilsiu. Palikime atradimus archeologams! Tačiau noriu suabejoti, ar nereikėtų griauti kai kuriuos iš inercijos kartojamus istorinius turiniu „įkrautus“ stereotipus, neturinčius jokio pagrindimo nei mokslu, nei blaiviu protu. Ano amžiaus pabaigoje suaktyvėjo piliakalnio, iki šiol vadinamo Meškučių vardu, tyrinėjimai. Iš Marijampolės kilęs mokslininkas, archeologas Algimantas Merkevičius, pastaraisiais metais aptiko tikrai stulbinančius dalykus – dar vieną piliakalnį ir gyvenvietę. Ši teritorija žiniasklaidoje net įgavo naują pavadinimą – Meškučių II piliakalnis. Nežinau kaip „giliai ir plačiai“ toks naujas terminas paplito mokslinėje vartosenoje, todėl noriu užbėgti už akių – neskubėkime su krikštynomis?

 Marcinkų piliakalnis Marijampolėje? Foto i6 archyvo Benjaminas Mašalaitis

Marcinkų piliakalnis Marijampolėje? Foto iš archyvo Benjamino Mašalaičio

Jei skaitytojai tikisi, kad paskelbsiu apie naujai atrastą piliakalnį, tai tokius smalsuolius nuvilsiu. Palikime atradimus archeologams! Tačiau noriu suabejoti, ar nereikėtų griauti kai kuriuos iš inercijos kartojamus istorinius turiniu „įkrautus“ stereotipus, neturinčius jokio pagrindimo nei mokslu, nei blaiviu protu.
Ano amžiaus pabaigoje suaktyvėjo piliakalnio, iki šiol vadinamo Meškučių vardu, tyrinėjimai. Iš Marijampolės kilęs mokslininkas, archeologas Algimantas Merkevičius, pastaraisiais metais aptiko tikrai stulbinančius dalykus – dar vieną piliakalnį ir gyvenvietę. Ši teritorija žiniasklaidoje net įgavo naują pavadinimą – Meškučių II piliakalnis. Nežinau kaip „giliai ir plačiai“ toks naujas terminas paplito mokslinėje vartosenoje, todėl noriu užbėgti už akių – neskubėkime su krikštynomis?
Teko su A. Merkevičiumi praeiti Šešupės pakrante į pietryčius nuo dabar užfiksuotų dviejų piliakalnių. Iš carinės Rusijos valdininkų ir karininkų prisiminimų spėju, kad ten irgi galėjo būti dar vieno piliakalnio; pakopomis kylančios terasos atrodo daug įspūdingiau, negu jau tyrinėtuose plotuose. Dešiniajame krante, statant kariškiams skirtą medinę cerkvę (ji matoma XX a. pradžios nuotraukose), buvo aptikta nemažai archeologinių radinių. Kai ką vertingesnio tarpukariu ten išarė ir garsiausias Kumelionių kaimo ūkininkas V. Natkevičius.
Tikėtina, kad tie piliakalniai sudarė labai ilgą gynybinę grandinę ir vienokiu ar kitokiu pavidalu jungėsi su Kumelionių – Kimetavos piliakalniu. Ir jei spėlionės pasitvirtintų, tai vis sunkiau įvardintume ir numeruotume Meškučių piliakalnius. Ar ne per daug turėsime tų Meškučių piliakalnių?  Mane piliakalnių gausa gal ir džiugintų, bet visai netenkina jų „krikštijimo“ metodika.
Yra Lietuvoje ir daugiau analogų, kur vienoje vietoje stūkso 5 – 6 piliakalniai, pvz. Sudarge, Kernavėje, net Vilniaus mieste. Tačiau šie piliakalniai turi atskirus vardus ir niekas ten neužsiiminėja „aritmetika“. Tų vietovardžių kilmė yra labai įvairi. Jau nusistovėjo tradicija naujai fiksuojamus piliakalnius pavadinti kaimo, kurio teritorijoje jie stovi, vardu. Va, tik niekaip nesuprantu, kaip gimė Meškučių piliakalnio pavadinimas?
http://lzinios.lt/lzinios/priedai/000111/569/TMP000_470.jpg
KAZIO KAZAKEVIČIAUS FOTOGRAFIJA
Pagyvenę marijampoliečiai apie 1975 – 1985 metus vieningai tvirtino, kad niekas tos vietos tarpukariu ar caro metais nevadino Meškučių vardu. Jo išvaizdesnę dalį, atitolusią nuo upės ir kylančią aukštyn, įvardindavo Marcinkalniu ar Marcinkų kalnu (sakoma, nuo netoli gyvenusių ūkininkų Marcinkų pavardės). Net ir ant nuotraukų, darytų tarpukariu, randame „Marcinkalnio“ įrašus. Pagrindinė Lietuvos piliakalnius nušviečianti interneto svetainė – http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=286 – ir šiandien vartoja Marcinkalnio vardą. Vartau „Šaltinį“, „Šešupės bangas“, „Suvalkietį“ ir kas penktame numeryje randu žinučių apie įvairius nutikimus ant Marcinkų kalno. IX pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko kariai dokumentuose mini šaudyklą, įrengtą priešais Marcinkų kalną. Ir nerasime jokios užuominos apie Šešupę, „keliaujančią“ pro Meškučius ar Meškučių piliakalnį. 1955 – 1988 m. piliakalnis dar buvo vadinamas Marijampolės ir Kapsuko vardais. Mokslų daktaras Algimantas Merkevičius, geriausiai susipažinęs su šia teritorija, taip pat pripažįstą, kad Meškučių kaimo vardas čia yra nepagrįstai vartojamas.
Tai iš kur atsirado tas Meškučių vardas? Painiavos įnešė archeologas Petras Tarasenka, kuris 1928 m. sudarė Lietuvos archeologinių paminklų sąrašą ir kažkodėl šį piliakalnį pavadino Meškučių (Marijampolės) vardu. Matyt, sėdėdamas Kaune už rašomojo stalo, tokį kaimą pastebėjo kokiame mažesnio mastelio žemėlapyje. Nespėliosiu, kaip tai nutiko, bet konstatuoju, kad buvo pasielgta neatsakingai. Pats piliakalnio „krikštų tėvas“ čia pirmąkart apsilankė tik 1956 m. ir išmatavo piliakalnį. Tiesa, iki tol čia pabuvojo ir kai kurie kiti archeologijos mokslo specialistai, tai … nežinau ir kuriuos iš jų reikėtų kaltinti. Taip į vartoseną pateko niekuo su vietove nesusijusio kaimo vardas.
Vadinamieji Meškučių I ir II piliakalniai su jų palydovais – gyvenvietėmis užima labai didelį plotą (jo ribas galime tik apytiksliai spėlioti), kuris niekada netilpo į vieno kaimo ribas. Kaip ten bebūtų, bet iki Meškučių kaimo centro ir dabar „oru“ yra apie penki kilometrai, o keliais važiuotume dar daugiau. Šiuos archeologinius objektus nuo kažkodėl čia įpainioto Meškučių kaimo skyrė (arba skiria) daugybė kaimų: Jančeriškiai, Pabaigai, Klevinė, Stūriškiai, Ungurinė, Kumelionys. O dar kiek kaimų nuo piliakalnių klestėjimo laikų išnyko ar mes jų vardų nežinome?
Taigi, sieti archeologijos objektą su Meškučių kaimu yra visai neprofesionalu, nes tai prieštarauja ir faktams, ir logikai. Tiems skaitytojams, kuriems išvardintų kaimų pavadinimai nedaug ką pasako, pateiksiu tokį palyginimą: ar daug bus patenkintųjų, jei Degučius pavadinsime Puskelnių priemiesčiu, arba atvirkščiai – vos ne Marijampolės centre atsiras … Puskelniai? O juk tarp pastarųjų vietovių atstumas yra toks pats, kuris skiria Meškučius ir Tarpučius.
Tai kaip reikėtų vadinti tariamus Meškučių piliakalnius? Į šį klausimą negaliu vienareikšmiškai atsakyti. Anksčiau kaimų ribos irgi šiek tiek keitėsi; kai kurie iš jų nunyko. Piliakalniai šiandien be abejonės netelpa į vieno kaimo ribas. Nuo XIX a. pradžios išleisti žemėlapiai pateikia skirtingą informaciją ir negalima kategoriškai teigti, kad „čia mano kaimas“. 1924 m. buvo parceliuojamos Mikalinės dvaro žemės, bet net iš labai smulkmeniškai pažymėtų sklypų, negalima suprasti, kiek kuris kaimas (Stūriškiai, Pabaigai ir Jančeriškiai) įėjo į dabar apibrėžiamą piliakalnių teritoriją.
Kadangi nuo būsimojo tilto planuojama tiesti gatvė turės Stūriškių  vardą, tai manykime, kad į praeitį nugrimzdusio, bet čia turėjusio savo ribas  Stūriškių kaimui to pakaks. Su tik XVIII a. pradžioje atsiradusiu Pabaigų kaimu dabar daugiausia asocijuojasi  buvusios Pabaigų plytinės pastatai, kurie yra į vakarus nuo piliakalnio. Ryčiau nuo kažkada tekėjusio upelio slėnio buvusio Jančeriškių kaimo nebeliko. Ungurinės kaime apie 2000 metus tebuvo viena sodyba, bet atrodo, kad jų skaičius auga. Apie Ungurinės dvarą žino tik labai tuo besidomintys. Kalbėti apie šių pavadinimų primetimą piliakalniui neverta.
Piliakalnio teritorijoje  į Šešupę įteka bevardis upelis, skiriantis kelis čia susikirtusius kaimus. Tarpukario gimnazistai Marcinkalniu vadino į upę griūvantį smėlėtą skardį, pūpsojusį dešiniajame krante; dėl upės krantų erozijos ir to Marcinkalnio ne tiek daug teliko … Vietiniai tuo vardu vadino ir toliau esančią, ilgai besitęsiančią kalvą, kurios šlaite per pastaruosius metus buvo padaryta daugiausia atradimų. Todėl siūlau  ištaisyti nesusipratimą ir piliakalnius vadinti šiuo jau istorijos patikrintu vardu, kuris vienintelis ir buvo vartojamas iki mūsų krašto nepažinojusių mokslininkų invazijos.
O archeologams palinkėsiu naujų prasmingų atradimų Marcinkalnyje ir jo gyvenvietėse!
Senosios nuotraukos iš B. Mašalaičio kolekcijos: Tarpučių piliakalnis tarpukariu.
suduvosgidas.lt

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.