0

Lietuva: valstybė – viena, jos vėliavos – dvi?

rugpjūčio 7, 2014 Paveldas, Tautos balsas

KTU doc. emeritas Vytautas Venckevičius//

LR Seimo nariai, atstovaujantys TS-LDK, Kęstutis Masiulis ir Stasys Šedbaras 2012 m. inicijavo Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pataisas XP-4422, kuriomis siekiama išplėsti istorinės Lietuvos vėliavos su Vyčiu naudojimą. Tam pritarė ir LR URM bei VRM pareigūnai. Beliko tik galutinis LR Seimo žodis…

Jeigu būtų priimtos teikiamos pataisos, tai istorinė Lietuvos vėliava turėtų plazdėti šalia tautinės ne tik dabar numatytose vietose, bet ir prie Prezidento rezidencijos, Vyriausybės ir ministerijų, aukščiausiųjų teismų, Generalinės prokuratūros, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Signatarų namo pastato Vilniuje bei savivaldybių. Taip pat ir prie Lietuvos ambasadų.

veliavos

Prie valstybės įstaigų vėliavą su Vyčiu kartu su Trispalve būtų privalu kelti: Lietuvos vėliavos dieną (01. 01), Laisvės gynėjų dieną (01. 13), Lietuvos įstojimo į NATO dieną (03. 29), Lietuvos įstojimo į ES dieną (05. 01), Žalgirio mūšio dieną (07. 15), Lietuvos karių dieną (11. 23).

Pateiktose pataisose taip pat numatyta, jog istorinių švenčių dienomis istorinė vėliava būtų keliama vietoje Trispalvės, pastarąją nuleidžiant (originalu?! – aut. p.), Gedimino pilies bokšte – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną (07. 06) ir Žalgirio mūšio dieną (07. 15).

Tenka priminti, kad Lietuvos valstybės istorinę vėliavą su Vyčiu LR Seimas, greta valstybinės vėliavos – Trispalvės, įteisino 2004 metais. Tai padaryta socialdemokrato (buv. aktyvaus SSKP lietuviškojo veikėjo) Česlovo Juršėno iniciatyva! Taigi – LSDP ir TS-LKD veikia sutartinai – rūpinasi Lietuvos istorine atmintimi ir įvaizdžiu… Suprantama – jiems pritariančių bendraminčių, skelbiančių siūlymus periodinėje spaudoje ir kitur, netrūksta. Pavyzdžiui, Vytautas Steponėnas, ilgalaikis LR MA Matematikos ir informatikos instituto mokslinis bendradarbis, straipsnyje „Lietuvos Respublikos vėliava. Kokia ji turėtų būti?“, po ilgų išvedžiojimų ir „įrodymų“, pateikia praktišką… pasiūlymą: „Ištaisyti padarytą klaidą, t. y. Vytautinę paskelbti esant valstybine, yra paprasta. Pasaulyje yra miestų ir valstybių, kurios keitė savo pavadinimus (pvz., Ceilonas tapo Šri Lanka). Jeigu reikėtų pakeisti Lietuvos herbą, tai reikėtų visoms valstybinėms institucijoms keisti blankus, antspaudus. O pakeisti vėliavą yra paprasčiau – nesiūti, o tik dažyti. Ritinį raudonos medžiagos prasukti-praleisti per veleną su Vyties atspaudu ir sukarpyti“(„Karštas komentaras“, 2014-07-4-18, Nr. 14). Belieka pridurti, kad tokių vėliavų būta ir ne taip seniai: pvz., nacistinės Vokietijos, sovietinės imperijos – taip pat lengvai pagaminamų…

Na, o vienas patriotiškai nusiteikęs Vladas truputį anksčiau „Lietuvos Aide“ džiaugėsi: atseit – kaip būtų puiku: Lietuva būtų vienintelė valstybė pasaulyje, turinti net dvi valstybės vėliavas. Kitiems tektų tik pavydėti!..

Tokiems politikieriams tenka priminti 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akto žodžius: „… Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su  kitomis tautomis…“ Vadinasi, ir LDK, ir Abiejų tautų respublika (ATR) – palikta tik istorijos analuose. Kartu su visa jų atributika. Juk, pavyzdžiui, neseniai Balkanuose žlugus Jugoslavijos imperinei valstybei, nė viena iš susikūrusių savarankiškų valstybių, pasiskelbusių respublikomis, nepasisavino Jugoslavijos valstybinės vėliavos. Kas tuo abejoja, tepavarto – kad ir Visuotinę lietuvių enciklopediją (VLE).

Ar susimąstoma, kad LDK (su dabartinėmis gudų, ukrainiečių ir kitomis žemėmis) yra ne tas pats, kas Lietuvos Respublika? Todėl, anot vieno interneto komentatoriaus, „čia nėra logikos – nebent planuojama federacinę LDK valstybę atkurti“. Gerbiami ponai, skelbiantys save dideliais Lietuvos patriotais, kam naudinga kelti tokią protų sumaištį Lietuvoje, skaldyti visuomenę kad ir tokiu būdu? Lietuva ir taip jau suskaldyta, bet vis tiek ką nors naujo atranda kokie nors savukynai. Atseit, pagal juos, ir tokiu būdu būtų mažiau pavojingas… Putinas (tokią mintį internete neseniai buvo paskleidęs žurnalistas Virginijus Savukynas).

Keisti dalykai darosi su mumis, lietuviais, ką tik ištrūkusiais iš rusiškos meškos gniaužtų: tai gimtoji lietuvių kalba „taisytina“, tai Valstybės himnas per ilgas, tai valstybės vėliava – Trispalvė nebepriimtina (mat – afrikietiška…). Pagaliau – ir LR Konstitucija jau paseno, reikia ją bet kuria proga, pagal atskirų grupuočių užgaidas, kaitalioti. Paradoksas – Seime atsiranda net… profesorių, tokiems dalykams pritariančių – tarsi jie neturėtų spręsti rimtesnių problemų. O gal jie galvoja, kad tai gali padidinti Lietuvos įvaizdį pasaulyje: visos pasaulio valstybės turi tik po vieną valstybės vėliavą, o Lietuva turės – dvi!.. Kaip mano ir tas… Vladas.

O gal, ponai, turite slaptą tikslą – kada nors iš Lietuvos Trispalvės atimti valstybės vėliavos statusą, ją paverčiant tik „tautine“? Ir gana mus gąsdinti baltarusiais – esą jie pirmieji gali Vytautinę vėliavą pasisavinti. Ar taip mąstyti – protinga?

Peršasi ir tokia mintis: kai Lietuvoje egzistuoja akivaizdžiai nenormali jos gyventojų socialinė atskirtis, reikia ir dviejų vėliavų (raudoną su Vyčiu keltų oligarchų-elito atstovai, o Trispalvę – nualinta ir baigianti evakuotis lietuvių tauta). Atrodo, nesunku suprasti ir tai, kad visi polonofilai bei Lietuvos (ir ne tik) lenkai yra už tą, istorinę, vėliavą, nes ji primena Lietuvos polonizavimo procesą – patį „gražiausią“ jos istorijos laikotarpį. Tad, matyti, dėl to neseniai išleista ir atitinkama Lietuvos istorija, neigianti „mitais paremtą“ A. Šapokos istoriją. Vadinasi, vedantys mus į kitą šviesią ateitį, žino ką daro. Ir mano, kad žmonės kvaili.

Taigi – valdančiajam elitui, vis labiau atitolstančiam nuo eilinių piliečių, kurie atsimenami tik prieš rinkimus, verta dar kartą priminti šiuos gyvybiškai svarbius LR Konstitucijos 15 straipsnius:

14-ąjį, kuris skelbia: Valstybinė kalba – lietuvių kalba (ir ja rūpinasi tik lietuvių tauta! – aut. p.);

15-ąjį, kuris skelbia: Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona. Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke. Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai;

16-ąjį straipsnį, kuris skelbia: Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.

Tai šventi dalykai, kurių jokia valdžia neturi teisės niekinti. Juk Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai (LR Konstitucijos 2 straipsnis).

Ir dar: joks Konstitucinis teismas negali pakeisti ar iškraipyti LR Konstitucijos, priimtos referendumu. Visa tai privalo spręsti tik Tauta referendumu.

Negalima pamiršti, kad su Lietuvos valstybės vėliava – Trispalve Tėvynės ginti ėjo savanoriai.  Jos labiausiai bijojo ir nekentė bolševikai ir jų lietuviškieji kvislingai. Su Trispalve ėjome į Kovo 11-ąją, apie ją dainas dainavome. Tad mūsų visų šventa pareiga neleisti niekam į ją kėsintis, jos žeminti. Ir, žinoma, nejuokinti pasaulio.

Dėl lietuvių kalbos, valstybės simbolių diskusijų neturi būti!!!

http://aidas.lt/img/page/logo.jpg

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.