0

Eilės.Algimantas Baltis Čikaga

rugpjūčio 23, 2014 Eilės, Kūrėjai ir kūryba

U Ž D U O T I S//

Kitus pasaulius  ir  kitas  planetas,
Kosminės  tamsos  erdvėj  jaučiu,
Ateivių  būvį,  piramidžių  ryšį
Ir pamestas  žinias, senos  bendruomenės, žinių.

Proto  bukume, gal  gamtos  jėgoj,
Mes  garbinam kas  vyksta  aplinkoj,
Ugnis,  žaibai,  perkūnas  ir  ledai,
Kodėl  jie  siautėja ir  sėja  mirtį amžinai.

Kas  deformavo  protą evoliucijos  laike,
Kodėl  užgeso  atmintis,  žinių  tąsa,
Kodėl  mes virtome  beždžionėm  ir  vilkais,
Kada  sugrįšime  į ten iš  kur  atėjom  kažkada?

Kodėl  gyvename  trumpai  ir  taip  niekšingai,
Kodėl  instinktai  dominuoja  visumoj,
Kada  išbrisim iš  dvipolio proto  pinklių?
Mums  duota  paskirtis  ” Žvaigždžių  namai “,
Šis  protas  kuria  ” Žvaigždžių  karai ” .

Kodėl  religijų  valdovai – primityvūs  ir  ligoti,
Kodėl  valstybiniai  vadovai egoizme  deformuoti,
Kodėl  naikiname  gyvybę – uzurpuojame  kitus,
Kodėl  gaminame  ginklus  ir gąsdinam  visus?

Kaip  dar  ilgai  smurtausim  ir  žudysim,
Kas  skatina  tokius  veiksmus – kas  jie  tokie,
Žmogėdros,  šizofrenikai  ligoti,
O  gal  žemiausios  klasės  šliužai  ir ropliai ?

Mes  meldžiam  Dievą  prašom  jo pagalbos,
O  antžmogiai  bakterijas  fasuoja  į  maišus,
Poetai  meilės  dainą  naują  kuria,
O mėšlo  kirminai  dusta  piniguos.

Kur  saikas  tam gobšumui ir  riba,
Kame  gyvenimo  prasmė  gražuolėj  žemėj?
Kiek  be apžiotum   tapsi  skurdžium,
O  ateity  visiem  – duobė  šlapia.

Tikslų  veikloj,  parazituojančioj  didybėj,
Neįžvelgia beprasmiškumo  būvį  ateity,
Jėgas,  energiją  paikystėje  eikvoja,
Jų  pergalės – sveikatos  praradimo  apimty.

Tai  kur  tiesos  esmė  gyvybės  slypi?
Ji  reiškiasi  pas  jus  namuos,
Jūs  dėl  šeimos  galėtum  slibiną  praryti,
Gimtinė  šaukia  mūsų  –
iškasavokit  slibinus  tautos!

Gana  tų  demagoginių  niekšybių,
Ir  pliuralizmo  demokratijos  linkme,
Gana  korupcinių  įstatymų  leidimo,
Pašvinkom – daiktų  vertybes  garbina  tauta.

Turtingi  dėmesio visuomenės  centre,
O bėdžiai , skurdžiai – runkeliai  darže,
Įstatymai  tai  pamazgų  supynė,
Turtui  ir  didybei  amžina  trauka.

Reikšmingas  atradimas  buvo  pinigai,
Ant  šitos  meškerės  pasaulio  kruvini  darbai,
Aptikus  piktžolę  išraunam  su  šaknim,
O pinigų  gamybai  gyvybę  žudom  jau  senai.

Kodėl,  kodėl  garsėjam  gyvuliais,
Skandinam , niekinam  išduodam,
Parduodam sąžinę  karjeroj  ir  valdžioj,
Tų  pergalių  palaimoj – tulžingai  degraduojam.

Madinga  homoseksualų  kylanti  banga,
Valdžios  elitas,  žvaigždės  keteros  dugne,
Nutautinta  visuomenė pigių reklamų  bėgime,
Tokias  valstybes  valdo  karališka  šeima.

Kas  buvome ? –  Praeitis  ištrinta.
Kas  esame ? – Pasaulio zombių internacionalinė  tauta.
Ko  siekiame ? – Prabangos  daiktų,  instinktų  kaifo.
Kuo  būsime ? – Mėšlo  pūvanti  krūva.

Ar verta  buvo tiek  kankintis,
Nervuotis ,  niršti  ir  burnoti,
Esmės  vertybių  nepažinę,
Sutryptas , sujauktas gyvenimas  šeimos.

Kada  mes  vėl  atgimsime  kaip  žmonės,
Kada  širdžių  plakimas  vienys  mus  visus,
Kada  minčių  idėjos  skverbsis  oriai,
Kuri   karta  įtvirtins  protėvių  tikslus?

Vienybėj  bunda  milžino  jėga,
Patriotizme  gimsta  pagarba,
Draugystėj,  meilėj – ateities  šviesa,
Šeimoj – tautosakos,  tradicijų  tąsa.

Atmeskim  panieką ,  pagiežą  į  šalis,
Paduokim ranką  kas  žabalioja
vakarų  ideologines  mintis,
Grąžinkim  juos  iš  fanatizmo  ir  peklos,
Iškrypusios  religijos – instinktų  tamsumos.

Visų  gyvybių  ir  tiesų  – Motina  Gamta,
Visų  minčių  tikslai – šio  proto  sapnuose,
…..UŽDUOTIS :
Visi privalom  būti  pilnoj  harmonijoj  su  aplinka,
Išlikt  vienybėj  ir  dieną  ir  nakčia .

Vidinį pajautimą  valdykim  savyje ,
Energijų  srautus  jauskit  mintyse ,
Kasdieniniai  darbai  – betarpiškoj  veikloj,
Džiaugsmo  ekstazėj – protų transformacija  tautoj.

Įpratę  reziumė  išgirst  trumpai ,
Ji  pasakyta  nedviprasmiškai  senai :
……SĄMONINGUMAS   ir   LYGYBĖ ,
……PAGALBA   ir   VIENYBĖ ,
MEILĖ  VISKAM  KAS  JUNGIA  MUS  GAMTOJ ,
ir   NUOLATINIS   TOBULĖJIMAS ,
nuo  pirmo   žingsnio  iki  paskutinio  slenksčio
pabaigoj     ! ! !

abaltis.info

kernave1

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.