5

Radiostezija

gruodžio 23, 2010 Alternatyvus mokslas

Radiostezistas – inžinierius statybininkas JONAS JUKONIS.
Pirmosios žinios apie šį mokslą mus pasiekia iš Egipto papirusų, parašytų prieš 6000 metų. Viename iš jų be aprašymo teksto randame ir piešinį vaizduojanti žmogų su virgule (vienu iš radiostezijos instrumentų) rankose. Radiostezija – vienas seniausių iš mums žinomų mokslų anksčiau šis mokslas įėjo į kitų mokslų sudėtį: Kinijoje feng – shui, Indijoje vatsu. Pasaulio istorijoje randame daugybę faktų patvirtinančių tai kad radiostezija nėra kelių išskirtinių civilizacijų mokslas. Ji priklauso visai žmonijai. Senovėje radiostezijos mokslo fenomenalumas buvo aiškinamas piktų dvasių kišimusi ir tai daugeliui kainavo net gyvybę, mokslas negalėjo normaliai vystytis.

XIXa. pabaiga ir XXa. pradžia tai radiostezijos atgimimo metai. Ja domisi žymiausi mokslininkai ir rašytojai. 1911 m Hanoveryje įvyko pirmasis pasaulinis šio mokslo suvažiavimas. 1913 m. Paryžiuje įvykusiame 2 tarptautiniame eksperimentinės psichologijos kongrese buvo išnagrinėtas radiostezijos tuo metu vadinamos biolokacija metodas ir pritarta jam, buvo išduotos pirmosios licenzijos testuotiems specialistams – naudingų iškasenų ir vandens telkinių paieškoms.
Radiostezijos mokslo pavadinimą  1930 metais pasiūlė prancūzų kunigas A. Bouly. Radiostezija tai visų civilizacijų mokslų žinių apie žmogaus sąveiką su jį supančia aplinka žinių rinkinys. Radiostezijos termino sandara kilusi iš dviejų žodžių: lotynų kalbos – radiato (spinduliavimas) ir graikų kalbos – aisthesis (jausmas, jutimas).

Virgulininkas radiostezistas

Radiostezija turi daug apibrėžimų tačiau visus juos apibendrinus galime teigti kad tai mokslas su savo metodais įgalinantis nustatyti įvairių materijos formų energetinius spinduliavimus, jų poveikį žmonėms bei juos supančiai aplinkai. Mokslo apie radiosteziją pagrindai remiasi tuo, kad bet kokia materija, visi gyvi organizmai, visi reiškiniai ir procesai yra labai silpno, šiuolaikinės technikos lygio prietaisais nefiksuojamo, aukšto dažnumo spinduliavimo šaltiniai. Iki šiol jų nustatymui buvo naudojamasi senoviniu virgulininkystės metodu, keliančiu daugumai racionaliai mastančių žmonių nepasitikėjimą. Šiuo metu padėtis iš esmės pasikeitė – jau yra išrasti prietaisai kurie fiksuoja silpnus energetinius spinduliavimus. Radiostezijos metodo praktiniame pritaikyme pagrindinis operatorius yra radiostezistas – žmogus su išskirtiniais bioenergetiniais duomenimis, sugebantis jausti aplinkos energetinius spinduliavimus kurių paprastas žmogus, naudodamasis įprastiniais penkiais jutimo organais, negali justi. Nustatyta kad radiostezinius sugebėjimus turi kas 10 žmogus tačiau mes to nepanaudojame gyvenime. Labai gaila, kad šis mokslas ir jo pritaikymas Lietuvoje  ignoruojamas, laikomas ekstrasensų, magų ir žiniuonių prasimanymu.

Nežiūrint to – radiostezija pasaulyje yra veiksmingas ir fantastiškai efektyvus metodas plačiai naudojamas Europos Sąjungos, Amerikos ir Azijos šalyse. Šio metodo pagalba galima nustatyti aplinkos užterštumą, įvairių spinduliavimų šaltinius, įgalina atlikti žaibišką žemės ūkio ir pramoninės produkcijos ekspertizę, leidžia tiksliai diagnozuoti žmogaus organizmo organų ir sistemų susirgimų pradines stadijas kada medicininiai tyrimai dar nenustato jokių susirgimų simptomų, leidžia parinkti pačius efektingiausius vaistus gydimui iš daugybės gydomųjų preparatų. Metodas įgalina nustatyti žmogaus psichines savybes bei jo tinkamumą atitinkamai veiklai. Radiostezija duoda puikius rezultatus ieškant įvairių iškasenų, vandens telkinių, požeminių archeologinių statinių ir net turtų. Tai metodas leidžiantis parinkti geriausias vietas statiniams, poilsiavietėms, darbo bei prekybos vietoms ir t.t.

Radiostezijos mokslas turi šias šakas:

GEOTRONIKA –  tai sritis užsiimanti geopatogeninių (kenksmingų žmogui) zonų paieška bei jų lokalizacija, įvairių žemės sklypų, parduotuvių, gamyklų, biurų patalpų ekspertize, nustatant energetiškai geras ir blogas zonas žmogui, nustatant geologines dislokacijas, ieškant mineralų ir kitų gamtos turtų.
BIOTRONIKA – nagrinėja biofizinius ir psichofizinius procesus susijusius su žmogaus bei kitų gyvų organizmų energetinius spinduliavimus, jų energetinius laukus, nagrinėja maistą, vaistus, drabužius, statybines medžiagas ir jų poveikį žmogaus organizmui, užsiima medicinine ir veterinarine diagnostika.
FITOTRONIKA dar vadinama FITORADIOSTEZIJA – domisi reiškiniais susijusiais su augalais, jų poveikiu žmogui ir gyvuliams, nagrinėja tokius tarpusavio ryšius tarp įvairių augalų, kaip simpatija ir antipatija tarp jų, oro poliarizacija ir jonizacija.
VIRGULININKYSTĖ – tai tyrimai, kurių metu ieškomi požeminiai vandens telkiniai ir srautai (šuliniams ir t.t.), mineralinių žemės turtų (nafta, anglis, dujos, auksas ar net lobiai), žmogaus sukurtų požeminių trasų (kanalizacija, vandentiekis, dujos, elektros ir telefonų bei telekabelinių linijų) lokalizacijai bei jų pažeidimo vietų nustatymui.
APSAUGINĖ RADIOSTEZIJA – tai tyrimai nustatantys ir galimai koreguojantys neigiamas žemės spinduliavimo (geopatogenines) zonas, kurios iššaukia įvairius neigiamus poveikius žmogui.

MEDICININĖ RADIOSTEZIJA – Įgalina diagnozuoti susirgimus net pradinėse jų fazėse, nustatyti vaistų tinkamumą, nustatant optimaliausias jų vartojimo dozes.
TELERADIOSTEZIJA – tai pati mistiškiausia radiostezijos mokslo šaka naudojanti paieškas per nuotolį (ieškomi dingę žmonės, archeologiniai paminklai, vandens telkiniai, naudingos iškasenos, paslėpti lobiai).
RADIONIKA – tai formų spinduliuojamos energijos įtakos nagrinėjimas žmogui ir jį supančiai aplinkai metodas.
AUDIOTRONIKA – garso bangų energetikos poveikis gyviems organizmams.
KOSMINE RADIOSTEZIJA – visatos kūnų energetinis poveikis žmogui ir jo aplinkai.
CHROMORADIOSTEZIJA – spalvų spinduliuojamos energijos poveikis žmogui ir jo aplinkai.
Radiostezija – tai kadaise paslaptingas mokslas iš esmės išsiskiriantis iš kitų klasikinių mokslų bei metodų savo metodika, specifika bei paslaptingumu, diena iš dienos užkariauja pasaulį, jo reikšmė vis didėja ir mes neturime teisės užsimerkti prieš šį faktą.

Radiostezija statyboje

Radiostezija – vienas seniausių iš mums žinomų mokslų. Jau prieš 6000 metu žmonės naudojosi žiniomis, perduodamomis iš kartos į kartą. Jau tada buvo gerai žinoma, kad žemė spinduliuoja energiją, kuri veikia visas organines gyvybės formas, kad tos energijos poveikis skirtingas. Todėl jau prieš tūkstančius metų žmonės kruopščiai rinko vietas namams, gamykloms ir ypač šventykloms bei tvirtovėms. Istorikai, išnagrinėję gausią faktinę medžiagą, nustatė, kad radiostezijos metodas buvo ne vienos kurios iš senųjų civilizacijų, bet nuo seniausių laikų priklausė visai žmonijai. Radiostezijos termino sandara kilusi iš dviejų žodžių: lotynų kalbos radiato (spinduliavimas) ir graikų kabos – aisthesis (jausmas, jutimas).

Virgulininkas

Radiostezistas – žmogus su bioenergetiniais duomenimis, sugebantis informuoti apie reiškinius ir procesus, kurių paprastas žmogus, naudodamasis įprastais penkiais jutimo organais, negali pateikti.

Mokslo apie radiosteziją pagrindai remiasi tuo, kad bet kokia materija, visi gyvi organizmai, visi reiškiniai ir procesai yra labai silpno, šiuolaikinio lygio technika nefiksuojamo, aukšto dažnumo spinduliavimo šaltiniai.

Šiuo metu niekas nepaneigs, kad visa, kas mus supa, ką mes matome ir ko nematome, turi savyje energijos. Energija amžinai gyvuojanti materijos forma. Ji negali dingti ar būti sunaikinta. Vaidinasi, upės, kalnai, ežerai, jūros ir vandenynai, miškai ir dykumos turi savo energiją, kuri veikia juos supančią aplinką. Visa tai budinga ir žmogaus rankų kūriniams. Nesvarbu, kas tai būtų: baldas, statinys, kelias, techninis įrenginys, paveikslas ar drabužis. Tikriausiai kiekvienas jaučia, kad judri autostrada spinduliuoja visiškai kitokią energiją nei ramus parkas ar prie namų įrengtas gėlynas. Viskas pasaulyje turi tarpusavio ryšį. Gyvenime tai vadiname intuicija (mūsų pasąmonės energetinė informacija). Manau, daugelis žino tą jausmą, kuomet dar prieš sužinant svarbią naujieną, jūs kažką nujaučiate.

Labai daug mokslininkų išreiškia savo hipotezes, kad dabartinis įtemptas politinis ir ekonominis gyvenimas turi ryšį su milžiniškais elektromagnetinių impulsų srautais, kurie beveik 200 mln. kartų viršija tuos, kurie veikė mūsų protėvius XX amžiaus pradžioje.

Yra dvi neigiamų elektromagnetinių spinduliavimų rūšys: natūralūs gamtiniai ir žmonių sukurti laukai. Rytų šalyse, o paskutiniais dešimtmečiais ir Vakarų pasaulyje pasirenkant pastatų vietas ir juos projektuojant skiriama daug dėmesio radiostezijai. Nustatyta, kad žemės geopatogeniniai spinduliavimai yra aukšto dažnio decimetrinių bangų diapazone. Šiuo metu atrasti tokie natūralūs geopatogeninių spinduliavimų šaltiniai (kenksmingumo mažėjimo tvarka):

 • Bendri požeminio vandens srautai ir geologiniai žemės lūžiai, jų zonose susidarantys indukciniai kryžiai.
 • Požeminiai vandens srautų ir srautų, esančių įvairiuose lygiuose, susikirtimo „mazgai“.
 • Dvigubo veikimo zonos.
 • Tinkliniai-koordinatiniai žemės laukai.
 • Naujausiais tyrimais įrodyta, kad bet kurioje patalpoje praktiškai yra viena ar net dvi neigiamo spinduliavimo zonos, darančios neigiamą poveikį žmonėms. Susikertant eilei skirtingų rūšių patogeninių zonų, atsiranda ypač pavojingos gyviems organizmams sritys – energetiniai stulpai. Buvimas jų veikimo zonoje bet kokios organinės gyvybės formoms yra pražūtingas.

  Žmogui jos sukelia funkcinius sutrikimus: suirzimą, prakaitavimą, nuovargį, vidinį nerimą, nemigą, raumenų traukulius, lytinių funkcijų sutrikimus, išsibalansuoja žmogaus rūgštinė-šarminė pusiausvyra, vyksta vegetatyvinės nervų sistemos funkciniai pokyčiai.

  Žmogui pasitraukus iš neigiamo poveikio aplinkos, minėti padariniai po mėnesio visiškai dingsta. Šiuolaikinės vakarų medicinos tvirtinimu – pagrindinis faktorius susergant sunkiomis chroniškomis ligomis – žmonių ilgalaikis buvimas (virš metų) patogeninėse žemės vietose. Patogeninių zonų indukciniai „kryžiai“ su kairine poliarizacija sukelia vėžinius susirgimus, o su dešinine – sklerozę ir limfagranulomatozę. Hartmano dvigubų patogeninių zonų juostos, einančios šiaurės-pietų kryptimi, sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, o einančios iš rytų į vakarus, reumatizmą. Hartmano patogeninių tinklų juostų susikirtimų „mazguose“ žmonės suserga širdies ir smegenų ligomis, astma, reumatu.

  Šiuo metu geopatogenines zonas nustato radiostezija (biolokacija). Radiostezistas – žmogus, turintis įgimtų bioenergetinių duomenų ir gerai žinąs senosios Indijos Vastu principus. Radiostezijos būdu nustatomos teigiamos ir neigiamos zonos statyboms skirtuose sklypuose ir jau statomuose pastatuose.

  Gyvenamojo namo ar bet kurio kito statinio statyba – svarbus ir sudėtingas darbas. Rytuose manoma, kad išsirinkti sklypo ar būsto vietą yra ne mažiau svarbu nei vyrą ar žmoną. Yra tūkstančiai patikrintų principų, kurių turėtume laikytis rinkdamiesi sklypą, statydami pastatą, tverdami tvorą, kasdami šulinį, įrengdami kelius ir apželdinimą.

  Pagrindinės sklypo pasirinkimo taisyklės:

 • Pasirinkdami sklypą, statiniui, stenkitės, kad jis būtų orientuotas pagal kompasą. Dvi sklypo ribos turi būti lygiagrečios šiaurės-pietų ašiai, kitos dvi – rytų-vakarų.
 • Venkite netaisyklingos formos žemės sklypų. Geriausia forma yra stačiakampis ar kvadratas. Patartina net atsisakyti, arba įsigyti žemės plotų, tam kad sklypas būtų taisyklingos formos.
 • Įvertinkite šiuos aplinkos veiksnius: kalvos, keliai, vandens telkiniai, povandeniniai vandens šaltiniai, želdiniai.
 • Elektros ir telekomunikacinių tinklų (įskaitant ir bevielius) padėtis.
 • Kaimyniniai pastatai ir jų formos. Atkreipkite dėmesį į tai, ar nėra arti aukštuminių pastatų, bokštų, kaminų.
 • Venkite judrių, neramių vietų.
 • Patikrinkite grunto tinkamumą fiziškai ir bioenergetiškai.
 • Individualaus namo statybai retai kas daro grunto tyrimus. Todėl rekomenduočiau pasinaudoti senovės Indijos vastu mokslo (panašaus į kinų fengšui) patarimu, kuris gan efektingas ir mūsų šalyje. Tekant saulei savo sklype iškaskite duobę, o po paros, tuo pačiu laiku, iškasta žeme užkaskite ją. Jei duobė bus užpildyta su kaupu – sklypas tinkamas statybai, jei tik užpildyta, sklypas vidutinio gerumo, na, o jei žemės gerokai trūks, atsisakykite minties ten statyti.

  Rekomenduojama nepirkti sklypo tarp dviejų už jį didesnių sklypų, sklypo, esančio netoli bažnyčios, kapinių.

  Senovės radiosteziologai patardavo atkreipti dėmesį į sklypo aplinką: ar apylinkėse gerai auga gėlės ir čiulba paukščiai. Pirkdami drabužius, avalynę, mes matuojamės, taigi tikrinkime ir sklypo ar perkamo buto energetinį poveikį. Žmogaus intuicija dažnai patvirtina geriausių radiosteziologų nuorodas. Todėl patarčiau permiegoti norimame įsigyti bute ar sklype (pasistačius palapinę) ir, manau, po to jūsų apsisprendimas bus tinkamas. Šiuo metodu nuo seniausių laikų naudojamasi Rytų šalyse. Didelę įtaką sklypo pasirinkimui turi jo nuolydis. Senovės meistrų nuomone, sklypai, turintieji nuolydžius į šiaurę ir rytus, yra geriausi. Kitais žodžiais, sklypas turi būti aukštesnis pietuose ir vakaruose, o žemesnis šiaurėje ir rytuose. Reikia paminėti dar vieną atvejį – kraštinių, kampinių sklypų pasirinkimą gyvenvietėse. Tik šiaurės-rytų orientacijoje esantys kampiniai sklypai yra geri gyventi.

  Vastu.Dievybė Puruša. Kvadrate nurodyta kas atsako už tam tikrą zoną

  Yra daug tokių pastatų, kuriuose žmonės jaučiasi blogai. Po jais buvę kovų laukai, kartuvės, nelaimingų atsitikimų vietos. Kartais namai statomi net buvusių kapinių ar sąvartynų vietose, dėl to ištisos gyvenvietės gali tapti energetiniu požiūriu „pražūtingomis“, pavojingomis žmonių sveikatai. JAV Pietų Kalifornijos valstijoje yra įstatymas, įpareigojantis informuoti kiekvieną pirkėją apie nepaprastus įvykius: smurtinė mirtis, savižudybė ar nepaaiškinamos ligos, susijusios su parduodamu turtu.

  Senovės Kinijoje gyvavo įstatymas, pagal kurį naują namą gyvenvietėje galima buvo statyti tik gavus visų gyventojų sutikimą. Buvo būtina harmonizuoti aplinką fen-šui būdu.

  Jeigu namai statomi labai arti vienas kito, atsiranda suvaržymo ir prislėgtumo jausmas. Tai panašu į mums žinomą jausmą, kada pašnekovas priartėja prie mūsų taip arti, kad norisi nuo jo pasitraukti atgal, nes jis įsiveržė į mūsų energetinį lauką. Tas pats efektas taikytinas ir namams. Todėl nuo seniausių laikų atsirado būtinybė aptverti savo sklypus tvoromis.

  Svarbus elementas tvoroje – įvažiavimo vartai. Pagal radiostezijos principus, kelias negali būti sklypo aptvėrimo viduryje. Geriausias kelias į sklypą – viename iš jo kampų.

  Tvoros yra energetinės sienos. Todėl gyvatvorės ar dirbtinių medžiagų sienos saugo mus. Bet čia yra ir kita medalio pusė. Didelė apsauga reiškia ir didelę izoliaciją.

  Reikėtų vengti kliūčių, stovinčių prieš įvažiavimą į sklypą. Jei atstumas horizontalėje nuo vartų iki esamos kliūties yra pakankamai didelis, o tarp vartų ir kliūčių yra kelias, neigiamo kliūčių energetinio poveikio nebūna.

  Patalpų  radiostezinė  ekspertizė  būtina normaliam  žmogaus gyvenimui  ir sveikatai

  Praktikoje tenka susidurti su faktu kad net ir žmonės besidomintys aplinkos  energetika, feng-shui  ar radiostezija  pakankamai neįvertina  žemės  geopatogeninio spinduliavimo įtakos žmogui, jo  darbo ir gyvenamose patalpose. Jį dažniausiai prisimena rinkdami vietas statiniams. Suprantama tai labai svarbu, tačiau privalote atkreipti dėmesį į tai, kad praktiškai kiekvienoje patalpoje/namuose ar darbovietėje/ yra viena ar net kelios patogeninės zonos. Neigiamas jų poveikis ne tik senai nustatytas bet ir patvirtintas mokslu. Šioje srityje darbavosi įvairių   specialybių mokslininkai: fizikai, elektronikai, gydytojai, fizikai ir kiti.

  Gyvenančio ar dirbančio geopatogeninėje zonoje žmogaus organizmas  pastoviai turi prarasti gan didelį kiekį energijos. To pasėkoje  žmogus suserga centrinės nervų sistemos ligomis. Jis tampa irzliu, išsiblaškiusiu, sumažėja darbingumas, smarkiai pablogėja atmintis. Susilpnėja organizmo aktyvumas, išsibalansuoja  harmoninė sistema, vyksta nepiktybinių auglių transformacija į piktybinius. Žmonės geopatogeninėse zonose labai sunkiai reaguoja  į fizinius  ir emocinius krūvius. Juos dažniau nei kitus pakerta insultai  ir infarktai. Aštrus imuninės sistemos slopinimas pasireiškia ilgalaikėmis vangios  eigos  ligomis.

  Stambių medicininių tyrimų rezultatai  Šveicarijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Čekoslovakijoje nurodo tai, kad nuo 50  iki 80%  onkologinių susirgimų susiję su ligonių ilgalaikiais buvimais geopatogeninių  spinduliavimų zonose.

  Be minėtų susirgimų geopatogeninė spinduliuotė gali iššaukti bronchų-plaučių, skrandžio-žarnyno sistemų, cukrinio diabeto ligas. Žmonės ilgą laiką praleidžiantys patogeninėje zonoje skundžiasi nemiga ar labai gilų miegą iš kurio   pabudę ryte  jaučiasi pilnai išsekę.

  Ilgalaikis žmogaus buvimas geopatogeninėje zonoje iššaukia sekančius simptomus :

  1.    diskomforto pojūtį.

  2.    bendrą silpnumą, mieguistumą ar nemigą.

  3.    galvos skausmus.

  4.    nervingumą, baimės jausmą.

  5.    įvairių kūno vietų „ degimo“ ir „badymo“ jausmą.

  6.    kojų traukulius, galūnių šalimą.

  7.    apatiją miegamos vietos atžvilgiu.nuovargio jausmas rytais po miego

  Vaikams  be minėtų požymių  pasireiškia:

  1.    neramus miegas.

  2.    riksmai miegant.

  3.    dantų gręžimas miegant.

  4.    kūno šalimas.

  5.    nenoras gulti į lovelę.

  Vastu Šastra kompasas

  Daugiamečių specialistų darbų pagrindu įrodyta: Onkologiniai, nervų- psichiniai, širdies-kraujagyslių susirgimai, judėjimo-atraminės sistemos sutrikimai, sklerozė, limfogranulematozė, leukozė, smegenų kraujo apytakos susirgimai, migrena, nepaaiškinamas kūno temperatūros pakilimas /iki  39-40 laipsnių/, tachikardija/pulso padažnėjimas/,aukštas kraujospūdis, negyjančios votys, kraujo krešumo sutrikimai, asmatiniai ir kiti susirgimai pas vaikus ir suaugusius gali būti pasekmė to ,kad jų miego ar darbo vietos buvo  vienoje ar kartais net keliose patogeninėse zonose, kurios silpnina apsaugines  organizmo jėgas. Neigiamo organizmui poveikio patvirtinimas būna po atliktos radiostezinės  ekspertizės  gyvenamos , darbo vietos pakeitimo,  miegojimo vietos ar ir viso miegamojo pakeitimo. Žmogus padeda jaustis geriau ir sveikiau.

  Vieni žmonės gali palyginti ilgą laiką atlaikyti geopatogeninių zonų poveikį. Kiti į jas reaguoja greitai pasijusdami fiziškai blogai. Visa tai priklauso nuo įgimto atsparumo geopatogeninei spinduliuotei ir suprantama nuo spinduliuotės rūšies ir intensyvumo.

  Norint  sužinoti ar jūsų bloga savijauta yra patogeninio spinduliavimo pasekmė, patartina pakeisti  gyvenamą ar darbo vietą. Jei tai atlikus po kurio laiko savijauta  pagerės, o sugrįžus atgal negalavimų simptomai pasikartos, tai reikš patogeninio spinduliavimo poveikį. Patogeninės zonos buvimo tikimybę padidina faktas, kai serga įvairūs žmonės gyvenantys vienoje vietovėje/pvz. viename name/.

  Per kiek laiko žmogus būdamas patogeninėje zonoje  suserga? Mokslininkai tvirtina tai, kad yra tam tikras žemės spinduliavimo poveikio „slenkstis“, kuriam praėjus žmogaus organizme pasireiškia sveikatos sutrikimai palaipsniui pereinantys į patologinę būseną. Nežiūrint į tai, kad šiuo klausimu mokslininkų nuomonės skiriasi, visi jie sutaria kad tai pakankamai ilgas laikotarpis, kurio metu galima pakoreguoti patogeninės spinduliuotės poveikio pasekmes /pakeičiant darbo vietos ar miegojimo vietos lokalizaciją/.

  Mokslininkų  nuomone pirminiai  ligų požymiai pasireiškia  po 1-2 metų, o mirtis po 10 ar daugiau metų. Šiuolaikinis tradicinis mokslas skirsto geopatogeninius spinduliavimus į dvi principingai skirtingas turinčias skirtingą prigimtį rūšis:

  1.Natūralius- gamtinius geopatogeninius spinduliavimus:

  a) žemiško charakterio-juostiniai  tinkliniai laukai, tektoninių procesų spinduliuotė, geologinių lūžių spinduliuotė, rūdinių telkinių spinduliuotė, naftos ir anglies telkinių spinduliuotė, požeminių vandens telkinių ir srautų spinduliuotė, požeminių tuštumų spinduliuotė.

  b) kosminio charakterio- meteoritų nukritimo  ir NLO nusileidimo vietų spinduliuotė.

  2. Technogeninius/žmonių sukurtus/spinduliavimus/:

  a) globaliniai, sukurti žmogaus veiklos išdavoje  plačiai panaudojant elektromagnetinę energiją/ jų šaltiniai: aukštos įtampos elektros perdavimo linijos, atominės elektrinės, radioaktyvumu užkrėstos vietovės, kapinės, metro, šachtos, giluminiai gręžiniai, vandentiekio, kanalizacijos, telefonijos ir telekomunikacijos tinklai, pylimai  ir sąvartynai.

  b) lokaliniai, atsiradę statiniuose ir butuose /jų šaltiniai- konfliktai, ginčai, alkoholizmas , narkomanija, nešvarūs baltiniai, nesutvarkytos patalpos, kai kurios fotografijos, paveikslai, knygos, kaukės, statulėlės, brangenybės, kremai, kosmetika/.

  Netradiciniai – dvasingieji tyrinėtojai išskiria dar vieną geopatogeninių spinduliavimų rūšį:

  3.Struktūrinius  erdvės  pažeidimo spinduliavimus kurie sukurti žmonių mintimis.

  Mes turime išeikvoti daug energijos kad išvalytumėme žmonių užterštas vietoves….Kai kurios vietos taip aplietos krauju ir prakeikimais, kad  geriau pereiti gyventi į naują gyvenvietę ar bustą. Tegul tik pats laikas išvalys niūrią patogeninę spinduliuotę.
  Galingiausiai į viską kas gyvą, tame tarpe ir žmogų, veikia globalinė žemės spinduliuotė ir geologinių lūžių spinduliuotė.

  Žemė yra milžiniškas dodekaedras su briaunomis, mazgais ir juos jungiančiomis geoenergetinėmis jėgos linijomis. Taisyklingasis dodekaedras sudarytas iš dvylikos taisyklingų penkiakampių. Kiekviena jo viršūnė yra trijų taisyklingųjų penkiakampių viršūnė, o prie kiekvienos viršūnės esančių plokščiųjų kampų suma lygi 324 laipsniams.

  Šiuo metu nustatyta apie 30 koordinatinių-tinklinių įvairių didžių ir formų energetinio spinduliavimo struktūrų: stačiakampės /Hartmano, Vitmeno /, įstrižosios /Kari, Alberto/,tačiau didesnė dalis iš jų vadinamų globaliniais geoenergetiniais tinklais dar iki  galo neištirtos ,tačiau jau ir dabar aiškų kad jų poveikis žmogui – minimalus.

  Tinkliniai žemės energetiniai tinklai ,manoma, atsirado daugybės geofizinių faktorių  ir kosminių sudėtingų procesų pasekmėje. Ši sudėtingiausia dinaminė struktūra iš esmės yra globalinio  tektoninio planetos  litosferos įtampos paskirstymo  sistema.

  Galime populiariai sakyti, kad ant žemės rutulio  užmestas savotiškas energetinis tinklas, kuris yra realus ir su sava  įvairia forma, daro įtaką  visoms mūsų planetos gyvybės formoms.

  Energetinių tinklų juostose ,kurios dengia žemę orientuotai  šiaurė – pietūs, užregistruotos didelės elektronų, ionų ir dujinių molekulių aktyvių radikalų sankaupos. Energetinių juostų  susikirtimo mazguose susidaro lokalinės energetinės zonos, kurių aukštas  spinduliuotės koncentracijos lygis ypač kenksmingas žmogui.

  Nustatyta, kad visų žemės geomagnetinių anomalijų, minimalūs ir maksimalūs atmosferinio slėgio centrai sutampa su daugiakampių į kuriuos padalintas žemės paviršius viršūnėmis, o senovės civilizacijos centrai kūrėsi geoenergetinių žemės tinklų mazguose.

  Geriausiai  žinomi globalinis stačiakampis koordinatinis Hartmano tinklas /G tinklas/ ir įstrižasis  Karri  /D tinklas/.Jų geopatogeninis poveikis – mokslu patvirtintas faktorius. Minėti tinklai- neatmetama mūsų gyvavimo aplinkos dalis.

  Stačiakampis geoenergetinis žemės Hartmano tinklas dar vadinamas globaliniu arba bendruoju  todėl ,kad jis dengia visą žemės paviršių ir turi pakankamai  tikslios formos tinklinę struktūrą. Jis dar vadinamas koordinatiniu dėl jo tikslios orentacijos geomagnetinio  merediano  ir geomagnetinės paralelės atžvilgiu.

  Hartmano tinklai orentuoti pasaulio šalių atžvilgiu/šiaurė – pietūs, rytai – vakarai/. Tinklo juostos poliarizuotos : teigiamos ir neigiamos. Jų susikirtimuose susidaro vadinami Hartmano mazgai. Kas 10 metrų Hartmano geoenergetiniame tinkle praeina didelio intensyvumo ir pločio energetinio spinduliavimo juostos.

  Antras stiprumo atžvilgiu įstrižasis Karri /D tinklas/ kurį sudaro lygiagretės geoenergetinės juostos orentuotos iš pietvakarių į šiaurės rytus  ir juostomis statmenai minėtoms kryptims.

  Šiuo metu geopatogeninės zonos pakankamai išstudijuotos  ,su jomis skaitomasi statant pastatus, įvairius techninius objektus, oro, vandens ir antžeminio transporto magistrales. Patogeninėse zonose pasireiškia charakteringi tik  joms požymiai : svorių, oro sudėties, grunto laidumo, žemės magnetinio poliaus  pokyčiai, pakitusi mikroflora ir augmenija.

  Svarbiausią indėlį į geopatogeninių zonų teoriją  savo darbais įnešė   R.Šnaideris /1984/  ir  P.Švajterceris /1986/.

  Buto  radiostezinė ekspertizė pagal Prancūzijos standartus:

  Geopatogeninių zonų bazinė ekspertizė(realus pavyzdys):

  Raudona spalva pažymėtas  Hartmano tinklas. Oranžine spalva pažymėtas  Vitmeno  tinklas Mėlyna spalva pažymėtas Kari tinklas. Geltona spalva pažymėtas  šimtametrinis energetinis tinklas.

  Noriu pabrėžti tai kad pasaulinės geoenergetinio tinklo fragmentai yra kiekvienoje mūsų patalpoje. Tai geopatogeninės plačiajuostės  spinduliavimo juostos pasižyminčios savo intensyvumu, struktūra, linijiniais parametrais ir orientacija, pastoviai  keičia žmogaus biolauko charakteristikas.To pasekoje organizmo imunitetas silpnėja, žmonės pradeda sirgti. Žmogui ilgą laiką būnant energetinėse anomalinėse zonose vyksta funkcionaliniai organizmo pokyčiai, atsiranda įvairios patologijos, susirgimai.

  Daugelio pasaulio mokslininkų tyrimai parodė tai kad ypač sunkios pasekmės būna tais atvejais, kada žmogus miega ar dirba energetinių juostų susikirtimo mazguose. Medicinos specialistų nuomone daugiau nei 80% visų onkologinių susirgimų yra ilgalaikis žmogaus buvimas viename iš  geoenergetinio  tinklo juostų susikirtimo mazgų. Tikrinant vietas kuriose miegojo onkologiniai ligoniai buvo nustatytas sekantis dėsningumas: – vėžiniai susirgimai atsiranda toje kūno dalyje kuri miego metu patenka į geoenergetinių  juostų susikirtimo mazgo poveikio zoną, būtent kurioje pastebimas stipriausiai pasireiškiantis žemės spinduliavimas.

  Įvairios miegančio žmogaus pozos geoenergetinių žemės tinklų atžvilgiu iššaukia įvairias  pasekmes. Panagrinėkime jas:

  Juostų susikirtimas /mazgas/ ant krūtinės širdies srityje- inkstų ligos, tulžies ligos, infarkto grėsmė, galimas plaučių, gerklės, skrandžio, šlapimo pūslės vėžys:

  Galva yra ant  Hartmano juostos – galvos svaigimas, nuovargio jausmas atsibudus ryte, irzlumas, psichikos sutrikimai, darbingumo sumažėjimas, atminties silpnėjimas:

  Galva ant įstrižos Karri juostos – galvos skausmai ir svaigimas, regėjimo ir klausos sutrikimai, nemiga:

  Apatinė  liemens dalis yra įstrižųjų Karri juostų susikirtimo mazge – tulžies  ligos, galimas lyties organų, skrandžio ar žarnyno vėžys:

  Ant įstrižųjų Karri juostų susikirtimo mazgo yra kojos –kojų ligos, kojų silpnumas:

  Iš pateiktų pavyzdžių matome ,kad susirgimų diapazonas kuriuos sukelia geoenergetinis spinduliavimas patogeninėse zonose labai didelis.

  Šiuo metu žemės spinduliuotės poveikis žmonių sveikatai yra visuotinai pripažintas faktas  ir laikomas vienu iš ekologinių rizikos faktorių susergant.       Pirminiai funkcionaliniai susirgimai ar ligų požymiai pasireiškia priklausomai nuo laiko praleisto geopatogeninėje zonoje, geopatogeninės spinduliuotės šaltinio, žmogaus konstitucijos, ligų kuriomis žmogus jau serga, įgimto atsparumo ir gyvenimo būdo.

  Geopatogeninės spinduliuotės įtakoje pasireiškia sekantys pirminiai simptomai: padidėjęs nuovargis, suirzimas, nemiga, prakaitavimas, kojų traukuliai. Ilgą laiką būnant tokiose zonose žmogaus organizmas nebegali normaliai funkcionuoti. Todėl  gydimasis  pas  geriausius gydytojus bus bevaisis jei ligonis net kruopščiausiai vykdydamas gydytojo nurodymus bus priverstas diena iš dienos būti patogeninėje zonoje kuri ardo jo  imuninę sistemą, pasipriešinimą ligoms.

  Praktiškai kiekviename name, biure, parduotuvėje, bute, žemės sklype yra viena ar net daugiau patogeninių zonų, kurių kilmė  ar požeminės vandens gyslos, ar  požeminės tuštumos, ar po žeme  esantys iškasenų klodai, ar po žeme užkasti sąvartynai, ar geologiniai ar tektoniniai lūžiai, ar technogeniniai spinduliavimų tinklai. Statinių sienos, konstrukcijos, jiems  ne kliūtis: spinduliuotės lengvai praeinam per jas. Turite suprasti tai, kad geopatogeninė spinduliuotė yra labai pavojinga mūsų sveikatai ir ją būtina įvertinti kartu su kitais gyvybiškai svarbiais ekologijos faktoriais. Tai suprantama daugelyje pasaulio šalių kuriose numatytos priemonės ir reglamentaciniai aktai saugojantys žmones nuo geopatogeninių spinduliuočių poveikio. Gaila bet pas mus į tai nekreipiamas dėmesys. Todėl kad skendimas  geopatogeninėse zonose ir energetiniame smoke yra pačių skęstančių reikalas, todėl esant galimybei atlikite savo ofisų, namų, butų radiostezinę ekspertizę, padarykite galimai reikiamas korekcijas .Tai pagerins jūsų savijautą, sveikatingumą ar net apsaugos nuo netikėtos mirties.

  Apie autorių:

  JONAS JUKONIS 1965  metais baigė KPI. Didžiąją profesinio gyvenimo dalį paskyrė gyvenviečių planavimui, statinių projektavimui dirbdamas žemprojekto gyvenviečių planavimo skyriuje, namų statybos projektavimo instituto namų tobulinimo sektoriuje. Nuo jaunystės domisi bioenergetika ir paranormaliais reiškiniais. Nuolat intensyviai gilina FENG SHUI ir REIKI žinias. Turi minėtų mokslų tarptautinius sertifikatus. Savo žinias ir praktiką gilino Vokietijoje (Miunchene). Daug metų užsiima radiostezinių paslaugų praktika.

  Informacija šiame straipsnyje skirta bendram susipažinimui. Už informacijos autentiškumą atsako straipsnio autorius, tačiau neatsako už patirtą žalą kilusią pasinaudojus svetainėje pateikta medžiaga. Atsakomybė pilnai tenka informacijos vartotojui. Kopos.lt

  Bus daugiau

  Klausimai ir diskusijos galimos Kurono forume, kviečiame prisijungti


  Bus daugiau

  © 2010, viršaitis. All rights reserved.

  Atsiliepimai (5)

   

  1. moapa parašė:

   Labas vakaras,labai aciu uz patarima o jeigu paemus virgule ir nusistacius psichologiskai jinai ima haotiskai sukinetis arba suktis ratu.

  2. moapa parašė:

   Labas vakaras,noreciau paklausti,kaip nustatyti savo buto geopatogenines zonas

  Palikite atsiliepimą

  Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.