0

Neringos kurortuose gali atsiverti smegduobių

spalio 10, 2014 miesteliai, Pavojus sveikatai

Neringos gyventojai ir poilsiautojai turėtų sunerimti – jų saugumui yra iškilusi grėsmė. Apie tai kalba Neringos meras Darius Jasaitis, įspėdamas, kad jeigu nebus pra­dė­tos ka­pi­ta­liš­kai tvar­ky­ti Ni­dos, Prei­los ir Per­val­kos kran­ti­nės prie Kur­šių ma­rių gali atsiverti smegduobės, rašo lzinios.lt.

Foto ve.lt

Foto ve.lt

Tokią žinią meras perdavė premjerui Algirdui Butkevičiui ir pakvietė jį atvykti pačiam įvertinti kurorto krantinių būklę. D. Jasaičio teigimu, porą kartą jau teko lopyti atsivėrusias smegduobes netoli dviračių tako – tai esa nutiko Nidoje ties maes­tro Vy­tau­to Ker­na­gio skulp­tū­ra.

Me­ras būgš­ta­vo, kad ar­tė­jan­čios ru­dens ir žie­mos aud­ros, pa­va­sa­rio le­do­ne­šiai dar la­biau ap­ga­dins kran­ti­nes, todėl būtina gauti ofi­cia­lias eks­per­tų iš­va­das, ar nė­ra pa­vo­jin­ga to­mis kran­ti­nė­mis vaikš­čio­ti žmo­nėms ir va­ži­nė­ti dvi­ra­ti­nin­kams.

„Ni­do­je, Prei­lo­je ir Per­val­ko­je kran­ti­nės tvir­tin­tos dar sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je. Pa­da­rė kiau­ra­vi­du­res dė­žu­tes iš gelž­be­to­nio, o vi­dų pri­pil­dė žvy­ro. Ne­nau­do­jo jo­kių po­lių. Lai­kui bė­gant gelž­be­to­nis ėmė ski­li­nė­ti, rū­dy­ti stry­pai, o žvy­ras pa­te­ko į ma­rias. Tad da­bar tos kran­ti­nės tam­pa vis la­biau pa­žei­džia­mos“, -lzinios.lt sa­kė D. Jasaitis.

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.