0

DARNOS MOKYMO 20 -MEČIO renginys Alytuje

balandžio 23, 2015 Baltų mokyklos, Baltų pasaulėžiūra, Sveika gyvensena

DARNOS MOKYMO 20 -mečiui skiriami renginiai

Kviečiame Alytuje, jau šį penktadienį, į antrą užsiėmimą, tiesioginę patirtį. Turėti sportinę aprangą.

kunovara

Darnos mokymas apima istoriją, pasaulėžiūrą ir veikimo būdus (praktikas).

Sveiko kūno ryšį su siela ir prasmingu gyvenimo būdu skelbė Vydūnas knygoje Vydūnas „Sveikata. Jaunumas. Grožė“, rašydamas apie save „…iš mažų dienų stengiausi savo silpną kūną stiprinti ir tvirtinti.“

Darnos mokykla, sekdama sveiko gyvenimo būdo ir jos tautos stiprinimu, pateikia Kūnovarą –  etninės kultūros pagrindu sukurtą, GYVATOS VARŲ valdymo būdą. Tai yra sąmoninga sveikatinimo, atjauninimo ir įgalinimo praktika, išlaisvinanti iš sąstingio žmogaus kūną, paruošia kūrybingam ir kokybiškam gyvenimui, savo jausmų dermės ir savo svajonių įgyvendinimui.

Ši mokykla remiasi baltiška pasaulėžiūra: mūsų krašto protėvių išmintimi, patirtimi ir papročiais.

Kūnovaros efektyvumas akivaizdus jau po pirmo užsiėmimo. Vyresnis žmogus jaučiasi prisipildęs jėgų ir atjaunėjęs, jaunesnis tampa sustiprėjęs ir įgijęs naujų gebėjimų. Ilgiau besimokant, sustiprėja asmeniniai gebėjimai, išsilaisvina ir sustiprėja kuriančiosios galios. Žmogus lengviau pasiekia dvasinę ramybę ir Darną su savimi, aplinkiniais ir gamta, geriau jaučia dvasinę Gyvatos prigimti ir ryšį su savo protėviais.

Sustiprintus gebėjimus ir galias žmogus gali taikyti kūrybinei veiklai, taip pat savo ir kito žmogaus pajautai bei Gyvatos varų (bioenergetiniam) sustiprinimui. Įgyta galia galima net gydyti kai kurias psichosomatines ligas. Žmonės naudodami šį mokymo būdą, lengviau išsivaduoja iš kasdieninio gyvenimo streso poveikio, įgyja vidinės ramybės ir dermės su savimi, su kitais žmonėmis, šeimos santykiuose. Šis metodas išmoko pajausti ir vystyti savo jausmus. Turintiems miego sutrikimų, padeda pagerinti miegą.

Šis etninės kūno kultūros būdas tinkamas įvairaus amžiaus žmonėms. Kūnovaroje galima dalyvauti grupėmis, šeimomis, asmeniškai nuo 9 iki 90 metų.

SUSIDOMĖJUSIEMS ŠIO MOKYMO ISTORIJA

Trumpai

Kūnovara kaip lietuvių tautos DARNOS mokymas visuomenei buvo atskleistas 1995 metais Vilniuje, „Darnos“ mokykloje, įkūrėjo L. Balsio. Baltiškos pasaulėžiūros ir etnokultūros pagrindu buvo sukurta iš esmės nauja, rytietiškų mokymų atsvara Lietuvoje. Mokymo teorinį pagrindą sudaro lietuvių kalbos žodija, įgalinanti suvokti praktinės dalies turinį ir atlikti jį kiek įmanoma sąmoningai, įsisavinant jį, kaip lietuvišką sąmoningo sveiko ir darnaus gyvenimo būdą. Sukurtos žingsnių sekos, padedančios pasiekti ir įgyti meistriškumo: žadinant Gyvatą, varų sustiprinimą ir įsukimą (gyvatinimą), jų dermei palaikyti jausmų pagalba, aiškiaregystei ir protinei veiklai vystyti vydėjimo būdai, dvasinio ryšio su protėviais sudarymui Rymojimo ir sąmoningo sapnavimo būdai. Gyvenimo būdo sustiprinimas lietuviškais papročiais ir visa tautine kultūra. Taip siekiama vidinės Darnos ir darnaus santykio su išoriniu pasauliu.

2003 m. Lietuvos sporto universitete Kaune kongerencijoje „International Scientific Conference of XIX SEEL Student’s Game“ apie Kūnovaros ir Darnos mokymą dr. V. Ivaškienė ir L.Balsys skaitė pranešimą “ Ancient Baltic ethnic physical edukation and modern physical education“.

2005 m. Lietuvos sporto universitete Kaune, fizinio lavinimo treneriams ir mokytojams organizuotame kvalifikacijos kėlimo seminare mokslų dr. Vida Ivaškienė ir L. Balsys  KŪNOVARĄ pateikė kaip išskirtinį lietuvių etninės kūno kultūros pavyzdį. Treneriai, mokyklų fizinio lavinimo mokytojai ir kūno kultūros specialistai buvo supažindinti su teorija ir išbandė praktiškai.

Šiuo metu visi norintys su šiuo mokymu supažindinami įvairiuose miestuose. Kviečiam išgirsti ir patirti tai patiems.

Primename, kad Vilniuje yra pastovi Kūnovaros užsiėmimų galimybė. Kreiptis dėl lankymo Vilniuje paštu kuronas@gmail.com.

© 2015, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.