0

Skaičių atsiradimo istorijos

sausio 2, 2015 Kūrėjai ir kūryba

PETRAS RAKŠTIKAS\\

Skaičių atsiradimo istorijos

Nulis. Nulis atsirado labai seniai gyvenusio žmogaus sapne, kuriame tas labai norėjo valgyti. Dieną sučiulpti sliekai jo pilve garsiai šūkavo OO! OOO! OOOO! Nuo to šauksmo atsirado raidė O.

Paskui – nieką reiškiantis skaičius nulis (0), kurį akmeniniu peiliuku sapne supjaustęs žmogus rado mėsos produktų. Gerokai vėliau tą nulį (0) pavadino dešra. Taip atsirado ir vėdarai. Kitaip sakant – viskas prasidėjo nuo nieko. Iš alkio ir bado.

Vienetas. Vienetą išrado vienišas sliekas, kietoje žemėje kasęs urvą ir atsitrenkęs galva į akmenį. Sutrenktos vietos negalėdamas nei pasikasyti, nei paglostyti, labai graudžiai verkė, priverkė pilną urvelį ir ašaros jį išstūmė į žemės paviršių, kur sliekas atsidūrė labai svarbioje skaičiams vietoje – pirmas po nulio.

Du. Kartą vienišas vienetas prie veidrodžio sutiko kitą vienetą ir pasilabinęs paklausė: pašokam? Pašokam. Šoka du vienetai, liemenis lieknus raito, o jų atspindžiai veidrodyje, po pamokų palikti, tuo metu išmoko dauginti, dalinti, atimti, sudėti, sukūrė šeimą, pasivadino Dvejeto pavarde, prigalvojo visokių uždavinių, kuriuos spręsdami mokiniai vakarais valgo vargo vakarienes.

Trys. Kitą kartą tie patys du broliai sliekai – vienetai sutiko žvejo kabliuką ir norėdami išsisukti nuo darbo susirietė į du puslankius. Galvas surėmę dievagojosi, kad jie ne sliekai, o trejetas ir ne viršutinio, ne apatinio puslankio, o trejeto eilė dabar vertis ant kabliuko. Kabliukas rūdijo, rūdijo ir surūdijo neapsisprendęs – pirmą, antrą ar pasislėpusį trejetą perverti.

Keturi. Nesulaukęs pulko kilbukų, mirė sliekas ant kabliuko. Atkeliavęs į dausas pagal savo nukankinto kūno atvaizdą sukūrė skaičiaus „keturi“ ženklą.

Penki. Penketas taip pat gimė iš slieko, kuris išgelbėjo pasaulį nuo tvano. Vieną anų laikų dieną Visagalis užsimanė nusimaudyti ir atsukęs čiaupą užmigo vonioje. Kai dangiški vandenys ėmė semti žemę, sliekas pupos kamienu užlipo į dangų ir giliai apžiojęs sulenktą vandens čiaupą paaukojo savo gyvybę dėl kitų. Pabudęs vonioje Visagalis užsuko čiaupą ir suteikė sliekui penketukininko titulą, kuris buvo labai aukštai vertinamas sovietmečio mokyklose, bet labai nuvertėjo Europos Sąjungos švietimo sistemose.

Šeši. Po smarkių išgertuvių atsibudo nulis, pasižiūrėjo į balos veidrodį ir baisiai nustebo pamatęs ant plikės išdygusį ilgą plauką, kuris net užsirietė iš ilgumo. Nuo tada nulis nustojo gerti, mat, pamatęs jį besivoliojantį ant šaligatvio, policininkas paprašė parodyti asmens dokumentą. Nuotrauka ant dokumento neatitiko nulio išvaizdos, todėl jis buvo nuteistas šešerius metus kalėti už svetimo dokumento vagystę. Po bausmės gavo naują pavardę – Šešetas.

Septyni. Kažkada gyveno labai liesas Vienetas ir įsimylėjo Dručkį Nulį. Turtuolis Dručkis Nulis gyveno ant kalno viršūnės ir labai kaitino pakalnėje gyvenančio Vieneto kraują. Vienetas dirbo sargu vieno ūkininko sodyboje šalia kitų smailianosių sargybinių. Kartą pro tvorą ėjo jautis ir, pamatęs už jos ūkininko karves, ragais sulaužė tvoros statinius. Tarp jų buvęs mums žinomas vienetas buvo sugipsuotas ir atleistas iš darbo. Kai daugybė vienintelio kaulo lūžių sugijo, sliekas užsiropštė ant kalno po pažastimi pasikišęs vieną kaulo dalį pas karštąjį Dručkį Nulį, greitai tapo septintuoju jo sugyventiniu, o pirmąją vestuvių naktį išdrožė septyniasdešimt žavių vienetukų naujai bendro gyvenimo tvorai.

Aštuoni. Apie skaičiaus aštuoni atsiradimą man žinomos dvi versijos:

1. Aštuonetas buvo iškaltas ant vieno apsirijėlio paminklinio akmens, mat tas pasižymėjo tuo, kad rado po baobabu lankais susiraičiusį smauglį ir smeigė į jį šakute. Smauglys pašoko nuo skausmo iš snaudulio ir akimirksniu vargšą suveržė aštuoniomis aštuoneto formos kilpomis. Dusinamas vyras sugebėjo kaktuso spygliu aštuonis kartus įdurti į kiekvienos kilpos miego arteriją ir smauglys atsipalaidavęs užmigo. Išsilaisvinęs iš aštuonių aštuonetų žmogus pradėjo valgyti smauglį. Kai suvalgė visus aštuonis metro ilgio aštuonetus, atsigulė ir užmigo. Miegantį radę gentainiai nežadino, atliko išsamų pėdsakų tyrimą ir, labai pasipiktinę jo godumu, smeigė aštuonis kartus po aštuonis priešistorinio kaktuso spyglius jam į pilvą, iškasę duobę įmetė kūną, o kad kaimynai nesidžiaugtų radę, užritino akmenį su iškalta aštuonių metrų ilgio susiraičiusia anakonda.

2. Aštuonetą atrado vyras, kurio žmona be perstojo kočiojo, klijavo ir kepė jam pyragus, o tas nesustodamas valgė juos. Tada moteris sugalvojo begalybės ženklą ir užkabinusi vyrui ant nosies riestainį kelis kartus kaukštelėjo kočėlu per galvą, kad geriau įsimintų. Per smarkiai kaukštelėjo, tai tas krito po stalu ir užmiršo riestainio reikšmę. Kai atsigavo, čiupo žmoną už plaukų ir sukinėdamas jai po nosimi begalybės ženklą įrodė teoremą, kad riestainis reiškia tik beviltišką tinginę ir vien apie seksą tegalvojančią susuktą aštuoniukę.

Devyni. Kartą sustabdė kelių patrulis automobilį, kuris važiavo keliu plačiais vingiais aplenkdamas balas. Vairuotojas jam pasirodė įtartinas, todėl liepė pūsti. Tas pūtė, pūtė ir pripūtė didelį burbulą, kuris nesprogo. Tada liepė parodyti vairuotojo pažymėjimą. Pažvelgęs į nuotrauką liepė ištiesti rankas, uždėjo antrankius ir uždarė į kalėjimą. Kadangi vairuotojas (nulis) buvo jau teistas, tai gavo atsėdėti 9 metus už važiavimą vingiais su svetimu vairuotojo pažymėjimu, mat rodė jį pareigūnui apvertęs. Plaukas nuotraukoje rietėsi po smakru. Suprantama, iš kalėjimo išėjo su Devyneto pavarde.

Dešimt. Pabudo vieną rytą nulis ant kalno, nusižiovavo ir nebeužsičiaupė vienintele ausimi išgirdęs gamtos šauksmą. Šoko nuo uolos ir pasileido riedėti to balso link. Lėkė, lėkė (gerai, kad kojų neturėjo nei sprando, tai tikrai nusilaužęs būtų) ir staiga bum atsitrenkė į gaudžiančią pušį, bum atšoko, bum trenkėsi, bum, bum, bum, bum, bum, kol nulaužė visas sulig viena pušies šakas, suprakaitavo, supluko ir pavargęs tvirtai prisiglaudė prie kamieno, kuris paraudo iš laimės ir pavirto į mergelę keistu vardu Vienetas. Tada jie susituokė ir pradėjo labai sparčiai daugintis. Kas akimirką vienas nulio prakaito lašas virsdavo berniuku Nuliuku. O mergaičių jie nesusilaukė. Taip ir gyveno su begale sunumeruotų nuliukų, valdydami viso pasaulio bankų sąskaitas.

numbers

Šaltinis: www.satenai.lt

© 2015, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.