0

Baltai kartu su Arijais švenčia BARSUKO metus pagal Saturno ciklą

kovo 20, 2016 Baltų bendruomenės, NAUJIENOS, Šventės, Šventvietės

Pagal 32 metų Saturno ciklą iš eilės penkioliktieji metai vadinami BARSUKO metais. Per lygiadienį švenčiami Didžiojo Saturno ciklo arba laiko bangos Naujieji Metai.

Manoma, kad kitados lygiadienis buvo tapatinamas su Velykų švente. Tai rodo išlikęs prosenoviškas paprotys Velykų rytą, saulei tekant, nusiprausti ar net nusimaudyti upelyje, atitekančiame iš rytų, – būsi sveikas, skaistus visus metus. Tačiau saulė pateka tiksliai rytuose tik  lygiadienio rytą. Saulė teka upeliu. Vadinasi, abi šventės išties turėjo sutapti. Kitos pavasario pradžios apeigos, senoviški ritualai tradicinių papročių pavidalu išliko Gandrinės šventėje (03. 25). Lygiadienis pažymimas ir tarptautiniu mastu kaip Žemės globos diena, iškeliant Žemės vėliavą. Baltųjų žynių bendruomenė Saulei tekant atliks aukojimo apeigas Verkiuose, pašventins žvakes Barsuko Naujųjų Metų ugnimi.

Jei gimėte 1920;1952;1984; 2016 po pavasario lygiadienio iki kito pavasario lygiadienio – jūsų totemas barsukas, o antitotemas Katinas–Murklys.
Šiemet vaivorykštės spalva oranžinė, todėl šią spalvą ypač tiks nešioti nusilpusiems ir pritrūkusiems energijos.

Pagal Avestą tai Keivanas, įsikūnijęs Saturne, arba Kurone. Keivanas siejasi su prisiminimais apie praeitį,, nes jis atminties Dievas. Dievybė siejama su saugyklomis, fondais, bankais, sandėliais, atminties banku informacija, su sunkių prisiminimų krūviu. Saturno metai siejasi su Aukso Amžiumi, Praeities Karalyste. Kažkada labai seniai Barsuko metais gyvenimas buvo labai geras. Jei šiais metais pastebima nestabili sistema, vadinasi ji iširs arba žmogus, kuris vadovauja šiai sistemai, turi pasitraukti. Tai formų keitimo metai, bet ne revoliucijų, o laipsniško pasikeitimo.

AKVILĖS blogas. PUSIAUŽIEMIS!

Totemas – taupus Barsukas, turintis giliausią urvą, nes jis žemės šeimininkas. Taupumas, kaupimas, materialinio pasaulio stiprinimas, darbas su žeme, lobių kaupimas – tai jo Barsuko pareiga. Metai laikomi ištvermingi ir pastovūs. Tradicijų laužytojų ir žemės kenkėjų Barsukai labai nemyli ir stengiasi jiems kliudyti. Tai vienas iš didžiausių tradicijų gerbėjų, jis nemėgsta naujovių ir pasikeitimų. Keivanas padeda surasti, tai kas seniai pamesta. Tai restauracijų ir atstatymo metai. Tačiau Keivanas dar yra Mirusiųjų pasaulio Kosminis Teisėjas. Teisėjas Barsuko pavidalu ateidavo į Dvasių teismą ir vesdavo tyrimą pagal kiekvieno bylą. Kiekvienos Dvasios darbai yra įsikūniję Barsuko pavidale,  kokioje nors jo dalelėje ir jis į Teismą atsineša jūsų Dosjė teisingumo atstatymui. Šiais lūžio metais, griūva daugelio žmonių karjeros. Šių metų turi bijoti neteisingi žmonės, kliudantys kitiems sąžiningai įsikurti. Barsukas – tai turto simbolis. O žmonės, kurie priveda savo tautą iki ubagystės, turi už tai atsakyti. Tai tradicijų, pastovumo, kaupimo, grįžimo į savistovumą metai. Metai geri įsigijimams, materialinei sėkmei ir turto dauginimui ne tik materialaus, bet ir dvasinio. Tie, kurie tam padeda, gauna atpildą. Tie, kurie prieštarauja, turi atsisakyti karjeros ir tolimesnės veiklos. Šie metai mus labai pririša prie žemės ir prie praeities, tai tartum atlygio metai. Šiais metais gimsta Dvasios, kurios labai ilgai negimė. Tai dar įdomių praeities prisiminimų metai. Staiga žmonės prisimena praeitį, laikas tarsi grįžta.

Barsukas aktyvus, atsparus, pastovus, konservatorius, imlus, prie jo darbų neprisikabinsi, paslaptingas, pakankamai užsidaręs. Visuose darbuose neprieinama sistema, daug įėjimų ir išėjimų, kaip labirinte. Sąžiningas, griežto būdo, bet materialistas, prisirišęs prie gėrybių, šeimyniškas. Be reikalo nieko nekalba ir nedaro.

Žmonės – Barsukai turi būti tvirto kūno sudėjimo, vidutinio ūgio, stiprūs, su prailgintomis akimis. Dryželiai ant kūno rodo sugebėjimą orientuotis – jokiam blogiui neduos vedžioti savęs už nosies. Barsukas visada turi daug sprendimų – paslaptingų landų. Jie puikūs tardytojai, mokslininkai, tik pakankamai sunkus charakteris.Su jais rasti bendrą kalbą labai sunku, jie slegiantys, darbus dirba patyliukais, pasitiki tik savo jėgomis, daugelis iš jų nepripažįstami, nes jų pasaulis dalijasi į „savus“ ir „svetimus“. Užsigimę psichologai ir kriminalistai, visada stengiasi darbus padaryti iki galo, nors pagal jų išvaizdą ir poelgį sunku nuspręsti, kuo jie užsiima. Jie net nuo artimųjų slepia pagrindinį savo gyvenimo tikslą ir prie jo neprileidžia nieko. Nepasitikėjimas kartais perauga į maniją. Jie vienišiai,  materialiai niekada niekam nepadės, bet atsargų visada turi. Geriausiems Barsukams visada sekasi susigaudyti situacijoje, jie moka organizuoti didelius darbus. Geriausi aukotojai, mecenatai, bet centuko be reikalo neišmes. Jie moka prekiauti, tam ir polinkį turi, tačiau nesmulkmeniški, rizikuoja stambiai ir visada viską apskaičiuoja į priekį. Tai stambūs pirkliai, bet ne smulkios žuvelės. Visi Barsukai godūs. Jie nebūna niūrūs ir neserga depresija, pakankamai sveika psichika. Labai dvasingi, kieti, rimti ir moka visiems pagal nuopelnus.

Barsukas gražina į praeitį. Visi, kas jam trukdo, atstumiami be žodžių, be triukšmo ir visus reikalus baigia paslaptyje, juk jis gyvena landoje.

 Shutterstock nuotr.

Shutterstock nuotr.

Barsuko antitotemas – nerūpestingas, negalvoja apie praeitį, priekabus, keičiantis kailį, lengvatikis, be tradicijų ir nuostatų, žemai kritęs, klastingas, godus, piktas, nekenčiantis jį supančios aplinkos, niekuo nepasitikintis, griaunantis bet kokius pagrindus. Tai laukinis Katinas–Murklys, jis gražus ir labai klastingas. Tai godumo simbolis. Katinas Murklys paralyžuoja žmones, kapstosi jų psichikoje, gali žmogų padaryti zombiu, gali žvilgsniu užblokuoti ir užpulti iš užpakalio. Tai metai, kada pasireiškia daug paslaptingų bendrijų, o Barsukas šito nemėgsta.

Barsuko metais gimė Zigmundas Froidas. Rašė apie sapnus, juos aiškino, lindo į psichikos gelmes. Būtent tai Katinas Murklys. Vienišius, atskirtas nuo judaizmo, bet neliko vargšas, nes turto turėjo pakankamai.

Plehanovas elgėsi kaip revoliucionierius, o iš tikrųjų buvo dvarininkas gyveno labai turtingai ir revoliucijai aukoti niekada nesiruošė, praktiškai iki mirties jis turėjo dvarą, iš kurio gaudavo pelną, ir duodavo į skolą pasipelnymui.

Sen–Simonas paskelbė idealios bendruomenės utopinį socializmą, o pats taip gyventi net nesiruošė, buvo ir liko grafas. Savo turto ne tik niekam nedavė, o atvirkščiai kaupė vis daugiau ir daugiau, ir gyveno svetimų sąskaita, iš paaukojimų bendruomenės kūrimui. Ir iš tikrųjų savo pasekėjus nuvylė.

Paruošė baltai.lt

Šaltinis: Avestos astrologijos pradininkas Pavelas Globa. „П.Глоба. Древний календарь. Москва, 1994. „

© 2016, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.