0

Baltai.lt svetainė sveikina visus Lietuvos žmones su Saulėgrįža

gruodžio 26, 2016 Tautos balsas

Mieli Lietuvos žmonės, lietuviai ir baltų palikuonys, Lietuvos gyventojai ir svečiai, užsienyje esantys baltų palikuonys ir visi, kuriem vardas Lietuva yra jų širdyse, SVEIKINAME JUS SU SAULĖS SUGRĮŽTUVĖMIS IR ATĖJUSIOMIS KALĖDOMIS.

Linkime 2017 metais SKALSOS, DARNOS, GAUSOS, ASMENINĖS LAIMĖS, VISUOMENINIO DRAUGIŠKUMO IR ATJAUTOS, DVASINĖS ŠVIESOS IR GERUMO. TE APLENKIA MŪSŲ ŠALĮ KARAI, BADAS IR SUSISKALDYMAS, TE ATEINA RAMYBĖ IR DŽIAUGSMINGO GYVENIMO PAJAUTA.

Nuoširdžiai Jūsų baltai.lt

2017sveikinimas

© 2016, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.