0

Tautinės mokyklos Darnos pagrindu – mūsų sėkminga ateitis

sausio 19, 2011 Sveika gyvensena, Švietimas, Vaikų ugdymas

Liutauras Balsys Baltasis*

Tautinės mokyklos Darnos pagrindu yra išeities taškas iš šiuolaikinės materialistinės pasaulėžiūros, kurią dažnai remiasi ir mūsų švietimo sistema. Atotrūkis nuo tautos istorijos, papročių ir tikėjimo, nuo gamtos, savistovumo ugdymo ir atsakomybės už savo gyvenimą bei pareigos jausmo nebuvimas, jau parodė Lietuvai savo pasekmes.

Nesant ir nekuriant bendruomeniškų sambūrių, kurie galėtų virsti konkrečios teritorijos bendruomenėmis, skatina ieškoti gėrio kitur, emigruoti. Tačiau Lietuva nėra tokia šalis, kurioje mes negalime imtis vietinės iniciatyvos ir savivaldos, mums jau nebetrukdo okupantai, galime kalbėti savo kalba, rašyti savo žodį, bet tuo pačiu metu mokintis ir kaimynų kalbų, papročių, sudaryti gerus kaimyninius santykius jau nuo vaikystės, taip užtikrindami tokią kartą, kuri nesipjaus tarpusavyje, turės žinių ir įgūdžių rasti teisingus sprendimus politikoje, diplomatijoje, vietinėje ekonomikoje, po truputį mažins dirvonuojančią šalį, versdama ją žydinčiais laukais ir sodais, jaukiais savo rankų nameliais ir kurs darnias šeimas. Tuo tikiu, nes pats kūriau tokią mokyklą tikėdamas tuo, ką rašau.

1997m. Darnos mokyklos Kūnovaros užsiėmimai. L.B.Foto archyvas

1994 metais bandydamas įkurti „Kuriančių galių mokyklą „Darna“, tikėjau, kad galime sukurti geresnę ateitį, paruošdami naujają kartą. Žinoma, be tikėjimo nebūčiau net pradėjęs, todėl buvo svarbu, kas tas tikėjimas ir ko jis moko. Jei tai pagrindas nuo ko mes galime statyti materialų pasaulį, kuriame galime gyventi geriau, neatmeta pačio dvasinio ugdymo ir geresnės savijautos ne  materialios gerovės pagrindu. Darnos idėja „plaukiojo“ nuo atskirų šviesių protų, poetų, filosofų iki Romuvos žmonių. Bet norėjosi visa tai apvienyti į mokymo pagrindus ir pabandyti Darną ne tik suvokti, kaip filosofinė mintį, bet kaip asmeninę patirtį, kuri nusėstų ir taptų mano gyvenimo vertybių pagrindais. Todėl buvo imtasi veiklos ir tokia mokykla eksperimentiniu keliu vykdė savo misiją iki 1999 metų pabaigos.

1997m.Darnos mokyklos D.Urbonavičienė mokė lietuvių liaudies šokių L.B.Foto archyvas

Tuo metu, kaip vadovas, negalvojau apie platesnį mokyklos viešinimą ar įdėjos platinimą, kol patys nepatyrėme savo veiklos rezultatų skonio. Tik po kurio laiko ateidavo žinia tai iš vienos Lietuvos pusės, tai iš kitos, kad žmonės patys buriasi ir kažką bando nuveikti savo jėgomis, bet juos visus vienijo ta nemateriali Darnos idėja.

1998 m.Darnos mokykloje vyksta margučių marginimas. L.B.Foto archyvas

Labai greitai, kaip reklaminį šūkį, Darną pasigavo politikai, Švietimo sistema, pradėjo naudoti savo rinkimei kompanijai platinti. Buvo graudu matyti, kaip dalis žmonių patikėjo valdžios pažadais. Kai kurie patriotiškai nusiteikę mokytojai buvo užsidegę, tikėjo, kad jų mintys pagaliau bus apvienytos ir idėja virs kūnu per valstybines institucijas. Deja, karti patirtis rodo, kad Darnos nematerialumas netarnauja materialistiniams ir egoistiniams siekiams. Bandymas „Darną“ panaudoti kaip projektinių šūkių visraktį į Europos lėšų skrynią, atnešė ne darnų gėrovės plitimą, o atskirų kompanijų ir asmenų lobimą kitų sąskaita. Daugelis atsisakė remtis savo žiniomis, ištekliais bei galiomis ir kurti savo gerovę, bet puolė į projektinių fondų raštvedybos kursus, kad galėtų gauti lėšų išmaldos gavimo mokymosi pagrindu, o ne jas patys uždirbti. Taip tauta atprato savistoviai ir palaipsniui kurti gerbūvį, bet tapo Europos fondų piniginių išmaldų ir popierinės biurokratijos įkaitais.

Tačiau Darnos mintis, ištarta žodžiu, dvasingose sąmonės gelmėse virsta kūnu. Tuo įsitikinau, kai, praėjus daugiau nei 10 metų po savo mokyklos veiklos sustabdymo, ši idėja niekur nedingo. Ji vėl duoda atžalas ten, kur atsiranda tautiškai subrendę vadovai, iniciatyvūs ir veiklūs, gebantys organizuoti ir tikintis tuo, ką daro.

Norėčiau pristatyti vieną ir tokių mokyklėlių ir atskiros bendruomenės bandymą Darnos šviesa uždegti jaunoje kartoje Tikėjimo Aukurą. Tokia mokykla atsidarė 2010 m. rugsėjo 1 d. Anykščių rajone, Staškūniškio kaime ir pradėjo veikti Jaunimo Švietimo Namai „Darna“. Tai ugdymo įstaiga, apimanti bendrąjį bei papildomą lavinimą, kurioje jaunuoliai kartu su pedagogais gyvena ir mokosi internato principu. Oficialiai moksleiviai yra priregistruoti Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje, kur jiems, kas trimestrą atsiskaičius už mokomuosius dalykus, bus užskaitytas valstybinės programos kursas.  Šios mokyklos vadovas Vaidenis Čapskis.

mokyklos vadovas Vaidenis Čapskis

Tautinės mokyklos filosofiją Staskūniškiai grindžia taip:

„Šiandieninis pasaulis keičiasi ne šimtmečiais, o metais ir net mėnesiais. Nepaliaujamai atsinaujina mokslo žinios. Galime tik spėlioti, kokios gyvenimo sąlygos bus po penkiolikos metų. Tai kodėl naujųjų žmonių gyvenimo pagrindas klojamas bemaž toks pat, kaip ir prieš 40 metų?

Mes neignoruojame mokslo pagrindų ir neneigiame bendrojo išsilavinimo svarbos, tik manome, jog per 12 metų, praleistų mokykloje, galima įgyti kur kas daugiau.

Siekiame, kad vaikai, baigę mokyklą, būtų:

 • visapusiškai pasiruošę savarankiškam gyvenimui,
 • turėtų stiprų žinių ir įgūdžių bagažą,
 • turėtų stiprų atsakomybės už savo veiksmus jausmą,
 • suprastų ekologiškos žmogaus veiklos svarbą,
 • plačiai, kūrybingai mąstytų,
 • būtų visuomeniškai veiklūs,
 • žinotų savo tautos istoriją, susigaudytų dabartyje,
 • puoselėtų lietuvių kalbą, kultūrą ir papročius,
 • žinotų ką nori veikti gyvenime ir būtų pasirengę kryptingai siekti savo svajonių įgyvendinimo,
 • rūpintųsi ne tik savo, bet ir kitų žmonių gerove,
 • taptų pavyzdžiu kitiems žmonėms.

Mes manome, kad Lietuvoje, kaip ir kitose išsivysčiusiose valstybėse, piliečiai privalo turėti pasirinkimą kokioje sistemoje, kokias vertybes ugdyti savo vaikams. Mes kuriame mokyklą šeimoms, kurios tiki, kad:

 • · Vaikai iš prigimties yra tobuli ir vienintelė mūsų pareiga – padėti atsiskleisti, sudaryti sąlygas jiems augti kaip asmenybėms; suteikti vaikams laisvės ir juos palaikyti, kad jie galėtų be baimių ir konstruktyviai vystytis ir tobulėti.
 • · Kiekvienas vaikas iš prigimties trokšta pažinimo, todėl mokymas turi būti paremtas skatinimu ir laisve rinktis, o ne draudimais ir apribojimais.
 • · Kiekvienas vaikas yra gabus ir talentingas, todėl kiekvienam turi būti suteiktos sąlygos įvairiapusiškai save išbandyti ir atrasti patrauklius užsiėmimus. O juos atradus – gilinti ir plėsti žinias be apribojimų.

· Vaikai mokosi iš pavyzdžių, todėl kiekvienas mokytojas turi būti autoritetu, kai kalbame apie pagarbą artimui, atsakomybę, draugiškumą, išmintį.

Ugdymo sistema

Jaunimo Švietimo Namuose „Darna“ mokymosi procesas vyksta „panirimų“ metodu – vieną savaitę mokiniai gilinasi į vieną dalyką (skiriant jam apie 30 valandų). „Panirimo“ metu mokytojas dalinasi žiniomis, o savaitės pabaigoje mokiniai laiko patikrą – žinių patikrinimą, kurio metu mokytojas įvertina, kiek žinių mokiniai įsisavino, padeda užpildyti spragas. Tokiu būdu užtikriname, kad mokiniai gaus visas tradicinėje mokykloje suteikiamas žinias ir dar daugiau.

Mokymo proceso metu mokiniai neskirstomi į klases, bet atsižvelgiama į kiekvieno mokinio žinių lygį.

Pamokos vyksta tris kartus per dieną po 2 valandas, suteikiant mokytojui pilną kūrybinę laisvę paskirstyti mokymo laiką, pertraukėles, pasirinkti mokymo būdus, metodus, vietą ir kt.

Laisvas laikas „Darnoje“ yra orientuotas į liaudies menus, amatus, gamtos ir žmogaus pažinimą, sportą.

„Darnoje“ pastoviai gyvena keli pedagogai, kurie kartu su mokiniais tvarkosi buityje, sprendžia kasdieninius klausimus, rūpinasi nuolatiniu vaikų tobulėjimu visose gyvenimo srityse. Kas savaitę periodiškai atvyksta įvairių sričių kompetentingi specialistai, kurie veda „panirimą“.

Mokytis priimame 12-16 metų amžiaus vaikus iš Lietuvos ir užsienio lietuvius (ateityje ši amžiaus riba plėsis).

Vaikai mokytis pas mus gali atvykti ir viduryje mokslo metų. Prieš tai kviečiame pasisvečiuoti trumpam laikotarpiui, susipažinti su veikla „iš vidaus“.“ – Rašo savo svetainėje tautinemokykla.lt vadovai.

Mokykla rengia ir stovyklas, kurių metų jaunimas patiria naujų žinių ir gebėjimų skonį, keičia jų vertybes, kurios nuo materialių tampa artimesnės dvasinėms, vadinasi artėja prie Darnos. Darnos su Gamta, darnos su žmonėmis, Darnos su savimi ir su Dievu.

VIDEO. Vasaros stovykla-mokykla 2009

Video.Žiemos stovykla-mokykla 2009-2010

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.