0

TARPTAUTINĖ MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ IR GAMTOS APSAUGOS TARYBA APIE MEDŽIOJIMĄ LANKU

gegužės 15, 2020 Medžioklė

Juha Kylmä
CIC (Conseil International de la Chasse – Tarptautinės medžiojamų gyvūnų ir gamtos apsaugos tarybos) medžioklės iš lanko darbo grupės Prezidentas

MEDŽIOKLĖS IŠ LANKO VYSTYMAS EUROPOJE IR MEDŽIOKLĖS IŠ LANKO PRAKTINIS VYKDYMAS

Susidaro toks vaizdas, jog visa Europa yra suinteresuota atverti medžioklei iš lanko daugiau galimybių. Šiuo metu tam tikros rūšies medžioklės iš lanko įdiegimo procesas vyksta Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje bei Islandijoje, Suomija gi juda toliau ir greitu metu ruošiasi legalizuoti stambesnių žvėrių medžioklę. Šiuo metu yra leidžiama tik smulkių gyvūnų bei stirnų medžioklė. Neseniai medžioklę iš lanko yra legalizavę Slovakija ir Bulgarija. Rusija pastaruoju metu yra bandymų stadijoje ir naujasis Rusijos medžioklės iš lanko klubas daug dirba tam, kad medžioklė iš lanko būtų legalizuota. 2010 m.

4 Tips for Youth Bowhunters | Bowhunting | Realtree Camo

Maskvoje buvo pravestas Tarptautinės medžioklės iš lanko mokymo programos (International Bowhunting Education Program – IBEP) užsiėmimas.
Kai kurios šalys yra susidomėję lanko, kaip priemonės medžiojamų gyvūnų pertekliui reguliuoti urbanizuotose teritorijose, panaudojimu.

Medžioklė iš lanko yra labai saugus medžiojimo būdas

Kai kurie faktai ir esminiai stebėjimai susiję su medžiokle iš lanko: Medžioklė iš lanko yra labai saugus medžiojimo būdas. Medžiotojas visada yra arti medžiojamo gyvūno (vidutiniškai 18-20 m atstumu), tai gi gyvūną yra lengva identifikuoti. Kadangi niekas nevaikšto su „užtaisytu“ ginklu, nelaimingų atsitikimų dėl atsitiktinių šūvių iš lanko nebūna. Strėlės nelekia taip toli kaip kulkos. Lankai dažnai yra naudojami medžioklei urbanizuotose teritorijose, kur šaunamieji ginklai negali būti panaudoti ir kur būna elnių, šernų, kiškių ir t.t. populiacijos perteklius. Medžiotojai lankininkai buvo pasitelkti tam, kad sumažinti kiškių bei laikinių triušių populiacijas Helsinkyje ir kituose Suomijos miestuose, kai kuriose vietose taip pat laukinių Žąsų skaičių. JAV su medžiotojų lankininkų pagalba buvo išspręstos elnių buvimo urbanizuotose vietose problemos.

5 Fun Ways to Introduce Kids to Bowhunting

Tarptautinės medžioklės iš lanko mokymo asociacijos (International Hunter Education Association)/ JAV 2001 metų raportas:
Tik 0,1% visų medžioklėje įvykusių nelaimingų atsitikimų buvo susiję su arbaletais arba lankais irdalis šių nelaimingų atsitikimų iš tikro yra nelaimingi atsitikimai medžiojant nuo medžiuose tvirtinamų platformų.
Pavyzdys iš Suomijos: Suomijos Metsähallitus (valstybinė įmonė, administruojanti daugiau kaip 12 milijonų hektarų plotą), pradėjo pardavinėti atskiras medžioklės iš lanko licencijas. Tokia licencija yra 50% pigesnė nei įprasta.

Foto Big Game Bowhunting Australia

Foto Big Game Bowhunting Australia

Metsähallitus: „ Medžioklės iš lanko licencijos paskirtis yra atverti naujas medžioklės galimybes ir vystyti naujas medžioklės formas. Licencijos medžiotojams lankininkams yra pigesnės dėl šios medžioklės prigimties. Ekologiniai ir socialiniai šalutiniai efektai yra pastebimai mažesni nei
medžiojant šaunamuoju ginklu. Medžioklė iš lanko yra sunki, todėl bendri jos vaisiai yra santykinai maži. Sužeidžiamų žvėrių koeficientas yra mažesnis nei įprastoje medžioklėje.
Medžioklė iš lanko yra tyli, todėl taip pat priimtina ir labiau urbanizuotose vietose bei draustiniuose.“

Arkansas Bowhunters Association - IBEP Education
Geri pavyzdžiai iš kitų šalių
Pavyzdys iš JAV:
1934 m. JAV Viskonsino valstijoje iš pradžių medžioti iš lanko buvo leidžiama tik per elnių medžioklės sezoną.
1970 m. medžioklė iš lanko sudarė tik 8% visų JAV parduodamų licencijų.
Antroje 1990 -2000 metų laikotarpio pusėje – 21%.
Pastaraisiais metais augimas JAV sudarė po 6-10% per metus.
Per paskutinius 20 metų licencijų pardavimas JAV išaugo nuo 1,3 milijonų iki 3 milijonų 1999 m.
Šiuo metu >3,5 milijonų.

Foto Australian Outfitters Hotspur Outback Safaris

Foto Australian Outfitters Hotspur Outback Safaris

Medžioklės iš lanko laiko skalė Europoje ir visame pasaulyje
1936 m. Viskonsine (JAV) atidaromas pirmasis medžioklės iš lanko sezonas;
1945 m. Jugoslavijos respublika Serbija reglamentuoja medžioklę su lanku;
1967 m. Danija išleidžia asmeninius leidimus medžiotojams lankininkams;
1986 m. Portugalija legalizuoja medžioklę iš lanko;
1989 m. Zimbabvė padaro medžioklę iš lanko galima pagal specialų leidimą;
1992 m Lietuva legalizuoja medžioklę iš lanko (padėtis yra pasikeitusi);
1993 m. Suomija formalizuoja ilgą laiką trukusią iki tol nereguliuotą medžioklę iš lanko;
1993 m. Vengrija legalizuoja visų medžiojamų gyvūnų medžioklę iš lanko;
1995 m. Prancūzija sureguliuoja medžioklę iš lanko;
1995 m. Botsvana legalizuoja savanos gyvūnų medžioklę iš lanko;
1997 m. Ispanija padaro galima medžioklę iš lanko;
1998 m. Namibija legalizuoja savanos gyvūnų medžioklę iš lanko;
1999 m. Zimbabvė pakeičia medžioklės iš lanko reglamentavimą;
1999 m. Danija reglamentuoja stirnų ir smulkesnės faunos medžioklę iš lanko;
2003 m. Prancūzija restruktūrizuoja medžioklę iš lanko, leisdama naudoti trumpesnius lankus ir
templės paleidiklius;
2003 m. Suomija pakeičia medžioklės taisykles taip, kad iš lanko galima būtų medžioti stirnas ir
bebrus;
2005 m. Tanzanija legalizuoja savanos gyvūnų medžioklę iš lanko;
2006 m. Alandų salos legalizuoja medžioklę iš lanko;
2007 m. Pietų Afrikos Respublika naujai reglamentuoja medžioklę iš lanko;
2008 m. Danija padaro formalius pakeitimus įstatymų pakeitimus tam, kad legalizuoti medžioklę iš
lanko;
2008 m. Prancūzija palengvina medžioklės iš lanko reglamentavimą užsienio medžiotojams, taip
pat jauniems medžiotojams;
2009 m. Bulgarija legalizuoja visų medžiojamų gyvūnų medžioklę iš lanko;
2009 m. Slovakija legalizuoja medžioklę iš lanko (aptvertose teritorijose).

Visa tai, kad medžioklės iš lanko augimą visame pasaulyje. Šiuo metu vyksta įvairūs procesai tam, kad legalizuoti arba toliau vystyti medžioklę iš lanko (pavyzdžiui, Suomijoje, leidžiant medžioti stambesnius žvėris).
Medžioklės iš lanko taikymo ypatybė – gyvūno sumedžiojimui reikalingas ilgesnis medžioklės laikas. Gali būti naudojami mažesni medžioklės plotai. Kartais yra taikomas ilgesnis medžioklės sezonas (pvz., JAV)
Ilga tradicija. Tai dešimtis tūkstančių metų trunkantis medžioklės būdas. Pavyzdžiui, Suomijoje nenutrūkstamai medžiojama iš lanko nuo ledynmečio pabaigos kai žmonės pradėjo apgyvendinti Šiaurę. Tai gi šioje šalyje visada buvo medžiotojų lankininkų ir medžioklė iš lanko niekada nebuvo uždrausta.
Get to Know the National Bowhunter Education Foundation
Egzistuoja Tarptautinė medžioklės iš lanko mokymo programa (IBEP). IBEP yra naudojama daugumoje Europos šalių. Taip pat, šalyse, kuriose medžioklė iš lanko yra neleidžiama (praktikuojantiems išvykstamąsias medžiokles užsienyje).
Medžiojančių su lankais skaičius auga taip pat ir Europoje Pavyzdžiui, Suomijos medžioklės iš lanko asociacija buvo įkurta 1982 m. keletos dešimčių medžiotojų lankininkų.

2000 pradžioje apytikris medžiojančių su lankais skaičius Suomijoje buvo 5000. Naujausi tyrimai, kuriuos 2009 metais Suomijos medžiojamų gyvūnų ir žūklės resursų institute atliko Anna-Liisa Toivonen yra apibendrinti veikale „Medžiotojo profilis“. Apklausa rodo, kad medžiojančių su lankais yra 9 800 ir jie turi 10 900 medžioklinių lankų. Šiuo metu, remiantis prekeivių lankais duomenimis, tikėtina, jog šis skaičius yra 15 000.

Medžiotojų kiekis mažėja daugelyje šalių. Tam, kad pritraukti naujus medžiotojus, dažnai yra lengviau patraukti jų dėmesį medžiokle iš lanko. Pavyzdys iš Suomijos: „Jouni Tanskanen‘as, Šiaurės Savo apygardos medžiojamų gyvūnų valdybos vykdantysis vadybininkas: „2008 m. kiekviena Suomijos medžiojamų gyvūnų valdybos apygarda, kurių iš viso 15 gavo po vieną Genesis lanką, skirtą jaunimo mokymui. Mes pastebėjome, jog jauni mokiniai yra labai susidomėję šaudymu iš lanko ir kaip to pasekme, apskritai medžiokle.

Sužeidimai?
Per pastaruosius 20 ir daugiau metų buvo keletas (ko gero 4-5) paminėjimai žiniasklaidoje/internete apie gyvūnus su įstrigusia kūne strėle. Deja kai kurie žmonės (labiausiai tikėtina vaikai), kurie yra ne medžiotojai šaudymui į gyvūnus panaudojo jaunimui skirtus lankus arba „žaislinius arbaletus“ (be abejo yra ir rimti modeliai, skirti medžioklei) su ne medžioklei skirtais strėlių antgaliais. Su silpnu lanku ir strėlės antgaliu, netinkamu medžioklei, strėlė sminga negiliai ir lieka styroti kūne. Strėlė, iššauta iš vidutinio šiuolaikinio medžioklinio lanko kiaurai išlekia per elnio dydžio žvėrį bei daugumą žymiai didesnių žvėrių, tai gi (dėl medžiotojų kaltės) nėra žvėrių bėgiojančių po mišką su iš kūno styrančiomis strėlėmis. Jei gyvūnas yra sužeistas šaunant i šautuvo, nėra jokio objekto, styrančio iš jo kūno ir toks paveikslas nėra tiek „paveikus“ (šokiruojantis) visuomenini daugumai bei nepritraukia tiek dėmesio.

Sužeidimas, kliudžius kulkai negyvybiškai svarbią zoną , nėra geresnis dalykas negu sužeidimas, padarytas aštriu kaip skustuvas skrodžiančiu antgaliu (akivaizdu mažesnis audinių pažeidimas, negu tas, kurį sukelia kulkos minkštu smaigaliu).

Sužeidimas yra vienas iš pagrindinių susirūpinimą keliančių dalykų žmonėms, kurie nėra susipažinę su medžiokle iš lanko ir šiuolaikiniais medžioklės iš lanko įrankiais. Remiantis tyrimais medžiotojai lankininkai nesužeidžia daugiau žvėrių negu kiti medžiotojai. Pagal Danijoje atliktus tyrimus (apimančius 5 metų laikotarpį), sužeidimų koeficientas buvo apie 5%.

Foto thebowguy.com

Foto thebowguy.com

Brakonieriavimas?
Tai kitas dalykas, dėl kurio žmonės, kurie yra nusistatę prieš medžioklę iš lanko galėtų nerimauti. „Tylus ginklas“… Realybėje medžiotojai lankininkai turi daug praktikuotis, turi būti geri medžiotojai (kad prieitų pakankamai arti), neįmanoma šauti iš lanko esant automobilyje, lankus yra žymiai sudėtingiau naudoti tamsoje ir t.t., tai gi tai nėra tas ginklas, kurį rinktųsi brakonierius! Daugelyje šalių yra leidžiama naudotis šautuvų garso slopintuvais (taip pat ir Suomijoje) . Pagal Suomijos oficialius šaltinius (ministeriją) brakonieriavimas su lankais niekada nebuvo svarbi problema (Kai aš kartą paskambinau ministerijos medžioklės reikalų vadovui, kad paklausčiau apie šią problemą jis atsakė, jog nė karto nėra girdėjęs apie tokią). Brakonieriams, kurie yra tolygūs kriminaliniams nusikaltėliams yra žymiai geresnių įrankių!

Medžiotojai lankininkai turi būti kvalifikuoti medžiotojai (paruošti nacionalinėje medžiotojų mokymo sistemoje). Pagrindinį medžiotojų mokymą yra įmanoma papildyti medžiotojų lankininkų mokymu. IBEP programa yra paruoštas paketas su žinynu, instruktoriaus žinynu, DVD ir daugybe kitos medžiagos (taip pat naudingos ir kitiems medžiotojams!). www.nbef.org Taip pat kai kuriose šalyse( kaip Alandų salos, Danija) yra naudojamas privalomas šaudymo testas.

Lankai ir strėlės nenaudojami kriminaliniams nusikaltimams, tokiems kaip žmogžudystės, šaudymai mokyklose, bankų apiplėšimai. Sprendžiant iš kasdieninių straipsnių laikraščiuose, peiliai, kirviai, keptuvės, kumščiai ir net batai yra žymiai pavojingesni „ginklai“. Per savo ilgą medžiotojo lankininko karjerą bei atstovavimą įvairiose nacionalinių/tarptautinėse medžiotojų organizacijose aš esu matęs kaip medžiojama iš lanko įvairiose šalyse bei kontinentuose. Medžiotojai bei oficialūs asmenys panašu yra patenkinti medžiokle iš lanko ir stengiasi sukurti daugiau galimybių šiai medžioklei bei pritraukti daugiau medžiotojų lankininkų.

Šalyse, kuriose medžioklė iš lanko nėra legali, kai kurie medžiotojai gali būti prieš, nes galvos jog kažką praras jei medžioklė iš lanko būtų legalizuota. Tačiau realybėje visi medžiotojai turėtų tik didesnį pasirinkimą (karabinas, lygiavamzdis šautuvas, lankas, spąstai, šunys, sakala…). kai kuriais atvejais visi mes išloštume. Pavyzdžiui JAV medžioklės sezonas gali būti ilgesnis kai medžiotojai naudoja ir lankus, ir per vamzdį užtaisomus šautuvus, ir lygiavamzdžius šautuvus ir karabinus.

Misūryje (JAV valstija) medžioklės (elnių) su karabinu sezonas trunka 12 dienų, bet naudojant karabiną, lanką ir per vamzdį užtaisomą šautuvą galima medžioti ištisus keturis mėnesius.
Šiuolaikiniai lankai ir strėlės bei strėlių antgaliai (skrodžiamieji antgaliai) yra tiek pat efektyvūs kaip ir bet kokie šautuvai arba kulkos. Koks bebūtų medžioklės ginklas, jį pasirinkęs turi žinoti kaip juo naudotis, būti įgudęs ir turi sugebėti pataikyti kulka ar strėlė medžiojamam gyvūnui į reikiamą vietą.
Juha Kylmä

© 2020, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.