0

Lygiadienis 2021 m. baltų Nauji Metai – tikrosios Velykos

kovo 21, 2021 Astrologija

Pagal Saturno ciklą šiemet ARKLIO metai 1925; 1957; 1989; 2021

Arklio metus globoja Mitra (skr. मित्र​ = Mitra-, av. Miθra, lot. Mithras) – indoiranėnų šviesos, santarvės dievas. Tai dievybė, kuri asocijuojasi su Saule. Mitra visada buvo vaizduojamas kaip raitelis ant žirgo. Zoroastriečių Arklys skiriasi nuo Rytų Arklio (Rytų ženklai yra pagal Jupiterį, o zoroastriečių pagal Saturną). Rytų Arklys užsispyręs, egoistas, staigus posūkiuose. Zoroastriečių Arklys ramus ir dirbantis.

Antonine period. Published by R. L. Gordon in Journal of Mithraic Studies I. 1976, 166-186 with Plate. See Pl. XXV.

Antonine period. Published by R. L. Gordon in Journal of Mithraic Studies I. 1976, 166-186 with Plate. See Pl. XXV.

Arklio metai siejasi su pasižadėjimais ir sutartimis, atlygiu už neteisingumą. Geri metai bendruomenėms, blogi jų ardytojams. Arklys pakankamai konservatyvus, jis turi kaimenės daugumos palaikymo jausmą. Tai staigių įvykių, pasikeitimų, iškėlimo viešumon, demaskavimo metai. Daug šnekama, blaškomasi ir niekur nespėjama, visi juda, tarsi norėdami nusisukti sprandą. Būtent todėl Mitra yra tvarkos saugotojas, pakviestas sergėti šio pasaulio įstatymus. Tai lemties metai. 1957 metais buvo įkurta Molotovo, Malenkovo ir Kaganovičiaus antipartinė grupė. Šios grupės pasekmės pasirodė po 32 metų (1989 metais), kai iširo TSRS. Taip ir turėjo įvykti, socialistinis lageris turėjo iširti. Arkliui skersai kelio stoti negalima, nes būsi sunaikintas, kaip buvo sunaikinti Čiaušesku ir Honikeris. Sutarčių laužymas baudžiamas. Tais metais labai dažnai subręsta arba prasideda pilietiniai karai. Žmonės būna nepatenkinti tuo, kas vyksta. Po nepasitikinčio Dramblio metų, Arklio metais, atvirkščiai, pasireiškia per didelis pasitikėjimas, visi kuria didžiulius planus.

gross_horse-in-love

Žmogus-Arklys yra gracingas, atletiškas, išdidus, gražios figūros. Kažkas arkliško veide: stiprūs, dideli dantys, šiurkštūs plaukai, didelės gražios akys. Arklys turi tvirtą, užsispyrusi ir ištvermingą charakterį. Reikalui esant, moka paklusti. Tai keliautojai, jie nestovi vietoje, eina į priekį, laikosi duoto žodžio. Kartais būna labai pedantiški, laikosi sutarčių, to paties reikalauja iš kitų. Užsispyrusiai siekia savo tikslo, prieš nieką nesustoja, nuspiria kanopomis visus, kas stovi skersai kelio. Kartais gali išduoti savo interesus. Posūkis įvyksta taip staiga, kad lengvai numeta raitelį. Žmogus-Arklys gali mesti iššūkį visai visuomenei, viską apversti ir padaryti savo nuožiūra. Tai savo laimės kalvis. Mėgsta gamtą, erdvę, yra didelis romantikas. Kartais bailokas, mėgsta žvengti, kai atitrūksta nuo kaimenės.

Jei be pareigos jausmo, lėtaeigis, vėluojantis, išsiblaškęs, aplaižytas, bailus, veikia iš už kampo – tai jau antitotemas Šakalas. Jis loja, piktas, keičia įsitikinimus, mėgsta skaniai pavalgyti svetima sąskaita.

 Šakalas, pasiruošęs ginti laimikio liekanas © Shutterstock nuotr.


Šakalas, pasiruošęs ginti laimikio liekanas
© Shutterstock nuotr.

Kai žmogui trūksta tikėjimo, jame susikaupia daugybė šlakų, jis neišlaiko Aukščiausiųjų Jėgų energetinio srauto, todėl netenka sąmonės.

П. Глоба.„ Древний календарь“. Москва 1994. С. 87–89

© 2021, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.