0

Atliepimas pabaigus baltišką “Darnos” mokyklą

rugpjūčio 30, 2021 Baltų mokyklos, DARNA, Dvasinis ugdymas

DOVILĖ//

Šie metai „Darnos“ mokykloje prabėjo gan greitai, bet žinios ir suvokimai kuriuos gavau per tokį trumpą laiką yra neįkainojami. Kai prasidėjo mano dvasiniai ieškojimai, susidūriau su tokiais svetimžodžiais kaip, –  joga, čakros, harmonija, balansas, įvairiais man iki tol nežinomais Indijos ir Tibeto dievais ir pan. Taip pat, susidūriau su šamanais ir išgirdau apie įvairius dvasinius mokytojus, kurie veda savo mokinius dvasinio augimo keliu bei perduoda jiems savo išmintį per įvairius dvasinius mokymus.

Paslapčia pavydėjau tiems, kurie turėjo galimybę išvykti į Indiją, Tibetą ar Peru, kad gautų mokymą iš vietinių dvasinių mokytojų. Vis svarsčiau, kodėl tose šalyse dvasinis mokymas yra savaime suprantamas dalykas, o pas mus, išskyrus krikščionybę ar pagonybę, nieko gilesnio, susijusio su tikėjimu ir dvasiniu augimu, nėra. To pasekoje, bandžiau suprasti mano protui svetimus žodžius, svetimus dievus ir jais remtis savo gyvenime. Bet, kuo toliau, tuo labiau jaučiau, kad visa tai yra ne man. Tikėjau, kad vieną dieną rasiu tai, kas būtų tik‘RA‘sis tikėjimas, mano protėvių tikėjimas, per savą kalbą ir savas tradicijas bei papročius.

Picture 2

1 nuotr. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Dabar galiu drąsiai sakyti, kad šioje mokykloje radau viską, ko ieškojau, ir ne tik. Suvokiu, kad tai tik mano dvasinio kelio pradžia į dar gilesnius suvokimus ir asmeninius virsmus. Esu dėkinga likimui, kad sutikau savo dvasinį mokytoją Liutaurą Baltąjį, kuris sukūrė šią virsmų mokyklą ir pašventė visą savo gyvenimą iš naujo atrandant mūsų kalbą, mūsų tikėjimo šaknis bei prikelia protėvių dvasinį mokymą naujam gyvenimui. Tik šioje mokykloje suvokiau, kad dvasinis kelias yra virsmų kelias, kuris veda į dar gilesnį savęs pažinimą ir sąmoningumą to, ką darau, ką jaučiu ir ką galvoju. Praėjus metams „Darnos“ mokykloje, pradedu po truputį suvokti, kas iš tikrųjų yra mūsų lietuvių tauta ir kokia svarbi yra mums mūsų lietuvių kalba. Kokia gili prasmė slypi joje ir visoje mūsų tautos istorijoje, senosiose tradicijose bei papročiuose. Labai nustebau, sužinojusi apie mūsų kalbos medžius ir juose slypinčius žodžių raktus, kurie atrakina pačias giliausias žinias apie Visatos dėsnius, suvokiant pačių žodžių reikšmes ir jų tarpusavio ryšius. Mūsų kalba yra unikali tuo, kad per ją galiu giliau pažinti pačio žodžio galią ir su tuo susijusius manyje vykstančius tam tikrus psichinius bei fizinius reiškinius.

Tai tarsi naujai atrasta lobių skrynia, kuri veda į dar gilesnį žinojimą, o per tai yra žadinamas ir mano pačios gilesnis sąmoningumas.

2 nuotr. 2021 m. Kupolės šventė

2 nuotr. 2021 m. Kupolės šventė

Vietoj harmonijos atradau žodį DARNA, kurios prasmė yra tokia gili, kad apimą visa apimantį DORO reiškinį – gyvatos įstatymą, kuris visai priešingas mūsų gerai žinomai moralei. Vietoj balanso atradau žodį RODA, mano vidinė ašis, kuri leidžia gyventi nesiblaškant, kryptingai eiti savo pasirinktu keliu. Žodis joga virto GOJUMI – širdies verdene, kurioje atveriami jausmai ir grįžtama į savąjį nulinį tašką – ramybės ir pusiausvyros būseną. O pačios jogos praktika virto KŪNOVARA, kuri leidžia pakelti, sustiprinti ir įgalinti savo gyvybinę energiją – gyvatą. Čakros virto VERDENĖMIS, kurių veikimo esmė tapo daug suprantamesnė, įvardinant ir išskleidžiant jas per lietuvių kalbos žodžių medžius.  Įvairūs dievai, virto Kūrėjo – Viešo Pačio pasireiškimu per visa, kas gyva. Suvokimas, kas yra KURONAS ir daug kitų žodžių bei jų prasmės atvėrė mano akis ir leido plačiau ir giliau suvokti pačią save ir visą mane supančią realybę, o gal tiksliau iliuziją, kuri pasireiškia per mūsų GAJĄ – GEMALĘ – ŽEMELĘ.

3 nuotr.  Saulėtekis - RA. Nuotraukos autorė J. Krutkevičienė

3 nuotr. Saulėtekis – RA. Nuotraukos autorė J. Krutkevičienė

Meditacija virto RYMOJIMU. Ryšio su saule, per kurią pasireiškia pats Viešpats, sudarymu, kaip savo vidinės šviesos fiziniu atspindžiu, kuris lydi mane nakties metu ir vėl pažadina naujai dienai ir naujoms pamokoms. Visai kitas suvokimas apie pačią šviesą ir jos pasireiškimą per ugnį. Žvakės sąsaja su pačio žmogaus esme ir jo sandara. Žvakių liejimas iš amato virto šviesos kūdikių gimimu. Atsirado glaudesnis ryšys su pačia gamta per keturis elementus, kai sudarau naujus ryšius per GAMTOJAUTOS praktikas tam, kad atskleisti gilesnį energijų pajautimą per išorinius virpesius, – per jausmą.

Pabaigai noriu pasiremti ištrauka iš savo pirmosios Kaupolės apeigos atliepimo, kurios metu mokytojas mums padeklamavo, gilią prasmę turintį, J. Marcinkevičiaus eilėraštį:

Šią naktį mintimis pabėgau nuo savęs,
Pabėgau nuo daiktų, šaltų ir įkyrių.
Žinojau, kad kažką turėsiu parsivest,
Jaučiau, kad reikia rast kažką, ko neturiu.

O paryčiu švaria (tyra) kaip sąžinė gatve
Parsivedžiau pavargusį save.
Ir žemė ėmė suktis, ir vėl išaušo rytas –
Tik rytas ir aš pats buvau jau kitas.

…nes išaušo naujo savęs patyrimo ir dvasinio kelio RYT’as, kuris tapo TYR’as ir jame liko tik tai, kas tik’RA.

Labai jautru ir artima. Tai man atspindi mano pačios dvasinės kelionės į save pradžią, ieškant savęs ir atrandant save, pavargusią nuo ieškojimų, nuo iliuzijų, nuo kaukių ir nuo laikinumo suvokimo. Taip pat, suprantu, kad mokytojui šios eilės yra dar gilesnės ir reikšmingesnės. Todėl noriu dar kartelį, iš visos širdies, padėkoti visiems Darnos mokyklos mokytojams, žvakonims Arijui ir Rasai, kurie mokė lieti šventas žvakes, Laimutei kūnovaros varonei, Romai Vestai Kurono prorektorei už žvaigždžių išmintį ir Jums, mokytojau Liutaurai Baltasis, už Jūsų nueitą kelią, už Jūsų ieškojimus ir atradimus. Kad Jūs visada buvote su TIK’ėjimu širdyje ir po visko tapote KIT’as. Tuo pačiu, mane bei visus savo mokytinius vedate šiuo TIK’ėjimo keliu į mus pačius, bet po visų virsmų, tampančius KIT’ais. RA šviesa telydi Jus ir mus visus vėl atgimusius PO SAULE! Ačiū, kad esate ir ačiū visiems už buvimą kartu šviesoje ir bendrame dvasiniame patyrime.

4 nuotr. Saulėtekis - RA. Bendra apeigos užbaigimo nuotrauka. Nuotrauka iš Liutauro Balsio Baltojo archyvo

4 nuotr. Saulėtekis – RA. Bendra apeigos užbaigimo nuotrauka. Nuotrauka iš Liutauro Balsio Baltojo archyvo

Ačiū, kad esate ir ačiū visiems už buvimą kartu šviesoje ir bendrame dvasiniame patyrime.
Jūsų Dovilė

© 2021, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.