2

60-ties metų (rytų) ciklinis kalendorius

kovo 15, 2011 Astrologija

Nuo senų senovės Rytų šalyse atsižvelgdavo ne tik periodinį Saulės ir Mėnulio judėjimą, bet ir į planetų-gigantų Jupiterio ir Saturno judėjimą. Todėl buvo sudarinėjami ne tik Saulės ir Mėnulio kalendoriai, bet ir 60-ties metų cikliniai Jupiterio–Saturno kalendoriai, kurie jungė tarpusavyje 12 Jupiterio ciklų ir 2 po 30 metų Saturno ciklus.

Skaičius “penki” buvo gamtos elementų simbolis – tai: medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Kiekvienam šiam elementui buvo atitinkama spalva: mėlyna arba žalia, raudona, geltona, balta ir juoda. Pagal natūrinės filosofijos principus, kiekvienas iš šių elementų turėjo priešpastatymus, todėl kiekviena stichija turėjo kaip teigiamas taip neigiamas savybes. Pvz. ugnis iš vienos pusės duoda šilumą ir šviesą, dėka ko vystosi gyvybė ir augmenijos pasaulis, o iš kitos pusės degina ir naikina viskas kas gyva. Tokiu būdu 5 gamtos elementai turi 10 cikliškų ženklų arba pagal kinietišką apibūdinimą – 10 „dangaus atšakų“.

Be „dangaus atšakų“, sujungtų penkiuose gamtos elementuose, egzistuoja dar 12 „žemės šaknų“, kiekvienam iš kurių nuo senų senovės priklauso vienas iš 12-kos žvėrelių.

Išdėsčius „dangaus atšakas“ horizontaliai, „žemės šaknis“ vertikaliai, taip kad susikertant susidarytų 60 skirtingų junginių, gausime 60-ties metų ciklą pagal kiniečių kalendorių.

60-ties metų ciklas, kuriame mes dabar gyvename, prasidėjo 1984 metais nuo Mėlynos Kiaulės, jos numeris–pirmas, antri ciklo metai buvo 1985 Mėlynos Karvės metai, treti 1986 Raudono Tigro ir t.t.  Tokiu būdu galime paskaičiuoti bet kuriuos mus dominančius metus.

Jupiteris

Kadangi Jupiteris daro pilną apsisukimą apie Saulę per 12 metų, kilo įdėja sudaryti kalendorių su 12-kos metų gyvūnų simboliais.Padalinus Jupiterio kelią į 12 lygių dalių po 30 laipsnių, kiekvienai daliai praeinat pro tam tikrą zodiako ženklą gavosi Saulės-Jupiterio 12 metų kalendoriaus ciklas.

Gal būt senoliai Jupiteriui prilygindavo to žvėrelio savybes, per kokį ženklą eidavo tais metais Jupiteris. Pvz. Jupiteris Ožiaragio ženkle yra duobėje ir paprastai suaštrina žmoguje visus Jupiterio kompleksus. Atitinkantis šiems metams žvėrelis pelė – maža, pilka, nepastebima būtybė, o nori būti didelė ir pastebima (tai kompleksas mažo žmogaus, bet tik visuomeniniame plane, nes Jupiteris tai visuomenė).  Žemame vystymosi lygyje, pas tokius žmones pasireiškia skūpumas, gobšumas, ir kuo ne žiurkės charakteris.Geriausiu atveju žmonės su Jupiteriu Ožiaragyje – asketai altruistai, su absoliučiu pareigos jausmu ir sugebėjimu save paaukoti dėl aukštų tikslų. Gaila, kad kiniečių išminčiai sudarinėję šį kalendorių, kiekvieniems metams priskirdavo tik vieną žvėrelį; turbūt teisingiau būtų buvę, jei būtų nors du žvėreliai, atitinkantys žemąjį ir aukštąjį metų lygį. Tikriausiai tokia informacija, kur nors ir yra, bet mūsų ji dar nepasiekė. Analogiškai galima peržiūrėti ir visus kitus metus.

Analogiškas Jupiterio kalendorius egzistavo nuo senovės ir Zoroastro tradicijose, bet skirtingai nuo kiniečių  Zoroastro kalendoriuje nėra parazituojančių arba išniekintų žvėrelių.  Žiurkės metus atitinka Elnias (Briedis), Tigro-Sibiro tigras, Zuikio metus – Bebras, Drakono metus – Baltas Erelis, vietoje Gyvatės – Voras, o vietoje Bezdžionės – Mangustas. Likusieji žvėreliai tie patys. Stichijos, atitinkančios kiekvienus metus, lieka tos pačios.

Tarp kitko, visiškai tiksliai žinoma ir įrodyta, kad pas kiniečius pradžioje nebuvo tokio kaledoriaus, jis ten pasirodė tik 14-me amžiuje. Šiuolaikiniai moksliniai tyrinėjimai parodė, kad kiniečių rašyba yra dar labai jauna ir pasirodė tik kažkur apie 14-tą amžių. Todėl yra visiškas pagrindas įvesti istorinį teisingumą ,atitinkamai 12 metų Jupiterio ir 32 metų Saturno kalendorių pagal persų ir zoroastros tradicijas, o ne kaip dabar kiniečių. Pas kiniečius iki 14 amžiaus šio kaledoriaus nebuvo, o kai jis pasirodė, jie kažkodėl įvedė kitus žvėrelius, kurie Zoroastro tradicijoje slaikomi išniekintais.

Zoroastro tradicijose nauji Jupiterio metai prasideda pirmą Jauno mėnulio dieną Vandenyje, bet ne Jauno mėnulio momentu, o per Saulės patekėjimą. Išeitų, kad pagal mėnulio kalendorių Jupiterio metų pradžia gali būti 29-tą, 30-tą arba 1-mą mėnulio dieną.

Šaltinis
Puslapis 74-76 Put arty”Almanach ARBA P.Globa

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (2)

 

 1. lyvis sako:

  Yra ir kita kritinė nuomonė:
  10. O kaip dėl Avestos astrologijos? Panašu, kad šią mokyklą savo puslapyje apeinate. Ar jūsiškės mokyklos “geresnės”? O gal tai pozos reikalas, noras žūtbūt išsiskirti iš kitų ją praktikuojančių astrologų? Juk tai viena iš populiariausių Lietuvoje astrologijų.
  Mano bibliotekoje guli ir keletas Pavelo Globos (Pavel Globa), Avestos mokyklos pradininko, veikalų (žr. skiltį Naudojama literatūra), taigi išankstinio nusistatymo suskirstyti mokyklas į “teisingiausias” ir “neteisingiausias”, kaip galite matyti, nėra, tačiau santūrumą būtent šios mokyklos adresu sąlygoja keletas žemiau nurodytų priežasčių:
  a) Indija turi šventuosius raštus Vedas, bet pačiose Vedose indiškosios astrologijos nėra [1], ji dėstoma atskiruose “rišių”, t.y. išminčių traktatuose, žymiausias iš jų – Brihat Parasara Hora Sastra. Panašiai ir su zoroastrizmo religija, bet astrologiniai Avestos mokymai?..Pamėginkime internetu iš užsienio užsisakyti Avestos mokyklos astrologinį veikalą, ir stambiausi astrologiniai knygynai parodys, kad tokios knygos neturi ir niekada nėra matę. Jei tai iš tiesų rimta astrologija, į kurią save gerbiančiam astrologui derėtų atgręžti akis, kodėl gi knygelės apie Avestos astrologiją prieinamos tik buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, o ne visame pasaulyje? [2]…
  b) jei šie mokymai iš tiesų giliai išmintingi [3], kyla natūralus klausimas, kodėl tada jie prasprūdo per ištisas senųjų Vakarų astrologų kartas, beje, turėjusias ryšį su Artimaisiais ir Vidurio Rytais per vertimus iš arabų kalbos į lotynų? Geri dalykai nesimėto… senuose tekstuose būtinai rastume bent mažiausias į šią mokyklą nuorodas arba užuominas [4].
  c) P. Globa ir/arba jo mokiniai taip iki šiol ir nenuvyko į Londoną, Paryžių ar Niujorką supažindinti “atsilikusio” Vakarų pasaulio su šia, kaip jie patys pristato, unikalia astrologine tradicija [5]. Priešingu atveju mane reguliariai pasiekiančiame žurnale “The Mountain Astrologer” [6] Avestos astrologijos vardas būtų minimas, jei ne kiekviename, tai pusėje ar bent jau trečdalyje, na, mažiausiai ketvirtadalyje šio žurnalo straipsnių.
  d) pats P. Globa bei jo mokiniai atkakliai vengia cituoti pirminius šaltinius, tai faktas, kurį esu pastebėjęs ne vien aš [7].
  Griežtesnis už mane kolega, apibendrindamas mūsų aptariamą reiškinį, tikriausiai įvardintų jį kaip astrologinę sektą. Bet šios svetainės astrologas aštrių epitetų nesivaiko ir visiems daro mandagų reveransą: kam Avestos judėjimas atsakė ar vis dar tebeatsako į jų klausimus, tas neturėtų peršokti kitur vien tik todėl, kad čia buvo apnuogintos rimčiausios spragos. Kiekvienas yra laisvas šlietis ir atrasti save labiausiai jo lūkesčius atitinkančiuose mokymuose. :)
  P.S.: objektyvumo ir platesnio konteksto vardan priminsiu, kad tarp indų astrologų irgi pasitaiko gyrimosi, esą ne jie paveldėjo astrologinę išmintį iš senosios Graikijos, bet atvirkščiai, graikai iš indų, ir kad indiškoji astrologinė išmintis siekia tūkstančius metų [8]. Kas dabar tiksliai pasakys?
  http://www.vytautus.com/lt/p/bendros-temos-duk-pagrindiniai-klausimai.html

  • viršaitis sako:

   Gerbiamas Vytautai, jūsų tinklapis jau buvo išreklamuotas baltų svetainėje http://www.baltai.lt/?p=2260 ir kaip matot, netrinam jūsų tinklapio reklamos (todėl, kad palankiai žvelgiu į jūsų patirtį, kažkada esam susitikę). Pateikti straipsniai gali žeisti jūsų savimeilę ar meilę indiškąjai tradicijai, kuriai taip pat pritarčiau, bet jūs labai klystate, kad čia kažkokio astrologo vienpusis požiūris ir reklama. Deja, taip nėra. Jūsų nuostatos Globos atžvilgiu man senai žinomos. Beje, pats galėsite šiuos klausimus užduoti Globos mokiniui Volinkinui, kuris kitą savaitgalį skaitys paskaitas Šiauliuose, jūsų mieste. Jūsų tarptautinio diplomo niekas neginčija, tik kai kreipėmės pas jus, išdidumo pozą buvo iš jūsų pusės ir įkainiai nerealūs. Tad niekas jums nedraudžia įkurti savo mokyklą ir skelbti savo mokytojų astrologines tiesas. Kas liečia Avestą, tai būtent ją remiam lygiadienio šventę – Naujus metus pagal Saturną, o ne pagal indų ar kažkokią vakarų astrologiją. Mėnulio kalendoriaus atžvilgiu, jūsų mokyklos indiškasis variantas tikslesnis astronominiu požiūriu, bet ne apeiginiu.
   Jei sutinkat, mes talpinsime straipsnius ir iš jūsų tinklapio. Pasiūlymą siųskite info(@)baltai.lt

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.