0

Žemės ūkio ministerija griežčiau kontroliuos tradicinius amatininkus

balandžio 13, 2011 Amatai

Informacija apie Lietuvos tradicinius amatus ir muges

Žemės ūkio ministerija griežčiau kontroliuos tradicinius amatininkus bei jų asociacijas dėl pažeidimų

Žemės ūkio ministerija, be išankstinio įspėjimo patikrinusi Kaziuko mugėje Vilniuje prekiavusius tradicinius amatininkus, rado nemažai pažeidimų.
Žymioji Kaziuko mugė yra pati didžiausia liaudies meistrų ir tautodailininkų susibūrimo vieta. Į mugę atvyksta tradiciniai amatininkai iš visos Lietuvos, kurioje ne tik parduoda savo pagamintus tautinio paveldo gaminius, bet ir juos demonstruoja, populiarina, supažindina su tradicinio amato technologijomis.
Jau tampa tradicija, kad Žemės ūkio ministerija amatininkams, kurių gaminiai yra sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais, skiria finansinę paramą Kaziuko mugės prekybos vietos ir jos įrengimo išlaidoms padengti prestižinėje mugės vietoje – Tradicinių gaminių miestelyje.

Foto L. Balsys 2011 m. Kaziuko mugė Gedimino pr. gatvėje

Vadovaujantis Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklėmis, Žemės ūkio ministerija, pasitelkusi ekspertus, kartą per metus privalo atlikti sertifikuojamų objektų ir tradicinių amatų meistrų atitikties šių taisyklių reikalavimams ir atitikties kriterijams patikrą. Taip pat turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo, todėl Kaziuko mugės Vilniuje metu šiemet buvo patikrinti tradiciniai amatininkai, kurie pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisykles buvo gavę finansinę paramą.
Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja Elena Petrošienė, patikrinta buvo daugiau kaip 80 tradicinių amatininkų. Nustatyta, kad dalis jų Kaziuko mugėje pristatė tiek sertifikuotus (iki 25 proc.), tiek ir nesertifikuotus gaminius (iki 75 proc.). Dalis nesertifikuotų gaminių buvo paženklinti tautinio paveldo ženklu, nors sertifikavimo taisyklės draudžia ženklinti tautinio paveldo produktų ženklais produktus ir kitus objektus, jeigu jie nėra sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais. Kai kurie amatininkai naudojo klaidinantį tautinio paveldo produkto ženklą (panaudotos nebūdingos jo spalvos, dydžiai). Taip pat nustatyta ir tai, kad vienas amatininkas, gavęs paramą, prekiavo vien tik nesertifikuotais gaminiais.


Už pažeidimus taikomos sankcijos

Nustačius pažeidimus, gali būti taikomos šios sankcijos: įspėjimas iki vieno mėnesio; sertifikato ir (ar) pažymėjimo galiojimo sustabdymas, kai, paskyrus įspėjimą, trūkumai laiku nepašalinti – iki 6 mėnesių; sertifikato ir (ar) pažymėjimo anuliavimas, kai, sustabdžius sertifikato ir (ar) pažymėjimo galiojimą, trūkumai nepašalinami. Tokiu atveju prarandama teisė naudotis sertifikatu ir (ar) pažymėjimu, valstybės parama ir kitomis susijusiomis teisėmis.
„Parama skiriama tik tautinio paveldo produktams pristatyti ir populiarinti įvairių renginių metu, todėl, atsižvelgdama į tai, ŽŪM įspėjo amatininkus dėl pažeidimų. Gali atsitikti taip, kad padarę pažeidimus tradiciniai amatininkai nebeturės teisės pretenduoti į pagalbą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo. Tradicinių amatininkų veiklos patikrą atliksime pakartotinai, o galutinis sprendimas dėl paramos skyrimo ar sumažinimo bus priimtas Tautinio paveldo veiklos projektų ir prašymų vertinimo komiteto posėdyje“, – sakė E.Petrošienė.

Siekia sudaryti sąlygas populiarinti tautinio paveldo produktus

Šiais metais Žemės ūkio ministerija taip pat teikė paramą tradiciniams amatininkams dalyvauti ne tik Kaziuko mugėje Vilniuje, bet ir Dubline (Airija). Šioje šalyje dalyvavusiems amatininkams Lietuvos žemės ūkio ministerija nupirko kelionės bilietus ir išpirko prekybos vietas.
Pasak E.Petrošienės, Žemės ūkio ministerija ir ateityje stengsis sudaryti sąlygas populiarinti tautinio paveldo produktus įvairiuose renginiuose (,,Skamba, skamba kankliai“, Kauno dienos, Jūros šventė, Sostinės dienos, Derliaus šventė Kaune ir kt.) ir ketina remti amatininkų dalyvavimą juose. Paraiškas pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisykles gali teikti tiek pavieniai tradiciniai amatininkai, tiek tradicinių amatininkų asociacijos žemės ūkio ministro įsakyme nurodytu laikotarpiu. „Amatininkai, teikiantys paraiškas paramai gauti per asociaciją, tikėtis privalumų negali – visos paraiškos gauti paramą yra vertinamos vienodai“, – užtikrino ŽŪM specialistė.
Žemės ūkio ministerija tikisi, kad amatininkai, kurių gaminiai yra sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais, laikysis nustatytų teisės aktų reikalavimų ir nekompromituos tradicinių amatininkų vardo. „Labai svarbu bendromis pastangomis puoselėti tradicinius amatus, gerinti švenčių ir mugių kokybę, nes jos prisideda prie miestų ir miestelių senųjų amatų bei tradicijų išsaugojimo“, – teigė Elena Petrošienė.

Šaltinis tautinispaveldas.lt

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.