0

Sveikiname visas mamas su nuostabiausia Jūsų švente.

gegužės 1, 2011 Šventės

Be jūsų  nebūtų mūsų, pasakytų kiekvienas gyvas šioje žemėje. Tad būkite laimingos, besišypsančios, galinčios sausą dykynę paversti žydinčiu rojumi ir tie žiedai patys nuostabiausi – kūdikėliai. Linkime jūms gražiausių pavasarinių žiedų, dangaus žydrynės mėlynųjų akių.

http://www.politikosaktualijos.lt/wp-content/uploads/2007/05/motinos_diena.jpg

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį (oficialiai nuo 1928 metų). Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos.

Motinų garbinimas siekia pačius seniausius laikus. Žmonės įvairiose šalyse nuo seno garbino moteriškąsias dievybes, būtent dėl tos pačios priežasties – motina buvo siejama su gyvybės nešėja. Taigi visos Visatos gyvybė buvo aiškinama kaip pagimdyta antgamtiškos kilmės motinos. Graikai garbino Gają, romėnai – Artemidę, egiptiečiai – Izidę, o lietuviai – Žemyną. Tai žemės deivės. Dabar Egiptas ir Sirija švenčia motinos dieną kovo 21 d. per lygiadienį.

Kitos moteriškos deivės buvo susietos su moterų darbais, rūpesčiais, gimimu, gyvenimu ir mirtimi. Jos rūpinosi žemės derlingumu, moterų vaisingumu, globojo vaikus, lėmė jiems gerą likimą. Likimą lėmė ir sergėjo graikų Eiletijos, lietuvių Laimos, rusų Rožanicos. Šiuo metu Rusija Motinos dieną pradėjo švęsti tik nuo 1998 metų lapkričio paskutinį sekmadienį.http://www.culture.lt/iliustracijos/lmenas3002/3002_19a.jpg

http://test.svs.lt/images/nemunas/nemunas_449_162.jpgVisiems gerai žinoma meilės deivė, taip pat glaudžiai susijusi su motinos, t. y., vaisingumo, funkcija, skirtinguose kraštuose vadinta skirtingu vardu: Afrodite, Venera, Milda. Įvairiuose kraštuose randama šių deivių garbinimo įrodymų – moteriškos lyties statulėlių. Iš Narvos kultūros (III. tūkst. pr. m. e.) rasta medinių, gintarinių statulėlių. Mažojoje Lietuvoje – akmeninių statulų, vadinamų akmens bobomis. Pasaulyje paplitus krikščionybei, moteriškų deivių kultas pasibaigė, bet motina vis tiek neužmiršta – pradėta garbinti Jėzaus motina Marija. Todėl Ispanijoje, Portugalijoje šią dieną sutapatinos su švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilme ir švenčia gruodžio 8 d.

Motinos sąvoka ir funkcijos nuo senų laikų iki dabar labai pakito. Iš liaudies dainų žinome, kad visi rūpesčiai anksčiau krisdavo ant motinų pečių. Jos valdydavo visą ūkį, prižiūrėdavo samdinius, dirbdavo visus namų ruošos darbus, augindavo vaikus. Jos išgyvendavo sunkų išsiskyrimą su dukromis, išleisdamos jas už nemylimų vyrų, sunkų išsiskyrimą su sūnumis, išleidžiamais į karą, skaudžią jų žūtį.

Patarlėse apie motiną sakoma: „Minkštos motinos rankos, bet sunkios jos ašaros“. Šiuolaikinės motinos jau nebėra vien namų šeimininkės, šeimos židinio sergėtojos.  Anksčiau motinos užaugindavo ne tik tris, bet septynis ar net dešimt vaikų. Dabartinė motina išaugina po vieną, du vaikus, retai daugiau penkių vaikų. 2010 metais minint Motinos dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentė dalia Grybauskaitė ordinais „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojo septynias daugiavaikes motinas iš Šiaulių apskrities. Visos šios daugiavaikės motinos, užauginusios dorus ir darbščius vaikus, galėtų būti pavyzdys šiuolaikinėms šeimoms. Motinos dienos išvakarėse ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Prezidentė iš viso apdovanojo 43 daugiavaikes motinas, išauginusias daugiau nei septynis vaikus.

Medžiaga panaudota iš wikipedia ir kitų sp. š.

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.