0

Čikagoje įsteigtas Judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti

liepos 21, 2011 Lietuviai užsienyje, NAUJIENOS

2011 m. birželio 15 dieną Čikagos apylinkių   lietuviškų bendruomenių, organizacijų, partijų, žiniasklaidos bei švietimo pavieniai atstovai įsteigė Judėjimą Lietuvos pilietybei išsaugoti.

pilietybe

2011 m. birželio 15 dieną Čikagos apylinkių   lietuviškų bendruomenių, organizacijų, partijų, žiniasklaidos bei švietimo pavieniai atstovai įsteigė Judėjimą Lietuvos pilietybei išsaugoti.a

Čikaga

Judėjimo tikslas:

Išsaugoti Prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę visiems Lietuvoje gimusiems žmonėms, kurie turi tiesioginį ryšį su Tėvyne, nėra jo nutraukę, yra susieti su ja žemės ir kraujo
Judėjimo tikslas:

Išsaugoti Prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę visiems Lietuvoje gimusiems žmonėms, kurie turi tiesioginį ryšį su Tėvyne, nėra jo nutraukę, yra susieti su ja žemės ir kraujo saitais, jų palikuonims ir užsienyje gimusiems jų vaikams, tiems,  kurie nori ir siekia pilietybę išsaugoti bei ją brangina, netgi būdami kitos šalies gyventojais ar piliečiais.

Siekti, kad pilietybės įstatymas dėl pilietybės išsaugojimo vienodai apjungtų visų kartų emigracijos, tremtinių ir išvykusiųjų grupes, neišskiriant nei vienos iš jų. Prieš įstatymą visos grupės yra lygios, neturi būti jokių diskriminacinių apribojimų ar apribojimų rūšiuojant į grupes.

Siekti, kad pilietybės išsaugojimo nuostatos būtų sureguliuotos Pilietybės įstatymais ir neprieštarautų Konstitucijai, o ne pakeitimais Konstitucijos referendumu. Kviesti diskusijai Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius dalyvauti šio klausimo aptarime ir jos svarstyme.

Siekti, kad visame pasaulyje gyvenantys lietuviai, norintys išlaikyti prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, aktyviau dalyvautų ir prisidėtų prie Lietuvos gerovės puoselėjimo, pilietinių pareigų atlikimo ir visokeriopų santykių su Tėvyne palaikymo.

Judėjimo pozicija – Lietuvos tauta turi prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę. Niekas ir niekada neturėtų teisės jos atimti ar apriboti.

Judėjimo uždaviniai:

raginti Lietuvos piliečius, gyvenančius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, aktyviai dalyvauti LR Seimo, LR Prezidento ir kituose galimuose rinkimuose, atliekant pareigą savo Tėvynei;

bendrauti su žiniasklaida prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę klausimais;
visomis informacinėmis formomis informuoti Judėjimo LPI narius  Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimu;

supažindinti su Judėjimu LPI Lietuvoje valdančias politines struktūras bei susisiekti su LR Seimo nariais diskusijai dėl prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę klausimu;

skatinti savo artimuosius, draugus bei gimines prisijungti prie bendro tikslo siekimo;

stiprinti ryšį tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių, nes Lietuva – viena Tauta;

Judėjimo LPI nariai yra visi lygūs ir turi lygias teises atstovauti Judėjimui LPI viešuose renginiuose, susibūrimuose bei žiniasklaidoje. Visų tikslas yra bendras – prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę išlaikymas. Norintys padėti bei prisijungti prie Judėjimo LPI centro atstovų, asmuo turi pranešti raštu Judėjimo centro išrinktam atstovauti asmeniui (šiuo metu – atstovei Astai Buračaitei, el.paštu: asta2008@yahoo.com ). Laisva valia galima į Judėjimą LPI įsijungti arba iš jo pasitraukti. Judėjimo narys gali būti kiekvienas tautietis ir pilietis, kuris pritaria šiam Judėjimui ir dalyvauja šioje veikloje savo valia.

Skelbia Pasauliolietuvis.com

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.