3

Po kontakto su ateiviais, JAV ruošiasi invazijai

liepos 23, 2011 Alternatyvus mokslas, Žvaigždėtyra

1871 m. keli dideli rutulio formos NSO nuskrido virš Ajovos, Viskonsino, Minesotos, Indianos ir Ilinojaus valstijų, savo kelyje sunaikinę kelias gyvenvietes, beje, Green Bay mieste žuvo 1,5 tūkst. žmonių, o Pestile – apie 6 tūkst. Labiausiai nukentėjo Čikaga, kurioje, praskridus milžiniškam rutuliui, vienu metu gaisrai kilo keliose miesto vietose. Akmeniniai pastatai akimirksniu užsiliepsnodavo tarsi fakelai, o rutulio skleidžiamas karštis buvo toks, kad net marmuras degė tarytum anglis, o metaliniai daiktai lydėsi. Įdomiausia, kad Čikagos apylinkėse buvo rasti šimtai kūnų, žuvusių nuo nežinomos priežasties (o ne nuo ugnies).

Tarytum daugiausia NSO pastebėta virš JAV, jų karinės pajėgos dažniausiai su jais konfrontavo, tačiau valdžia viską kruopščiai slepia. Ar kai ką atskleidžia 1997 m. pasirodžiusi F. Korso knyga „Kitądien po Ruzvelo“?

Joje rašoma, kad 1947 m. generolas Tuainingas pateikė prezidentui G. Trumenui ataskaitą apie NSO sudužimą šiauriau Ruzvelo ir jo reikšmę Jungtinėms Valstijoms. Joje nurodyta, kad ateiviai, matomai, turi priešiškų ketinimų, nes žvalgo slaptas amerikiečių bazes ir kartu vengia kontaktų. „Kartu ateiviai turi technologijas, gerokai pažangesnes už Amerikos, ir ginkluotę, galinčią mus sunaikinti. Ateivių ketinimai neaiškūs, ir neatmetama, kad jie rengia įsiveržimą į Žemę“.

Tos išvados suneramino Trumeną ir kitą dieną jis pasirašė memorandumą, kuriuo įgaliojo Gynybos ministrą D. Forestolą organizuoti visiškai slaptą NSO tyrinėjimą kodiniu operacijos „Majestic-12“ pavadinimu. Siekiant smulkiai išsiaiškinti, kas tai per objektai, buvo nuspręsta ne tik kruopščiai ištirti turimą medžiagą, bet ir ieškoti visame pasaulyje sudužusių objektų. Nuspręsta nuo gyventojų slėpti galimybę būti užpultiems ateivių ir karinio pajėgumo skirtumą. Savo dienoraštyje 1947 m. spalio mėn. Trumenas užrašė: „Aptarti su valstybės sekretoriumi karinius veiksmus užpuolus iš palydovo (t.y. kosminio objekto). Ar turi tam pasipriešinti?“ (tuo metu sekretoriumi dirbo D. Maršalas).

1952 m. liepos-rugpjūčio mėn. grupės po 10-12 NSO surengė 4 naktinius antskrydžius virš Vašingtono, atlikdamos neįsivaizduojamus manevrus ir net pakibdamos virš Baltųjų rūmų ir Kapitolijaus. O rugpjūčio 18 d. naktį antskrydyje dalyvavo net 68 objektai. Taip buvo pademonstruota, kad ateivių laivai gali be kliūčių skraidyti net virš sostinės ir Oro pajėgos nepajėgios jiems sutrukdyti. Tų pačių metų žinomame R. Chilenkoterio dokumente prezidentui D. Eizenhaueriui irgi pabrėžiama, kad NSO veikla tampa vis svarbesnė nacionalinio saugumo požiūriu. JAV generolas D.Mak-Artūras 1955-57 m. irgi teigė, kad NSO yra realūs ir kelia baisią grėsmę, nes jie žvalgo mūsų planetą ruošdami masinį įsiveržimą. Jis manė, kad kitas karas bus jau tarpplanetinis.

Tad 7-me dešimtm. visiems tapo aišku, kad JAV gresia didesnis pavojus nei TSRS ir Kinijos karinės pajėgos. Priešiškai nusiteikę ateiviai kolonizuoja Mėnulį, persekioja žemiečių kosminius laivus, grobia žmones ir su jais atlieka eksperimentus, žudo galvijus, ima floros, faunos ir dirvos pavyzdžius… O jų karinis pranašumas toks, kad žmonija praktiškai beginklė prieš juos. Žinomame NATO štabo laiške (1967 m.) vyriausybių vadovams irgi kalbama apie potencialią ateivių kišimosi į žemiškus reikalus galimybę ir priduriama, kad „jei šios civilizacijos turi priešiškų ketinimų, neturime nieko, kuo galėtume gintis“.

Galimo ateivių įsiveržimo grėsmė nedavė ramybės ir prezidentui L. Džonsonui. Iš išslaptinto Nacionalinio saugumo agentūros pranešimo paaiškėjo, kad 1967 m. jis įsakė Agentūrai ir Pentagonui ištirti „NSO grėsmę žmonijai“. Apie grėsmes ir galimus karinius veiksmus 1978 m. kalbėjo ir JAV Tarptautinio saugumo departamento skyriaus vadovas M. Mišo. Flying Saucer

Iš ufologų apie priešišką nežemiečių prigimtį visąlaik kalbėjo IKUFON direktorius Kolomonas von Kevickis. 1978 m. jis nusiuntė memorandumą OON, o vėliau paskelbė dar du memorandumus, kuriuose siūlė:

 • OON sušaukti tarptautinį kongresą NSO klausimams, kuriame apžvelgtų jų galimą grėsmę žmonijai;
 • Sukurti pasaulinę agentūrą kosmoso reikalams, kad būtų galima koordinuoti NSO kontrolę;
 • Ieškoti kontaktų su NSO galimybių;
 • užkirsti kelią bet kokioms žemiškų karinių pajėgų priešiškumo apraiškoms NSO atžvilgiu.

ufo autopsy

Tada Kevickio memorandumai didelio dėmesio nesulaukė, tačiau vėlesni faktai rodo, kad juose pateikti teiginiai buvo gana sveiko proto ir verti dėmesio. Kai Kevickis du savo memorandumus 1981 m. nusiuntė R. Reiganui, jis gavo atsakymą, kuriame patvirtinama, kad valdžia vis dar pripažįsta NSO grėsmę ir imasi reikiamų priemonių šalies saugumui užtikrinti. 1981 m. JAV Aukščiausio teismo sprendime apie duomenų apie NSO neskelbimą irgi užrašyta: „Nacionalinio saugumo agentūra įrodė, kad NSO jėgos kelia grėsmę Jungtinių Valstijų nacionaliniam saugumui“. Matyt ne veltui 1981-ais R. Reigano administracija taip aktyviai „stūmė“ SOI programą. Tai galėjo būti ir lazerinio bei pulsinio ginklo sukūrimo priežastimi.

Užpuolimo iš kosmoso idėja nepaliko Reigano ramybėje. 1987 m. derybų Ženevoje metu jis pasakė M. Gorbačiovui: „Jei mūsų pasaulis staiga atsidurtų prieš būtybių iš kitų planetų, iš kitos Visatos įsiveržimo grėsmę, mes akimirksniu užmirštume apie smulkius nesutarimus tarp mūsų šalių ir susivienytume to užpuolimo atrėmimui“. Tą pačią mintį Reiganas išsakė ir 1985 m. gruodį Felstono universiteto studentams, 1988 m. gegužę Čikagoje, o 1987 m. rugsėjį 42-oje OON sesijoje dar pridūrė: “Tuo pat metu klausiu: ar jų dar nėra tarp mūsų?”. Vėliau pokalbyje su Kerol Reuter Reiganas pareiškė, kaip „Žvaigždžių karų“ programą, nukreiptą prieš TSRS, nukreipti prieš ateivius. [ Beje, panašios mintys sukosi ir B. Kllintono galvoje. 1999 m. pasisakydamas prieš mokytojus po to, kai Kongresas vetavo jo įstatymą apie materialinės pagalbos jiems padidinimą, Klintonas pareiškė: „Jei mus pultų ateiviai iš kosmoso, mums būtų ne iki tokių tąsymųsi“ ].

ufo

1992 m. Žvalgybos valdybos bendradarbio Ch, Spreigo knygoje “Apgaulė išsisklaido” rašoma, kad slaptuose dokumentuose, su kuriais jis buvo susipažinęs, nurodoma, kad iš pat pradžių buvo paimtas kursas dėl draugiškų santykių su ateiviais nustatymo, tačiau 1979 m. jie lazeriniu ginklu supleškino kelis tai pabandžiusius daryti amerikiečius, todėl JAV ėmė kurti SOI programą, iš tiesų nukreiptą ne prieš TSRS, o prieš kosminę „blogio imperiją“, esančią kitoje galaktikoje. Kad „Žvaigždžių karų“ programa nukreipta prieš ateivius, antrino ir britų žvalgybos pulkininkas E. Godli. [ Tokį tikslą gali turėti ir 2002 m. Dž. Bušo paskelbta nacionalinė priešraketinė gynybos programa. ]

Anot prancūzų savaitraščio BSD, 1992 metais pusė „Shuttle“ laivų turėjo naujausią aparatūrą NSO aptikimui bei jų sunaikinimui agresyvaus elgesio atveju. Atrodo, kad JAV sukūrė ir priemones, leidžiančias atskirti NSO nuo lėktuvų ir raketų. Ufologas B. Oksleris pareiškė, kad 1989 m. jis ant plaukiojančios platformos Meksikos įlankoje matė milžinišką ekraną, kuriame buvo atvaizduojami įvairūs skraidantys objektai. Greta kai kurių buvo raidės ASC (Alternative Spacecraft), žyminčios NSO.

ufo head picture

Todėl keistai nuskamba MAI nario-korespondento V. Vasiljevo pareiškimas 2002 m. Maskvos ufologų konferencijoje, kad JAV specialiosios tarnybos tarsi specialiai skleidžia gandus apie NSO grėsmę žmonijai siekdamos paskatinti ufologų organizacijas atsisakyti šio reiškinio tyrinėjimų. Matyt, jis irgi viena iš dezinformacijos krypčių. Kita kryptimi, matyt, buvo kai kurių JAV žiniasklaidos priemonių platinta informacija, kad, atseit, specialios tarnybos pranešė apie vyriausybės kontaktą su nežemiečių vadovybe.

1989 m. du CŽV darbuotojai, sąlyginai įvardinti kaip „Sakalas“ ir „Kondoras“, TV programoje „NSO slepiama“ ir fizikas R. Lozorius iš Los-Vego kalbėjo, kad, atseit, JAV vyriausybė sudarė sutartį su nežemiečiais, kuria anie gavo požemines bazes JAV karinių objektų teritorijose, esančiose Naujosios Meksikos, Nevados, Arizonos ir Kolorado valstijose. Mainais ji gavo tyrimui vieną savo kosminių laivų ir turi padėti JAV tobulinti ginkluotę.

O Lozorius tikino, kad slaptame dokumente skaitė, kad ateiviams buvo atiduota dalis Zonos S-4, kur jie 1964-79 m. nuolat aiškino amerikiečių mokslininkams savo laivų sandarą ir jų valdymą. Tačiau, atseit, 1979 m. zonos apsauga pabandė pranikti į ateiviams skirtą dalį ir buvo jų sunaikinta. Pastiprinimo laukė toks pat likimas – viso žuvo 44 apsaugininkai. Ateiviai nužudė ir mokslininką, kurį mokė, o tada paliko zoną. Todėl Lozorius, 1988 m. buvęs zonoje, jokių ateivių jau nematė. Nuo tada amerikiečiai savarankiškai tiria zonoje paliktas NSO nuolaužas.

human autopsy

Ufologai M. Chezemanas ir D. Knapas bandė gauti patvirtinimą iš zonoje S-4 dirbusių liudininkų, tačiau nė vienas jų nepatvirtino bendro ateivių darbo su amerikiečių mokslininkais. Kas, beje, ir mažai tikėtina. Labai gali būti, kad ir visi pranešimai apie JAV vyriausybės susitarimą su ateiviais tėra dezinformacija, kurios tikslai galėtų būti: a) nuraminti visuomenę, kad nesibaimintų kalbų apie grėsmę; b) kitoms šalims sukurtų įspūdį apie JAV visagalybę.

Tačiau yra ir manančių, kad globalaus ateivių įsiveržimo į Žemę scenarijus mažai tikėtinas. Dažniausiai pateikiamos trys priežastys:

a) tūkstančius metų NSO žmonių atžvilgiu elgėsi neutraliai arba lojaliai – tai kodėl dabar jų nuostata turi staigiai pasikeisti?!

b) Ateivių civilizacijos šiuo metu aktyviai (ir sėkmingai) kuria žmonių ir ateivių hibridus. Joms nėra (ir nebus) jokio poreikio grubiai pulti Žemę!?

c) Žemę lanko kelių nepriklausomų civilizacijų, kurios nėra valdomos vieno bendro centro, atstovai, kurių kiekvieni elgiasi pagal savo tikslus. Tad kelią agresyvių civilizacijų įsiveržimui gali užkirsti kitos.

anomalija.lt

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (3)

 

 1. greta sako:

  ar jus matete ateiviu lekste

 2. viršaitis sako:

  Klystat, gale yra nuoroda, autorius nepasirašė. Beje, su baltais tiesiogiai tai nesusieta, bet suvokti galima ir plačiau. Baltai ne tik žinojo apie dievus iš kitų planetų, bet ir turėjo ryšį su ateiviais (o gal mes patys esame ateiviai?). Dainose pastoviai ir nekintamai minimas brolelis (-liai) Sietynas arba iš Sietyno (Plejadžių M45) atėję „broliai“. Galim viską matyti bukai ir tiesiogiai, bet galim ir skaityti tarp eilučių…

 3. Tzu sako:

  Net jei tai ir susiję su baltais vistiek nėra nuorodos į autoriaus straipsnį.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.