0

Žolinė

rugpjūčio 14, 2011 NAUJIENOS

Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną. Ji pavadinta taip todėl, kad jos metu šventinamos laukų žolelės, gėlės ir augalai. Žolinė yra tuo vasaros laiku, kai visa gamta žydi, žaliuoja, vešliai bręsta.

I. Minioto nuotr.

Senovėje ji buvo skirta apeigoms didžiajai Deivei gimdytojai Ladai atlikti ir jai atiduoti užaugusio ir subrendusio derliaus aukas. Iki tos dienos niekas nedrįsdavo valgyti naujojo derliaus vaisių. Iš gilios senovės ėjo paprotys per Žolinę giminėms susitikti, paviešėti. Per bendruomenės vaišes buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Aukojami grūdai ir duona . Rugpjūčio 15 – tos dienos ankstų rytą žmonės eina į laukus rinkti 9 rūšių augalų (kupoliauti), kurie vėliau būna šventinami. Pašventintus žolynus rūpestingai sudžiovindavo ir pasidėdavo namų šventame kampelyje. Manyta, kad jie apsaugos namus nuo gaisro, piktųjų dvasių. Žolinėje pašventintus žolynus negalima išmesti, nes tuos namus aplankys didelė nelaimė.

Kaip švenčia aukuriečiai

Žolinė beveik kiekvienais metais sutampa su „Aukuro“ klubo organizuojamomis gyvosios istorijos stovyklomis. Kad ir kur bebūtume, šią šventę visada minime. Atsikėlę anksti rytą, dar prieš saulės tekėjimą, su daina patraukiame į pievas kupoliauti. Prisirinkę devynių rūšių žolių su dainomis grįžtame prie laužo, kur atliekamos kitos apeigos. Sustoję ratu siunčiame vienas kitam duonos kepalą, giros ąsotį. Perduodami vaišes kitam, palinkime derlingų, skalsių metų. Po vaišių mūsų vadovas Darius pašventina žolynus. Senus reikia sudeginti, o naujus susidžiovinus pasidėti namuose į šventą kampelį.

Žolinės dainos

Saulala sadina

Saulala sadina lylia
Aš regėjau sadina lylia

Saulala sadina lylia
Aukštam kalne sadina lylia

Saulala sadina lylia
Du berželiu sadina lylia

Saulala sadina lylia
Tuos berželiuos sadina lylia

Saulala sadina lylia
Dvi gegiulas sadina lylia

Saulala sadina lylia
Užkukava sadina lylia

Saulala sadina lylia
Smutnu balsu sadina lylia

Saulala sadina lylia
Ir ataina sadina lylia

Saulala sadina lylia
vakarėlis sadina lylia

Saulala sadina lylia
Ir atneša sadina lylia

Saulala sadina lylia
Pailsėlį sadina lylia

1.Šalyj kelio jovaras stovėjo
Slaunasai žolyne, rugel.
2.Iš pašaknų skambantys kankleliai,
Slaunasai žolyne, rugel.
3.Per vidurį dūzgiančios bitelės,
Slaunasai žolyne, rugel.
4.Viršunėlėj sakalo vaikeliai,
Slaunasai žolyne, rugel.
5.Ir atjoja broleliu pulkelis,
Slaunasai žolyne, rugel.
6.Prašom sustot jaunieji broleliai.
Slaunasai žolyne, rugel.
7.Paklausykit skambančių kanklelių,
Slaunasai žolyne, rugel.
8.Paklausykit dūzgiančių bitelių,
Slaunasai žolyne, rugel.
9.Pažiūrėsim sakalo vaikelių.
Slaunasai žolyne, rugel

DIJŪTA KOLNALI

Dijūta kolnali
Dijūta kolnali
Dijūta kolnali
Dijūta kolnali

Turėjo liepa

Turėjo liepa leist siudijo
Siudija siudijo
Siudijula ta ta to

Devynias šakas leist siudijo
Siudija siudijo
Siudijula ta ta to

Visas devynias leist siudio
Vėtrela palaužė leist siudijo
Palik nors viena leist siudijo
Gegiul inskristi leist siudijo
Gražiai pakukuoti leist siudijo

medžiagą rinko Eglė Valančiūtė
aukuras.lt

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.