0

Lietuvos lenkai: neįvykusi tauta ar tautinė mažuma?

spalio 17, 2011 Istorija, Paveldas, radijas

Rimantas Miknys//

Spalio 18 diena Lietuvos istorijos instituto direktorius, humanitarinių mokslų daktaras per Lietuvos nacionalinio radijo Klasikos programą

Lietuvos lenkai: neįvykusi tauta ar tautinė mažuma?


Rimantas Miknys

TEZĖS

Mano paskaitos tikslas – bandyti atkreipti dėmesį, jog nūdienos viešajame diskurse, o ir teisinėje aplinkoje, vyraujantis lenkų Lietuvoje kaip įprastos tautinės mažumos statusas – nekorektiškas. Mano nuomone, toks požiūris bei traktuotė – viena iš priežasčių, dėl ko atsiranda valdžios, politikų, nemažos lietuviškosios visuomenės dalies nesusikalbėjimai, įtampos ir priešpriešos su Lietuvos lenkų tautine-kultūrine grupe.

Jei mūsų valstybė, būdama ES sudėtine dalimi ir bent viešai atiduodama pirmenybę demokratinėms vertybėms, pripažįsta mūsų visuomenės raidoje egzistavusį LDK lenkiškosios kultūros (civilizacijos) reiškinį ir jo padarinius bei rezultatus, laiko juos mūsų kultūrinio paveldo savastimi (pvz.: „Dvarų apsaugos programa“ ir pan.), tai teigti, jog Lietuvos lenkai yra įprasta tautinė mažuma, tiesiog negarbinga, o ir neteisinga. Kaip neteisinga ginčyti, jog jie nėra Lietuvos autochtonai, o tėra ateiviai. Matyt, dar kartą verta priminti Mykolo Römerio pastebėjimą, kad „Lietuviški polonizuoti elementai – bajorija ir katalikai miestiečiai – negali būti laikomi svetimšaliais, atvykėliais ar juolab kolonistais, kaip vokiečių baronai Latvijoje ar Estijoje, nes dauguma jų „istoriškai išauga“ iš to paties etnografinio kamieno kaip didžioji krašto gyventojų dalis. Jų „lenkiškumas“ yra padarinys istorinio proceso, kuris netolygiai veikė įvairius lietuvių tautos socialinius sluoksnius, skaidydamas tautą į įvairias kultūrines grupes“.

(Paskaita 2011 m. rugsėjo 16 dieną skaityta Vytauto Didžiojo universitete ir yra iš ciklo „Česlovo Milošo metai: darnos ir tradicijos paieškos“.)

Lietuvos nacionalinio radijo Klasikos programa, transliuojamas laidų ciklas „Radijo paskaitos“

Alytus 102,8 MHz
Anykščiai 104,4 MHz
Biržai 87,5 MHz
Dieveniškės 106,4 MHz
Druskininkai 103,7 MHz
Ignalina 99,6 MHz
Joniškis 94,4 MHz
Kaunas 96,2 MHz
Klaipėda 105,3 MHz
Mažeikiai 101,8 MHz
Nida 103,3 MHz
Panevėžys 105,3 MHz
Plungė 105,0 MHz
Skuodas 103,5 MHz
Šiauliai 103,4 MHz
Tauragė 107,4 MHz
Ukmergė 101,7 MHz
Vilnius 105,1 MHz
Telšiai 107,0 MHz
Varėna 105,3 MHz
Visaginas 100,4 MHz

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.