0

Čikagos šiaurėje įsikūrę lietuviai kviečia dalyvauti „Rudens baliuje“

spalio 20, 2011 Lietuviai užsienyje

Kiekvieną rudenį JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė ruošia ,,Rudens balių“. Tai sena, kasmet vykstanti graži tradicija, suburianti šiauriečius ir svečius. Nesame kaip dauguma JAV lietuviškų bendruomenių: neturime savo namų, kur vyktų Gedimino lituanistinės mokyklos pamokos, neturime bažnyčios, parapijos patalpų, kur galėtume susirinkti lietuviškoms šv. Mišioms, neturime šiaurėje ir lietuviškų restoranų ar kavinukių. Sunkoka, bet tai priverčia nesėdėti sudėjus rankų, veikti, būti išradingesniais. Jau įpratome mokyklos patalpas nuomoti. Tą patį darome ir visiems likusiems šiauriečių ruošiamiems renginiams bei šventėms.

Būtų net sunku ir išvardinti, kiek ir kokiose skirtingose pokylių salėse ir restoranuose esame ruošę savo kasmetinę puotą! Ir pas italus, ir pas vokiečius, ir pas graikus, ir pas anglus! Visur būdavome priimti draugiškai ir svetingai, visi suprasdavo, kad esame veikli bendruomenė, o tai, kad neturime pastovios susibūrimų vietos, tik paįvairina mūsų renginius ir šventes. Gal kas į tai žiūri kaip į pasaulio pabaigą, mes manome, kad turime didesnę laisvę plačiau dirbti, ruošti įvairesnes šventes, pritraukti įvairesnių svečių.

Kiekvienais metais turime vis skirtingą ,,Rudens baliaus“ temą. Didelio dėmesio susilaukia ir šių metų spalio 22 d. ruošiamas šiauriečių ,,Rudens balius“, skirtas Mikalojui K. Čiurlioniui. Lietuva, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė šiuos metus paskyrė Čiurlionio mirties 100 metų paminėti. Todėl ir mes nusprendėme šių metų ,,Rudens balių“ skirti būtent jo atminimui. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos remti lietuvybę šiaurėje: lietuvišką spaudą, Gedimino lituanistinę mokyklą, taip pat paremsime ir M. K. Čiurlionio atminimo saugojimą – kompozitoriaus, dailininko laiškų išleidimą Lietuvoje.

Galime pasidžiaugti, kad susisiekėme su Čiurlionio proanūkiu, pianistu Roku Zubovu. Jis labai apsidžiaugė tokiu jo prosenelio atminimo pagerbimu. Negalėdamas į šventę atvykti, Zubovas siunčia video sveikinimą, o per PLB valdybos pirmininkę Reginą Narušienę perdavė dovanų visoms 34 JAV lituanistinėms mokykloms – knygą ,,Visi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai fortepijonui“ su 6 CD plokštelėmis. Ar gali būti kas smagiau už tokį nuostabų bendradarbiavimą ir gražų mūsų bendrą tikslą!?

Šių metų ,,Rudens balius“ vyks svetingame ukrainiečių restorane Skokie miestelyje ,,Zhivago“. Turėsime puikią atskirą salę, kur linksminsis tik šventės svečiai. Laukia įspūdingas meniu, viso pasaulio gėrimų atviras baras. Vakarą ves GLM direktorės pavaduotoja ir muzikos mokytoja Asta Buračaitė, Čiurlionio kūrinius atliks pianistas Michael Shimkus, dainuos Rasa Zubreckaitė. Tariamės su dailininku Rolandu Kiaulevičiumi, kuris vakaro metu pieš ir savo kūrinį skirs aukcionui. Mus remia Čikagos lietuviška spauda, būsimi svečiai skambina ir siūlo dovanas loterijai ir aukcionui, į puotą ruošiasi atvykti ir nuoširdus šiauriečių bendruomenės draugas Stanley Balzekas, Jr.

Čiurlionis yra tikras pavyzdys, kad lietuvis visame pasaulyje išlieka lietuviu. Jo gyvenimas ir kūryba tiek Lietuvoje, tiek Varšuvoje, tiek St. Peterburge, tiek Leipcige tik parodo, kad kūrybai nėra jokių ribų, jokių sienų. O mūsų glaudus bendradarbiavimas savo bendruomenėse, taip pat su lietuviais Lietuvoje tik padeda vieniems geriau suprasti kitus, remti vieni kitus ir būti vieningais puoselėjant lietuvybę, saugant savo tautos genijaus prisiminimą.

Jei kas nors mūsų darbe ar mūsų siekimuose įžvelgia blogą skonį, nuoširdžiai kviečiame apsilankyti šių metų ,,Rudens baliuje“ – M.K. Čiurlionio 100! Pabūsite rate nuostabių žmonių, turėsite progą smagiai lietuviškai pasilinksminti, pasivaišinti delikatesiniu maistu, dalyvauti loterijoje ir aukcione, taip paremdami mūsų visų bendrą lietuvišką veiklą!

Beata Ivanauskienė

Waukegan-Lake County bendruomenės valdybos narė, GLM tėvelių komiteto pirmininkė

/alietuvis.us

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.