0

Baltų kultūros almanachą „Druvis“ Vilniuje pristato baltarusiai

lapkričio 17, 2011 Leidiniai, NAUJIENOS

Lapkričio  18  d.,  penktadienį, 16  val. Vilniuje, Lietuvos liaudies kultūros centro Didžiojoje salėje (Barboros Radvilaitės g. 8 ) vyks susitikimas  su  baltarusių Etnokosmologijos centro „Kryŭja“ almanacho  „Druvis“ skirto Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės etninėms tradicijoms ir baltiškosios kultūros paveldui Baltarusijoje, leidėjais ir autoriais.

Susitiksime dalyvaus almanacho „Druvis“ kūrėjai – dailininkas ir muzikantas, dūdmaišių meistras bei tradicijų tyrinėtojas, vyriausias almanacho redaktorius  Todoras Kaškurievičius,

Kaškurievič'ius

filosofas ir almanacho redaktorius Aliaksejus Dzermantas bei nuolatinis šio leidinio autorius Dainius Razauskas.

Baltų kultūros almanachą „Druvis“ leidžia visuomeninė organizacija Etnokosmologijos centras „Kryŭja“ .

„Tai yra mokslo tiriamoji ir kultūriškai šviečiamoji, entuziastus vienijanti iniciatyva, jungianti mokslininkus, muzikantus, menininkus, suinteresuotus iš pagrindų tirti ir atgaivinti ikikrikščioniškąją senųjų Gudijos gyventojų religiją bei tradicinę pasaulėžiūrą. Pats terminas „etnokosmologija“ čia suprantamas kaip kvintesencija viso to, ką mes galime pavadinti etniniu mūsų tautos Kosmosu su visomis įvairialypėmis jo apraiškomis – nuo maksimaliai sakralizuotų, iki kasdienių, buitinių. Savo tyrinėjimų rezultatus publikuojame almanache „Druvis“, taip pat internetinėje svetainėje www.kryuja.org “, – pasakoja etnokultūrologas, filosofas, baltiškosios gudų tautos etnogenezės šalininkas, Etnokosmologijos centro „Kryŭja“ sekretorius bei almanacho „Druvis“ redaktorius Aliaksėjus Dzermantas (Аляксей Дзермант).

DRUVIS №3, 2011 - вокладка

Ne taip seniai Gudijoje išleistas jau trečias šio baltiško almanacho „Druvis“ numeris kuriame paskelbti straipsniai apie: „šiaurinę“ indoeuropiečių kilmės teoriją, indoeuropiečių tradicijas kaip baltiškosios tapatybės pagrindą, Gudijos baltiškąjį etnokultūrinį paveldą, dvynių mitologiją, Gudiją kaip Balto-Skandios dalį, LDK kaip imperiją ir kt.

Šiame „Kryuja“ numeryje,kaip ir prieš tai išleistuose, skelbiami ir Lietuvos autorių darbai. Šiuo kart ten rasite Dainiaus Razausko („Gedimino stulpai“ simbolikos požiūriu: „Šventoji Trejybė“), Jono Vaiškūno („Ar baltai žinojo Zodiaką?“), Algirdo Seibučio („Europos indoeuropeizacijos chronologinė atribucija“) ir Kazio Pakšto („Baltoskandinaviškoji konfederacija“) straipsnius.

Apie šį almanachą ir jo įsigijimo aplinkybes galite daugiau sužinoti Etnokosmologijos centro „Kryuja“ svetainėje arba lapkričio 18 d. apsilankę vyksiančiame susitikime su „Druvio“ leidėjais ir autoriais.

Lietuvos liaudies kultūros centro informacija

© 2011 – 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.