2

Ką tauta mano apie Vėlinių ir Kūčių paskelbimą švenčių dienomis

lapkričio 23, 2010 Istorija, PASAULĖŽIŪRA, tradicijos ir papročiai

BALTAI.LT. Liutauras Balsys.

„Lietuvoje ypač ryškias tradicijas išlaikė dvi senosios lietuvių kalendorinės šventės – Vėlinės ir Kūčios, kurios iki šiol yra labai svarbios daugumai Lietuvos žmonių. Vis dėlto dar nuo sovietmečio oficialiai tai yra darbo dienos, o Kūčios nėra įrašytos net į atmintinų dienų sąrašą.

News Bridgepix nuotr. balsas.lt

Vėlinės lietuviams nuo seniausių laikų yra labai svarbi mirusiųjų pagerbimo diena, švenčiama lapkričio 2 d. Šios dienos pavadinimas turi gilias šaknis ir etimologiškai tiesiogiai siejasi su vėlių pagerbimu. Vėlinių negali pakeisti atneštinį pavadinimą įgavusi Visų šventųjų šventė, švenčiama lapkričio 1 d. Istorinių šaltinių duomenimis, mūsų protėviai švęsdavę Vėlines (arba joms analogišką mirusiųjų pagerbimo šventę Ilges) bent porą savaičių. Ir šiais laikais žmonės kapus lanko ne tik lapkričio 1-ąją, bet ir lapkričio 2-ąją, dažnas vyksta į atkampiausias Lietuvos vietas pagerbti savo artimųjų kapų ir susitikti su giminėmis. Tam reikia mažiausiai dviejų laisvadienių, dėl to būtina kaip švenčių dieną įteisinti ne tik lapkričio 1-ąją, bet ir lapkričio 2-ąją – Vėlines, kurios iki šiol turi tik atmintinos dienos statusą. Beje, kai kuriose kitose Europos šalyse (pavyzdžiui, Belgijoje ir Estijoje) ši diena taip pat paskelbta laisvadieniu.

Kūčios pagal lietuvių papročius yra išskirtinė šventė, švenčiama gruodžio 24 d. – tai šeimos santarvės ir pasirengimo Kalėdoms diena. Iki Kūčių stengiamasi grąžinti skolas, su visais susitaikyti, apvalyti ne tik savo dvasią, bet ir kūną (seniau būtinai prieš vakarienę išsiprausdavo pirtyje), gyvenamąją vietą (tai pagrindinis metuose namų tvarkymo ir švarinimo laikas, panašiai elgdavosi tik prieš Velykas). Svarbiausias šventės akcentas – Kūčių vakarienė, į kurią stengiasi susirinkti visa šeima, net toliau išvykusieji jos nariai, prisimenami mirusieji. Iki šiol daugelyje šeimų gyvuoja tradicija ruošti šiai vakarienei ypatingus apeiginius patiekalus, tam tikrą jų skaičių. Toks senas ir gyvybingas Kūčių paprotys išskiria Lietuvą iš kitų šalių, tai yra didžiulė mūsų dvasinio paveldo vertybė, kurią privalome saugoti ir rūpintis jos tęstinumu. Norint tinkamai surengti šventę, reikia daug laiko, todėl nemažai žmonių (ypač moterų) tą dieną oficialiais ar neoficialiais būdais paverčia nedarbo diena. Beje, kai kurios Europos valstybės (Belgija, Liuksemburgas, Lichtenšteinas, Danija, Suomija, Estija, Latvija, Čekija, Slovakija, Bulgarija, Graikija) oficialiai pradeda švęsti kalėdinį laikotarpį jau nuo gruodžio 24 d., dėl to Lietuvos apsisprendimas paskelbti Kūčias švenčių diena nebūtų išskirtinis.

Abi šios kalendorinės šventės lietuviams yra bene svarbiausios visuose metuose – ne tik praeityje, bet ir dabar. Tai itin savita mūsų nematerialaus paveldo vertybė, kurios išsaugojimu bei tęstinumu privalo rūpintis valstybė, tuo labiau, kad Lietuva įsipareigojo vykdyti šią prievolę 2006 m. ratifikuodama UNESCO parengtą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

Siekiant sudaryti sąlygas Lietuvos žmonėms švęsti Vėlines ir Kūčias, Etninės kultūros globos taryba siūlo papildyti Darbo kodeksą (Nr. IX-926, Žin., 2002, Nr. 64-2569), o keičiant Vėlinių statusą įvesti ir Atmintinų dienų įstatymo (Nr. VII-397, Žin., 1997, Nr. 67-1672) pataisas. Manome, kad šie įstatymų pakeitimai galėtų įsigalioti jau nuo 2011 m. sausio 1 d.“

(iš ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2010-09-15 Nr. S- dokumento)

Dalia Urbanavičienė

Tokiu pareiškimu Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į seimą, o tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė paragino žmones balsuoti internetu.  Balsuoti dar vis galima iki 2011.06.20 dienos. Iki šiol  internetu pasirašė daugiau nei 33500 tautiečių. Daugumas iš jų  papildo ir savo nuomonėmis, kaip antai siūlymas atsisakyti gegužės 1 d. vietoj kūčių, kiti linkę aukoti žolines. Daugumai , tiek katalikams, tiek tautiškai nusiteikusiems piliečiams vėlinės ir kūčios asocijuojasi su lietuvybe, senaisiais mūsų papročiais, kurių vienas iš svarbiausių yra mirusių pagerbimas. Kita nuomonių dalis rodo, kad žmonės yra pervargę, nepatenkinti vergavimu dėl mažo atlyginimo ir tomis švenčių dienomis, dažnai mini, kad jie vistiek tik imituoja darbą arba išvis nusišalina nuo jo. Dar viena grupė pritaria patvirtinti minėtas švenčių dienas dėl to, kad nespėja aplankyti visų mirusiųjų, kurie išsibarstę po visą Lietuvą, tai rodo, kad lietuviai dar nepamiršo senosios tradicijos atvykti ant kapų ne mintimis, bet realiu buvimu, paminėti vėles, uždegti žvakutę ir parymoti susitikime su išėjusiaisiais. Įdomiai pasiskirsto ir moterų bei vyrų nuomonės. Moterys labai aiškiai įvardina per trumpą pasiruošimą šventei, daugybę buitinių rūpesčių ir mažai liekančio laiko esminiam šventės akcentui – mirusiesiems. Vyrai  daugiau racionaliai vertina padėti, esą niekas ir taip pilnavertiškai nedirba, mažai sukuriama BVP, daug kam tai primestinės nuo sovietų laikų darbo dienos, kiti patriotiškai kviečia atsigrįžti į savo tautines vertybes, lietuvybės išsaugojimą per papročių tęstinumą. Jaučiasi ir nebrandžios visuomenės dalies nuomonės, kur nesuvokiama švenčių gilesnė prasmė, džiaugiamasi nedarbo dienomis ir galimybe linksmai praleisti laiką.

Apibendrinant 30.000 peržiūrėtų įrašų, galima rašyti TVIRTĄ TAIP šių švenčių reikalingumui daugeliui socialinių grupių ir teigti, kad TAUTA LAIKU NESUSTOJUSI PRIE SAVO PRAEITIES, PRALĖKS NEPASTEBĖJUSI IR SAVO ATEITIES. TAUTA STENGIASI IR DIRBA, KAI MATO SAVO DARBO REZULTATUS NE PINIGUOSE, O GYVENIMO DVASINĖJE PRASMĖJE, KURIĄ MES PATIRIAM PER SAVO TAUTOS TRADICIJAS IR PAPROTINES ŠVENTES. LAIKU PAŽYMĖJĘS SVARBIUS METINIUS ĮVYKIUS, ŽMOGUS RANDA „SIŪLO GALĄ“ IŠ SUNKIAUSIŲ PADĖČIŲ. O ar seimas ras?

Siūlau peržvelgus nuomonių ratą, dar kartą paraginti kitus, kurie gal nespėjo išsakyti savo teisėtos pozicijos dėl mums visiems svarbių datų.

NUOMONIŲ RATAS (respondentų raštas netaisytas)

1). ALBINAS VAŠKEVIČIUS.
Prieš 50 metų per Vėlines lapkričio 2d. sovietinės valdžios persekiojami žmonės lankydavo kapus ir uždegdavo žvakutes. Vėliau sovietinė valdžia lapkričio 1d. versdavo švęsti mirusiųjų pagerbimo dieną.

6). Algirdas Svidinskas.Tai kiekvieno iš mūsų pareiga prieš mūsų protėvius, o taip pat vaikus ir anūkus.

43). Virgaudas Lisauskas.Vėlinių ir Kūčių šventės, tai Baltų religijos paveldas, tai nūdienos lietuvių santykis su protėvių kultūra. Mes už Vėlinių ir Kūčių paskelbimą švenčių dienomis. Kultūros ir paveldo klubas „Pertakas”

166). Jonas VAIŠKŪNAS.BŪTINA nedelsiant PRIPAŽINTI išlikusius mūsų Tautos Dvasinius lobius.

310). E. Baronienė.Gyvenime šeima brangiausia, tad darbas neturi užgoštį svarbių gyvenimo dienų

322). Jurgita Kveškevičienė.ar ne smagiau būtų tomis dienomis turėti daugiau rimties, nei beprotiško skubėjimo!

437). Janina Leonienė.Argi čia reikia komentarų?

653). DAINORA BUDNIKIENĖ.Vėlines ir Kūčias reikia ŠVĘSTI, o ne paskubom aplankyti artimųjų kapus ar po darbo dienos sėsti „vakarieniauti“ prie kūčių stalo…

913). L. Šimonienė.pritariame šiai gražiai Lietuviškų tradicinių švenčių šventimo iniciatyvai

960). Vidija Burdulyė.Jei pasisakantieji prieš motyvuotų , pas mus ir taip daug švenčių dienų,galima atsisakyti tarptautinės darbo dienos ir žolinės,jas perkialiant į atmintinas dienas.

1129). Julius Šalkauskas.Šios dienos – svarbi tautinė-religinė tradicija. Todėl jos turėtų būti nedarbo dienomis.

1212). Kęstutis Čeponis.Lietuvos Žygeivių Sąjunga už

1359). P. R. Liubertaitė.Seniai tą reikėjo padaryti, bet geriau vėliau negu niekad

1337). Albina Šiupienienė.Tai ne vien būtinybė, bet ir švento reikalo (papročių) įamžinimas

1405). Kęstutis Supranavičius .vietoj gegužės 1- osios

1511). Laima Ulkštinienė.tai manau svarbesnės datos, nei kokia gegužės 1-oji.

1560). B.Baigienė.labai pritariu, ypač Kūčių diena turėtų būti susikaupimo,šventinės nuotaikos kūrimo diena,nes visi buriamės su giminėm prie bendro stalo ir visai negalvojame tą dieną apie darbą, o kaip greičiau namus

1568). VIDA BAGDONAVIČIENĖ.Šios šventės amžinos vertybė suvienijančios šeimą

1706). Algis Jarutis.Turim grizti prie savo tikejimo saknu savu istaku norint pazinti kitus reikia pirmiausia pazinti save o ne aklai tiketi visokiais is uzsienio atejusiais mokymais

1705). E.Rinkeviciute.kad suspėti aplankyti visus kapus

1868). Darius Ramančionis.Tai pamatinės tautinės šventės.

1951). A.Patackienė.jei reiktų, atidirbčiau gegužės 1 d. :)

1989). HENRIKAS PETRUSKA.TAI ZINOMA VISTIEK NIEKAS NEDIRBA ARBA TAIP IR DIRBA TOMIS DIENOMIS

1968). Aušra Kukelkaitė.Ypatingai aktualios Kūčios – laikas, kai turi būti su šeima, nusiraminti, pabendrauti, o ne iškišus lėžuvį bėgti iš darbo, prisikimšti pilvą ir užmigti nuo nuovargio….

2059). Evaldas Rimkus.Vėlinės labai reikalingos kaip nedarbo diena, o Kūčios nebūtinai: ir taip dažniausiai būna daug išeiginių tuo metu.

2041). Jovita Štikelienė.pagarba protėviams nuo amžių . taip radom, taip turim ir palikti…

2106). Ž.Čepliejus.žmones, kalba,žemė,papročiai

2151). Valentas Knyva.Siūlau prisijungti ir mums: „kai kurios Europos valstybės oficialiai pradeda švęsti kalėdinį laikotarpį jau nuo gruodžio 24 dienos (ir švenčia daugiau kaip 6 dienas)“.

2136). D.Šakalienė.Visais laikais per Kūčias nebūna normalios darbo dienos – arba moterys išvakarėse iki išnaktų Kūčių valgius ruošia arba iš darbo anksčiau išsiprašiusios bėga lekia, kiek galima taip tęst.

2512). Andrius Dzidolikas.Už žmogiškumą

2613). Žilvinas Stasytis.Nors ir ne krikščionis, bet vyraujantį tikėjimą reikia gerbti

2582). Rasita Kraujelytė-Noreikienė.Išsaugotos tradicijos – gyva tauta

2572). R. Butkienė.lapkričio 1-ąją yra Visų Šventų diena, o mes lankome mirusiųjų kapus, nes per Vėlines, kada turėtume melstis už mirusius ir lankyti kapus- dirbame.

2881). Asta Dagytė.uz Lietuviskuma

3097). Laima Vaičienė.Jei minime mirusiųjų dieną, tai turėtume turėti laisvadienį lapkričio 2.Tačiau siūlyčiau atsisakyti šventinės lakričio 1 d.Jei švęstume nuo gruodžio 24 d.,siūlyčiau kažką aukoti iš jau švenčiamų dienų

3213). Vytautas Biežan.Galima „paaukoti“ gegžės 1-ąją

3296). Gabreniene.Tai labai svarbios datos.Dekojam seimui uz suteikta galimybe sias dienas tureti laisvas

3279). Gitana Mikutytė Palekienė.pritariu dėl žmoniško pabendravimo, be skubėjimo ir lėkimo kaip paprastai pastaraisiais nepriklausomybės metais darom:)

3365). Loreta Kurilovičius.Būtų nuostabu, jei krikščioniškos šventės būtų švenčiamos ir Lietuvoje, žinoma, jei mes dar esame krikščioniška šalis…

3347). Janina Breineizeriene.sventes vienija zmones

3463). Arvydas Griškus.Šios šventės gyvena mumyse.

3708). Janina Varanavičienė.jau seniai ši problema prašosi sprendimo.ačiū

3762). I. Stasiukonis.Visi zmones tomis dienomis tedirba tik 30% nasumu

3780). Angelė Adomavičienė.esame lietuviai,labai svarbios šios dienos

3916). Angelina Oja.gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – išbraukti

4059). Daiva.sutinkui, atgaivinkim lietuvišką dvasią

4153). Ramune KlimantaviČiūtė.vistiek zmones bando kazkaip nedirbt tom dienom arba tik pasizymi kad buvo

4216). Rytis Pangonis.Kaip ir pas normalius žmones

4215). Tomas Antanaitis.per Kucia ir taip niekas nedirba, o per veline dauguma isvaziuoja i teviskes, todel didelis diskomfortas kai turi nakti grizti ir ryte eiti i darba. Darbe nesukuriu jokios pridetines vertes.

4205). Vilija Sargiūnienė.tokias šventes reikia švęsti su artimaisiais, gyvais ir mirusiais

4251). Aušra Rukienė.Šios šventės svarbios kiekvienam iš mūsų, ir dar neužmiršome kaip jos švenčiamos

4226). Teresė Kaubrienė.Privalo būti laisvos dienos, vis vien padorūs žmonės nedirba.

4267). Vilma Mockaitienė.Tai vienintelės TIKROS šventės

4357). T.Vasauskas.visgi gimtadienis :)

4353). Dovilė.reikia išsaugoti lietuviškumą!!!

4336). Gražina Juzėnienė.Vėlinės ir kūčios visada buvo pačios svarbiausios šventės jau nuo senų laikų. Todėl sprendimas tikrai reikalingas.

4324). Gintaras Rimkus.LIETUVIŠKA LIETUVA

4386). R.Kranauskienė.gruodžio 24 d. laisva ypač reikalinga, nusikaltimas, kad per ją reikia dirbti. Juk tai šeimos susivienijimo šventė, kai dabar visi taip išsisklaidę!

4463). Nijolė Pilipavičienė.Pritariu. Tai svarbios dienos ir daugelis iš darbo jau nuo pietų išeina namo. Būtų gerai tai įteisinti ir nežaisti žaidimo: katė-pelė.

4433). J. Bukšnaitis.Šaunu. Jeigu mes patys nesusikursime mums palankios aplinkos,kas kitas už mus sukurs.

4505). Aušra Apolskienė.tikrai palengvėtų ne tik visoms mamytėms, bet ir teveliai nemažiau būtų laimingi, o kai tėveliai patenkinti ir vaikams samgu. Taigi manau tikrai sustiprėtų šeimos santykiai. Daugiau tokių teigiamų įst

4557). Feliksas Jucius.Katalikiškame krašte jau seniai tai reikėjo padaryti

4539). birutė salmanovičienė.pritariu, nes daug darbuotojų atsiprašo iš darbo šiomis dienomis, nes jos mums labai svarbios

4665). V. A. Gudelevičiūtė.Dėl Kūčių būtinai, nes po darbo dar reikia susirinkti visai šeimai iš skirtingų miestų (kelionė naktį, žiemą, po darbo, ir šventės nebelieka…)

4674). Romas Šimkus.laisve lietuviams

4991). Angelė Sabaliauskaitė.na jei jau jgegužės pirmoji ir joninės yra švenčių diena, tai kūčios būtinai turi būti šventinė diena.

4974). Jurgita Milerienė.Kūčios ir Vėlinės yra didesnės Lietuvoje šventės, nei pvz. Tarptautinė darbo diena

5105). Ieva Serafinaitė.11.02d. ir 12.24d. vis tiek visi švenčia, todėl paskelbti jas išeiginėmis būtų sąžininga – nereikėtų meluoti sau ir ieškoti kompromisų.

5201). BIRUTĖ BINKIENĖ.tai labai svarbios dienos šeimos stiprinimui

5174). V. Gegieckienė.kodėl mes iki šiol laukėm, valio.

5288). Virginija Kaunietienė.Artimųjų kapai Panevėžyje, Akmenėje, Kražiuose, Anykščiuose ir kaip suspėti visiems uždegti žvakelę?

5402). Gražina Maziukienė.Seniai laikas, nes darbas šiomis dienomis mažai duoda rezultatų

5394). M. Kriukovaite.jau geriau sios dienos nei zoline ar geguzes pirmoji

5378). Anžela Šumauskienė.Būt puiku nuo Šv. Kalėdų iki Naujųjų metų atostogos.

5514). R. Pratkelytė.Teisingai, neleiskime iškraipyti mūsų tradicijų.

5469). Rasa Kašėtienė.pritariu, bet tai turėtų galioti visiems, tame tarpe ir prekybininkams…. :)

5532). M. Petersonaitė.kucios- seimos svente. Norisi ir buti su seima o ne darbe sedet

5652). Julija. senai reikėjo, jau geriau gegužės 1-ąją ošmestumėt, bet Kūčios pas mus unikalus dalykas , o tai reikia saugoti

5644). Kristina Keturakytė.Vėlinės ir Kūčios senos ir tradicinės šventės. Ramiai švenčiame: Vėlinių dieną lankome artimųjų kapus, o per Kūčias visi susirenkame prie šeimos stalo.

5640). Žydrūnas Dobrovolskis.gerbuvis ne tik didesnis BVP

5625). Evaldas Bruzgė.Tikrai geriau ir naudingiau šios dienos laisvos, nei bereikšmės gegužės 1-oji ar žolinė.

5852). Juozas Ručys.Nenorint didinti švenčių kiekio, galima perkelti į atmintinų dienų sąrašą visų pirma Gegužės 1 d., žolinę, Kalėdų antrą dieną.

5831). Mantas Sipavičius.Pritariu, kad gegužės 1 reikia braukti lauk ir pridėti kūčias, vėlines ir gruodžio 31

5879). Alfredas Girdziušas.na, aplankyti savo artimųjų (ir ne tik…) kapus, vienos dienos kartais būna maža…

5965). M. Danilaitė.visos dirbancios seimos prie Kuciu stalo dazniausiai suseda labai velai, 21-22h anksciausiai, nes zmona/vyras neturi laiko paruosti Kuciu vakarienes,grizdami is darbo tik vakare…

5922). Ramunas Norkus.Pritariu, nes seimoje, viena diena gali skirti vyro artimuju kapu aplankymui, antraja (Veliniu) diena gali aplankyti zmonos artimuju kapus. Manau maziau kamsciu butu tomis dienomis, nes but ramesni zm

5921). Edita Antulyte.Mane visada stebino, kad Kūčios nebuvo įtrauktos į švenčių dienas…

6154). A.Laurinavičiūtė.Sutinku. Bent tiek gero seimunai galetu padaryti valdzia nusivylusiems zmonems!!!

6147). Dovilė Liudkovskienė.Tiesiog norisi išlaikyti tradicijas

6221). Ieva Dzevaltauskaitė.Per Kūčias eglutę puošti, o ne dirbti

6555). Lina Petrauskienė.Aš už amžinas vertybes.

6526). B.Paulienė.Seniai laikas buvo! Laimei bent viena subrendusi LIETUVĖ Seime pasisakė. Ačiū!

6636). Virginija Paiciene.Mielai sutinku atsisakyti Visų Šventųjų dienos, bet Vėlinės yra tikroji mirusių pagerbimo diena. Verčiau peržiūrėti bažnytines šventes: ar jos tikrai tokios jau svarbios Lietuvai? Kad ir pvz. Žolinė.

6733). justinas.aš uz nedarbo dienas lapkričio 2 ir gruodzio 24 gana seimui šaipytis iš visų.

7080). K.Šinkūnienė.Labai pritariu, o tarptautinės darbo dienos švenčių sąraše galėtų ir nebūti. Ši diena neturi tradicijų

7242). Valentina Briedienė.iki pilnos laimės tik tiek ir betrūksta

7688). Violeta Juciuvienė.lietuviai privalo likti lietuviais šitam kosmopolitiniam katile

7671). Ramune Vanagaite.Uztektu 1 pakeitimo: kuciu diena padaryti sventine diena (nedarbo), O Zolines pakeisti i atmintina diena. Del Veliniu, tai juk kapus galima lankyti ir ne atmintinomis dienomis ir ne pagal gafika.

7832). Rita Gelmanienė.tai ne šventės, o mūsų kultūra ir tradicijos

7924). Indrė Mackevičienė.Gali nebūti šių 2-jų 9) liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną; 10) rugpjūčio 15-ąją – Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną); bet kūčios ir vėlinės būtina

8045). Edita Šnelienė.Kūčių diena t.b. būtina švenčių diena moterims. Vyrai galėtų ir eiti į darbą :)

8174). D.Deksnyte.Siūlyčiau vietoj Vėlinių įrašyti Dydįjį Penktadienį prieš šv. Vėlykas. Manau, kad Lietuvai, kaip krikščioniškai šaliai, ši diena yra sverbesnė. Juk Vėlinės mažiau svarbus paminėjimas

8234). R. Venckūnairė.Šios dienos butinai tuti būti nedirbamos, nes tai mūsų papročiai iš senovės, o jų reikia laikytis

8351). E. Venckus.Seimos sventes ir turi buti sutinkamos seimoje o ne kazkam vergaujant uz centus

8519). Raminta Tamaseviciene.ne tik seimui reikalingos iseigines…

8499). Giedrius Papinigis.Ilgės (Vėlinės) kaip ir Saulėgrįžos išvakarės -Kūčios ar Blukvakaris, priklausys tik nuo visų mūsų Esaties TAME. Grįžtame į SAVO TAUTOS DAVSINIUS NAMUS. Kelias bus ilgas (jo pradžia per kelias kartas)

8665). Akvile G..jau geriau jonines panaikintu, kaip sventa diena, o kucias paskelbtu

9324). Otilija Juozapaitienė.Kūčios lietuviams pagal tradiciją, faktiškai dar didesnė šventė nei Kalėdos, tik deja, ji gali su laiku išnykti, nes kokia šventė, jei turi dirbti tą dieną ir nespėji tinkamai pasiruošt.

9507). Neringa Umbrasienė.pritariu, kad per šventes dirbti nereikia, norėčiau, kad ir rugsėji 1 butu ne darbo diena, nes kai reikia vienišom mamom nuvest vaiką į mokyklą, ne visada darbdaviai išleidžia.

9597). Ernestas Želvys.esu rimtas katalikas, todel sioms didzioms sventems butinas normalus ir laisvas pasiruosimas butu neprosal… bukite ir jus tokie, kurie tikrai norite rimtai ir rupestingai pasiruosti sioms sventems

10359). Andrius Meškauskas.Pasirašau už šias religines ir katalikams brangias šventes, kad žmonės galėtų Šeimoje švęsti. ir siūlau tą padaryti vietoje Rasų šventės, nes tai tik eilinė nelaivumo diena, kuri neturi savyje jokios

10415). Jolita Šilingienė.pasirašau tik už Kūčias, šia tema esu asmeniškai kreipusis į spaudą ir politikus prieš 10 metų

10452). Birutė Vaškevičiūtė.Nuo seniausių laikų per Kūčias negalima dirbti. 1940 m Ivanas įasakė per Kūčias dirbti ir męs net būdami nepriklausomi to Ivano klausome net 20 metų.

10424). Neringa Čiukšienė.nesuprantu tos darbo dienos sventes…..Jokiu tradiciju, jokios prasmes, o Kuciu diena, tai jau kas kita. As zinau kad ir taip protingi darbdaviai tą dieną savo darbuotojus isleidžia iš darbo.

10570). D. Gudas.noriu šventes svęst, linksmai ir kultūringai

11068). Donatas Bagdonas.Gegužės 1-ąją ir kovo 11-ąją galime minėti kaip atmintinas dienas

11118). Raimundas Steponavičius.būtina,mirusiems pagarba,kūčios

11456). Rasa Ivanovaitė.Noriu suspėti sėsti su tėvais prie Kūčių stalo, vis tiek realiai labai maži tų dienų darbo efektyvumai.

11480). Antanas Januška.Siūlau iš švenčių dienų išbraukti gegužės 1 -ąją – Tarptautinę darbo dieną, kad sumažinti neigiamą poveikį šalies ekonomikai.

11873). Elena Ry.Susirenkam visi sutartu laiku sutartoj vietoj ir pasirasom atspausdinta peticija tusinukais!

11983). Anatolijus Tumanovas.Tauta be praeities = tauta be ateities

12218). V.Radiniene.Jeigu mes tai įvardijame, kaip šventes, tai kodėl turime dirbti?

12266). Erika Einikyte.Tradicines sventes turi buti pripazintos vyriausybes

12392). Laima Audinienė.Tiek šv.Kūčių dieną, tiek Vėlinių dieną privalome būti su šeima namie, o ne su kolegomis darbo vietoje

12374). Neringa Revuckaitė.Dėll Kūčių tai faktas, kad reikia.. o ne dirbti tokią dieną, kai reikia ruoštis vakarienei, su visais susitaikyti…

12854). Juozapas Andrikonis.Jei švenčių per daug, išbraukti tarybines Gegužės 1 ir kovo 8 d.

12852). I.Tamulienė.Siūlau vietoj rugpjūčio 15-osios ( Žolinės) dienos įvesti gruodžio 24-ąją – Kūčias.

12958). Marius Ignatonis.kučių dieną būtinai reiktų turėti išeiginę, nes kaip tik tai ir yra tikroji šventė Lietuvoje.

12930). Danutė Juškienė.Lietuvoje pačios populiariausios šeimos būrimosi dienos,tradicijos

13294). Antanas Mačius.daug kitų nereiksmingų švenčių galėtume ne taip iškilmingai švesti, o to dvi labai svarbios visiems – reikia ruoštis ar išvykti į kapines pvz.;

13352). P. Matuliauskas.Tikrai keista, kad Jonines turime laisvas, o Kuciu diena dirbame

13411). Nijole Baliutaviciene.norima aplankyti mirusiu kapines,o per kuciu diena-pasiruosti vakarienei,kai toks musu paprotys

13459). Regina Liutkeviciene.Padekite issaugoti proteviu,o ne atejunu paprocius

13439). Milda Sledžiuvienė.pritariu, nes tai ypatingos dienos, nepalyginti su Joninėmis arba Žoline, per kurias nedirbama

13633). V.Šlečkutė.jei norime išsaugoti lietuvybę,tai kitaip ir būti negali

14090). I. Kuršelienė.Logiška būtų įvesti šias dvi šventines dienas, nes dvi šventinės dienos (Velykų ir Motinos Diena)susilieja su išeigine diena, sekmadieniu.

14563). Vidutė Ona Banaitienė.Būtina priminti senovės tradicijas

14703). Danutė Čiutienė.Siūlau įtraukti DK 166 straipsnio pakeitimą: kasmetinės atostogos skaičiuojamos ir suteikiamos darbo dienomis.

15213). R. Girskienė.Jei atrodo, kad per daug laisvų dienų, tai jau geriau Žolinę palikti atmintina diena, o Kūčias – nedarbo. Gilesnės, manau, tradicijos ir visiems krikščionims aktuali šventė

16043). A.Talutis.Švenčių niekada nebus perdaug :)

16321). Ona-Irena Rubienė.Mes negalime būti skirtingi nuo viso pasaulio

16561). Kristina Lyndienė.Vėlinės yra didžiausia mirusiųjų šventė, tik bedieviai ir negerbiantys mirusiųjų to nesupranta.

16534). Egidijus Randis.Daugiau laimėtume,nei prarastume.

17103). Vita Zabalevičienė.Reikia gerbti tradicines lietuvių šventes

18266). galdikiene violeta.nes tai tokios sventes per kurias susikaupia daugiau dienu ir galima is toliau aplankyti gimines, juolab po dabartinio migracijos srauto, us svetur parskristizsisakius bilietus butu galima ir i

18353). Julita Leckiene.kokie gali buti komentarai, sios dienos jau senai turejo buti paskelbtos sventomis, juk ne bananu saly gyvenam :)

18749). Ona Laukienė.neįtikėtina, kad per dvidešimt nepriklausomybės metų šios dienos nėra mums šventos…

18893). ZIGMAS KALESINSKAS.Galvokime racionaliai remdamiesi gyvenimiška patirtim-kokia darbo kokybė Visų Šventų ir Vėlinių dienomis.

19069). Tadas Joskaudas.Vėlinės – graži lietuviška pagarbos mirusiems diena, viena diena, kai galime pagalvoti apie tuos, kurie išėjo. Vieną dieną – pagaliau sustoti ir pagerbti savo protėvius.

19073). Saulius Lovčikas.Seniai laikas sudaryti sąlygas žmonėms pasiruošti šventei. Prieššventinis laikas neturėtų būti „pavogtas“, įgytas nelegaliai.

19123). ZIGMAS KALESINSKAS.Kiekvienas save gerbiantis ir tradicijų besilaikantis žmogus privalo turėti galimybę ne pakniopstomis, bet oriai minėti ir švęsti tradicines šventes. Šios darbo dienos visai nenašios.

19237). Olgerd Šimanovič.Šios dienos yra labai svarbios Lietuvos žmonėms, dar nuom mokyklos laikų net vaikai puikiai žinojo ir samoningai pergyveno Vėlines (visų šv.d. vėliau), manau kad dienos turi būti laisvadieniais.

19432). Kristina Serapiniene.Šv. Kūčios- kiekvienam lietuviui kur kas didesnė šventė už Tarptautinę darbo dieną

19716). Daiva Vaitiekiene.tai butu puiku atsizvelgta i dvasines vertybes

20190). I.Navalinskiene.Trikrai kad pritariu! Gerai kai visi gimines ir artimieji, gyvi ir ne, gyvena viename mieste ar bent jau netoliese. Maniskiai uz 300 km. Tai is tiesu viska suspeti aplankyti, suvazineti sudetinga.

20240). VILMA GARLINSKIENE.sios sventines dienos jau seniai turejo tapti nedarbo.nesuprantu, ar reikia kiekviena karta seimui priminti ka jie turetu atlikti.

20309). darius siskevicius.DAUDIAU ISEIGINIU GERESNES EMOCIJOS PRODUKTYVESNIS DARBAS

20404). Mindaugas Ruseckas.Sveikintina kulturinio paveldo issaugojimo iniciatyva!

20509). Žydrūnas Dobrovolskis.pinigai ne viskas….

Jūs dar galite išreikti savo valią, pasirašydami peticijoje.

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (2)

 

  1. Uosinis sako:

    Seimas forsuoja ir bando suspėti įterpti Kūčias kaip laisvą dieną. Gal pavyks? :)

  2. prusas sako:

    Norėjau pasakyti savo nuomonę dėl Žoliniės šventės. Tik spėję jas įteisinti jau skubame jos atsisakyti. O rytoj jau šauksime grąžinkite mums Žolines. Nevisiškai supratę Žolinės šventės prasmės įsisąmonimimo, mes galime prarasti senovinę giliai turiningą šventę. Čia dar reikėtu platesnio rato aptarimo tuo klausimu. prusas

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.