0

Žodis Saitynas buvo pasiūlytas vietoj jau vartojamo žodžio „žiniatinklis“

sausio 7, 2012 Lietuvių kalba

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos terminijos komisijos pasiūlymą dėl pavadinimo angl. World Wide Web (the Web, WWW) lietuviško atitikmens.
Posėdyje dalyvavo Terminologijos pakomisės nariai (Z. Gudžinskas, A. Rimkutė, A. Smilgevičius, R. Stunžinas) ir Informatikos terminijos komisijos nariai (G. Grigas, S. Maskeliūnas, A. Žandaris).
Pakomisė neprieštaravo Informatikos terminijos komisijos siūlomam naujam lietuviškam terminui saitynas.
Siūlome susipažinti su Informatikos terminijos komisijos nario dr. S. Maskeliūno (Matematikos ir informatikos institutas) parengtu pranešimu, kuriame apžvelgiamos priežastys, kodėl nutarta keisti lietuvišką atitikmenį žiniatinklis.

World Wide Web, the Web, WWW – saitynas

Tai yra kompiuterinis terminas.
Sinomimai: Internetas, WWW , Web, World Wide Web, komunikacijos, kompiuteriniai tinklai, duomenų laikykla, duomenų tinklas, elektroninis paštas, paštas, informacijos erdvė, informacinės technologijos, internetinė bendruomenė, virtuali bendruomenė, virtuali biblioteka, virtuali realybė.

1989 m. kovo mėn. Europos atominių tyrimų centre (CERN), Šveicarijoje, buvo pasiūlyta sukurti hipertekstinę duomenų bazę su tekstiniais saitais, kurie padėtų mokslininkams visame pasaulyje sparčiai keistis informacija. 2009 m. kovo 13 d., minint 20-ąsias šios idėjos metines, jos autorius seras Timas Berners-Lee pasakė: „Dabartinis WWW – tai dar ne pabaiga, tai tik ledkalnio pati viršūnėlė… Esu įsitikinęs, kad nauji pokyčiai, inovacijų sparta ateityje pasaulį pakeis dar labiau.“[1]
Lietuvoje nuo 2003 m. World Wide Web (WWW), the Web (tai svarbiausia interneto dalis – hipertekstinėmis nuorodomis tarpusavyje siejami visame pasaulyje laikomi dokumentai, failai ir teikiamos paslaugos) buvo siūloma vadinti žiniatinkliu. Tačiau WWW turinys yra ne tiek žinios (žinojimo rezultatai, naujienos), kiek informacija, duomenys ir paslaugos (tad jokia kita pasaulio kalba verčiant WWW nėra įvardijamas turinys). Be to, WWW technologijos sparčiai evoliucionuoja, suaugdamos su kitomis technologijomis, kurias apibūdinant irgi neretai vartojamas žinių terminas.
Siekiant išvengti painiavos, World Wide Web (WWW), the Web nuo šiol siūloma vadinti saitynu. Taigi angliškus terminus ir frazes 1) knowledge network, 2) knowledge web, 3) web knowledge discovery, 4) semantic web-based knowledge management lietuviškai verskime taip: 1) žinių tinklas, 2) žinių saitynas, 3) žinių radimas saityne, 4) semantiniu saitynu grindžiamas žinių valdymas. Saityno technologijų sąveika, sankirtos su kitomis sritimis (žinių technologijomis, žinių valdymu ir žinių tinklais, žinių radimo priemonėmis ir kt.) vaizduojama 1 paveiksle.

WIKIPEDIA (WIKI) apie žodį SAITYNAS:

Saitynas, pasaulinis tinklas, žiniatinklis (angl. World Wide Web arba WWW) – interneto dalis, resursai, kuriuos internete galima pasiekti naudojant URL (Vieningus Resursų Identifikatorius). Dėl savo naudojimo platumo jis dabar yra neretai supainiojamas su visu internetu apskritai, tačiau tai yra tik interneto poaibis.

Pasaulinis tinklas daugiausia remiasi hipertekstu: HTTP protokolu bei HTML kalba.

Pagal saitynas.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.