0

Vilniaus knygų mugė 2012 – renginiai

vasario 23, 2012 NAUJIENOS, Renginiai

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO RENGINIAI

Vasario 24 d., penktadienis, 11 val. (Konferencijų salė 5.5)

„Baltiškoji kultūra po stiklu ir gyvenime“. Žurnalo „Liaudies kultūra“ pristatymas, pokalbis su redakcinės kolegijos nariais, bičiuliais, bendradarbiais, knygų mugės lankytojais apie aktualius šiandienos kultūros klausimus. Plačiau bus svarstomos tradicinės kultūros gyvybingumo šiandienos pasaulyje prielaidos ir Lietuvos visuomenės sąmoningumo reikšmė užtikrinant jos tąsą.

Foto 15 min.lt

Pagrindinės pokalbio temos:

• Sąmoningumo ir tapatumo ugdymas: tradicinės kultūros paradigmos ir globalūs iššūkiai;

• Kultūrinė atmintis kaip dabartinės kultūros dėmuo ir gebėjimo atsiremti į praeities vertybes (moralines, estetines, emocines etc.) ugdymas kultūros tęstinumui užtikrinti;

• Šiuolaikinė archeologija – svarbų socialinį vaidmenį ir kultūrinę reikšmę turinti sritis: naujausi metodai, senosios kultūros (re)konstrukcijos, archeologijos mįslės ir bandymas jas įminti;

• Kūryba ir kaita kaip baltiškosios savasties gyvybė.

Renginio vedėjas – „Liaudies kultūros“ žurnalo redaktorius, mitologas dr. Dainius Razauskas.

Dalyvauja: žurnalo „Liaudies kultūra“ vyriausioji redaktorė Dalia Rastenienė, kultūros istorikė habil. dr. Ingė Lukšaitė, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, baltiškos muzikos leidyklos „Dangus“ vadovas, festivalio „Mėnuo Juodaragis“ rengėjas Ugnius Liogė.

Vasario 24 d., penktadienis, 17 val. (Vaikų salė 4)

Tradicinių šokių rinkinio „Šoks broliukai šokinį“ pristatymas-vakaronė.

Tai originalus bandymas pristatyti Lietuvos liaudies kultūros centro parengtą ir nufilmuotą tradicinių šokių rinkinį (anksčiau išleista knyga ir kompaktinė plokštelė). Rinkinyje pateikiami įvairių Lietuvos regionų populiarūs liaudies šokiai, kuriuos įvairiomis progomis mielai šoko ir tebešoka maži ar dideli. Pagrindinis rinkinio tikslas – supažindinti su tradiciniais šokiais, žaidimais, rateliais, atkreipti dėmesį į Lietuvos regionų šokių repertuaro, choreografijos (figūrų ir judesių kalbos) savitumą, atlikimo būdą.

Nestandartinė forma – smagi vakaronė nepaliks abejingų žiūrovų, nes tai tebėra itin mėgstama pasilinksminimo, pramogos rūšis. Gražius lietuviškus šokius parodys, į smagų vakaronės pasišokimą įtrauks, naujų šokių pamokys folkloro ansambliai „Nalšia“, „Poringė“, „Radasta“. Linkime smagiai pasišokti!

Renginio vedėja – LLKC Folkloro poskyrio vyr. specialistė Audronė Vakarinienė.

Foto Zeneka

Vasario 24 d., penktadienis, 18 val. (Konferencijų salė 5.1)

Vakaras „Laiko slinkčių atvertys“. Filmo „Lietuvių tradicinės vestuvės“ ir kalendoriaus „Lietuvių tautinis kostiumas“ pristatymas.

Filme „Lietuvių tradicinės vestuvės“, remiantis XIX a. pab. – XX a. pr. etnografine medžiaga, tautosaka, atkurti vestuvių papročiai, apranga, atributai. Filmas sukomponuotas iš atskirų siužetų, išryškinant svarbiausius vestuvių etapus: mergvakarį, vainikėlio perdavimą nuotakai, jungtuves, jaunosios gaubtuves, dovanojimą ir pan.

Filmą apie perėjimą į svarbų žmogaus gyvenimo tarpsnį pristatys jo autoriai, bus parodyta keletas epizodų.

Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“ gyvai atkurs vieną vestuvių fragmentą – vakaronių papročius: jaunosios atsisveikinimą su rūtų darželiu, apeiginių dainų, šokių lydimą rūtų vainikėlio pynimą, kasų išpynimą ant duonkubilio, veliumo uždėjimą, apeiginiu ir emociniu požiūriu itin įspūdingą jaunosios atsisveikinimą su tėvais, krikštatėviais, broliais ir seserimis… Nuotaikingame dzūkų vestuvių šokio vedimo siužete skambės linksmos ir graudžios mergvakario dainos.

2012–2013 m. kalendoriuje „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos“ lietuvių drabužiai pristatomi naujai – leidinyje pirmą kartą akcentuojama tradicinių išeiginių kostiumų dėvėsena skirtingu metų laiku. Lietuvos liaudies kultūros centro kolekciją, kurią sudaro 87 visų Lietuvos etnografinių regionų drabužių komplektai, pastaraisiais metais papildžius žieminiais drabužiais (sermėgomis, sermėgėlėmis, kailiniais, vilnonėmis skaromis, kepurėmis, pirštinėmis, riešinėmis ir pan.) ir vasarinėmis vėsinančiomis kostiumo dalimis (lininiais sijonais, kelnėmis, trinyčiais), atsirado galimybė kostiumą eksponuoti pagal sezonus. Apie tai bus kalbama ir gyvai pademonstruota renginyje.

Renginio vedėja – LLKC direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė.

Dalyvauja: leidinių autorės menotyrininkė dr. Teresė Jurkuvienė, kostiumų dizainerė Danutė Keturakienė, etnologė Nijolė Marcinkevičienė, režisierius Juozas Javaitis, folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“ ir kt.

Vasario 26 d., sekmadienis, 11 val. (Konferencijų salė 5.1)

„Lietuvių choro muzikos antologijos“ pristatymas-koncertas.

„Lietuvių choro muzikos antologija“ – garsiausių ir charakteringiausių Lietuvos bei išeivijos profesionalių kompozitorių kūrinių ir trumpų aprašymų apie autorius rinkinys, kurį sudaro devyni 250–300 puslapių tomai, apimantys visą Lietuvos profesionaliosios choro muzikos laikotarpio kūrybą – pradedant lietuviškomis sutartinėmis, Martyno Mažvydo giesmėmis iš „Katekizmo prasti žodžiai“, baigiant naujausiais Osvaldo Balakausko, Broniaus Kutavičiaus, Ramintos Šerkšnytės, Mindaugo Urbaičio, Vaclovo Augustino ir kitų kompozitorių šiuolaikiniais kūriniais.

Vilniaus savivaldybės kamerinis choras „Jauna muzika“ atliks po kelis kūrinius iš visų Antologijos tomų: Martyno Mažvydo „Gyvenimą tas turės pašlovintą“, Vaclovo Šamotuliečio „Maldelė, kai vaikai eina miegoti“, Balio Dvariono „Raigardo šaltinėlis“, Jeronimo Kačinsko „Didis galingas“, Vytauto Klovos „Rūta žalioji“, Broniaus Kutavičiaus „Kaimo kapinaitės“, Jurgio Juozapaičio „Tekėk, saulele“, Mindaugo Urbaičio „Išvaikščiojau mišką, išvaikščiojau lauką“, Nomedos Valančiūtės „Lietus“, Algirdo Martinaičio „Sanctus“, Giedriaus Svilainio „Vox populi, vox Dei“, Alvido Remesos „Tėve mūsų“, Jurgitos Mieželytės „O ignis spiritus paracliti“, Donato Zakaro „Parbėg laivelis“.

Renginio vedėjai – muzikologas prof. Jonas Bruveris, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas Vaclovas Augustinas.

Dalyvauja Vilniaus savivaldybės kamerinis choras „Jauna muzika“.

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.