0

Knygų mugėje Vasario 24 d., ILGASIS PENKTADIENIS

vasario 22, 2012 Leidiniai, NAUJIENOS, Renginiai

PROGRAMA
11.00
Konferencijų salė 5.2 Dalios Dilytės knygos „Senovės Romos kultūra“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, K. Vasiliauskaitė, A. Kučinskienė (Metodika)

FOTO Zeneka

Konferencijų salė 5.3 Literatūra eksportui. Dviejų straipsnių rinkinių „Współczesna literatura litewska“ (sud. Donata Mitaitė ir Jūratė Sprindytė) ir „Transitions of Lithuanian Postmodernism:Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period“ (sud. Mindaugas Kvietkauskas) pristatymas
Dalyvauja autoriai, L. Donskis, S. Daugirdaitė (LLTI)

Konferencijų salė 5.5 „Baltiškoji kultūra po stiklu ir gyvenime“. Žurnalo „Liaudies kultūra“ pristatymas ir pokalbis apie aktualius šiandienos kultūros klausimus. Dalyvauja D. Razauskas, D. Rastenienė, I. Lukšaitė, V. Vaitkevičius, U. Liogė (LLKC)

Forumas Diskusija „Visa Lietuva skaito vaikams – auklėjimas skaitant “ Dalyvauja L. Sungailienė, E. Katrušakova, D. Klus-Stańska, J. Kraińska (Lenkijos institutas Vilniuje)

Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos laida „Akiračiai“ (LRT)

Konferencijų salė 3.2 Martyno Purvino monografijos „Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida, I knyga“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Labašauskas, M. Purvinienė, D. Vienažindienė(KTU)

Stendas 5. B07 Interaktyvių technologijų pritaikymas ir panaudojimas anglų kalbos pamokose.
Dalyvauja M. Ogorodnikovienė (Humanitas)
12.00
Konferencijų salė 5.1 Forumas „Europos likimas: trys scenarijai“.
Dalyvauja L. Donskis, R. Vilpišauskas, J. Drunga, G. Nausėda (SC Baltic Media)

Konferencijų salė 5.2 Povilo Blaževičiaus monografijos „Seniausieji Lietuvos žaislai“ ir parodos katalogo „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“ (sud. Arūnas Puškorius) pristatymas.
Dalyvauja autoriai (Valdovų rūmų muziejus)

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių tarmės sparčiai besikeičiančiame 21-ajame amžiuje. Leidinių „Dieveniškių žodynas“, „Kretingos tarmės žodynas“, DVD „Lietuvių tarmės – 3“ pristatymas. Dalyvauja D. Mikulėnienė, V.Vidugiris, D. Vaišnienė, A.Leskauskaitė, J. Zabarskaitė (LKI)

Konferencijų salė 5.5 Petro Žemkausko knygos „Juodasis sąsiuvinis“ pristatymas.
Dalyvauja A. Noruševičius, P. Žemkauskas, V. Buragas, V. Beresniovas, , J. Valentaitė, D. Pukertaitė, J. Onaitytė, A. Noruševičienė (Kalendorius)

Forumas Džiuljetos Maskuliūnienės monografijos „Peldų takais. Lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, B. Maskuliūnas (Šiaulių universiteto leidykla)

Rašytojų kampas/LRT studija Naujausių „Nemunas“ ir „Naujoji Romuva“ poezijos knygų pristatymas Dalyvauja V. Rudžianskas, R. Katinaitė – Lumpickienė, G. Dabrišius, V. Elmiškis, A. Konickis (Nemunas)

Vaikų scena Konkurso „Skaitymo karalius” finalas. Lenkijoje minimų Januszo
Korczako metų proga.
Dalyvauja Lietuvos mokyklų moksleiviai, D. Kuolys, D. Michelevičiūtė, M. Kasner (Lenkijos institutas Vilniuje)

Konferencijų salė 3.2 Algirdo Girininko knygos „Baltų kultūros ištakos. II“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, A. Bliujienė, G. Zabiela, A. Kuncevičius (Klaipėdos universiteto leidykla)

Stendas 5.D18 Interaktyvių pamokų modelio pristatymas. Dalyvauja J. Balčiūnas (Edukologija)
13.00

Konferencijų salė 5.2 Algio Kalėdos knygos „Lietuva lenkų literatūroje. Mitų ir poezijos žemė“
pristatymas.
Dalyvauja autorius, M. Kvietkauskas, M. Kasner, J. Sprindytė (LLTI)

Konferencijų salė 5.5 Naujausio „Lietuvių liaudies dainyno“ XXIII tomo ir E. Volterio užrašytų dainų bei tautosakos darbų 42 tomo pristatymas
Dalyvauja B. Stundžienė, V. Daugirdaitė, Ž. Ramoškaitė, A. Nakienė, R. Visackienė (LLTI)

Forumas Regioninė knyga: Kaišiadorių patirtis.
Dalyvauja I. Seliukaitė, V. Vaitkevičius, R. Laužikas, O. Lukoševičius
(Kaišiadorių muziejus)

Rašytojų kampas/LRT studija Lauryno Katkaus knygos „Sklepas ir kitos esė“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, J. Riškutė, K. Kirtiklis, L. Laurušaitė (LRS leidykla)

Konferencijų salė 3.2 Interaktyvių technologijų pritaikymas ir panaudojimas anglų kalbos pamokose.
Dalyvauja M. Ogorodnikovienė, A. Dansie (Humanitas)
14.00

Konferencijų salė 5.1 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Gelgaudiškis“ (sud. A. Andrijonas), „Panemunėlis“ (sud. V. Mačiekus), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (I d.) pristatymas.
Dalyvauja autoriai, P. Jonušas, L. Klimka, E. Rimša, folkloro ansamblis „Gastauta“ (Versmė)

Konferencijų salė 5.2 Leonido Donskio knygos „Lietuviškasis liberalizmas 2“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, O. Gudžiūnienė, V. Adamkus, R. Vilpišauskas (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.3 Knygos „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“ ir DVD „Sveikas, gyvenime“ (sud. Andrius Navickas) pristatymas.
Dalyvauja sudarytojas, K. Dvareckas, Z. Martinkus (Bernardinai.lt)

Konferencijų salė 5.5 Almanacho „Poezijos Pavasaris 2012” (sud. Giedrė Kazlauskaitė, Marius Burokas, Benediktas Januševičius) pristatymas.
Dalyvauja sudarytojai, A. A. Jonynas, D. Petrošius (LRS leidykla) Rašytojų kampas/LRT studija Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Lietuvos diena“ (LRT)
Vaikų scena Vytauto V. Landsbergio knygos „Stebuklingas arklio Dominyko brangakmenis“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, N. Varnelytė, G. Storpirštis (Dominicus Lituanus)

Konferencijų salė 3.2 Mokslinių žurnalų „Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2010-2011 m.“,
„Karo archyvas. XXVI tomas“, „Journal of Security and Sustainability
Issues“ pristatymas.
Dalyvauja G. Vitkus, G. Surgailis, M. Tvaronavičienė (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)

Stendas 5.B04 Kęstutis Kasparavičius (Nieko rimto) Stendas 5.C18 Laurynas Katkus (LRS leidykla)
15.00
Konfrencijų salė 5.2 Vytauto Landsbergio knygos „Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, A. Tyla, K. Girnius, L. Rimkevičienė, R. Užukukis (K. Mickevičiaus leidykla Briedis)

Konferencijų salė 5.3 Rimanto Bružo knygos „Bikerstory.LT. Lietuvos motociklizmo istorija 1918–1940“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, A. Jakubčionis, G. Kazilionis (Vaga)
Konferencijų salė 5.5 Susitikimas su Gražina Karaliūne. Dalyvauja A. Urbonaitė (Obuolys) Forumas Chrestomatijų „XX amžiaus literatūros teorijos“ (sud. Aušra
Jurgutienė) pristatymas.
Dalyvauja sudarytoja, K. Nastopka, D. Linčiuvienė, D. Vaitiekūnas (LLTI)

Rašytojų kampas/LRT studija Palmiros Galkontaitės knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“
pristatymas.
Dalyvauja autorė, A. Čekuolis, Č. Stonys (Baltos lankos)

Konferencijų salė 3.2 Prembuda knygos „Meditacija – sielos dalijimas“ pristatymas.
Dalyvauja autorius (AUM/Ojas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.B03 Leonidas Donskis (Versus aureus) Stendas 5.A02 Valdas Adamkus (Tyto alba)
Stendas 3.05 Audronė Ilgevičienė (Pars fortunae)
Stendas 5.C12 Rolandas Rastauskas (Apostrofa) Stendas 5. C20 Ruta Sepetys (Alma littera)

16.00

Konferencijų salė 5.1 Rutos Sepetys kelias iš Sibiro į sėkmę.
Dalyvauja R. Sepetys, J. Öhman, T. Tuller, L. Būgienė (TKPC) Konferencijų salė 5.2 Mečio Laurinkaus romano „Elektra“ pristatymas.

Dalyvauja autorius, S. Žukas, J. Kubilius (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Alvydo Šlepiko romano „Mano vardas – Marytė“ pristatymas
Dalyvauja autorius, J. Riškutė, E. Ignatavičius, R. Savickas (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Rasos Aškinytės knygos „Lengviausias“ pristatymas
Dalyvauja autorė, K. Navakas, V. Juknaitė, M. Nastaravičius (Vaga)

Forumas Diskusijų klubas. „Ar demokratija reiškia moralės nuosmukį?“ Diskutuoja A. Jokubaitis, V. Radžvilas

Rašytojų kampas/LRT studija Dailės albumo „Aloyzas Stasiulevičius. Vilnius piešiniuose“ (sud. Aušra Poškutė) pristatymas.
Dalyvauja A. Samalavičius, A. Stasiulevičius, L. D. Poška, S. Pilinkus (VDA)

Vaikų scena Lietuviu liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ knygos, atspausdintos ir Brailio raštu, pristatymas. Spektaklį pagal šią pasaką vaidins Stalo teatras.
Dalyvauja S. Degutytė, S. Dikčiūtė, S. Jokužys, E. Jokužytė (S. Jokužio leidykla – spaustuvė)

Stendas 5.A17 Lietuvos fotomenininkų sąjungos 2011 metų leidinių pristatymas: metraštis „Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien“; „XX amžiaus Lietuvos fotografijos antologija“, I tomas; Skirmatas Valiulis „Apie fotografiją“. Dalyvauja leidinių sudarytojai (Lietuvos fotomenininkų sąjunga/S. Jokužio leidykla – spaustuvė)

Stendas 3.16 Gintaro Aleknonio knygos „Naujoji cenzūra“ pristatymas
Dalyvauja autorius (MRU)

Stendas 5. A15 Ezoterikos specialistų konsultacijos – taro, meditacinės sesijos.
Dalyvauja ezoterinio centro AUM specialistai (AUM/Ojas)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5. C19 Palmira Galkontaitė (Baltos lankos) Stendas 5.B02 Rimas Bružas (Vaga)
Stendas 5.B05 Gražina Karaliūnė (Obuolys)
Stendas 3F.01 Leonidas Donskis (Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje) Stendas 5. D08 Norbertas Algis Penkaitis (Homo liber)

17.00

Konferencijų salė 5.1 Teatralizuota improvizacija Muziejų metų tema „Kitu kampu apie muziejus“.
Dalyvauja A.Bružas, K. Glušajevas (Lietuvos muziejų asociacija)

Konferencijų salė 5.2 Raimondo Paknio, Dalios Vasiliūnienės albumo „Lietuvos medinės bažnyčios“ pristatymas.
Dalyvauja autoriai, A. Aleksandravičiūtė, J. Sasnauskas, D. Varnaitė (R. Paknio leidykla)

Konferencijų salė 5.3 Pamoka Bermudų trikampyje. Rolando Rastausko knygos „Bermudų trikampis“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Jauniškis, A. Braškytė, A. Švedas, E. Deltuvaitė
(Kultūros meniu)

Konferencijų salė 5.5 Egidijaus Knispelio knygos „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“ pristatymas.
Dalyvauja autorius (Obuolys)

Forumas Knygos „Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia“ (sud. Jūratė Kavaliauskaitė, Ainė Ramonaitė) pristatymas.
Dalyvauja M. Martinaitis, V. Musteikis, D. Kuolys, V. V. Landsbergis, R.
Ambrazevičius, R. Braziulis (Baltos lankos)

Rašytojų kampas/LRT studija Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas.
Dalvauja autorius, A. Noruševičius, J. Rekešius, K. Račkauskas, D. Pukertaitė, D. Anevičiūtė (Kalendorius)

Vaikų scena Tradicinių šokių rinkinio „Šoks broliukai šokinį“ pristatymas-vakaronė.
Dalyvauja A. Vakarinienė, folkloro ansamblis „Poringė“, folkloro ansamblis „Nalšia“, folkloro ansamblis „Radasta (LLKC)

Konferencijų salė 3.2 Alberto Skurvydo knygos „Modernioji neuroreabilitacija. Judesių valdymas ir proto treniruotė“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Valienė, A. Mačiukas (Vitae litera)

Stendas 5.B05 Sušių gamybos pamokėlė pagal lietuvišką knygą „Sushi. Nuo A iki Z“ (Obuolys)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5. A02 Rasa Aškinytė (Vaga)
Stendas 5. C19 Mečys Laurinkus (Baltos lankos) Stendas 5.A02 Edita Mildažytė (Tyto alba) Stendas 5.C12 Kazys Saja (Petro ofsetas) Stendas 5.C18 Alvydas Šlepikas (LRS leidykla)

18.00

Konferencijų salė 5.1 Laiko slinkčių atvertys. Filmo „Lietuvių tradicinės vestuvės“ ir „Lietuvių tautinis kostiumas“ pristatymai.
Dalyvauja V. Šatkauskienė, G. Arbačiauskas, T. Jurkuvienė, D. Keturakienė, N. Marcinkevičienė, J. Javaitis, folkloro ansamblis
„Vilniaus dzūkuliai“ (LLKC)

Konferencijų salė 5.2 Sigito Gedos poezijos skaitymai.
Dalyvauja L. Jakimavičius, A. A. Jonynas, A. Bialobžeskis, A. Ališauskas (LRS leidykla)

Konferencijų salė 5.3 Birutės Galdikas knygos „Rojaus atspindžiai: mano gyvenimas Borneo saloje su orangutanais“ pristatymas.
Dalyvauja autorė N. Skrudupaitė, S. Petrulis, A. Knystautas (Eugrimas)

Konferencijų salė 5.5 Andriaus Jakučiūno knygos „Lalagė“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Gasiliūnas, D. Kalinauskaitė, L. Jonušys (Tyto alba)

Forumas Euroblogas.lt diskusija „Savanorystė, vyresnių žmonių aktyvumas, kartų solidarumas” ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje savanorystės gido „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (aut. Neringa Kurapkaitienė, Monika Kėžaitė Jakniūnienė) pristatymas.
Dalyvauja autorės, L. Donskis (Europos komisijos atstovybė Lietuvoje)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos kaina naujojoje ekonomikoje. Lietuvos televizijos laida „Pinigų karta“. Vedėjas A.Tapinas (LRT)

Konferencijų salė 3.2 Atminties kultūra Lietuvoje: tęstinumai ir lūžiai.
Dalyvauja A. Nikžentaitis, V. Safronovas, I. Šutinienė, D. Mačiulis (LII)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5.B04 Sigutė Ach (Nieko rimto)Stendas 5.B05 Egidijus Knispelis (Obuolys)
Stendas 5. C04 Rolandas Rastauskas (Kultūros meniu)

19.00

Konferencijų salė 5.1 Rūtos Oginskaitės knygos „Jausmų repeticijos: metai su aktoriumi
Vladu Bagdonu“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, V. Bagdonas (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Stanislavos Nikolovos-Čiurinskienės knygos „Second life. Gyvenimas tinkle“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, L. Masytė, A. Germanavičius, S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Knygos ir filmo „Slemas Lietuvoje“ pristatymas. Parodomosios slemo varžybos.
Dalyvauja D. Jurevičius, J. Tumasonytė, E. Noreika, A. Baublys, Trubadūras Bacevyčia (Kitos knygos)

Konferencijų salė 5.5 Henrio J. M. Nouweno knygos „Laukiantys tėvo namai. Apie sūnaus palaidūno sugrįžimą“ pristatymas.
Dalyvauja R. Petronis, A. Peškaitis, K. Dvareckas (Katalikų pasaulio leidiniai)

Forumas Kęstučio. Navako, Akvilės Žilionytės knygos „Visi laiškai – žirafos“
pristatymas.
Dalyvauja autoriai, D. Kalinauskaitė, L. Jonušys (Vaga)

Rašytojų kampas/LRT studija Knygos „S. Eidrigevičius. Piešiniai, fotografijos, plakatai, paveikslai, simboliai, saitai, paslaptys, žvilgsnis“ (sud. R. Rachlevičiūtė, E. Grigoravičienė, J. Jacovskis) pristatymas
Dalyvauja sudarytojai, D. Zovienė, S. Eidrigevičius (Artseria)

Konferencijų salė 3.2 Margaritos Matulytės knygos „Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu“ ir Vytauto Michelkevičiaus knygos „LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas“ pristatymas.
Dalyvauja autorė, A. Narušytė, S. Trilupaitytė, N. Milerius/V. Ivanauskas (VDA leidykla)

Stendas 3. F02 Aistės Smilgelevičiūtės ir grupės „Skylė“ DVD koncerto „Broliai“ pristatymas. (ViaArtis)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5. A02 Andrius Jakučiūnas (Tyto alba) Stendas 5. D24 Birutė Galdikas (Eugrimas)
Stendas 5. C19 Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)
Stendas 3F.01 Valdemar Tomaševski (Europos Parlamento Informacijos biuras
Lietuvoje)

20.00

Konferencijų salė 5.1 Broniaus Kutavičiaus autorinės kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, J. Katinaitė, V. Landsbergis, A. Nakienė, L. Paulauskis(MILC)

Konferencijų salė 5.2 Pokalbis su rašytoja Kristina Sabaliauskaite tema „Atgyjantis baroko Vilnius“.
Dalyvauja S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Nestoro Machno knygos „Rusijos revoliucija Ukrainoje“ pristatymas.
Pankroko grupės „Avarinis įėjimas“ koncertas. Dalyvauja D. Pocevičius, E. Balčiūnas (Kitos knygos)

Konferencijų salė 5.5 Knygos-fotoalbumo „Mandarininė antelė“ pristatymas. Reti Lietuvos paukščiai ir gyvūnai.
Dalyvauja J. Anusauskienė, R. Anusauskas (Jurgos projektai)

Forumas Marjane Satrapi knygos „Persepolis“ pristatymas. Diskusija „Komiksai ir jų įnašas į pasakojamąją ir vizualiąją kultūrą“.
Dalyvauja A. Blumberg, N. Arlauskaitė, I. Koreivaitė, E. Salmin, I.
Picukane (Kitokia grafika)

Rašytojų kampas/LRT studija Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas. Diskusija
„Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas – prisipažink, ką jauti!” Dalyvauja autorė, R. Čičinskaitė, R. Valatka, J. Baranova, R. Milašiūnas, A. Maldeikienė (Alma littera)

Su skaitytojais bendrauja ir autografus dalija

Stendas 5. C19 Stanislava Čiurinskienė-Nikolova (Baltos lankos) Stendas 5. B02 Kęstutis Navakas ir Akvilė Žilionytė (Vaga) Stendas 5.D16 Lietuvos slemo atlikėjai (Kitos knygos)
Stendas 5.A02 Rūta Oginskaitė ir Vladas Bagdonas (Tyto alba)

Laukite ir šeštadienio programos

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.