0

MOKYKLA – ŠVENTOVĖ

kovo 16, 2012 Dvasinis ugdymas, Švietimas, Vaikų ugdymas

Sielos kultūra turėtų kiekvienoj tautoj būti svarbiausias dalykas. Ji yra iš tikrųjų ta šventykla, iš kurios pareina visas tautos labas.

Šitą šventyklą kurti yra kiekvieno žmogaus uždavinys. Savo sieloj jis deda jai pagrindą. O ne vien sau, bet visai tautai.

Čia kiekvienas savo tautai stato Dievnamį, iš kurio spindi nuolatinis palaiminimas jai ir žmonijai.

Vydūnas

Mokykla – gyva dvasinė esybė, turinti savo paskirtį.

Ji veda visuomenę, tačiau nėra visuomenės tarnaitė.

Ji stiprina valstybę, tačiau nėra ginklas valstybės rankose.

Ji tarnauja žmogui, tačiau jo neaptarnauja. <…>

Šalia kokio žodžio tarp šimtų tūkstančių kitų

būtų tinkama vieta žodžiui Mokykla?

Tik šalia vienintelio švento žodžio – Šventovė. <…>

Nikolajus Rerichas-vaidilos

Šventovė ir Mokykla – Tikėjimo ir Kultūros ištakos ir sargybiniai.

Šventovė ir Mokykla nužymi dvasios ir dorovės gaires mokslams, menui ir kūrybai.

Šventovė ir Mokykla yra Šviesos sargybiniai ir tamsos priešai. <…>

Kalbame ne apie pilis, ne apie rūmus, kad ir kaip jie būtų aukštinami. Kalbame apie Šventovę ir Mokyklą.

Rūmai ir pilys – žmonių rankų kūriniai.

Šventovė ir Mokykla – dvasios kūriniai.

Pats pilies valdovas nėra pilis, ir pats rūmų savininkas nėra rūmai.

O Šventovė yra pats Žmogus, kiekvienas Žmogus yra Šventovė.

Žmonės stato Šventovę ir Mokyklą todėl, kad jiems būtų patogiau suvienyti savo pastangas tiek maldose, tiek ugdyme. <…>

Kol tauta turi Šventovę ir kol turi Mokyklą,ji turi kelią.

Kol tauta gerbia Šventovę ir Mokyklą, jos neištiks bloga lemtis.

Jei tauta rūpinasi Šventove ir Mokykla, ji įgaus galybės.

Tačiau jei kas sunaikins Šventovę, jį sunaikins pats Dievas.

Jei kas pražudys Mokyklą, jį pražudys žmonių pyktis.

Š.Amonašvilis.

Iš knygos „Mokyklos Tiesa“


Brangus Kolega!

Mąstau apie Širdį, apie Širdies Karalystę, apie Širdžių Sąjungą.

Švietimo  pasaulis ir apskritai visuomenė kenčia dėl širdies nepakankamumo, dėl beširdiškumo.

Be Širdies gaivos pedagoginis sodas vysta ir džiūsta. Pedagoginė sąmonė klaidžioja trimačio mokslo labirintuose, mokslo, kuriam Širdies samprata – tuščias garsas.

Visų saulių Saulė yra Širdis. Bet ji nubrukta po švietimo koridorių kilimais. Ji paslėpta už stendų ir iškabų, garsiai bylojančių apie švietimą.

Širdis – aukščiausiasis gėris, tačiau sumenkintas minios, kuriai “duona ir žaidimai” svarbiau už Širdį.

Širdis – tai žmogaus orumas, bet aikštėse ir gatvėse jį parduoda rinkos kainomis.

<…>

Brangus Kolega!

Mano šauksmas gelbėti Širdį sklinda iš jausminio žinojimo gelmių ir akivaizdžių baisybių.

Visa, kas žmogaus ir žmonijos buvo sukurta, dabar kuriama ir bus sukurta be Širdies, pakenks žmonėms, pragaišins juos ir mus visus.

Visa, kas žmogaus ir žmonijos buvo sukurta, dabar kuriama ir bus sukurta vedant Širdžiai, bus naudinga žmonėms, išgelbės juos, amžiams liks su mumis. Nes tik Širdis žino Dangaus Teisingumą.

Mokymas, į kurį Mokytojas nededa Širdies, yra žmonijos nesantaika ir pražūtis. Mokymas, į kurį Mokytojas deda Širdį, yra žmonijos gėris ir kilimas aukštyn.

Reikia auklėti Širdį ir sutaurinti jos jausmus, kurių energija neišmatuojama. Išauklėta Širdis bus dorovinga, nes jos atrama – nušvitęs Širdyje dvasingumas.

Auklėjimo be Širdies nėra. Nėra  nieko – nei meilės artimui, nei patriotizmo, nei pakantos, nei atjautos, nei pagarbos, nei laisvės, nei teisingumo, nei pareigos, nei tikėjimo, nei harmonijos…

Be Širdies ir Dvasios tvirtybės viskas bus statoma kaip ant smėlio.

Kalbėti apie bendražmogiškųjų vertybių ugdymą neturint omeny Širdies – tai tų vertybių neišmanymas.

Leisiu sau priminti Jums, brangus Kolega, Didžio Mokslininko Išmintį:

“Žinios nedoro žmogaus rankose – tai nelyginant kardas bepročio rankose”.

Liaukimės, nebestumkime nuostabaus savo jaunimo į tokią beprotystę.

Švietimui trūksta Širdies. Kas šią spragą užpildys?

Mūsų tik trys: Jūs, Mes ir Jie. Ko gi reikia dar? Reikia, kad Mokytojų Širdys susijungtų“.

Šalva Amonašvilis

Iš knygos „Ką be Širdies suprasime. Skubėkite, vaikai, mokysimės skraidyti!“

svietimas.jimdo.com/lietuvos-mąstytojų-pedagogika

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.