0

Uolią katalikę laidojo kryžiumi pasirėmęs ir nesąmones tauškiantis girtas kunigas

birželio 19, 2012 Lietuvos aktualijos

Gintautas Subačius //

Panevėžio rajono Katinų gyvenvietėje netyla aistros dėl iki tol neregėto nutikimo. Praėjusią savaitę į amžinojo poilsio vietą vieną mirusią religingą moterį palydėjo nuo svaigalų liežuvio nevaldantis kunigas. Dvasininkas prie karsto tauškė nesąmones apie premjerą Andrių Kubilių ir Drąsių Kedį, o kapinėse išstovėti ant kojų galėjo tik pasirėmęs į kryžių. Vėliau, sužinoję, kad žurnalistai rengia straipsnį apie jo neįprastą pasirodymą kapinėse, dvasininkas pasiūlė atsilyginti už tylą.

Klebonas V. Jackūnas neprisipažino buvęs girtas, bet prašė apie skandalą nerašyti. A. Švelna (panskliautas.lt)

Praėjusią savaitę Katinų kultūros centre esančioje koplytėlėje buvo pašarvota Vanda Žymantienė. Laidotuvėse dalyvavusių velionės kaimynų ir artimųjų teigimu, į šermenis atvykęs Uliūnų ir Ėriškių parapijų klebonas, iš Pasvalio rajono kilęs 57 metų Vladas Jackūnas iškilmingą ir graudžią ceremoniją pavertė kone cirku.

„Jis buvo girtas. Aš nenorėčiau, kad mane taip laidotų. Kai nuėjau, net nesupratau, kas darosi. Iš pradžių kalbėjo apie A. Kubilių. Kad jis dabar kaso pakaušį, o paskui kasysis žemiau juostos. Vėliau pareiškė, kad D. Kedys po šimto metų taps Dievu. Kai velionės dukra paprašė liautis, jis visus kažkur pasiuntė. Iki šiol svarstome, ką tas „chana“ gali reikšti. Nesupratau, ir kam jis laikydamas mišias buvo užsidėjęs „kapišoną“, – pasakojo kita velionės kaimynė Stasė.

Kunigas tol kalbėjo nesąmones, kol velionės dukra Regina Ramonienė paprašė liautis. Tada dvasininkas jai atrėžė: „Eikit jūs chana. Čia ne bažnyčia, o kultūros namai“. Žmonės iki šiol svarsto, kur eiti jiems pasiūlė klebonas.

Kad kunigas V. Jackūnas prieš išlydint velionę kalbėjo nesąmones, patvirtino ir V. Žymantienės anūkas Dovydas Dulinskas, ir kaimynė Elina Charisova, ir Velžio seniūnijos socialinė darbuotoja Alma Imbrasienė.

„Laidotuvėse jis kalbėjo nesąmones, o Šilaičiuose vos paminklo nenuvertė“, – pasakojo D. Dulinskas.

„Aš ne katalikė, tačiau kunigo elgesys padarė labai prastą įspūdį. Visas kaimas ūžia, kad kunigas buvo girtas. Pirmą kartą matau tokį šokiruojantį reginį. Jis velionei ir artimiesiems parodė didžiulę nepagarbą“, – sakė velionės kaimynė E. Charisova.

Dukra R. Ramonienė sakė, kad motina buvo labai religinga, kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią, dalyvaudavo mišiose, aukodavo ir tokios baisios nepagarbos tikrai nenusipelnė. „Kai draugė atvežė kunigą iš Uliūnų, iš karto pamačiau, kad su juo kažkas ne taip. Dėl sunkios eisenos ir nerišlios kalbos ir pradžių pamaniau, kad žmogus serga. Bet vėliau supratau, kad jis girtas. Net nebeatsimenu, ką jis šnekėjo, nes buvau ištikta šoko. Gražaus ir paguodžiančio nieko tikrai nepasakė. Neužsiminė net apie velionę. Tikėjausi bent atsiprašymo, bet ir to neišgirdau“, – piktinosi R. Ramonienė.

Moteris sakė, kad kunigą iš Šilaičių paėmė į kapines atėjęs nepažįstamas vyras juodais akiniais.

Moterų žodžius patvirtino ir laidotuvėse dalyvavusi Velžio seniūnijos socialinė darbuotoja A. Imbrasienė. Anot jos, akivaizdžiai matėsi, kad kunigas buvo girtas, sunkiai ėjo, kalbėjo nerišliai ir tai, ko per laidotuves kalbėti nedera.

Klebonas V. Jackūnas buvo nekalbus. Jis net kelis kartus prašė nerašyti straipsnio, o vėliau kvietė užeiti į kleboniją ir net žadėjo atsilyginti už tylą. Nuolat darydamas ilgas pauzes, dvasininkas neprisipažino buvęs girtas.

„Nieko ten nebuvo. Koja nulaužta, tulžis išoperuota, aš tik vaistus galiu gerti“, – gynėsi V. Jackūnas.

Galiausiai jis pareiškė, kad jam buvo paleidę vidurius ir jis nieko negalėjo valgyti.

Paklaustas, kas tą dieną jį parvežė iš kapinių, pašnekovas tvirtino parvairavęs pats. Paskui pradėjo aiškinti, kad visada kas nors kunigą atsiveža, o paskui parveža. Priminus, kad su jį vežiojusia moterimi nebevažiavo, V. Jackūnas galop pareiškė jį parvežusio vyro nepažįstantis.

Turės pasirinkti malonumus arba kunigystę

Panevėžio vyskupijos vyskupas Jonas Kauneckas apie kunigo V. Jackūno prasižengimus sakė negirdėjęs, tačiau pažadėjo išsiaiškinti. „Jam, kaip ir kiekvienam, jei tai pasitvirtins, gresia sankcijos. Jei, sakote, buvo girtas per laidotuves, nesunku bus išsiaiškinti. Turės arba gydytis, arba atsisakyti kunigystės“, – sakė J. Kauneckas.

Po kelių minučių į redakciją paskambinęs pats vyskupas patvirtino, kad jo patikimi šaltiniai Uliūnuose patvirtino, jog V. Jackūnas laidotuvėse buvo girtas.

Dvasininkas stebėjosi, kad žmonės apie tokius dalykus neinformavo kurijos arba jo paties. „Jis ir anksčiau dėl to paties turėjo šiokių tokių problemų. Pastaruoju metu jis buvo iškeltas į Vilkaviškio vyskupiją ir neseniai grįžo kaip ir į gimtinę, nes yra kilęs nuo Saločių. Tikėjomės, kad atsitiesė, nes kiekvienas galime suklysti, tačiau, pasirodo, ne. Mes suteiksime vilties, o jis turės pasirinkti“, – sakė J. Kauneckas.

Vyskupijos kancleris kunigas Romualdas Zdanys, iš lrytas.lt sužinojęs apie incidentą, atsiprašė kiekvieno, kas buvo papiktintas ir įskaudintas kunigo V. Jackūno poelgio. „Apmaudu. Niekas neturime teisės įžeidinėti kitų. Pradedant vyskupu, baigiant paprastu krikščioniu, visi esame atsakingi už savo poelgius, – sakė R. Zdanys. – Dabar svarbiausia padėti kunigui.“

Nepagarbiai pasielgusiam kunigui bus pasiūlyta gydytis. Jis prieš 4 metus iš Vilkaviškio vyskupijos buvo perkeltas į Panevėžio vyskupiją.

„Vienokių kitokių signalų (apie alkoholizmą. – red.) buvo, tyrėm, tačiau mūsų metodai daugiau remiasi pasitikėjimu, bendruomeniškumu, nekviečiame policijos su alkotesteriu, kad nustatytų girtumą. Daugiau stengiamės elgtis kaip su sūnumi. Bet kada prieina prie to, kad yra papiktinti ir įskaudinti žmonės, to negalima toleruoti“, – lrytas.lt sakė vyskupijos kancleris.

panskliautas.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.