0

Neleiskime išmedžioti penktadalio Lietuvos vilkų!

rugsėjo 19, 2012 Gamtosauga, Gyvūnija

Šiemet Aplinkos ministerija vėl nepagrįstai padidino vilkų sumedžiojimo limitą iki 50-ties, nors žiemą miškininkų vykdytoje apskaitoje buvo suskaičiuota tik 250 vilkų. Taigi per ateinantį vilkų medžioklės sezoną, kuris prasidės jau spalį, leista sumedžioti penktadalį Lietuvoje apskaitytų vilkų.

Foto fohn.net

Šis sprendimas yra nepagrįstas, nes:

  • vilkų sumedžiojimo limitas nustatytas nesilaikant dar šiemet patvirtinto Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano, kuriame įtvirtinta nuostata, kad apskaičiavus 250 vilkų jų populiacija nebeturi būti mažinama, o medžioklė galima tik atskiruose rajonuose.
  • paskelbtas limitas nepagrįstas vilkų daromos žalos ūkininkams duomenimis. Lyginant 2010 ir 2011 metus matyti žalos mažėjimas, o šių metų duomenys dar nėra baigti rinkti.
  • nepamatuotai intensyvi medžioklė, kai vilkų skaičius šalyje yra nedidelis, kelia grėsmę jų populiacijos stabilumui.

Reikalaujame atšaukti LR Aplinkos ministro įsakymą dėl 50 vilkų sumedžiojimo limito 2012-2013 m. medžioklės sezonui, o nustatant kitą limitą vadovautis Vilko populiacijos gausos reguliavimo planu ir pagrįsti jį vilkų apskaitos rezultatais bei aktualiais jų daromos žalos duomenimis. Rajonuojant vilkų medžioklę raginame vadovautis konkrečių regionų vilkų apskaitos duomenimis, o ne visa vilko rūšies populiacija šalyje, kad jie nebūtų išnaikinami atskiruose rajonuose.

Vilkų medžioklės limitavimas

Daugelyje Europos šalių vilkai yra nemedžiojami, tačiau Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo šalys, stodama į ES išsiderėjo išimtį, leidžiančią vilkų gausą reguliuoti medžiokle, su sąlyga, kad ji nekenks vilko populiacijos stabilumui. Vilkų medžioklė limituojama nuo 2005 m. Iš pradžių buvo nustatytas 20-ties vilkų sumedžiojimo limitas, o vėliau jis imtas didinti: 2008 m. – 30, 2009 m. – 40. 2010 m. buvo paskelbtas rekordinis 60 vilkų limtas, tačiau po visuomenės protesto, išsakyto pasirašant peticiją ir susirenkant į protesto akciją, sumedžiojimo limitas buvo sumažintas iki 40-ties. 2011 metais buvo nustatytas tik 5 vilkų sumedžiojimo limitas (per apskaitą suskaičiavus 300 vilkų), tačiau pailgintas medžioklės sezonas. Šiemet vilkų suskaičiuota mažiau nei pernai, tačiau sumedžiojimo limitas vėl drastiškai ir nemotyvuotai padidintas iki 50 vilkų.

Sumedžiojimo limitas nustatytas nesilaikant ką tik patvirtinto Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano

2012 m. vasario mėn. aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą, kuris reglamentuoja vilkų apskaitas ir medžioklės limito nustatymą. Planu siekiama limituoti vilkų medžioklę taip, kad ji nekeltų grėsmės vilko populiacijos stabilumui šalyje, ir įtvirtinta, kad 250 yra minimalus pageidaujamas vilkų skaičius, o jį pasiekus numatyti medžioklės apribojimai. Plane įtvirtinta, kad didžiausias galimas vilkų sumedžiojimo limitas yra 20 proc. nuo apskaitytų vilkų skaičiaus, tačiau priklausomai nuo aplinkybių limitas gali būti ir daug mažesnis. Pagal Planą, per apskaitas suskaičiavus 250 vilkų, medžioklė turi būti rajonuojama. Šiuo žingsniu turėtų būti siekiama, kad vilkai būtų medžiojami tik ten, kur jų gausu ir daroma žala ūkiui yra didelė, o rajonuose, kur vilkų mažai, jų populiacijai būtų netrukdoma atsikurti. Netrukus po Reguliavimo plano patvirtinimo Generalines miškų urėdijos vykdytoje apskaitoje suskaičiuota būtent 250 vilkų. Deja, birželio 5 d. paskelbdamas vilkų sumedžiojimo limitą, aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas nenumatė medžioklės rajonavimo, o limitui pasirinko maksimalų galimą skaičių, neįvertindamas esamų aplinkybių ir nesiremdamas žalos ūkininkams duomenimis, kurių birželio mėnesį dar nėra.
Ministro įsakymu patvirtintas 50 vilkų sumedžiojimo limitas 2012-2013 m. medžioklės sezonui pažeidžia esminę Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano nuostatą – nedaryti žalos vilko populiacijai, ir yra nemotyvuotas, todėl turi būti keičiamas.

Siekdami, kad vilkų medžioklės būtų atsakingiau ribojamos, didžiuokimės, kad vilkai Lietuvoje tebegyvena! Išsaugokime juos savo miškuose!

Nelikite abejingi, pasirašykite peticiją: http://www.PriesMedziokle.lt Ir būtinai paraginkite tai padaryti savo draugus!

Pagarbiai,
Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“
www.Vilkai.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.