0

Anapilin išėjo latvių poetas Imantas Zieduonis

kovo 3, 2013 Amžina Atilsi

Erika Drungytė //
Šių metų vasario 27 dieną mirė rašytojas Imantas Zieduonis. Latviams Zieduonis – gal daugiau negu Poetas. Jo vardas yra branginamas ir tapęs sinonimu pačioms tauriausioms ir sakraliausioms sąvokoms, kurios sietinos su Latvija – poeto gimtine ir jos žmonėmis, kurios išreiškia nacionalinį charakterį ir dvasią.

Pacituosime Ilmaro Šlapino tekstą, gulsiantį greta daugybės kitų I. Zieduonio atminimui skirtų tekstų. „Zieduonį yra be galo sunku tęsti, nes kiekviename kelyje, kuriuo jis žengė nors žingsnį, kažkokiu būdu jis yra viską nuėjęs iki galo. Pabaigęs, nugludinęs, užvėręs, padėjęs mums ant stalo įvyniotą į žodžius ir sakinius kaip paaukotą dovaną. Zieduonį yra sunku pabaigti. Nes tai, ką jis yra parašęs, tebegyvuoja, tebespragsi, tebespurda ir tebesispardo. Net tapęs visos tautos labiausiai numylėtu, dažniausiai cituojamu ir labiausiai lauktu poetu, jis sugebėjo išsprūsti iš pirštų ir netapti betone išlietu klasiku. Regis, Zieduonis neturėjo priešų, idėjinių oponentų ir pavyduolių. Nors pavydėti jam tikrai būta ko – vien jau meno nugyventi ilgą ir laimingą gyvenimą. Mes tegalime mėginti gyventi taip, kaip yra gyvenęs jis. Su džiaugsmingu domėjimusi daiktais ir žmonėmis, su šviesiu ir džiugiu liūdesiu.“

Poetas ir publicistas gimė 1933 metais žvejo šeimoje mažame kaimelyje prie jūros. Dirbo kelių remontininku, mokytoju, bibliotekininku. Publikuotis pradėjo nuo 1957 metų. Neakivaizdiniu būdu Latvijos universitete baigė latvių kalbos ir literatūros studijas bei aukštuosius literatūros kursus Maskvoje. Buvo Latvijos kultūros fondo steigėjas ir pirmasis jo pirmininkas (1987–1993), Latvijos Respublikos Aukščiausios Tarybos ir Seimo deputatas, Latvijos instituto vadovas (1998–2000). Rašė scenarijus filmams ir operoms. I. Zieduonis vertė poeziją iš rusų kalbos.

Daugybė jo eilėraščių virto dainomis, kurias moka bene kiekvienas latvis. Buvo apdovanotas Valstybine premija (1967), H. K. Anderseno premija (1976) už nuopelnus vaikų literatūrai, Trijų Žvaigždžių ordinu (1995). 2010 m. Naujajame Rygos teatre Alvis Hermanis sukūrė spektaklį „Zieduonis ir Visata“. Imantas Zieduonis išleido daugiau kaip 20 poezijos knygų, 9 rinktines, 3 eseistikos rinkinius, knygų vaikams.

Trumpai apie I. Zieduonį

Imantas Zieduonis gimė 1933 metais Rygos apskrities Sloksko valsčiuje. 1952 metais jis baigė Tukumos vidurinę mokyklą, 1959 metais – Latvijos universiteto filologijos fakultetą, 1964-aisias – Maskvos A. M. Gorkio instituto aukštuosius literatūros kursus.

Pirmą savo eilėraščių rinkinį I. Zieduonis išleido 1961 metais. Tarybiniais laikais buvo pelnęs nusipelniusio kultūros veikėjo, liaudies poeto vardą, apdovanotas Tautų draugystės ordinu.

1987 metais I. Zieduonis tapo Latvijos kultūros fondo prezidentu, 1990-asiais buvo išrinktas į Latvijos aukščiausiąją tarybą.

I. Zieduonis – nepriklausomos Latvijos valstybinės premijos laureatas, „Trijų žvaigždžių“ ordino kavalierius. 2002 metais Latvijos ministrų tarybos įvertintas padėka už indėlį į latvių kultūrą ir literatūrą.

Pagal jo scenarijaus Rygos kino studijoje nufilmuoti du filmai „Vaikėzas“ (1977 m.) ir „Vėjeli, pūsk“ (1973 m.)

ekspertai.eu, alfa.lt

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.