0

KĄ TEIGIA MOKSLININKAI APIE VAIKŲ ATSKYRIMĄ NUO TĖVŲ

gegužės 15, 2013 Pasaulio įvykiai, Pavojus žmonijai

Sverre Kvilhaug’as, Norvegijos advokatas, parašė knygą „Vaikų atskyrimas nuo tėvų“ (Atskillelse barn og foreldre). Šioje knygoje Kvilhaug’as remiasi didžiuliu kiekiu tarptautinių tyrimų, kurie buvo atliekami tiriant ilgalaikio vaikų atskyrimo nuo jų tėvų pasekmes. Šio tyrimo rezultatai vienareikšmiai — ankstyvas vaikų atskyrimas nuo jų tėvų turi milžinišką įtaką vaiko dvasinei sveikatai. S. Kvilhaug’as daro išvadą, kad vaikų atplėšimas nuo tėvų ir patalpinimas į globos institucijas turėtų būti kraštutinė priemonė, taikoma tik tokiais atvejais, kai vaikai yra incesto ar smurto aukos.

http://www.nkmr.org/atskillelse.jpgTyrimų rezultatus, kuriais remiasi S. Kvilhaug’as, ignoruoja Norvegijos valdžios atstovai ir ekspertai. Jie net nekritikuojami. Tiesiog apsimetama, kad tokie tyrimai neegzistuoja. Kvilhaug’o patirtis vaikų apsaugos bylose leidžia teigti, kad psichologinis įvertinimas baigiasi ten, kur jis privalo būti pradėtas: ar vaikas kenčia atskirtas nuo tėvų? Psichologams-ekspertams vaikų globos bylose, regis, mažiausiai rūpi, kad vaiko perdavimas gali būti žalingas. Keistas dalykas — tie patys psichologai skuba pateikti išvadas, kad vaiko grąžinimas tėvams yra žala vaikui; kad vaikas jau yra emociškai prisirišęs prie savo globėjų šeimos. S. Kvilhaug’as kelia klausimą: jei psichologai ignoruoja tyrimus, kurie turi fundamentinę reikšmę jų vertinimams, ar mes galime juos vadinti ekspertais?

Kvilhaug’as aptaria norvegišką kontekstą — kokius vienareikšmius tyrimus ignoruoja Norvegijos valdžia. Tačiau tokie tyrimų rezultatai aktualūs bet kuriai šaliai, kurioje valstybinės institucijos nori atskirti vaikus nuo jų šeimų. Klausimas, ar tariami biologinių tėvų nusižengimai yra pakankamai svarūs priimant teismo sprendimą, kuriuo atplėšiamas vaikas, ar tai moksliškai pagrįstas padarinys.

Prieš aptariant bet kokius mokslinių tyrimų rezultatus, turėtume pagalvoti apie sveiką nuovoką šiuo aspektu. Per visą evoliuciją atsiskyrimas nuo tėvų visada reiškė pavojų ir gyvūnams, ir žmonėms. Todėl protinga manyti, kad vaikų atskyrimas nuo jų tėvų turi neigiamą poveikį. Skaitytojas tegul pamėgina įsivaizduoti tokią situaciją: įsivaizduokite, kad jūs esate penkerių, gal 10—12 metų vaikas, sėdintis su savo tėvais ir laukiantis kažkokių nepažįstamų žmonių iš Vaiko apsaugos tarnybos, besiruošiančių jus perduoti žmonėms, kurių jūs niekada nematėte ir su kuriais jums teks kartu gyventi. Jūs buvote įpratęs, kad jus saugo jūsų tėvai, bet dabar jie to nebegali, netgi negali suteikti jums vilties. Tada atvyksta VAT ir jus pasiima…Šią stresinę situaciją kasmet patiria tūkstančiai vaikų.

Vienas iš reikšmingų mokslinių tyrimų, susijusių su vaikų nuo tėvų atskyrimu, buvo pateiktas Izraelio mokslininkų O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M, Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. Bloch, U Heresco-Levy ir B. Lerer studijoje, kuri pateikta leidinyje „Molekulinė psichiatrija“ (Molecular Psychiatry, 1999), taip pat minima “Psichinė sveikata šiandien“ (Mental Health Today). Izraelio mokslininkai tarp pacientų, sergančių giliomis depresijomis, bipoliniais sutrikimais ar šizofrenija, atliko „atvejo kontrolės studiją“, skirtą ištirti ankstyvos tėvų netekties atvejus — dėl jų mirties ar dėl ilgalaikio atskyrimo, kai vaikai buvo ne vyresni, nei 17 metų amžiaus. Rezultatai buvo lyginami su sveikų žmonių grupės rezultatais.

Studija parodė, kad tėvų netektis vaikystėje padidina stiprios depresijos išsivystymo riziką suaugusiems asmenims. Tyrimo svarbą geriausiai gali apibūdinti reikšmė P = 0,001, kuri reiškia, kad tikimybė, jog studijos išvados remiasi atsitiktinumais yra lygi 0.001, arba 0,1%. Įdomus rezultatas: ilgalaikio išsiskyrimo dėl kitokių priežasčių, nei tėvų mirtis, įtaka ligoms išsivystyti yra stulbinančiai didesnė, nei tėvų mirties įtaka (P = 0.003). Mokslininkai taip pat nustatė ženkliai didesnius rezultatus (P = 0.048) tarp pacientų, anksti netekusių tėvų, su bipoliniu sutrikimu ir šizofrenija (P = 0.01).

Tie patys mokslininkai nustatė, kad ankstyvo atskyrimo nuo tėvų ir psichikos sutrikimų koreliacija asmenų su psichinių ligų diagnozėmis kontrolinėje grupėje yra itin akivaizdi.

To paties universiteto mokslininkų grupė L. Canetti, E. Bachar, O. Bonne, O. Agid, B. Lerer, A. Kaplan De-Nour ir Ay Shalev, atliko dar vieną studiją, kuri buvo publikuota 2011 metais. Šie tyrimai patvirtino, kad ankstyva tėvų netektis dėl kitokių priežasčių, nei mirtis, lemia daug didesnę riziką vystytis psichikos ligoms, negu netektis dėl jų mirties.

K.S. Kendler, K. Sheth, C.O. Gardner ir C.A. Prescott atliko tyrimus, kurie buvo paskelbti 2002 metais. Jie nustatė daug didesnę gilios depresijos riziką netekus tėvų jauname amžiuje, iki 17-os metų, – ir dėl jų mirties, ir dėl ilgalaikio atskyrimo, tačiau rizika tęsėsi daug ilgiau tais atvejais, kai vaikai būdavo atimti iš tėvų, o ne pastariesiems mirus. Taip pat buvo nustatyta ženkliai padidėjusi alkoholizmo rizika atskirtiems nuo tėvų vaikams, bet ne našlaičiams.

Barnehagebarn (Foto: Richardsen, Tor/SCANPIX)Clancy McKenzie tyrimas, regis, vaidina didžiulę reikšmę, atkreipdamas dėmesį į rizikas, kylančias dėl ankstyvo vaikų atskyrimo, tačiau šioje vietoje Kvilhaug’as konstatuoja, kad yra akivaizdi tendencija nutylėti apie jo darbus. McKenzie teigia, kad šizofrenijos ir gilios depresijos šaknys glūdi ankstyvoje vaikystėje dėl atskyrimo nuo tėvų, ir šis skausmingas išsiskyrimas vėlesniame gyvenime bet kokiu atveju tampa psichinių susirgimų priežastimi. Siekdamas paaiškinti, kaip tariamai nesvarbus atskyrimas vaikystėje gali sukelti tokias pasekmes, jis mums primena, kad per milijonus metų atsiskyrimas nuo motinos visų žinduolių jaunikliams reiškė neabejotiną žūtį.

1980 m. Dr. McKenzie ir Wright’as atliko studiją, kurioje palygino 60 suaugusiųjų, sergančių šizofrenija, su tokiu pat skaičiumi žmonių, neturinčių psichikos sutrikimų. Iš 120-ties asmenų 20 turėjo brolių ar seserų, ne jaunesnių už juos nei 18 mėnesių. Tai reiškė, kad pastarieji buvo atskirti nuo savo motinų maždaug per 5 dienas tuo metu, kai jų mamos gulėjo ligoninėje suteikdamos gyvybę naujam kūdikiui. Statistiškai buvo galima tikėtis, kad šis dvidešimtukas pasidalins į dvi apytiksliai vienodas grupes (jei ankstyvas atskyrimas neturėtų įtakos šizofrenijos išsivystymui). Paaiškėjo, kad 17 iš 20-ies patenka į sergančiųjų šizofrenija grupę.

Sarnoff Mednick’as iš Los Andželo universiteto savo laiške Clancy Dr. McKenzie rašė, kad jis buvo skeptiškai nusiteikęs Dr. McKenzie ir Wright’o tyrimų atžvilgiu, kol jo paties atlikta 6000 asmenų, esančių Suomijos sergančiųjų šizofrenija duomenų bazėje, apklausa neatskleidė statistiškai ženklų šizofrenikų skaičių tarp žmonių, kurių broliai/seserys yra ne daugiau nei dvejais metais jaunesni. S. Kvilhaug’as rašo, kad, kiek jam žinoma, S. Mednick’o tyrimas nebuvo publikuotas.

Tai tik keletas mokslinių tyrimų pavyzdžių, kurie minimi Sverre Kvilhaug’o knygoje. Išvada aiški — vaikų atskyrimas nuo tėvų vaikystėje turi žiaurias pasekmes, į kurias privalu atsižvelgti, kai kyla klausimas, ar vaikas turėtų būti paimtas iš savo šeimos ir patalpintas globos namuose ar globėjų šeimoje.

Versta iš: http://www.fampo.no/cps-and-research.html


NE Juvenalinei Justicijai LIETUVOJE!
Nelik abejingas, prisijunk ir Tu!
http://juvenalinejusticija.lt

LIETUVOJE GRĘSIA PANAŠI SITUACIJA KAIP NORVEGIJOJE

Susumuojant viską į vieną visumą pagal pasiūlytus vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektus gaunasi:

1. Iš bet ko galima atimti vaiką už bet ką ir be teismo.

Skaitykite dokumentus:

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektų analizė

2. Patys tėvai (iš kurių atėmė vaiką susimokės valstybei, t.y. finansuos įstatymo įgyvendinimą). 10.400 LTL arba 13.000 LTL

Skaitykite dokumentą:

Kas duos pinigų vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektų įgyvendinimui?

3. O jei pradėsi apie tai kalbėti, tave pasodins.

Skaitykite dokumentą:

LR baudžiamojo kodekso papildymo 247 straipsniu įstatymas
Ne! Siūlomoms vaiko teisių įstatymo pataisoms

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.