0

Ar prigimtinis tikėjimas susietas su rase?

rugsėjo 30, 2013 Pagonybė, PASAULĖŽIŪRA, tradicijos ir papročiai

Morpheus Ravenna//

Apie autorę: Ravenna yra dvasinė vadovė, menininkė, mokytoja ir užsiima Anderson Feri tradicine raganų magija, menus praktikuoja jau maždaug dvidešimt metų. Ji domisi folkloro magijos tradicijomis, keltais, dirba su žemės ir naturaliomis jėgomis. Ji nemažai pasiekusi menininkė, kurianti darbus nuo tada, kai išmoko laikyti teptuką, išmokusi piešti anksčiau nei skaityti. Kaip patyrusi kunigė ir aiškiaregė ji teikia dvasines paslaugas, tokias kaip burimai, astrologija ir prognozės, privačius ir viešus ritualus ir tradicinius kerėjimo menus, kad padėtų tiems, kuriems reikia dvasinės pagalbos.

Foto blog.paganbundle.com

Foto blog.paganbundle.com

Šis straipsnis taip pat patalpintas mano Pagan Square bloge ,,Verkianti ietis“ (The spear that cries out), priklausančiam privačiam raganų ir pagonių serveriui. Jį ištrynė puslapio redaktorė Anne Newkirk Niven tam, kad turinys būtų užcenzūruotas, kadangi ji prieštaravo mano skambučiui į rasistinę organizaciją AFA.

–          Diskusijose, tiek čia, tiek Pagan Square bloge (prieš jį ištrinant), keli žmonės paminėjo, kad aš žengiau per toli- aiškinau DNR tyrimus, kurių šaltinius pateikiau originaliame straipsnyje. Jie teisūs ir dėkoju už atsiliepimus. Manau, kad tyrinėjimai vis dar yra pagrindinė mano straipsnių mintis, kuri yra: stebinančiai netolimos praeities taške visi esame susiję, nėra jokios biologinio, ar antropologinio įrodymo, kad religijoje  yra rasinis skirstymas.

Štai tikroji mano straipsnio versija:

Rasių ir eurocentrizmo religijoje klausimai pastaruoju metu nedavė man ramybės, daktaro Kingo kalbos jubiliejus yra gera proga apie tai parašyti.

Tai sugalvojau, kai sužinojau, kad mėgstamiausia skandinavų folkloro grupė ,,Wardruna” pirmą kartą atvyksta koncertuoti į JAV. Džiaugiausi tuo, kol draugai nepasakė, kad renginys, kuriame jie koncertuos ,,Stella Natura” remiamas nesidrovinčių rasistų organizacijos AFA ir siejasi su atlikėjais, kurie nurodo užuominas į baltuosius- rasistinę ideologiją.

Taigi, atidėjau savo planus ten nuvykti. Leidžiu sau apie tai kalbėti viešai, nes manau, kad rasizmas ir toliau vaidenasi Europos politeizme, nes mes leidžiame. Per daug mūsų renkasi sunkiai griežti dantimis ir taikstytis su intelektualiu artimumu rasistams. Aš galėčiau elgtis patogiau ir linksmiau- nusipirkti bilietą, nueiti į renginį ir mėgautis mėgstamos grupės pasirodymu. Tokiu būdu aš paremčiau rasizmo elementus, besivystant europietiškam politeizmui, o to aš negaliu pakęsti. Vieto to atsisakau dalyvauti. ,,Wardruna”, mes mylime jus, tačiau jei norite, kad dalyvaučiau jūsų koncerte- neleiskite rasistams remti jūsų pasirodymų.

Panašu, kad Europos politeizmo praktikuotojai turi mums užduotį- laikytis nusistatymo prieš rasizmą mūsų religingose bendruomenėse. To nevykdymas, manau,  mus neišvengiamai veda į tylų pritarimą rasistams, nes jo gausu kultūroje ir jos istorijoje- tarsi Europos ir jos politeizmo potekstė.

Taiga, štai mano požiūris: religinės praktikos forma renkuosi palaikyti keltiškas tradicijas ir atstumiu bet kokią ideologiją, kuri teigia, jog šios tradicijos priklauso man dėl mano rasės. Dažnai kalbu apie protėvius ir paveldėtus papročius, bet tvirtinu, kad paveldo šaknys priklauso visai žmonijai. Atmetu visus argumentus, kurie teigia, jog rasė bet kokiu būdu turėtų būti surišta su religija, arba, kad rasės tyrumas yra tinkama sąvoka, ar vertinamas tikslas. Metu iššūkį kolegoms politeistams, kad prisijungtų ir kovotų prieš rasizmą religinėse bendruomenėse kaip įmanoma viešiau.

Štai keli faktai, kurie padės jums pamiršti rasistišką logiką, kai ji jums pasirodys

Europos politeizme esantis rasizmas yra paslėptas po kalbomis, kad reikia švęsti religinę ir kultūrinę įvairovę. Turite būti budrūs ir išmokti atpažinti kaip yra iš tikrųjų. Argumentai yra maždaug tokie: a) kultūrinė ir religinė įvairovė yra gerai; b) religinės tradicijos kyla iš ir priklauso nuo unikalios etninės žmonių tapatybės; c) tam, kad pilnai suvoktume savo dvasinias galimybes, turime praktikuoti religines tradicijas, kilusias iš mūsų etninių protėvių; d) dėl kultūros ir etniškumo sąsajų, tam, kad išsaugotume religines tradicijas, mes turime išsaugoti atskiras žmonių tapatybes. Jei skaitysite tarp eilučių (pvz. Skaitysite ,,žmonės“ kaip ,,rasė“), pamatysite, jog išvados yra tokios, kad rasės neturėtų maišytis, nes tai ,,praskiekstų“ Europos rasės tyrumą ir jos gimtąsias religines tradicijas.

Tai- nieko daugiau, nei rasistinės politikos Atskiri-bet-lygūs doktrina. ,,Mes nenuvertiname kitų rasių, tiesiog nenorime, kad jos susimaišytų su mūsų“. Kultūrinių skirtumų šventės vardu, žinoma. Jei manote, kad to nebuvo tvirtinama, patikrinkite AFA interneto svetainę- tai čia, jų tikslų sąraše:

,,Visų gimtųjų religijų šaltinis kyla iš unikalios tam tikrų žmonių sielų grupės. Religijos nėra savavališkos, ar atsitiktinės; kūnas, protas ir dvasia susiformavo grupės istorinės evoliucijos dėka, todėl tai siejasi. Taigi, Šiaurės Europos žmonių, kaip kultūrinės ir biologinės grupės, išlikimas ir gerovė yra religinė būtinybė AFA.

Manymas, kad dvasinis ir protėvių palikimas yra susiję, neturi nieko bendra su pranašumo sąvoka. Asatru nėra išskirtiniai, kuriuos reikėtų sekti, dar mažiau- nekęsti, bet kurios kitos rasės nariai. Priešingai- mes atpažįstam ir vertinam kiekvienos skirtingos detalės, kuri sudaro žmonių mozaiką, unikalumą.“.

Tiesiog tiek laiko, kiek jūs laikysite savo ne europietišką unikalumą ir nelįsite pas mus.

Tai ne tik šlykšti rasistinė politika, tai taip pat visiška nesąmonė. Štai kodėl.

Visas šis teiginys paremtas tuo, kad rasė ir religija yra surišta, kad papročiai yra prigimtiniai ir juos perduoda protėvių linija. Mūsų protėvių tradicijos ir visa kita. Gerai, bet kieno protėviai?

ancestorsSpėkite: jūsų protėviai yra visų protėviai. Mes visi giminės. Ne, iš tiesų, tai ne kumbaya hipių truizmas, tai dokumentuota matematinė ir biologinė tikrovė.

,,Faktas, kad kiekvienas turi du tėvus reiškia, kad protėvių skaičius, ties kiekviena karta, dvigubėja…  Naudojant matematikos žinias galime suskaičiuoti, kad prieš dešimt kartų kiekvienas žmogus turėjo tūkstantį protėvių, o prieš dvidešimt kartų – milijoną, ir taip toliau.“

Iki tol, kol suskaičiuosite keturiasdešimt kartų pamatysite, kad žmonių skaičius viršija to meto pasaulio gyventojų skaičių. Tai reiškia, kad ties trisdešimta – keturiasdešimta karta visi dalinamės tuos pačius protėvius. Tai maždaug prieš aštuonis šimtus metų. Šį matematinį modelį taip pat patvirtina DNR. Štai kruopštus piešinys, kuris keliauja po visą internetą, iliustruodamas šį naują atradimą.

Nesurašiau specifinių datų paveikslėlyje, bet principas aiškus kaip ir tyrimo iliustracija.

Pagalvokite, ką tai reiškia: istoriniai laiko rėmai, kuriuose skandinavų ir germanų kultūrų mokslas, pagal kurį sukurtas Asatru, kuriamas. Grubiai tariant, geležies amžius iki pat vikingų eros – tai yra nuo kelių mažų prieš Kristų, iki 200-1200 metų po Kristaus. Tai panašus laiko tarpas, kuomet kuriamas, dabar vadinamas, keltų politeizmas.

Kitaip sakant, laikais, kai buvo kuriama ,,Hamavala“, kiekvienas gyvas žmogus tapo jūsų protėviais. Kai buvo kuriamos legendos apie Cu Chulainn ir raudonosios atšakos didvyrius, kiekvienas gyvenęs žmogus yra jūsų protėvis. Lygiai taip pat senoje Somalio teritorijoje. Etruskai, Mikėnai, Trakai, Kušitai. Žmonės iš Katal Huyuk‘o, senovės Eurazijos stepių gentys, Khanų protėviai, žmonės, kurie apgyvendino Polinezijos salas, gentys, kurios peržengė žemės tiltą į naująjį pasaulį. Visi jie, visi jie yra jūsų kraujo protėviai.

Taigi, kultūrinės tradicijos negali priklausyti nuo rasės, ar protėvių, nes rasė ir protėvių linijos tyrumas yra išgalvota. Jūs asmeniškai esate visų planetos žmonijos kultūrinių papročių įpėdiniai.

Tiesa ta, kad kultūrinis tyrumas taip pat pramanas. Žmonės keliavo aplink pasaulį, mainydamiesi ir pardavinėdami daiktus nuo laiko pradžios. Senoliai palaikydavo tarpusavio ryšius keliaudami nežmoniškus atstumus pirklių keliais ir migruodami. Marokiečio barbaro kaukolė buvo rasta geležies amžiuje, karališkoje vietoje, Navano tvirtovėje, Airijoje. Įžymieji vikingų kardai buvo nukalti iš plieno, atgabento iš Afganistano. Geležies amžiaus mumijos su raudonais plaukais ir  Hallstatt‘o kultūros liekanomis buvo rasti Kinijos dykumoje. Tokius pavyzdžius galėčiau rašyti visą dieną. Kiekvienas atvejis parodo, kad vyko kultūriniai mainai tarp žmonių. Kultūra tai socialinė liga: ji persiduoda bendraujant. Tarp kultūrų visada buvo dalinimasis ir skolinimasis.

Tai svarbus momentas, nes jis įrodo, kad skirtingi kultūriniai papročiai nereikalauja rasinio, ar kultūrinio atsiskyrimo, kad jie būtų išsaugoti. Jei žmonių maišymasis būtų nuvedęs prie kultūros išardymo, jau seniai gyventume kultūrų maišalynėje. Kaip minėta anksčiau, maišymasis vyko tūkstančius metų. Tai, nuo ko esą rasistai saugoja mus, jau būtų įvykę seniai, jei rasių tyrumas būtų susijęs su kultūriniais papročiais. Kultūros atsiranda iš bendros kalbos ir bendros patirties, DNR į tai nesikiša. Žmonių patirčių skirtumai visuomet atsiras, priklausomai nuo kultūros, nepaisant protėvių, ar tarpkultūrinio bendravimo. Bet kuris teiginys už kultūrinį skirstymą yra tik rasizmo priedanga.

Taigi, švęskite protėvių perduotas tradicines šventes, kurios sujudina jus ir paliečia jūsų sielas. Tai yra tai, ką darau aš. Tiesiog prisiminkime, kieno protėviai jie yra – visos žmonijos protėviai.

Pagal bansheearts.com baltų svetainei vertė Julija Šoliūnaitė

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.