0

Klaipėda turės naują mokslinių tyrimų laivą

lapkričio 20, 2013 JŪRA-UOSTAI, Laivyba, Mokslas

Šiandien AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla” įvyko Mokslinių tyrimų laivo statybos pradžios – kylio padėjimo ceremonija. Klaipėdos universitetas ir UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ sutartį dėl jo projektavimo ir statymo pasirašė dar praėjusiais metais.

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos ir tyrimų planavimo instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Saulius Gulbinskas akcentavo, kad itin gerai yra tai, kad laivas bus statomas Lietuvoje: „Tai iššūkis visiems. Šiame laive bus pritaikytos visos inovacijos“.
laivo brezinys
Laivo statybos projekto vertė yra 33,5 mln. litų. Laivo projektavimas ir statyba finansuojami iš projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“, įgyvendinamo ir finansuojamo pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.

Naujai statomas Mokslinių tyrimų laivas yra sudėtinė ir labai svarbi Jūrinio slėnio branduolio kūrimo dalis. Būtinumas įsigyti šiuolaikinį daugiafunkcinį mokslinių tyrimų laivą yra grindžiamas siekiu tenkinti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, strateginius ir mokslinių jūrinių tyrimų poreikius, įžengti ir įsitvirtinti ES jūrinių tyrimų erdvėje. „Tai unikalus projektas, šiuolaikiškas, modernus mokslinių tyrimų laivas, kuris, manau, gali tapti tokio tipo laivų standartu“, – teigė AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

Laivas bus statomas kaip daugiafunkcinis ir bus skirtas vykdyti visus pagrindinius okeanografinius tyrimus. Numatyta, kad kelios tyrimų sistemos galės dirbti vienu metu. Laive bus įrengtos dvi stacionarios laboratorijos, skirtos geologiniams, biologiniams, fizikiniams-cheminiams tyrimams. Bus galimybė papildomai pastatyti konteinerinio tipo laboratorijas. Laivo įgula sudarys 6 žmonės, o mokslinis personalas iki 18 žmonių. Planuojama, kad laivas galės būti naudojamas studentų praktikoms.

Laivo statybos priežiūrą atliks klasifikacinė bendrovė „Bureau Veritas“. Laivo statybos darbų pabaiga numatoma 2014 metų gruodį. Iki Mokslinių tyrimo laivo perdavimo Klaipėdos universitetui, Vakarų Baltijos laivų statykla įsipareigojo apmokyti ir instruktuoti Klaipėdos universiteto personalą ar kitus universiteto nurodytus asmenis dėl Mokslinių tyrimų laivo, jo įrangos, mechanizmų naudojimo, valdymo, eksploatacijos.

KRS informacija

madeinklaipeda.com/

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.