0

Senojo tikėjimo ašis – Ugnis

liepos 9, 2014 Baltų bendruomenės, Pagonybė, PASAULĖŽIŪRA

Europos etninių religijų kongresas rengia kasmetinę Europos etninių religijų ir tradicijų konferenciją. Vilniuje 2014m. liepos 8 dieną, konferencijos atidarymo proga 18 val. susirinkusieji atliko dievų ir protėvių pagerbimo apeigas prie Verkių aukuro. Pradžioje lietus su Perkūnija sudrėkino žemę, nuprausė augmeniją ir palaimino nušvitusia Saule visus susirinkusius.etniniu-religiju-kongresas

Reiktų priminti, kad konferencijos rengiamos  nuo 1998 metų kasmet vis kitoje Europos šalyje ir  yra skirtos stiprinti Europos tautų solidarumą ir tarpreliginį dialogą. Tai buvo galima pajusti stovint bendrame rate prie aukuro Agnies, matant kaip iš kiekvienos šalies atvykę dalyviai susibūrė bendrai apeigai. Senojo tikėjimo ašis yra Ugnis, todėl kiekvienas per ugnį aukojo Dievams, kuriuos gerbia savo šalyje, o Lietuvoje ypač buvo minimas Perkūnas, Taranis ir kitomis kalbomis Griausmo dievybė.

Šių metų pasirinkta konferencijos tema – MOTINA ŽEME, SUJUNKI MUS.  Šio susibūrimo tikslas – didinti ekologinį sąmoningumą, remiantis lokalinėmis  ryšio su žeme tradicijomis. Tai atsispindėjo ir bendroje apeigoje, kur kiekvienas dalyvis iš savo šalies atsivežė auką Žemės dievybei. Įdomu stebėti, kaip etninių religijų atstovai ir mokslininkai tyrinėjantys prigimtines religijas ir prigimtinių tikėjimų bendruomenių atstovai  iš  20 šalių pagal savo papročius aukojo Žemei ir kreipėsi į Šviesos dievus per Saulę.

Kiekviename krašte, priklausomai nuo klimato, žemė išaugina skirtingą derlių, tai atsispindėjo ir gausiose aukose. Germanai ir anglosaksai daugiau aukojo Žemei alų, Lotynų Amerikos kraštai ir pietinės šalys vyną, vieni grūdus ir javų varpas iš savo šalies laukų, kiti žolynų sėkleles iš Perų. Pagal baltiškas tradicijas mums buvo artimiausi latviai, kurie atsivežė latviškos duonos ir paleido ją dalintis ratu, kaip ir priimta Lietuvoje.Valdis Celms ir Saule Gunta sugiedojo latviškai, o lietuviai, mokantys latviškai pritarė. Labai pritrūko mūsų artimiausių baltų-prūsų atstovų ir jų dalyvavimo.

Baltų krivūlėse trijose baltų gentyse siekiai buvo, kad mes būtumėme vieningi. Tokius žodžius daugelis bandė ištarti ir per šias apeigas. Bet ar mes pasiruošę girdėti žodžius VIENYBĖ-BALTAI-DARNA? Sprendžiant iš apeigos, kurioje lietuviai daugiau linkėjo vieni kitiems, nei aukojo dievams, mums dar yra apie ką tartis ir daryti bendrą Rodą. Priešingai nei baltų gentys, iš kitų šalių atstovai nevisi buvo apeiginiais drabužiais, bet nuoširdžiai išsakė maldas savo dievams. Gale apeigos apvienijo bendra lietuvių sutartinė „dijūto kalnelis“ ir kongreso dalyviai šauniai, trimis ratais apjuosdami aukuro šventą ugnį, susivienijo viename šokyje.

Kai kurie lietuviai degino pagaliukus, gausiai barstė ant žemės grūdus. Matyt žemdirbiškosios religijos atspindžiai dar ilgai glūdės mūsų atmintyje, nors tuos grūdus miestietis gali įsigyti nebent pas ūkininką turgelyje. Gausus grūdų barstymas dalyviams ant galvų  priminė greičiau lietuviuose paplitusį vestuvių paprotį, nei aukojimą konkretiems dievams. Skyrėsi ir Europos „pagonių“ aprangos, aukojimo būdai, kreipiniai į dievus ir pačios aukos. Buvo matyti kaip iš Indijos atstovui, laikant jam įteiktą „krivūlę“ ir sakant sanskrito kalba maldą, kai kurie lietuviai pritarė, tardami labai panašius į lietuvišką kalbą žodžius. Jausmiškai tarsi buvo susilieta bendroje maldoje, kas dar kartą patvirtina baltų ir Indijos tautų bendrumą.

RV_1,001.01a agnim īḷe purohitaṃ yajñasya devam ṛtvijam |
RV_1,001.01c hotāraṃ ratnadhātamam ||

Agnį meldžiu aš krivį, aukojimo dievaitį ir šventiką
Aukotoją, kursai žemčiūgais pilas!

RV_1,001.02a agniḥ pūrvebhir ṛṣibhir īḍyo nūtanair uta |
RV_1,001.02c sa devāṃ eha vakṣati ||

Agnis pirmųjų rišių melstas, nūnųjų (meldžiamas) taip pat
Jis suburia dievus čionais!

RV_1,001.03a agninā rayim aśnavat poṣam eva dive-dive |
RV_1,001.03c yaśasaṃ vīravattamam ||

Agnimi lobius, apstybę gautume išties diena dienon
– Šlovingąjį, pilniausiąjį didvyrių!

RV_1,001.04a agne yaṃ yajñam adhvaraṃ viśvataḥ paribhūr asi |
RV_1,001.04c sa id deveṣu gacchati ||

O Agnie, atnašą ir apeigą kurią aprėpęs visapusiai esi
Dievuosna ta nukeliauja tiesiai!

RV_1,001.05a agnir hotā kavikratuḥ satyaś citraśravastamaḥ |
RV_1,001.05c devo devebhir ā gamat ||

Agnis, aukotojas, guvus it dainus, teisus, šlovės prakilningiausios
Dievaitis lai teateitų su dievais!

RV_1,001.06a yad aṅga dāśuṣe tvam agne bhadraṃ kariṣyasi |
RV_1,001.06c tavet tat satyam aṅgiraḥ ||

Kurį dalyką, vai tai, Agnie, dievotajam (paskirsi), palaimą juo sukursi
Gi tavo iš tiesų tat, Angiraiti!

RV_1,001.07a upa tvāgne dive-dive doṣāvastar dhiyā vayam |
RV_1,001.07c namo bharanta emasi ||

Link Tavęs, Agnie, diena dienon mes su mintim, o Skaidrintojau tamsumų,
Pagarbinimą benešą ateinam!

RV_1,001.08a rājantam adhvarāṇāṃ gopām ṛtasya dīdivim |
RV_1,001.08c vardhamānaṃ sve dame ||

Valdovą apeigų, ganytoją visatos Rėdo, spingsojantį (šaukiuos)
Auginamą nuosavame dūme!

RV_1,001.09a sa naḥ piteva sūnave ‘gne sūpāyano bhava |
RV_1,001.09c sacasvā naḥ svastaye ||

Mums, Agnie, it tėvas sūnui lengvai prieinamas Tu būki
Tu gerbūviui lydėki mus!

tekstas pagal Rigvedą

Primename, kad konferencija vyks Lietuvos Seimo konferencijų salėje.

Pradžia – 9 dieną 11 val. Manome, kad toks platus prigimtinių religijų atstovavimas ir tarpreliginio dialogo galimybės turėtų sudominti  plačią auditoriją, tad konferencijos pradžioje kviečiame žiniasklaidos atstovus į spaudos konferenciją. Spaudos konferencijos pradžia – 9 dieną 10 val. Seimo spaudos konferencijų salėje. Kviečiame klausytis konferencijos pranešimš tiesioginėje transliacijoje. Konferencija galima stebeti internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=149314&p_k=1

Baltai.lt redakcija

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.