0

Šventojoje atnaujinama istorinė vieta – Žemaičių al­kas

birželio 2, 2016 Baltų mitologija, Pagonybė, Šventvietės, Žvaigždėtyra

Šventojiškių ir kurorto svečių pamėgtas Žemaičių alkas Jonines arba Rasų šventę pasitiks gerokai atsinaujinęs – šiuo metu vyksta senosios paleoastronominės observatorijos bei jos prieigų tvarkymo darbai.

 J.Vanagės nuotr. / Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

J.Vanagės nuotr. / Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

Žemaičių alko prieigas tvarkyti imtasi vos atšilus orams – kopa sutvirtinta žabtvorėmis, atsižvelgiant į pėsčiųjų pamėgtus vaikščiojimo maršrutus, nutiestas per kopą link jūros vedantis medinis takas.

Šiuo metu miestą tvarkančios UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojai triūsia kopos papėdėje esančioje aikštelėje – čia pilama skalda, kad atvykusiems automobiliais nereikėtų savo transporto priemonių statyti ant žolės.

Netrukus naujais bus pakeisti ir dauguma alkakalnyje įrengtų ąžuolinių stulpų. „Naujais mediniais stulpais Žemaičių alke trys senieji buvo pakeisti gegužės viduryje, o visus susidėvėjusius stulpus planuojama atnaujinti iki Joninių“, – sakė Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

Ąžuolinius rąstus, reikalingus naujiems Žemaičių alko stulpams išdrožti, neatlygintinai pasiūlė žemaičių istorijai ir kultūrai neabejingi gyventojai Egidijus Jokūbauskas ir Gytis Tijūnėlis. „Kalno tvarkymo darbai vykdomi pagal profesoriaus Vlado Žulkaus rekomendacijas, kurios pateiktos po Žemaičių alko kalno apžiūros – profesorius vertino Žemaičių alką kaip Birutės kalno XIV/XV a. alkvietės, paleoastronominės observatorijos, natūralaus dydžio kopiją“, – kalbėjo V. Skeberdytė.

Žemaičių alkas – bene labiausiai lankomas turistinis objektas Šventojoje. Ši vieta garsi tuo, kad yra įrengta pa­gal vi­duramžiais (XIV-XV a.) Pa­lan­go­je ant Bi­ru­tės kal­no bu­vu­sios dan­gaus kū­nų ste­byk­los mo­de­lį – pagal ant alkos kalno įrengtų medinių stulpų, kurių kiekvienas atitinka Baltų mitologijos dievų ir deivių vardus, metamus šešėlius galima nustatyti kalendorinių švenčių datas.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

Že­mai­čių al­kas 1998-ai­siais įreng­tas Žemaičių kultūros draugijos Palangos skyriaus iniciatyva. Dvylika stul­pų ant ko­pos įrengti taip, kad pa­gal sau­lės me­ta­mus še­šė­lius bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti bal­tų ka­len­do­ri­nes šven­tes. Jie su­sta­ty­ti, re­mian­tis Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus ar­cheo­lo­go Vla­do Žul­kaus at­lik­tų Bi­ru­tės kal­no ty­ri­nė­ji­mų me­džia­ga.

Ant ko­pos kas­met vyks­ta įvai­rių ka­len­do­ri­nių šven­čių (Jo­rės, Ra­sų, Mil­dos die­nos ir kt.) minė­ji­mai, su­siė­ji­mai.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.

J.Vanagės nuotr./Šventojoje atnaujinamas Žemaičių alkas.
==========
Šaltinis: 15min
 

© 2016, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.