0

Lygiadienis 2022 m. baltų Nauji Metai – Gepardo metai

kovo 20, 2022 NAUJIENOS

Dvidešimt pirmieji metai pagal Saturno ciklą GEPARDO metai
1926; 1958; 1990; 2022

Gepardo metus globoja Dangaus kariuomenės vadas Šachrevaras – karalystės princas, jo atributai yra ietis, lankas, strėlės, o tikslas – kova už teisingumą. Vardas Šachrivar kilęs iš Kšatra Vairja, vienos iš septynių Ameša Spenta dievybių, o avestos kalba reiškia Trokštama Galia. Ameša Speṇta – „šventieji nemirtingieji“ – persų (iraniečių) religijoje zoroastrizme – šešios aukštesnės šviesos karalystės dvasios (archangelai), gėrio globėjai.

sachrivar

Šachrevaras kovoja su Blogio Dvasia, kuri suskaldė akmeninį ir metalinį Dangų. Akmeninio dangaus gabalai suskilo ir tapo brangakmeniais, taip pasakojama mituose. Šie metai pratęsia praeitus Mitros metus. Mitros metais, sprendžiant kokius nors klausimus, vyksta žodinės audros, suburiamos kaimenės ir viskas vyksta pagal reglamentą. Gepardo metai – karingi, vyksta daug įvairių perversmų, kovų, karų už teisingą reikalą. Šiais metais klausimai sprendžiami aštriai, vyksta karai, išsiaiškinimai, tai gali būti kokio nors įvykio pradžia. Gepardas – žvėris nenusakomas.

Išskirtinės datos Gepardo metais

1958 metais spalio mėnesį mirė popiežius Pijus XII, naujas popiežius Jonas XXII paskelbė bažnyčios atnaujinimo programą. Mirė Džordžas Vašingtonas, pirmasis konstitucinis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas (1789-1797).

1990 metais

Sausio 20 d. – karinė intervencija į Baku.

Vasario 11 d. – PAR: iš kalėjimo paleidžiamas Nelsonas Mandela.
Kovo 14 d. – iš Tarybų Sąjungos Konstitucijos pašalintas 6 straipsnis numatęs vadovaujantį Komunistų partijos vaidmenį valstybėje;
Kovo 15 d. – Michailas Gorbačiovas išrinktas pirmuoju Tarybų Sąjungos prezidentu
Kovo 21 d. – Namibija tampa paskutine Afrikos šalimi, iškovojusia nepriklausomybę;
Birželio 12 d. – Rusijos Federacijos parlamentas paskelbė apie Rusijos suverenitetą;
Birželio 19 d. – pasirašomas Šengeno susitarimas, kuriuo siekiama tarp Europos Bendrijų valstybių narių panaikinti pasienio kontrolę.
Liepos 3 d. – Baltarusija paskelbė atsiskirianti nuo Tarybų Sąjungos.
Rugpjūčio 30 d. – Tatarstanas paskelbia nepriklausomybę nuo Rusijos.
Spalio 3 d. – susivienijo Rytų ir Vakarų Vokietijos.
Gruodžio 9 d. – Lenkijos prezidentu išrenkamas Lechas Valensa.

Lietuvoje
1926 metai

Rugsėjo 28 d. – Pasirašyta nepuolimo sutartis su TSRS;
Gruodžio 17 d. – Lietuvoje įvykdytas perversmas;
Gruodžio 19 d. – vienas perversmo vadovų Antanas Smetona išrinktas prezidentu;
Gruodžio 27 d. – bandant pateisinti perversmo būtinybę už antivalstybinę veiklą buvo sušaudyti 4 Lietuvos Komunistų partijos veikėjai (vadinamieji „keturi komunarai“).

1990 metai

Balandžio 1 d. – TSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas ir TSKP CK Politinio biuro narys Jegoras Ligačiovas užtikrino, kad karinė jėga Lietuvoje nebus naudojama;
Balandžio 8 d. – sovietų desantininkai Vilniuje bandė užgrobti Spaudos rūmus, to padaryti jiems neleido prie rūmų susirinkę žmonės;
Balandžio 13 d. – M. Gorbačiovas ir TSRS Ministrų Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas paskelbė ultimatumą, kuriuo reikalavo per dvi dienas atšaukti priimtus įstatymus ir atstatyti kovo 10 d. buvusią padėtį;
Balandžio 18 d. – Tarybų Sąjunga pradėjo ekonominę Lietuvos blokadą;
Balandžio 28 d. – įsteigta Vilniaus policijos akademija.
Gegužės 26 d. – Maskvoje vyko piketas, kuriame buvo protestuojama prieš Lietuvos ekonominę blokadą.
Birželio 7 d. – JAV Atstovų rūmai nusprendė uždrausti kompiuterinės ir telekomunikacijų įrangos pardavimą Tarybų Sąjungai, kol ši nepradės derybų su Lietuva dėl nepriklausomybės atkūrimo.

Šie metai – tai garbingo kario metai, laimi tas, kuris yra teisus, nes jis įgauna didžiulę pergalės jėgą.

Fir0002 / flagstaffotos.com.au - FOTO

Fir0002 / flagstaffotos.com.au – FOTO

Žmonės gimę Gepardo metais turi nesuvaldomą kareivio būdą ir gali mesti į veidą pirštinę. Jie bebaimiai arba vaidina tokius, pasiruošę viskam, net skandalui. Mažumėlę klastingi, katiniško būdo, su akivaizdžia žvėries gracija, degantis, veriantis žvilgsnis. Jie nepriklausomi, turi polinkį keistis, pakankamai gudrūs, su didele jėga, susisukę į kamuoliuką moka išlaukti, šoka ten, kur pavojinga ir pasirodo tada, kai jų niekas nelaukia. Mėgsta kovoti, bet reikalui esant ir atsitraukti, o po to, įgavę reikiamą jėgą, smogia iš nugaros. Charakteryje kaitaliojasi aštrumas, išpuolis ir agresija, su katiniška gracija gali žaisti ir viską staigiai apversti. Turi polinkį naujovėms ir netikėtumams, net jei vaikiški. Stengiasi numatyti kiekvieną pavojų, apskaičiuoja visus įėjimus ir išėjimus, visus galimus netikėtus smūgius, gali gyventi ekstremaliose situacijose. Išaiškina blogį, jei eina Šviesos keliu. Žmogus-Gepardas normalus, sąžiningas žmogus, kilmingas kovotojas, greitas, sportiškas.

FOTO Derek Keats from Johannesburg, South Africa

FOTO Derek Keats from Johannesburg, South Africa

Gepardui priešpastatomas Leopardas, tai šlykštus žmogėdra, žiaurus, apsileidęs, turintis sadistinių polinkių, nusikaltėlis – mafijozas, be to jis bailys, pasigailėjimo verta asmenybė.

Lietuvoje baltų bendruomenės baltieji žyniai švenčia lygiadienį, Atgimimo dieną, išėjimo į dieną ir Žemės dieną. Atliekamos apeigos prie Lizdeikos aukuro Vilniuje.

Sauliaus Šestavicko FOTO

Sauliaus Šestavicko FOTO

https://youtu.be/_yrmbDvUan0

SKELBIAMAS PROTĖVIŲ ŽODIS

Žynys taria –  Dabar protėvių žodis:

“Pavasarėjant, sulygus dienai su naktimi, senovės prūsai šventė ir meldėsi „O Wieszpatie Dieve musu Pergubri!”, primindami jo priedermes – išvaryti žiemą, atkviesti pavasarį, užauginti lapus ir žoles, padėti nudirbti būsimuosius lauko darbus. Taip rašė Matas Pretorijus „Prūsijos įdomybėse“.

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

Šį kartą įkeliame ir 2015 metų skelbtą pranašystę, kad galėtumėte palyginti kas atsitiko per tą laiką.

2015 Susijungimas saulė – Mėnulis – Šeat vyksta Žuvų ženkle, perspėjimas apie stiprius potvynius.
Prasidedant nuo 2015 Pavasario lygiadienio dienos, pasaulyje vyks protrūkis susikaupusios energijos, kuri kaip ne kaip, bet ligi šio momento laikėsi. Tai gali reikšti konfliktų „karštuose“ pasaulio rutulio taškuose paaštrėjimą. Saulės užtemimas ir Pavasario lygiadienis 2015 metų kovo 20-21 d.d. – ypatingai sunkus laikas taikos deryboms.
Šiuo metu, veikiant kunkuliuojančiom energijom, gali vykti visai nenusakomi žmonių poelgiai; žymiai išauga provokacijų tikimybė, teroristinių aktų vykdymas, kad iššaukti aponentų atsakomąją reakciją. Todėl pasaulyje susidariusioje politinėje situacijoje gali būti įvykių, kurie atlieka „nuleidžiamo kabliuko“ vaidmenį ir kurie, deja, gali tapti pradžia rimtiems ir negrįžtantiems pokyčiams bei didžiulėms aukoms gyventojų tarpe.

Saulės užtemimas, sutampantis su pavasario lygiadieniu, savimi išreiškia įpatingos eigos reiškinį. Tai grėsmingas pranašiškas ženklas visam pasauliui. Jis būsimais metais tampa grandiozinių permainų simboliu visos žmonijos gyvenime. Žemiškieji įvykiai vystysis ten, kur Saulės užtemimas bus išreikštas maksimaliai.

Ateinantis užtemimas po 2015 vienu ar kitu lygiu palies visų Europos valstybių sostines.

Giliai simboliška, kad užtemimas vyko dieną, kai Saulė įžengė į Avino ženklą, kurį valdo Plutonas. 2015 metais…baigiasi paskutinis, plutoniškas, žemiškosios žmonijos istorijos vystymosi periodas.Pasaulis stovi ant didingų permainų slenksčio.

 

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

 

Žynys taria: visi kartu pasimelskime:

– PRAAMŽIAU, viso Laiko Kūrėjau, prašome saugoti mus nuo Welniavos, Pražuvos, Paskandos ir Amžinosios Tamsos.

  • Kviečiam visus linksmintis ir švęsti Naują gepardo metų Rėdą, juokauti ir vaišintis Baigus švęsti prie aukuro, jei nepaliekama aukure ugnis, tai ugnelę apkaupiam ir užgesinam švariu šaltinio vandeniu.
2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

2022 Lygiadienis Verkiuose. Laimos Junevičienės Foto

Šaltiniai:

П.Глоба. „Древний календарь“. Москва, 1994. С. 90–91

lt.wikipedia.org, KURONO AKADEMIJA IR DARNOS MOKYKLA

© 2022, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.