0

Paminklas M. K. Čiurlionio krikštui atminti

rugsėjo 18, 2011 Istorija, Įžymūs žmonės, Renginiai

Salomėja Pranaitienė/LTV „Panorama“

Minint žymaus kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 100-ąsias mirties metines, jo gimtinėje atidengtas paminklas menininko krikštui atminti.

Senosios Varėnos vargonininko šeimoje gimusio būsimojo tautos genijaus krikštą liudija išlikusios bažnyčios knygos.

„Iš tikro jis krikštytas čia, Senojoje Varėnoje, 1875 m. spalio 1 d. Kai kasėm koplytstulpiui pamatus, suradome tos pirmosios bažnyčios pamatus“, – sako Senosios Varėnos bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis.

Spėjama, kad Mykolo vardą M. K. Čiurlionis gavo nuo Šventojo arkangelo Mykolo bažnyčios, kurioje jis krikštytas. Kaišiadorių vyskupijos ir kitų rėmėjų rūpesčiu iškilęs paminklas krikštui atminti – skrodžiantis dangų akmens monolitas su užrašu ant debesėlio. „Nesinorėjo cituoti Čiurlionio kūrybos, paveikslų, bet jo mintys skraidė ant debesų“, – pasakoja skulptorius Mantas Paulauskas.

Šiandien Senojoje Varėnoje pirmą kartą skambėjo naujausia kompozitoriaus Vlado Švedo simfonija „In memoriam Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“.

„Pirmą kartą simfonija – vargonams, kadangi M. K. Čiurlionio šeimai ir jam pačiam vargonai buvo labai artimi. Aš pats varėniškis, ir man M. K. Čiurlionis labai artimas ir jo sesuo buvo mano profesorė“, – sako kompozitorius Vladas Švedas.

M. K. Čiurlionio kūrinius atliko Kauno valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio.

Varėniškiai puoselėja didžiojo savo krašto menininko atminimą. Atkūrus Nepriklausomybę Senosios Varėnos bažnyčia pastatyta panaudojant M. K. Čiurlionio kūrybai artimus motyvus, o atvira varpinė primena paveikslo „Pavasario simfonija“ varpinę. Bažnyčios vitražuose – taip pat Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių motyvai.

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.