0

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos atviru laišku kreipėsi į Prezidentę

kovo 20, 2012 Energetika, Gamtosauga, Lietuvos aktualijos

2012 m. kovo 13 d. šakinės Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, siekdamos atkreipti Prezidentės dėmesį į valstybės institucijų vykdomą žaliosios energetikos plėtros sabotavimą, pastangas sumenkinti atsinaujinančių išteklių energetikos įvaizdį visuomenėje ir dvigubų standartų taikymą žaliajai bei tradicinei energetikai.

Laišką pasirašė Lietuvos biomasės energetikos asociacijos “Litbioma”, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Lietuvos fotoelektros technologijų ir verslo asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos geotermijos asociacijos ir Lietuvos saulės energetikos asociacijos vadovai.

Atvirame laiške pažymima, jog dažnai pastebimas akivazdus valstybės institucijų siekis riboti ar net stabdyti žaliosios energetikos vystymąsi. Asociacijų vadovai, būdami pilietiškai aktyvūs bei siekdami panaudoti sukauptą informaciją, patirtį ir žinias, stengiasi dalyvauti aktualių teisės aktų projektų kūrime, teikti komentarus Energetikos ministerijos ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) paruoštiems teisės aktų projektams, tačiau visame pasaulyje įprasta patirtis įtraukti socialinius partnerius į teisėkūros procesą Lietuvos valdininkams yra visiškai nepriimtina – asociacijų, kartu su mokslo, teisės, ekonomikos bei energetikos ekspertais, paruoštos motyvuotos pastabos kaip taisyklė yra vienpusiškai atmetamos, nepateikus jokių argumentų.

Atvirame laiške šakinių atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijų vadovai prašo Prezidentės susitikti su jais aptarti galimų darnios energetikos plėtros krypčių bei paieškoti galimybių užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energetika būtų realiu, o ne menamu valstybės prioritetu.

Atviro laiško originalus tekstas.

Atviro laiško priedas Nr. 1: Trylikos atsinaujinančių išteklių energetikos, šilumos bei vandens tiekėjų asociacijų ir energetikos ekspertų deklaracija “Už tikrą energetinę Lietuvos nepriklausomybę!”.

Atviro laiško priedas Nr. 2: KTU metodologijos eksperto išvada dėl UAB “Ernst & Young Baltic” tarifų apskaičiavimo modelio.

ekologija.blogas.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.