2

Kurono akademija

rugsėjo 17, 2013

Kurono akademijos mokymų taisyklės

Užsiregistruokite burtininkų, magų ir žynių akademijoje KURONAS ir gaukite savo prisijungimo vardą ir prisijungimo kodą.

Jei esate sudarę sutartį su mokykla, parašę prašymą ir išsiuntę apmokėjimą į nurodytą banką, jums sudaromas unikalus prisijungimo raktas, kuriuo galite prisijungti prie nuotolinio mokymo pagal žemiau pateiktas nuorodas. Raktas neperduodamas, neparduodamas ar kitaip neatsakingai parodomas tretiems asmenims. Šis raktas prilyginamas jūsų paso kodui ir vėliau jis papildomas pereinant į aukštesnes mokymosi pakopas. Saugokite savo asmeninį raktą ir kurkime patikimą bendravimo ryšį.

NORINT PRISIJUNGT PRIE NUOTOLINIO MOKYMO VIDEO ARCHYVO SPAUSKITE ŽEMIAU ESANTĮ PAVEIKSLIUKĄ

Screen Shot 2015-11-19 at 15.10.36

Į pirmą laukelį įvedate prisijungimo vardą
VardenisPavardenis…….(rašote be tarpų)
į antrą laukelį įvedate prisijungimo raktą
D……………………………

TIESIOGINIO VIDEO MOKYMO BŪDAS

Šiuo metu dalyvauti paskaitose gyvai, tiesioginiame webinariume galima tik suinstaliavus programinę įrangą, kurios nuorodą atsiųsime įstojusiems į DARNOS mokyklą.

Gavus prisijungimo vienkartinį kodą ir prisijungus, galėsite bendrauti tiesioginiu laiku, užduoti klausimus mokytojui, dalintis su bendraminčiais. Šiuo metu naudojama naujausios telekomunikacijos priemonės, užtikrinančios ypač gerą video ir garso kokybę net prasto ryšio zonose. Jums tereikia turėti web kamerą kompiuteryje arba atskirai. Taip pat jau galima naudoti planšetes ir netgi išmaniuosius telefonus su „android“ aplinka. Jūs taip pat galėsite bendrinti savo įrenginyje esančius dokumentus, vaizdus, net video filmus. Taip pat galėsite kiekvienas atskirai bendrame lange naudoti rašymo lentą ir pateikti savo nuomonę braižydami ar rašydami lentoje.

Prisijungimo dieną ir laiką derinsime, nurodysime kurią savaitės dieną kokiai pakopai paskirtas laikas. Apie tai pranešime pakopoms atskirai.

Kurono akademijos mokymo kryptis

KURONO akademijoje ruošiami žyniai mokytojai, burtonys ir šventikai, galintys būti baltų tikėjimo mokytojais, sąmoningos sveikos ir darnios gyvensenos skelbėjais, baltų tikybos bendruomenių vadovais ir jų sielovadininkais. Nuo 1995 metų  įkurtoje ir veikusioje iki 1999 metų  “Darnos” mokykloje pradėjusioje baltiškos pasaulėžiūros mokymą, o 2002 metų rudenį atkurtoje žynių, burtonių, žiniuonių, profesijos ruošimo mokykloje – devinarijoje „KURONAS“ (9 mokslų metų akademijoje) tęsiamas žynių ruošimas.Akademijoje įkurtos tris katedros: I katedra etnopsichologijos ir darnios gyvensenos mokytojų, II katedra žyniavimo, būrimo ir  pranašavimo bei apeigų vedimo, III katedra dvasinio pasišventimo ir kunigystės. Galima mokytis pakopiškai.

Tai baltų žynių kelio mokymas pagal baltiškos  mokyklos DARNA pasaulėjautą ir dvasinę praktiką, kūno kultūra vadinama kūnovara, paremtą baltiškos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos pagrindais, Gyvatos varų atvėrimu, verdenių suderinimu, baltiška simbolika, mitologija ir tikėjimu. Žmogaus dorinio mąstymo būdo ir gyvensenos su Dievu ir Gamta, su gyvaisiais ir mirusiaisiais pusiausvyros įsisavinimu.
Amžius ribojamas, priimami tik nuo 21 metų jaunuoliai ir merginos, kurie subrendę ieškoti dvasinių šaknų.

KVIETIMAS

 Baltųjų žynių mokykla KURONAS kviečia mokytis į 1 pakopą,  įvadinę mokyklėlę DARNA. Studijos mokamos.

Akademijoje paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokykla „DARNA„, yra įvadas į tolimesnę būsimų žynių atranką mokytis aukštesnėse pakopose devinarijoje. Mokykloje per vienerius metus supažindinama su baltiško dvasinio paveldo ir žodžių bylų pagrindais, simboliais, papročiais ir jų prasmėmis, amatais, kurie suartina žmogaus kūrybingumą su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
Jei buvo atliekami darbeliai, dalyvaujama patyrimuose ir apeigose, atitinka kitas nurodytos mokymosi sąlygas, žmogus priima baltų pasaulėžiūros tikėjimą, dalyvis gali pereiti į antrą Kurono akademijos pakopą ir ruoštis asmeninių savybių tobulinimui.

„Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia dalyvavimą patyrimuose ir šventėse. Nenorintiems toliau mokytis akademijoje, lankomumas neprivalomas, nėra įskaitų ir egzaminų bei privalomų rašto darbų, tik asmeninės pastangos parodyti tokius gebėjimus. Neišklausius viso įvado mokymo, pažymėjimas neišduodamas, į tolimesnę pakopą neperkeliamas.

Pilnai išklausius įvadą, dalyvavus kūnovaroje, patyrimuose ir šventėse, suteikiamas „pažymėjimas“, kad klausyti pasakojimai iš mokytojų lūpų ir mokytasi gyvai ir virtualiai. Po metų galimas  įvesdinimas į druwių (baltiško tikėjimo tikinčiųjų ratą) konkretaus miesto žinyčios bendruomenę. Baigus šią mokyklą ir išlaikius tęstą, galimos studijos aukštesnėse KURONO pakopose.

“Darnos“ mokyklos baigimo pažymėjimas (yra papildomų sąlygų) gali užtikrinti jūsų mokymasį „Kurono“ akademijos 2 pakopoje ir baigus 3 metus, suteikiant 1 lygio mokytojo – žynio statusą arba tik kūnovaros mokytojo kvalifikacijos laipsnį.

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje, 9 mėnesių mokykloje

* PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla?).
Pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com.

* Pradžioje kviečiami pokalbiui visi norintys mokytis. Dėl pokalbio susitarti reikia iš anksto nurodytu registracijos el. paštu. Norintys dalyvauti paskaitose ir patyrimuose bet kuriame mieste, kuriame įkurtos baltųjų žynių žinyčios – mokyklos, praneškite kuronasETAgmail.com paštu, parašysime kur atvykti.

Į Vilniaus „Lizdeikos žinyčią“ užsirašyti pas L. Baltąjį kuronasETAgmail.com paštu įvadinė paskaita bus paskelbta atskirai, tik registruotiems dalyviams. PASKAITOS VIRTUALIOS, JUNGTIS GALIMA PER ASMENINĮ KOMPIUTERĮ, TELEFONĄ IR PLANŠETĘ.

Yra numatytos žinyčios įvairiuose miestuose.  Dėl susisiekimo kreiptis kuronas@gmail.com.  Norintiems sukurti savo mieste žinyčią ir atidaryti mokyklos skyrių, taip pat rašykite nurodytu paštu.

MOKYMAS YRA NUOTOLINIS, O PRAKTIKOS – KŪNOVARA, GAMTOJAUTA, BIOENERGETIKA, BIOLOKACIJA GYVAI DALYVAUJANT. MOKSLAS MOKAMAS

P.s. GYVAI DALYVAUJANT, PASKAITŲ VIETOS GALI KEISTIS, APIE PASKAITŲ VIETAS ĮSTOJUSIEMS MOKYTIS PRANEŠIME PAŠTU.

 KURONO akademijos mokymo 3 lygiai, įkurtos tris dvasinio ugdymo katedros

I KATEDRA –  etnopsichologijos ir darnios gyvensenos mokytojų katedra
Pirmų 3 metų lygis aprėpia etnopsichologiją, tautotyrą, pasaulėžiūrą ir dvasinę praktiką. Mokomasi tapti darnios gyvensenos mokytoju, išmokstama pažinti save ir kaip pasidalinti šia patirtimi su kitais.
Temos aprėpia lietuvių kalbos žodžius – raktus, kuriais įžengiame į baltišką savimonę:

Kalba ir pasaulėžiūra
kalbotyra, etninių švenčių kalendoriaus ir papročių pažinimą, žvaigždėtyros ir metskaitlio pažinimo pagrindus, Dievą ir dievus istoriją, teoriją, baltų tautų mitologiją ir t.t.
Žmogus
baltų pasaulėžiūros apie žmogų, etnopsichologiją, kūnovarą, savęs pažinimo, žmogaus atsiradimo ir genetikos paslaptys, darnios ir sąmoningos sveikos gyvensenos, mitybos ir gyvastingumo (bioenergetikos) pradmenis,
Amatai. Perkūno žvakių gaminimas, margučių marginimas.

Pageidautinas patyrimų, apeigų lankomumas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas „Darnos“ 1 metų pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, galimas   įvesdinimas į bet kurios druwių žinyčios bendruomenę įšventinant.

Suteikiamas darnios ir sąmoningos sveikos gyvensenos mokytojo statusas ir kvalifikacija patvirtinta raštu, įvesdinimas į žynių ratą įšventinant. Galimos studijos sekančioje 3 metų pakopoje.

II KATEDRA – žyniavimo, būrimo ir  pranašavimo bei apeigų vedimo katedra

Antrų 3 metų lygis aprėpia burtininkavimo ir magijos istoriją, teoriją ir pranašavimo praktiką, žyniavimo, kalendorinių apeigų vedimo, parapsichologijos pagrindus. Ruošiami gilesnio pasišventimo  žmonės, gebantys netradiciniais būdais padėti žmonėms. Privalomas patyrimų, burtininkavimo apeigų lankomumas ir jų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių – burtonių praktikų luomą.

III KATEDRA – dvasinio pasišventimo ir kunigystės katedra

Trečių 3 metų lygis aprėpia baltų religijos istoriją, reformas, vaikų krikštynų, vestuvių ir laidojimo teoriją ir praktiką, žyniavimo, žmogaus virsmų, apeigų vedimo, dvasinės praktikos pagrindus. Privalomas patyrimų, viešų apeigų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas atitinkamų metų teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių – dvasininkų praktikų luomą, negali dalyvauti vadovų rinkime, bet gali dirbti patariamojo balso padėjėjais.

Baigę KURONO devinariją žyniai gali dalyvauti vadovų rinkime, pakeliami į dvasininko/-ės rangą pagal savo gebėjimus ir išsimokslinimą, kurie, pagal gebėjimus jausti ir bendrauti su dvasiniu pasauliu, išsirenka reginčius.

Dvasiniai vadovai neturi turėti žalingų įpročių, psichiškai ir fiziškai stabilūs ir sveiki, savo sveiku gyvenimo pavyzdžiu mokyti kitus.

Mokytojo rangas reiškia išsimokslinusį, baigusį DARNOS mokyklą ir vieną dvasinės akademijos katedrą, gebantį dalintis savo patirtimi ir žiniomis, gyvenantį pagal Doros ir Rodos dėsnius, perduodantį sąmoningos sveikos ir darnios gyvensenos pagrindus. Išsimokslinimas patvirtinamas mokyklos dokumentu ir atitinkamu ženklu.

Vadovo rangas reiškia išsimokslinusį, baigusį dvi dvasinės akademijos katedras ir save pažinusį žmogų, gebantį pažinti žmogaus ir Gamtos paslaptis, taikyti gautas žinias praktikoje ir vesti sielovados keliu. Išsimokslinimas patvirtinamas mokyklos dokumentu ir atitinkamu ženklu.

Dvasininko, šventiko rangas reiškia išsimokslinusį, baigusį tris dvasinės akademijos katedras arba apdovanotas ypatingomis Dievo dovanomis, gebėjimais ir žiniomis, kuris ne tik save pažįsta, bet geba pažinti kito žmogaus ir Gamtos paslaptis, parodyti savo gebėjimus praktikoje ir vesti sielovados keliu, žinoti arba apskaičiuoti žvaigždynų įtaką likimui, žinoti arba tiksliai jausti energijų poveikį žmogui ir aplinkai, gebėti atlikti sielos priėmimo, vedybų ir laidojimo apeigas. Išsimokslinimas  patvirtinamas mokyklos dokumentu ir atitinkamu ženklu.

Dvasininkai renkasi aiškiaregį, galinti atstovauti Lietuvos baltų tikėjimą ne tik baltųjų žynių tarpe.

Baltųjų žynių mokyklos KURONAS mokslų metų atidarymas ir uždarymas vyksta įvairiose Lietuvos ypatingose vietose, tradicinėse žynių stovyklose. Norintys dalyvauti, registruojasi laisvanoriškai.

Norintiems tapti mokyklos rėmėjais, rašykite baltaiETAbaltai.lt,

Kurono akademijos santykis su kitomis pasaulėžiūromis

KURONO akademija yra tolerantiška kitoms baltiškos pasaulėžiūros bendruomenėms,  prijaučia ir pritaria jų judėjimui ir tęstinumui, taip pat tolerantiška kito tikėjimo žmonėms, kurie rado savo sielos ramybę ir yra Dievuje. Baltieji žyniai taip pat supranta taip save vadinančius pagonis, kurie taip išreiškia ne krikščionišką savo gyvenseną, bet tikisi, kad pagonys taps tikraisiais baltų tikėjimo išpažinėjais, kurie tiki Dievą ir Dievus, nelaiko jų etnokultūros išmįslu bei nebesitapatins su neigiamos prasmės žodžiu „pagonis“, o rinksis druwis ar romuvis, ar dar kitokiu baltu tikėjimą išreiškiančiu žodžiu.

Atsiliepimai (2)

 

  1. zigmas parašė:

    Labai suintrigavo šis puslapis

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.