2

Kurono akademija

rugsėjo 17, 2013

Kurono akademijos mokymų taisyklės

Užsiregistruokite akademijoje ir gaukite savo prisijungimo vardą ir prisijungimo kodą.

Screen Shot 2015-11-19 at 15.10.36

PASTABA. Nuotolinio mokymo programa geriausiai veikia Firefox naršykles. Prisijungimo metu turi būti atjungti kiti ryšio įrenginiai SKYPE, HANGAUT ar panašūs, kitu atveju nebus garso. Kašperskio antivirusinė programa gali blokuoti video signalą, todėl būtina ją laikinai atjungti. Taip pat Firefox video papildiniai kaip YOUTUBE flash turi būti atjungtas.

NORINT PRISIJUNGT PRIE NUOTOLINIO MOKYMO

SPAUSKITE AUKŠČIAU ESANTĮ PAVEIKSLIUKĄ

 Kurono akademijos santykis su kitomis pasaulėžiūromis

KURONO akademija yra tolerantiška kitoms baltiškos pasaulėžiūros bendruomenėms,  prijaučia ir pritaria jų judėjimui ir tęstinumui, taip pat tolerantiška kito tikėjimo žmonėms, kurie rado savo sielos ramybę ir yra Dievuje. Baltieji žyniai taip pat supranta taip save vadinančius pagonis, kurie taip išreiškia ne krikščionišką savo gyvenseną, bet tikisi, kad pagonys taps tikraisiais baltų tikėjimo išpažinėjais, kurie tiki Dievą ir Dievus, nelaiko jų etnokultūros išmįslu bei nebesitapatins su neigiamos prasmės žodžiu „pagonis“, o rinksis druwis ar romuvis, ar dar kitokiu baltu tikėjimą išreiškiančiu žodžiu.

Kurono akademijos mokymo kryptis

KURONO akademijoje ruošiami žyniai, galintys būti baltų tikėjimo mokytojais, sveikos gyvensenos skelbėjais, baltų tikybos bendruomenių vadovais ir jų sielovadininkais. Nuo 1995 metų  įkurtoje ir veikusioje iki 1999 metų  “Darnos” mokykloje pradėjusioje baltiškos pasaulėžiūros mokymą, o 2002 metų rudenį atkurtoje žynių, burtonių, žiniuonių, profesijos ruošimo mokykloje – devinarijoje „KURONAS“ (9 mokslų metų akademijoje) tęsiamas žynių ruošimas. Tai baltųjų žynių kelio mokymas pagal baltiškos  mokyklos DARNA pasaulėjautą ir dvasinę praktiką, kūno kultūra vadinama kūnovara, paremtą baltiškos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos pagrindais, Gyvatos varų atvėrimu, verdenių suderinimu, baltiška simbolika, mitologija ir tikėjimu. Žmogaus dorinio mąstymo būdo ir gyvensenos su Dievu ir Gamta, su gyvaisiais ir mirusiaisiais pusiausvyros įsisavinimu.
Amžius ribojamas, priimami tik nuo 18 metų jaunuoliai ir merginos, kurie subrendę morališkai.

KVIETIMAS

 Baltųjų žynių mokykla KURONAS kviečia mokytis į 1 pakopą,  įvadinę mokyklėlę DARNA. Studijos mokamos.

Akademijoje paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokykla „DARNA„, yra įvadas į tolimesnę būsimų žynių atranką mokytis aukštesnėse pakopose devinarijoje. Mokykloje per vienerius metus supažindinama su baltiško dvasinio paveldo ir žodžių bylų pagrindais, simboliais, papročiais ir jų prasmėmis, amatais, kurie suartina žmogaus kūrybingumą su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
Jei buvo atliekami darbeliai, dalyvaujama patyrimuose ir apeigose, atitinka kitas nurodytos mokymosi sąlygas, žmogus priima baltų pasaulėžiūros tikėjimą, dalyvis gali pereiti į antrą Kurono akademijos pakopą ir ruoštis asmeninių savybių tobulinimui.

„Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia dalyvavimą patyrimuose ir šventėse. Nenorintiems toliau mokytis akademijoje, lankomumas neprivalomas, nėra įskaitų ir egzaminų bei privalomų rašto darbų, tik asmeninės pastangos parodyti tokius gebėjimus. Neišklausius viso įvado mokymo, pažymėjimas neišduodamas, į tolimesnę pakopą neperkeliamas.

Pilnai išklausius įvadą, dalyvavus kūnovaroje, patyrimuose ir šventėse, suteikiamas „pažymėjimas“, kad klausyti pasakojimai iš mokytojų lūpų ir mokytasi gyvai ir virtualiai. Po metų galimas  įvesdinimas į druwių (baltiško tikėjimo tikinčiųjų ratą) konkretaus miesto žinyčios bendruomenę. Baigus šią mokyklą ir išlaikius tęstą, galimos studijos aukštesnėse KURONO pakopose.

“Darnos“ mokyklos baigimo pažymėjimas (yra papildomų sąlygų) gali užtikrinti jūsų mokymasį „Kurono“ akademijos 2 pakopoje ir baigus 3 metus, suteikiant 1 lygio mokytojo – žynio statusą arba tik kūnovaros mokytojo kvalifikacijos laipsnį.

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje, 9 mėnesių mokykloje

* PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla?).
Pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com.

* Pradžioje kviečiami pokalbiui visi norintys mokytis. Dėl pokalbio susitarti reikia iš anksto nurodytu registracijos el. paštu. Norintys dalyvauti paskaitose ir patyrimuose bet kuriame mieste, kuriame įkurtos baltųjų žynių žinyčios – mokyklos, praneškite kuronasETAgmail.com paštu, parašysime kur atvykti.

Į Vilniaus „Lizdeikos žinyčią“ užsirašyti pas L. Baltąjį kuronasETAgmail.com paštu įvadinė paskaita bus paskelbta atskirai, tik registruotiems dalyviams. PASKAITOS VIRTUALIOS, JUNGTIS GALIMA TIK PER ASMENINĮ KOMPIUTERĮ, NETINKA TELEFONAI IR PLANŠETĖS (šie prietaisai nepalaiko specialios mūsų įrangos).

Į Kauno žinyčią užsirašyti pas Daivą 867299991

Į Marijampolės „Sudūvių žinyčią“ užsirašyti pas Daivą tel. 868261315.

Yra numatytos žinyčios kituose miestuose.  Dėl susisiekimo kreiptis kuronas@gmail.com.  Norintiems sukurti savo mieste žinyčią ir atidaryti mokyklos skyrių, taip pat rašykite nurodytu paštu.

MOKYMAS YRA NUOTOLINIS, O PRAKTIKOS IR KŪNOVARA GYVAI DALYVAUJANT. MOKSLAS MOKAMAS

P.s. GYVAI DALYVAUJANT, PASKAITŲ VIETOS GALI KEISTIS, APIE PASKAITŲ VIETAS ĮSTOJUSIEMS MOKYTIS PRANEŠIME PAŠTU.

 KURONO akademijos mokymo 3 lygiai, įkurtos tris dvasinio ugdymo katedros

I KATEDRA
Pirmų 3 metų lygis aprėpia tautotyrą, pasaulėžiūrą ir dvasinę praktiką.
Temos aprėpia etnokultūrą, Perkūno žvakių gaminimo, margučių marginimo ir kito amato mokymą, psichologiją, kalbotyrą, kūnovarą, savęs pažinimo, žmogaus atsiradimo ir genetikos paslaptis, žvaigždėtyros ir metskaitlio pažinimo pagrindus, sveikos gyvensenos, mitybos ir bioenergetikos pradmenis, baltų pasaulėžiūros apie žmogų, Dievą ir dievus istoriją, teoriją, baltų tautų mitologiją ir t.t.

Privalomas patyrimų, apeigų lankomumas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas „Darnos“ 1 metų pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, galimas   įvesdinimas į bet kurios druwių žinyčios bendruomenę įšventinant.

Suteikiamas mokytojo-žynio teoretiko statusas ir kvalifikacija patvirtinta raštu, įvesdinimas į žynių ratą įšventinant. Galimos studijos sekančioje 3 metų pakopoje.

II KATEDRA

Antrų 3 metų lygis aprėpia burtininkavimo istoriją, teoriją ir praktiką, žyniavimo, kalendorinių apeigų vedimo, parapsichologijos pagrindus. Ruošiami gilesnio pasišventimo  žmonės, gebantys netradiciniais būdais padėti žmonėms. Privalomas patyrimų, burtininkavimo apeigų lankomumas ir jų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių – burtonių praktikų luomą.

III KATEDRA

Trečių 3 metų lygis aprėpia baltų religijos istoriją, reformas, vaikų krikštynų, vestuvių ir laidojimo teoriją ir praktiką, žyniavimo, žmogaus virsmų, apeigų vedimo, dvasinės praktikos pagrindus. Privalomas patyrimų, viešų apeigų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo , suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas atitinkamų metų teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių – dvasininkų praktikų luomą, negali dalyvauti vaidilų ir krivių rinkime, bet gali dirbti patariamojo balso padėjėjais.

Baigę KURONO devinariją žyniai pakeliami į vaidilos/-ės rangą, kurie, pagal gebėjimus jausti ir bendrauti su dvasiniu pasauliu, išsirenka krivius. Kriviai renkasi Krivių Krivaitį, galinti atstovauti Lietuvos baltų tikėjimą ne tik baltųjų žynių tarpe.

Baltųjų žynių mokyklos KURONAS mokslų metų atidarymas ir uždarymas vyksta įvairiose Lietuvos ypatingose vietose, tradicinėse žynių stovyklose . Norintys dalyvauti, registruojasi laisvanoriškai.

Norintiems tapti mokyklos rėmėjais, rašykite baltaiETAbaltai.lt,

Atsiliepimai (2)

 

  1. zigmas sako:

    Labai suintrigavo šis puslapis

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.