0

„Darnos“ mokykla – gilaus savęs, savo tautos, jos kalbos ir pasaulio pažinimo pradžia

rugsėjo 5, 2017 Baltų mokyklos, Baltų pasaulėžiūra, KURONO akademija

L. J.\\Darnos mokykla

Į „Darnos“ mokyklą atėjau po ilgų dvasinių klaidžiojimų ir paieškų metų, nepasitenkinimo įvairiais kitais mokymais ir negautų atsakymų į daugelį dominusių klausimų apie žmogų, jo kilmę, gyvenimo prasmę ir Visatą. Iš tikrųjų pradžia buvo prieš dvejus metus, kai atėjau į kūnovaros – lietuviškos mankštos sistemos – užsiėmimus. Jie patraukė tuo, kad tai sãva, lietuviška, nes kaip tik tuo laiku jau buvau tvirtai nusprendusi atsigręžti į savo tautos šaknis.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Pradžioje nutariau palankyti vien kūnovarą ir pasižiūrėti, kas čia iš viso bus. Pratimai man patiko, nors kai kurie jų buvo nelengvi atlikti. Po jų jausdavau didelį energijos antplūdį, atrodė, kad tampu tiesesnė, labiau jaučiu savo „ašį“, darniau veikia abi kūno pusės. Kuo toliau, tuo labiau jutau, kad vien pratimų man nepakanka. Norėjosi gilesnių teorinių žinių, priežastingumo suvokimo, viską apjungiančios sistemos. Po metų nusprendžiau įstoti į DARNOS mokyklą.
Stengiausi neturėti jokių išankstinių nuostatų ir lūkesčių, o tiesiog žengiau į ją kaip į naują ir gilesnį savęs, savo tautos, jos kalbos bei pasaulio pažinimo etapą.

Mokykloje atsivėrė platūs žinių klodai. Susipažinau su vieninga pasaulio ir žmogaus sandaros sistema, kurioje labai svarbi mūsų kalba. Visa apjungiančioje Rodos ir Doro’s sandaroje skleidėsi mūsų kalbos, tautos papročių ir tradicijų prasmės. Niekada iki tol nebuvau prisilietusi prie savo gimtosios kalbos per tai, kad kalboje galima įžvelgti pasaulio ir žmogaus būties paslaptis ir dėsningumus.

DOR-4

Mokyklos mokymo medžiaga. Leidimas publikuoti šiam straipsneliui.

Daug laiko pareikalavo žodžių bylos (žodis byloja pats už save.red. pastaba) ir jų nagrinėjimas. Nors kai kam šios bylos galėtų pasirodyti nuobodžios ir ištęstos, man jos buvo įdomios ir leido dar giliau pažinti praeities gyvenimo ir pasaulėjautos bei senojo tikėjimo apraiškas per kalbą.  Ilgi nagrinėjimai yra tam tikras būdas atgaivinti mumyse prarastus žodžius ir senąją kalbą.  Apėmė geras jausmas ir pasididžiavimas, kad mūsų tautos praeitis iš tiesų tokia turtinga ir prasminga. Jis tik
dar labiau skatina gilintis į savo kalbą, mitologiją, papročius ir juose užkoduotas paslaptis.

Žmogaus energetinė sandara buvo išaiškinta remiantis man labai patikusia ir atrodžiusia priimtina ir aiškia lietuviška verdenių sistema, kurioje darniai jungiasi kalba, gyvybės vystymosi etapai ir anapusinis priežastingumas. Ji buvo labai reikšminga gilesniam kūnovaros supratimui.

hexahedron_of_life_2012_by_ash_harrison-d50aot4
Pratimus ėmiau daryti dar sąmoningiau, o jų reikšmė ir priežastingumas tapo suprantamesni.

Iš arčiau susipažinau su baltiškoje pasaulėjautoje taip svarbiais virsmais – tiek gamtoje, tiek ir žmogaus gyvenime. Supratau, kokie jie svarbūs žmogui, nes per juos keičiame save. Su virsmais darniai susietos ir pagrindinės baltiškos šventės.

druwių apeigos. Rasos. Foto baltai.lt

druwių apeigos. Rasos. Foto baltai.lt

druwių apeigos. Rasos. Foto baltai.lt

druwių apeigos. Rasos. Foto baltai.lt

Bandžiau įžvelgti dėstomus dėsningumus savo gyvenime, suprasti priežastinius ryšius. Čia vis trukdė per ilgą laiką nsusiformavusios nuostatos bei ankstesnės nuomonės, kurias sunkiausia keisti.
Atradau kaskart vis naujom spalvom atsiskleidžiančius praktinius gamtojautos užsiėmimus, leidžiančius geriau pažinti kitas gamtos gyvybės formas, o per jas ir save. Labai patraukė rymojimo praktika, nors pirmieji kartai buvo nelengvi, nes sunkiau sekėsi susikaupti ir panirti į rimties būseną. Vėlgi teorija leido giliau suvokti gamtojautą ir rymojimą, atliekami
veiksmai tapo aiškesni ir prasmingesni.

Didelį įspūdį padarė žvakių liejimas. Nors viskas trunka labai ilgai ir veiksmai atliekami lėtai, laikas tarsi išnyksta, aplinka prisisodrina kerinčio vaško kvapo, jautiesi pakylėta, tarsi patekusi į kitą erdvėlaikį.

Perkūnyčių liejimo mokiniai - žvakonys

Perkūnyčių liejimo mokiniai – žvakonys

Labai svarbus dalykas buvo nelengvo darbo su savimi pradžia, savo neigiamų savybių, baimių įvardijimas ir mėginimas jas taisyti. Čia svarbūs buvo praktiniai rudens ir pavasario Rodos patyrimai. Nors vykstant į juos pradžioje dėl nežinomybės buvo nemažai nerimo, vėliau jis praėjo ir dar labiau stiprėjo suvokimas, kaip svarbu pamatyti savo juodulius, nebijoti juos
išsakyti ir bandyti pakeisti. Patyrimai leido aiškiau pamatyti, kiek manyje dar daug nedarnos ir koks didelis darbas laukia, norint pasikeisti. Patyrimų metu patekdavau į kitokią sąmonės būseną, jausdavausi pakylėta, tarsi išnykdavo laiko pojūtis.

Ši būsena tęsdavosi kokias dvi ar tris dienas po to. Tokie užsiėmimai skatina toliau aiškintis, iš kur kyla mano neigiamos savybės ir kaip jas pakeisti, kad galėčiau laisviau ir kūrybiškiau reikštis gyvenime.

Per šiuos 2017 metus sustiprėjo jautris aplinkai. Ėmiau dažniau sapnuoti, o pojūčiai ir spalvos sapnuose tapo ryškesni.
Žengdama tarsi ir nedidelį žingsnį po žingsnio, per šiuos metus pajutau, kad po truputį ėmiau keistis. Labai išlaisvėjo bendravimas su kitais, jame atsirado daugiau emocinių ir jausminių spalvų. Manau, kad gerokai sumažėjo varžymasis kalbėti viešai, o tam labai padėjo vaizdo susitikimai ir medžiagos aptarimai. Pradėjau labiau stebėti save ir savo elgesį iš šono, kad būtų kuo mažiau automatizmo, o didėtų sąmoningumas.

Ėmė labiau vertis jausmai, kurie prieš tai buvo gerokai užblokuoti. Pradėjau labiau priimti įvairius skirtingus žmones, mažiau kritikuoti, o stengiausi daugiau įsiklausyti į jų nuomonę ir pasaulėjautą. Taip pat ėmiau geriau suprasti savo
nueito gyvenimo kelio vingių ir duobių priežastis. Liūdesį kėlė suvokimas, kad daug kas anksčiau daryta
ne laiku ir ne vietoje ir kad to jau negalima pakeisti. Nepaisant to, nejaučiau nusivylimo, o savivertė gerokai išaugo. Manau, kad tapau šiek tiek darnesnė.

Svarbu ne vien prisikaupti žinių, o išmokti įžvelgti priežastinius ryšius, juos apmąstyti ir pasiekti, kad visa tai taptų neatsiejama sąmoningos gyvensenos dalimi. Mokykla ir Mokytojas gali padėti tai padaryti greičiau, nei pats ieškodamas kažko savęs pažinimo takelių vingiuose.
Taigi pirmais metais atsistojau ant teorinio pagrindo ir atsidūriau gilaus savęs ir pasaulio pažinimo prieangyje. Nesinori sustoti, maga eiti toliau į Kurono akademijos etnopsichologijos ir darnios gyvensenos mokytojų katedrą ir atverti kuo daugiau durų į šį pažinimą.
2017 DARNOS mokyklą baigusi mokytinė
DARNOS MOKYKLOS MOKSLŲ METŲ ATIDARYMAS

Baltų žynių mokyklos DARNA IR KURONAS mokslų metų atidarymas vyks Vilniuje rugsėjo 10 d. Įstoję mokytiniai kviečiami rinktis prie Neries 11val., netoli balto tilto pakrantėje stovinčio laivo. Pagal oro sąlygas numatoma kelionė laivu į šventyklą. Plukdysim aukurui ugnį.

© 2017, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.