0

KVIETIMAS mokytis į baltiškos pasaulėžiūros mokyklą “DARNA” 2020 – 2021

rugsėjo 1, 2020 Baltų mokyklos, Baltų pasaulėžiūra, Dvasinis ugdymas

KVIETIMAS MOKYTIS DARNOS MOKYKLOJE IR KURONO akademijos aukštesnėse katedrose

 Baltųjų žynių akademija KURONAS kviečia mokytis į 1 pakopą,  įvadinę mokyklą „DARNA“. REGISTRACIJOS PAŠTAS KURONAS @ GMAIL.COM.

Tai  baltiškos sąmoningos sveikos dorinės gyvensenos mokykla, skatinanti ir mokanti pažinti savo protėvių gyvenimo būdą, sveiką gyvenseną, šviesos kelio ir dvasinio brandumo mokymą.   REGISTRACIJA Į MOKYKLĄ IKI LAPKRIČIO 1 DIENOS, KURIE NESPĖJO SUSITVARKYTI DOKUMENTŲ IR NESPĖJO ATSIŲSTI SUTARČIŲ SU NUOTRAUKOMIS STUDENTO PAŽYMĖJIMUI GAUTI. Įstojusiems primename, kad video pamokų prieigos raktas sugeneruojamas tik po atsiųsto pavedimo kopijos į akademijos paštą.

Mokykla neskatina religinio fanatizmo, nesantaikos, tiesmuko požiūrio į baltų senąjį tikėjimą ar šiuolaikines mitologų interpretacijas apie baltų dievus. Tai gyvas mokymas pažinti save, savo tautos kultūrą ir DARNIĄ būtį su Gamta ir savo tauta. Pažinus DORINĮ mokymą apie Visatos Rodą žmogus skatinamas kurti ir skleisti mokymą savo sąmoningu požiūriu į sveiką gyvenseną, emocine branda, intelektiniu indėliu pasidalinant savo suvokimais.

redos ratas copy copy

KURONO akademijos ženklas – Rėdos kalendorinis laiko ratas

Mokykla remiasi iki krikščioniško baltų pasaulio pamatinėmis vertybėmis, Vedomis, skelbia taiką ir pusiausvyrą tarp įvairių žmonių, tautų, pasaulėjautų ir gyvenimo mokymų. Mokymo būdai aprėpia sąmoningos sveikos gyvensenos pratimus Kūnovarą, energetinių ryšių su Gamta būdus – gamtojautą, dvasinį nusiraminimo būdą Rymojimą, sąmoningą sapnavimą ir kūrybingumo prabudimą.

Mums priimtina viskas, kas skleidžia gėrį, taiką ir ramybę ir yra prigimtinės baltų tautų vertybės ir žymenys. Nepriimtina karo skatinimas, tarpusavio rietenos, mokymo ir mokytojų negerbimas, praradusi tikėjimo esmę šiuolaikinė ateistinė racionalistinė pagonybė. Bet mes suprantame dalį tautiečių, kuriems pagonybė yra „lietuviškumo“ atitikmuo ir buvusios tikėjimo esmės pakeitimas racionalistiniu simbolizmu. Skatiname gilintis į savo Tautos praeitį ir kviečiame dabar kartu kurti ateitį.

web_0186

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje mokykloje?

Jums prireiks noro, ryžto, asmeninių pokyčių, finansinių galimybių ir pastovumo mokantis. Jei tai turite, tada:

PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, rašote laisvu stiliumi. Pageidautina, kad aprašytumėt: (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla, kur teko dalyvauti baltiškos krypties renginiuose, jei atstovaujate baltišką pakraipos organizaciją, nurodot kokią, kokie dvasiniai mokytojai jus jau mokė?). Siunčiate kuronasETAgmail.com el. paštu.
Pateikę motyvacinį laišką bus pakviesti pokalbiui.
Vieta bus nurodyta pateikusiems motyvacinį laišką darnaETAbaltai.lt ir kuronasETAgmail.com el.  paštu.

PRADEDAMA REGISTRACIJA Į PIRMĄ DARNOS MOKYKLOS PAKOPĄ NUO RUGSĖJO 01 D.  Motyvaciniai laiškai siunčiami į  darnaETAbaltai.lt ir kuronasETAgmail.com el. paštus.
Priimame mokytis ir iš kitų šalių nuotolinio mokymosi būdu, kol kas be praktikos. Besimokantys iš kitos šalies gali pas save sudaryti sąlygas perteikti praktinius patyrimus gyvai ir pasikviesti mokytoją. Pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com.

Šiemet kelbiamas vienas registracijos etapas, kuris truks iki lapkričio 1 d. Mokymo pradžia nuo rugsėjo 28 .

 Priimami mokytis ir tęsti mokslus į 1,2,3 pakopas. Spalio 10 d. baigiama formuoti mokymosi grupes į DARNOS mokyklą, kuri laikoma 1 KURONO pakopa.

 Priimami mokytis ir tęsti mokslus į „MAGIJOS IR PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ“   katedrą.

ĮSTOJUS VĖLIAU NEI SPALIO 1. mokslų kaina brangsta 10 eu.

KOKIE REIKALINGI DOKUMENTAI NUSPRENDUS MOKYTIS?

1. Pateikiamas prašymas (forma bus atsiųsta) stotį į DARNOS MOKYKLĄ.

2. Sudaroma sutartis su mokykla. Mokyklos savininkė yra Viešoji Įstaiga „DEVYNI MOKAI“.

3. Pateikiamos dvi nuotraukos 3×4.

4. Studijos mokamos. Padaromas stojamasis pavedimas ir pirmo mėnesio įmoka, atsiunčiama pavedimo kopija į VŠĮ buhalteriją paštu vs9mokai@baltai.lt arba kuronasETAgmail.com

PLAČIAU APIE MOKYKLĄ

Akademijoje paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokykla „DARNA„ yra įvadas į tolimesnį būsimų žynių kelią mokytis aukštesnėse pakopose ir kitose katedrose akademijoje „Kuronas“. Akademija turi įkūrusi 3 dvasinio ir sąmoningo sveiko gyvenimo būdo katedras.

Pirmoje katedroje esančioje „Darnos“ mokykloje per vienerius metus:

Teorinė dalis

1. Supažindinama su baltišku dvasiniu paveldu, mokoma lietuviškoje kalboje esančiais raktiniais žodžiais, jų įtaka sąmoningumui kelti,
2. Baltų papročiais ir jų prasmėmis, su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
3. Žynių luomo amatų teorine ir praktine dalimi,
4. Hermetiško pasaulio dėsniais ir kitų pasaulio šalių atitikmenimis.

Praktinė dalis

Sąmoningos sveikos gyvensenos praktikos
Kurias sudaro kūnovara, gamtojauta, rymojimas
Apie kūnovarą plačiau straipsniuose:
ANA TREŠČINA\\Žurnalas „Moteris“ „Kūnovara-mankštintis lietuviškai“
Adrė Zakrauskaitė\\Žurnalas „Raktas“ , „Baltiškas prigimtinių galių vystymas“

APIE GAMTOJAUTĄ

Gamtojautos praktika: jausmų veidrodis ir sąmonės šviesa

Apeiginių žvakių liejimo, margučių marginimo amatas. Plačiau

web_0765

„Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia rymojimą ir dalyvavimą baltiškos Rėdos šventėse, ugnies apeigos.

Kurono mokytinių Darnos stovykla. Fotoarchyvas

Kurono mokytinių Darnos stovykla. Fotoarchyvas

Jei per metus mokytinis atliko užduotis, dalyvavo patyrimuose kūnovaroje, gamtojautoje, rymojime ir ugnies apeigose, atitinka kitas nurodytos mokymosi sąlygas, tokiu atveju dalyvis gali pereiti  į I etnopsichologijos ir darnios gyvensenos mokytojų katedros antrą Kurono akademijos pakopą ir ruoštis asmeninių savybių tobulinimui. PLAČIAU

Baigus Etnopsichologijos katedrą įgyjamas I asmenybės ugdymo mokytojo laipsnis.

NAUJIENOS DARNOS MOKYKLOJE

Nuo 2017 metų atsiranda galimybė mokytis moduliais. Tiems, kurie neturi galimybių mokytis pastoviai ar dar tik nori išbandyti save, nuo šiol galės įsigyti video pamokas pagal pateiktus modulius. Dėl to kaina vienos pamokos bus prieinamesnė neišgalintiems mokytis pastoviai, bet ji sąlyginai brangesnė, lyginant su mėnesiniu pastoviu mokymusi.

Darnos mokyklos mokymas atrišamas nuo vienerių metų pastovumo nesugebantiems ar negalintiems mokytis pastoviai. Kada turite galimybes, tada ir mokotės. Šis būdas taikomas tiems, kurie savo gyvenime pirmenybes skiria ne dvasiniam mokymuisi, bet buitinėms sąlygoms gerinti, šeimos ar verslo užimtumu, bet dar norėtų ir šiek tiek susipažinti ir su dvasiniu keliu, kuris ateityje gali tapti pirmenybė. Tokiems dalyviams DARNOS mokykla neišduoda jokio pažymėjimo ir nesuteikia galimybės pereiti į antrą pakopą, bet suteikia galimybę gyvai dalyvauti savaitiniuose tiesioginiuose aptarimuose su mokytojais ir kitais mokytiniais. Jei būtų noras užskaityti nepastovų mokymąsį, tam reikia iš anksto pranešti, akademija persvarstys atskirų modulio egzamininius arba testinius klausimus, kad galėtų patvirtinti, jog žmogus įsisavino mokymo dalykus.

Skelbiami šeši moduliai ir praktika:

1. Įvadinė dalis apie 6 sąmonės rūšis

2. Lietuvių kalbos raktai DORA ir RODA ir praktinis taikymas lietuviškame gyvenimo būde

3. Papročių ir kalendorinių apeigų prasmės

4. Žmogaus daugiaplanė sandara, verdenių pažinimas

5. Hermetiškumo dėsniai ir jų taikymas giedojimo praktikoje

6. Gyvybės medžio, giminės totemo ir protėvių kulto esminė simbolika

GAMTOJAUTOS ir KŪNOVAROS pradmenys

BAIGUSIŲ  MOKINIŲ ATSILIEPIMAI PO MOKYMOSI DARNOS MOKYKLOJE.

1. Roma Vesta. „Kartą sau pasakiau, kad mano gyvenimas, tai medis nulaužtas. Tačiau, kad ir kaip buvo sunku, norėjau suvokti, kodėl taip vyksta su manimi, jaučiau, kad privalau rasti atsvaros tašką. Žinote, kai ieškai visuomet randi. Dabar esu dėkinga Likimui, kuris tada suteikė man šansą pakilti… Besimokydama Kurono akademijoje suvokiau kad mes, visi tie, kurie čia mokėsi ir jau nebesimoko arba kurie vis dar tebesimoko ir dar tie, kurie čia mokysis yra Šviesos kariai. Suvokę savo prigimtį, eidami savo sielos išgryninimo ir sąmoningumo keliu mes nešame ir atsakomybę – ne tik už savo darbus, savo gyvenimus, bet ir už tai, ką sugebėsime perduoti savo augančiai kartai.“ Plačiau

2.  A.S. „…Juk čia, baltų žemėje ir yra tas šaltinis, iš kurio tu, lietuvi, gerdamas numalšinsi troškulį ir pasisotinsi. Atgysi, tarsi sulapojantis medis pavasarį, iš kurio šaknų gyvatą nešantys syvai pradeda tekėti aukštyn…“ Plačiau

3. Aras K. „…DORA, dorybė atrodo žinomi ir daug kartų girdėti žodžiai. Bet vieną kartą susimasčiau, o ką reiškia būti doru žmogumi? Kokiomis savybėmis pasižymi dori žmonės? Doru gimstama ar doru tampama, o gal doros galima išmokti? Prieš metus pirmą kartą išgirdau pavadinimą “Darnos mokykla”. Nepuoliau gilintis kas yra ta darna, maniau tai tiesiog žodžio harmoniją sinonimas apie kurią kalba visos dvasinės mokyklos. Darna su gamta, darna su savim, darna kolektyve – darna su viskuo, žodžiu, ta darna yra geras dalykas ir man tiks. O pavadinimai tai tik kažkieno sugalvotų žodžių skambūs junginiai. Anuomet paklaustas “Kas yra žodis?” būčiau atsakęs, kad tai tiesiog žmonių pramanyti raidžių junginiai skirti susikalbėti. Tada dar net nenutuokiau, kad anapus žodžių ir garsų slypi paslaptingi reiškiniai iš kurių ir susideda mane supantis ir mano supamas pasaulis…“ Plačiau

4. Rasa S. „…beieškodama atsidūriau „Darnos“ mokykloje. Ir svarbiausia, ką gavau per šiuos metus, tai SUVOKIMĄ, kodėl aš atėjau į šią mokyklą, ko aš IEŠKAU čia ir kitur. Dėka visų patyrimų, patirtų mokykloje, supratau, kad aš ieškau Mokytojo, kuris išmokytų užmegzti ir palaikyti darnius santykius tarp manęs ir visų mane supančios aplinkos Esybių, tame tarpe ir žmonių.

O ypač aš ieškojau patvirtinimo, kad mūsų protėviai, primityviai vadinami pagonimis ar stabmeldžiais, buvo aukšto dvasinio išsivystymo lygio, kad tai, ką jie darė, turėjo kažkokią aukštesnę prasmę, nei paprastas gamtos jėgų garbinimas, kad jų gyvenimo būdas, pasaulėžiūra ir pasaulėvoka buvo pilna išminties ir aš noriu tą išmintį ne tik pati perimti, bet ir perduoti ją savo vaikams, kad mūsų buvę dievai – tai ne stabai, kad jie gyvi ir egzistuoja po šiai dienai, ir aš noriu suprasti tų dievų kalbą, aš noriu išmokti su jais bendrauti, noriu suvokti jų įtaką mums. Galų gale, aš noriu suvokti, kas yra tas Dievas ar dievai….“ Plačiau

5. Laimutė J. „…Mokykloje atsivėrė platūs žinių klodai. Susipažinau su vieninga pasaulio ir žmogaus sandaros sistema, kurioje labai svarbi mūsų kalba. Visa apjungiančioje Rodos ir Doro’s sandaroje skleidėsi mūsų kalbos, tautos papročių ir tradicijų prasmės. Niekada iki tol nebuvau prisilietusi prie savo gimtosios kalbos per tai, kad kalboje galima įžvelgti pasaulio ir žmogaus būties paslaptis ir dėsningumus.“ Plačiau

……………………………………………………………………………………………………………….

Kviečiam visus išbandyti KŪNOVARĄ ir GAMTOJAUTĄ. Šiemet KŪNOVARA bus pristatyta sporto festivalyje. Plačiau

Vilniuje antradienais kviečiame į sąmoningos sveikos gyvensenos kūnovaros užsiėmimus, kurie vyksta Vilniuje Lukšio 2, jau renkama rudeninė grupė. Kviečiam registruotis info@baltai.lt.

GAMTOJAUTOS pradmenys,
Ši praktika ir užsiėmimo vieta nuo rudens bus nurodyta įstojusiems į DARNOS mokyklą ir sudariusiems mokymosi sutartį. Nesimokantiems DARNOS mokykloje Gamtojautos praktikose taip pat galima dalyvauti. Sekite skelbimus baltai.lt svetainėje arba užsiregistruokite akademijos paštu, nurodydami, kad norėtumėte sudalyvauti gamtojautoje.

MOKSLŲ METŲ ATIDARYMAS IR RUDENS PATYRIMAS NIDOJE RUGSĖJO 26-27. Aplinkyb4ms pasikeitus, galimas mokslo metų atidarymas Vilniuje.


© 2020, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.