0

Kviečiame mokytis į baltiškos pasaulėžiūros mokyklą “DARNA” 2016 – 2017

gruodžio 1, 2016 Baltų mokyklos, Baltų pasaulėžiūra, Dvasinis ugdymas

KVIETIMAS MOKYTIS DARNOS MOKYKLOJE

 Baltųjų žynių akademija KURONAS kviečia mokytis į 1 pakopą,  įvadinę mokyklą „DARNA“. Ši mokykla neturi nieko bendra su religine pagonių organizacija. Tai išskirtinai baltiškos sąmoningos sveikos dorinės gyvensenos mokykla, skatinanti ir mokanti pažinti savo protėvių gyvenimo būdą, sveiką gyvenseną, šviesos kelio ir dvasinio brandumo mokymą. Mokykla neskatina religinio fanatizmo, nesantaikos, tiesmuko požiūrio į baltų senąjį tikėjimą ar šiuolaikines mitologų interpretacijas apie baltų dievus. Tai gyvas mokymas pažinti save, savo tautos kultūrą ir DARNIĄ būtį su Gamta ir savo tauta. Pažinus DORINĮ mokymą apie Visatos Rodą žmogus skatinamas kurti ir skleisti mokymą savo sveika gyvensena bei giliu dvasiniu Kūrėjo pažinimu.

Mokykla remiasi ikikrikščioniško baltų pasaulio pamatinėmis vertybėmis, skelbia taiką ir pusiausvyrą tarp įvairių žmonių, tautų, pasaulėjautų ir gyvenimo mokymų. Mokymo būdai aprėpia sąmoningos sveikos gyvensenos pratimus Kūnovarą, energetinių ryšių su Gamta būdus, dvasinį nusiraminimo būdą Rymojimą, sąmoningą sapnavimą ir kūrybingumo prabudimą.

Mums priimtina viskas, kas skleidžia gėrį, taiką ir ramybę ir yra prigimtinės baltų tautų vertybės ir žymenys. Nepriimtina karo skatinimas, tarpusavio rietenos, mokymo ir mokytojų negerbimas, praradusi tikėjimo esmę šiuolaikinė ateistinė racionalistinė pagonybė. Bet mes suprantame dalį tautiečių, kuriems pagonybė yra „lietuviškumo“ atitikmuo ir buvusios tikėjimo esmės pakeitimas racionalistiniu simbolizmu. Skatiname gilintis į savo Tautos praeitį ir kviečiame dabar kartu kurti ateitį.

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje, 9 mėnesių mokykloje?

Jums prireiks noro, ryžto, finansinių galimybių ir pastovumo mokantis. Jei tai turite, tada:

PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, rašote laisvu stiliumi. Pageidautina, kad aprašytumėt: (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla, kur teko dalyvauti baltiškos krypties renginiuose, jei atstovaujate baltišką pakraipos organizaciją, nurodot kokią, kokie dvasiniai mokytojai jus jau mokė?). Siunčiate kuronas@gmail.com el. paštu.
Pateikę motyvacinį laišką bus pakviesti pokalbiui.
Pirmas pokalbis įvyks rugpjūčio 27 d.., vieta bus nurodyta pateikusiems motyvacinį laišką kuronasETAgmail.com el. paštu.

KOKIE REIKALINGI DOKUMENTAI NUSPRENDUS MOKYTIS?

1. Pateikiamas prašymas (forma bus atsiųsta) stotį į DARNOS MOKYKLĄ.

2. Sudaroma sutartis su mokykla. Mokyklos savininkė yra Viešoji Įstaiga „DEVYNI MOKAI“.

3. Pateikiamos dvi nuotraukos 3×4.

4. Studijos mokamos. Padaromas stojamasis pavedimas ir pirmo mėnesio įmoka, atsiunčiama pavedimo kopija į VŠĮ buhalteriją paštu vs9mokai@baltai.lt arba kuronas@gmail.com

Kurono akademijos redos-ratas

Skelbiami trys  registracijos etapai, kurie trunka iki Gruodžio 1 d.:

PIRMAS ETAPAS prasideda nuo „Žolinių“ iki rugsėjo 15. Priimami mokytis ir tęsti mokslus į 1,2,3 pakopas.

ANTRAS ETAPAS prasideda nuo rugsėjo 15 iki spalio 30d. Priimami mokytis ir tęsti mokslus į 1,2,3 pakopas ir į antrą bei trečią katedras.

TREČIAS ETAPAS prasideda nuo spalio 30d. iki gruodžio 1d. Baigiama formuoti mokymosi grupes į DARNOS mokyklą, kuri laikoma 1 KURONO pakopa.

ĮSTOJUS VĖLIAU NEI SPALIO 10. mokslų kaina pabrangsta 10 eu.
Sveikiname anksčiau įstojusius, kviečiame pabaigusius atsiimti garbingą Darnos mokyklos pažymėjimą mokyklos atidarymo iškilmių metu. Baigusiems ketvirtą pakopą reikia susisiekti su rektoratu dėl penktos pakopos mokymų. Į mokyklos atidarymą rugsėjo 21d. kviečiami ir anksčiau baigę mokytiniai. Organizuosim ekskursiją po šventas vietas Vilniuje.

PRADEDAMA REGISTRACIJA Į PIRMĄ DARNOS MOKYKLOS PAKOPĄ NUO RUGPJŪČIO 15D.  Motyvaciniai laiškai gali būti siunčiami ir nuo rugpjūčio 1d.
Priimame mokytis ir iš kitų šalių nuotolinio mokymosi būdu, kol kas be praktikos. Besimokantys iš kitos šalies gali pas save sudaryti sąlygas perteikti praktinius patyrimus gyvai ir pasikviesti mokytoją. Pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai prasidės Rugsėjo mėn. viduryje:

Vilniuje

Antradienais kviečiame į sąmoningos sveikos gyvensenos kūnovaros užsiėmimus, kurie vyksta Vilniuje Lukšio 2, RENKAMA NAUJA GRUPĖ. Kviečiam registruotis info@baltai.lt. PLAČIAU

kunovara12
GAMTOJAUTOS pradmenys,
Užsiėmimo vieta nuo rudens bus nurodyta įstojusiems į DARNOS mokyklą ir sudariusiems mokymosi sutartį.

MOKSLŲ METŲ ATIDARYMO STOVYKLA

Baltųjų žynių mokyklos KURONAS mokslų metų atidarymas-stovykla vyksta rudens dienomis. Nidoje, nešime savo pirmą ugnelę į laiko šventyklą KURONAS. Kviečiam prisijungti.

PLAČIAU APIE MOKYKLĄ

Akademijoje paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokykla „DARNA„ yra įvadas į tolimesnę būsimų žynių atranką mokytis aukštesnėse pakopose devinarijoje (9 metų akademijoje „Kuronas“). Akademija turi įkūrusi 3 dvasinio ir sąmoningo sveiko gyvenimo būdo katedras.

Pirmoje katedroje esančioje „Darnos“ mokykloje per vienerius metus:

Teorinė dalis

1. Supažindinama su baltišku dvasiniu paveldu, mokoma lietuviškoje kalboje esančiais raktiniais žodžiais, jų įtaka sąmoningumui kelti,
2. Baltų papročiais ir jų prasmėmis,su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
3. žynių luomo amatų teorine ir praktine dalimi,
4. Hermetiško pasaulio dėsniais ir kitų pasaulio šalių atitikmenimis.

Praktinė dalis

a) sąmoningos sveikos gyvensenos praktikos
1. Kurią sudaro kūnovara, gamtojauta,
b)  Apeiginių žvakių liejimo amatas.
c) „Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia rymojimą ir dalyvavimą baltiškos Rėdos šventėse, ugnies apeigos.

Jei per metus mokytinis atliko užduotis, dalyvavo patyrimuose kūnovaroje, gamtojautoje, rymojime ir ugnies apeigose, atitinka kitas nurodytos mokymosi sąlygas, mokytiniui sudaromos sąlygos būti įvesdintam į baltų pasaulėžiūros tikėjimą, tokiu atveju dalyvis gali pereiti  į 1 KATEDROS antrą Kurono akademijos pakopą ir ruoštis asmeninių savybių tobulinimui. PLAČIAU

 VISIEMS ĮSTOJUSIEMS Į MOKYKLĄ MŪSŲ VIEŠI RENGINIAI iki 70% nuošimčių pigiau. Pagal atskirą akademijos nurodymą ir visai nemokami.

© 2016, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.