0

KVIETIMAS 2022 – 2023 m. mokytis į baltiškos pasaulėžiūros mokyklą “DARNA” bei aukštesnes Kurono akademijos katedras

rugpjūčio 18, 2022 Baltų mokyklos, Baltų pasaulėžiūra, Dvasinis ugdymas

KVIETIMAS

 kviečiame mokytis į  įvadinę baltiškos sąmoningos sveikos dorinės gyvensenos mokyklą „DARNA“,
REGISTRACIJOS PAŠTAS kuronas @ gmail.com

SUTELKTAI: ASMENINIŲ VIRSMŲ MOKYMAS PAŽINTI SAVE, savo protėvių kalbą, tikėjimą, mąstymą, elgseną, gyvenimo būdą, sveiką gyvenseną, šviesos kelio ir dvasinio brandumo mokymą.

PRADEDAMA REGISTRACIJA Į PIRMĄ DARNOS MOKYKLOS PAKOPĄ NUO RUGPJŪČIO 22 D.   REGISTRACIJA VYKS IKI SPALIO 31 DIENOS. Mokslų pradžia prasidės nuo rudens lygiadienio šventės Verkiuose Rugsėjo 21 d. 19:00, o 26 d. vakare pirmadienį virtualus susitikimas 20:00 val. per zoom platformą.

redos ratas copy copy

KURONO akademijos ženklas – Rėdos kalendorinis laiko ratas

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje mokykloje? Jums prireiks noro, ryžto, asmeninių pokyčių, finansinių galimybių ir pastovumo mokantis. Jei tai turite, sekantis žingsnis:

PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, rašote laisvu stiliumi. Pageidautina, kad aprašytumėt: (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla, kur teko dalyvauti baltiškos krypties renginiuose, jei atstovaujate baltišką pakraipos organizaciją, nurodot kokią, kokie dvasiniai mokytojai jus jau mokė?).
Pateikę motyvacinį laišką kuronasETAgmail.com el.  paštu bus pakviesti pokalbiui per zoom platformą.

 Prie motyvacinio laiško galima pridėti baigusių mokytinių rekomendacinį laišką.

Baigę DARNOS mokyklą ir gavę patvirtinantį pažymėjimą tęsti mokslus aukštesnėse pakopose, kviečiami į KURONO Etnopsichologijos katedros 2 pakopą, pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com. Be patvirtinimo pažymėjimo reikalingas atskiras pokalbis ir suderintos sąlygos.

Spalio 31d. baigiama formuoti mokymosi grupes į DARNOS mokyklą, kuri laikoma 1 KURONO pakopa. Priimame mokytis ir iš kitų šalių nuotolinio mokymosi būdu.  Besimokantys iš kitos šalies gali pas save sudaryti sąlygas perteikti praktinius patyrimus gyvai ir pasikviesti mokytoją.

 Priimami mokytis ir tęsti mokslus į „MAGIJOS IR PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ“   katedrą.

ĮSTOJUS VĖLIAU NEI SPALIO 1. mokslų kaina brangs.

Įstojusiems primename, kad video pamokų prieigos raktas sugeneruojamas tik po atsiųsto pavedimo kopijos į akademijos paštą.

web._20220718_194949_HDR

KOKIE REIKALINGI DOKUMENTAI NUSPRENDUS MOKYTIS?

1. Pateikiamas prašymas (forma bus atsiųsta) stotį į DARNOS MOKYKLĄ.

2. Sudaroma sutartis su mokykla. Mokyklos savininkė yra Viešoji Įstaiga „DEVYNI MOKAI“.

3. Pateikiamos dvi nuotraukos 3×4.

4. Studijos mokamos. kaina pateikiama parašiusiems motyvacinį laišką. Padaromas stojamasis pavedimas ir pirmo mėnesio įmoka, atsiunčiama pavedimo kopija į kuronasETAgmail.com

Mokykla neskatina religinio fanatizmo, nesantaikos, tiesmuko požiūrio į baltų senąjį tikėjimą ar šiuolaikines mitologų interpretacijas apie baltų dievus. Tai gyvas mokymas pažinti save, savo tautos kultūrą ir DARNIĄ būtį su Gamta ir savo tauta. Pažinus DORINĮ mokymą apie Visatos Rodą žmogus skatinamas kurti ir skleisti mokymą savo sąmoningu požiūriu į sveiką gyvenseną, emocine branda, intelektiniu indėliu pasidalinant savo suvokimu.

Baltųjų žynių akademija KURONAS

image00007

PLAČIAU APIE MOKYKLĄ

Akademijoje paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokykla „DARNA„ yra įvadas į tolimesnį būsimų žynių kelią mokytis aukštesnėse pakopose ir kitose katedrose akademijoje „Kuronas“. Akademija turi įkūrusi 3 dvasinio ir sąmoningo sveiko gyvenimo būdo katedras. Mokykla remiasi iki krikščioniško baltų pasaulio pamatinėmis vertybėmis, Vedomis, skelbia taiką ir pusiausvyrą tarp įvairių žmonių, tautų, pasaulėjautų ir gyvenimo mokymų. Mokymo būdai aprėpia sąmoningos sveikos gyvensenos pratimus Kūnovarą, energetinių ryšių su Gamta būdus – gamtojautą, dvasinį nusiraminimo būdą Rymojimą, sąmoningą sapnavimą ir kūrybingumo prabudimą.

Pirmoje katedroje esančioje „Darnos“ mokykloje per vienerius metus:

Teorinė dalis

1. Supažindinama su baltišku dvasiniu paveldu, mokoma lietuviškoje kalboje esančiais raktiniais žodžiais, jų įtaka sąmoningumui kelti,
2. Baltų papročiais ir jų prasmėmis, su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
3. Žynių luomo amatų teorine ir praktine dalimi,
4. Hermetiško pasaulio dėsniais ir kitų pasaulio šalių atitikmenimis.

Skelbiami septyni moduliai ir praktikos:

1. Įvadinė dalis apie 6 sąmonės rūšis

2. Lietuvių kalbos raktai DORA ir RODA ir praktinis taikymas lietuviškame gyvenimo būde

3. Papročių ir kalendorinių apeigų prasmės

4. Žmogaus daugiaplanė dvasinė sandara, savęs  atskleidimas,

5. Hermetiškumo dėsniai ir jų taikymas giedojimo praktikoje

6. Gyvybės ir giminės medžio pažinimas ir sutvirtinimas su savo protėviais.

7. Baltiško tikėjimo tiesos – Šviesos Dievų įstatymai

GAMTOJAUTOS ir KŪNOVAROS pradmenys

Praktinė dalis

Pagrindinės Sąmoningos sveikos gyvensenos mokymo praktikos:
Kūnovara, gamtojauta, rymojimas, sąmoningas sapnavimas
Apie kūnovarą plačiau straipsniuose:
ANA TREŠČINA\\Žurnalas „Moteris“ „Kūnovara-mankštintis lietuviškai“
Adrė Zakrauskaitė\\Žurnalas „Raktas“ , „Baltiškas prigimtinių galių vystymas“

APIE GAMTOJAUTĄ

Gamtojautos praktika: jausmų veidrodis ir sąmonės šviesa

Apeiginių žvakių liejimo,apeiginių margučių marginimo amatas. Plačiau

web_0765

„Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia rymojimą ir dalyvavimą baltiškos Rėdos šventėse, ugnies apeigos.

image00100

Jei per metus mokytinis atliko užduotis, dalyvavo patyrimuose kūnovaroje, gamtojautoje, rymojime ir ugnies apeigose, atitinka kitas nurodytos mokymosi sąlygas, tokiu atveju dalyvis gali pereiti  į į etnopsichologijos ir darnios gyvensenos mokytojų katedros antrą Kurono akademijos pakopą ir ruoštis asmeninių savybių tobulinimui. PLAČIAU

Baigus Etnopsichologijos katedrą įgyjamas I asmenybės ugdymo mokytojo laipsnis.

IMG_20220721_222836_HDR

2022 m. Kurono mokytiniai ruošiasi Saulės palydėjimui ir rymojimo praktikai.

NAUJIENOS DARNOS MOKYKLOJE

Nuo 2021 metų Darnos mokyklos mokymas trunka iki metų. Galima pabaigti ir neskubant, per dvejus metus.

BAIGUSIŲ  MOKINIŲ ATSILIEPIMAI PO MOKYMOSI DARNOS MOKYKLOJE.

1. Roma Vesta. „Kartą sau pasakiau, kad mano gyvenimas, tai medis nulaužtas. Tačiau, kad ir kaip buvo sunku, norėjau suvokti, kodėl taip vyksta su manimi, jaučiau, kad privalau rasti atsvaros tašką. Žinote, kai ieškai visuomet randi. Dabar esu dėkinga Likimui, kuris tada suteikė man šansą pakilti… Besimokydama Kurono akademijoje suvokiau kad mes, visi tie, kurie čia mokėsi ir jau nebesimoko arba kurie vis dar tebesimoko ir dar tie, kurie čia mokysis yra Šviesos kariai. Suvokę savo prigimtį, eidami savo sielos išgryninimo ir sąmoningumo keliu mes nešame ir atsakomybę – ne tik už savo darbus, savo gyvenimus, bet ir už tai, ką sugebėsime perduoti savo augančiai kartai.“ Plačiau

2.  A.S. „…Juk čia, baltų žemėje ir yra tas šaltinis, iš kurio tu, lietuvi, gerdamas numalšinsi troškulį ir pasisotinsi. Atgysi, tarsi sulapojantis medis pavasarį, iš kurio šaknų gyvatą nešantys syvai pradeda tekėti aukštyn…“ Plačiau

3. Aras K. „…DORA, dorybė atrodo žinomi ir daug kartų girdėti žodžiai. Bet vieną kartą susimasčiau, o ką reiškia būti doru žmogumi? Kokiomis savybėmis pasižymi dori žmonės? Doru gimstama ar doru tampama, o gal doros galima išmokti? Prieš metus pirmą kartą išgirdau pavadinimą “Darnos mokykla”. Nepuoliau gilintis kas yra ta darna, maniau tai tiesiog žodžio harmoniją sinonimas apie kurią kalba visos dvasinės mokyklos. Darna su gamta, darna su savim, darna kolektyve – darna su viskuo, žodžiu, ta darna yra geras dalykas ir man tiks. O pavadinimai tai tik kažkieno sugalvotų žodžių skambūs junginiai. Anuomet paklaustas “Kas yra žodis?” būčiau atsakęs, kad tai tiesiog žmonių pramanyti raidžių junginiai skirti susikalbėti. Tada dar net nenutuokiau, kad anapus žodžių ir garsų slypi paslaptingi reiškiniai iš kurių ir susideda mane supantis ir mano supamas pasaulis…“ Plačiau

4. Rasa S. „…beieškodama atsidūriau „Darnos“ mokykloje. Ir svarbiausia, ką gavau per šiuos metus, tai SUVOKIMĄ, kodėl aš atėjau į šią mokyklą, ko aš IEŠKAU čia ir kitur. Dėka visų patyrimų, patirtų mokykloje, supratau, kad aš ieškau Mokytojo, kuris išmokytų užmegzti ir palaikyti darnius santykius tarp manęs ir visų mane supančios aplinkos Esybių, tame tarpe ir žmonių.

O ypač aš ieškojau patvirtinimo, kad mūsų protėviai, primityviai vadinami pagonimis ar stabmeldžiais, buvo aukšto dvasinio išsivystymo lygio, kad tai, ką jie darė, turėjo kažkokią aukštesnę prasmę, nei paprastas gamtos jėgų garbinimas, kad jų gyvenimo būdas, pasaulėžiūra ir pasaulėvoka buvo pilna išminties ir aš noriu tą išmintį ne tik pati perimti, bet ir perduoti ją savo vaikams, kad mūsų buvę dievai – tai ne stabai, kad jie gyvi ir egzistuoja po šiai dienai, ir aš noriu suprasti tų dievų kalbą, aš noriu išmokti su jais bendrauti, noriu suvokti jų įtaką mums. Galų gale, aš noriu suvokti, kas yra tas Dievas ar dievai….“ Plačiau

5. Laimutė J. „…Mokykloje atsivėrė platūs žinių klodai. Susipažinau su vieninga pasaulio ir žmogaus sandaros sistema, kurioje labai svarbi mūsų kalba. Visa apjungiančioje Rodos ir Doro’s sandaroje skleidėsi mūsų kalbos, tautos papročių ir tradicijų prasmės. Niekada iki tol nebuvau prisilietusi prie savo gimtosios kalbos per tai, kad kalboje galima įžvelgti pasaulio ir žmogaus būties paslaptis ir dėsningumus.“ Plačiau

6. Dovilė M. „Paslapčia pavydėjau tiems, kurie turėjo galimybę išvykti į Indiją, Tibetą ar Peru, kad gautų mokymą iš vietinių dvasinių mokytojų. Vis svarsčiau, kodėl tose šalyse dvasinis mokymas yra savaime suprantamas dalykas, o pas mus, išskyrus krikščionybę ar pagonybę, nieko gilesnio, susijusio su tikėjimu ir dvasiniu augimu, nėra. To pasekoje, bandžiau suprasti mano protui svetimus žodžius, svetimus dievus ir jais remtis savo gyvenime. Bet, kuo toliau, tuo labiau jaučiau, kad visa tai yra ne man. Tikėjau, kad vieną dieną rasiu tai, kas būtų tik‘RA‘sis tikėjimas, mano protėvių tikėjimas, per savą kalbą ir savas tradicijas bei papročius. Dabar galiu drąsiai sakyti, kad šioje mokykloje radau viską, ko ieškojau, ir ne tik. Suvokiu, kad tai tik mano dvasinio kelio pradžia į dar gilesnius suvokimus ir asmeninius virsmus.“ Plačiau

7. Saulius Š. „Neapsakomas jausmas apima, atėjus suvokimui, kad esu vienos seniausių pasaulyje, lietuvių kalbos nešėjas, kurioje slypintys mokymai mena tolimus laikus. .. Gilinantis į kalbą, vėrėsi platesnis suvokimas ką byloja vienas ar kitas žodis, kokią pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą turėjo mūsų protėviai, pradėjau giliau suvokti reiškinius vykstančius manyje ir aplink mane. Taip ir neprigijusias, sunkiai suvokiamas  sąmonėje čakras pakeitė verdenės, kur lietuviškas žodis leido ateiti gilesniam jų suvokimui.

Įgytas žinias apjungus su patyrimais, gamtojauta, kūnovara, žvakių liejimu, rymojimu, apeigomis, bei kitais užsiėmimais atsiRAdo vientisumo jausmas. Savistaba vis labiau įaugo mano sąmonėje, kuri padeda matyti priežastingumą, kas manyje sukelia vienas ar kitas emocijas, jausmus. Gamtojautos patyrimai, kaip veidrodis, padėjo pamatyti, įžvelgti tai ko paprastai nesugebu pamatyti be veidrodžio. Patyrimai gamtoje leido pajusti ir suvokti kaip aplinka, upė, jūra, medžiai, akmenys ar beribė erdvė veikia mane, o užmezgus ryšį, su šiuo gamtos kompiuteriu, galiu gauti atsakymus į man rūpimus klausimus…“ Plačiau

Darnos mokymo pagrindu palaikome ir skatiname: kas skleidžia gėrį, taiką ir ramybę, šeimos kūrimą vyro ir moters pagrindu, prigimtines baltų tautų vertybes ir jų ženklus. Nepriimtina karo skatinimas, tarpusavio rietenos, mokymo ir mokytojų negerbimas, praradusi tikėjimo esmę šiuolaikinė ateistinė, racionalistinė, materialioji pagonybė. Bet mes suprantame dalį tautiečių, kuriems pagonybė yra „lietuviškumo“ atitikmuo ir buvusios tikėjimo esmės pakeitimas racionalistiniu simbolizmu. Skatiname gilintis į savo Tautos praeitį ir kviečiame kartu kurti dabartį.

APIE ŠVENČIAMAS ŠVENTES GALITE PASISKAITYTI ČIA

Lygiadieniai ir kas vyksta per šią šventę PLAČIAU

SAULĖGRĮŽA – KURA, PASAULIO SUKŪRIMO ŠVENTĖ plačiau

……………………………………………………………………………………………………………….

Renkame norinčius į sąmoningos sveikos gyvensenos kūnovaros užsiėmimus,

GAMTOJAUTOS pradmenys,
Ši praktika ir užsiėmimo vieta nuo rudens bus nurodyta įstojusiems į DARNOS mokyklą ir sudariusiems mokymosi sutartį. Nesimokantiems DARNOS mokykloje Gamtojautos praktikose taip pat galima dalyvauti. Sekite skelbimus baltai.lt svetainėje arba užsiregistruokite akademijos paštu, nurodydami, kad norėtumėte sudalyvauti gamtojautoje.

MOKSLŲ METŲ ATIDARYMAS  VILNIUJE.

Screen Shot 2022-08-18 at 01.49.06


© 2022, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.