0

Į Lietuvą šeimą sugrąžino Norvegijos policijos ir vaikų teisių tarnybos tardymai

gegužės 1, 2014 Lietuviai užsienyje

Į Lietuvą šeimą sugrąžino Norvegijos policijos ir vaikų teisių tarnybos tardymai

Kelios valandos apklausų policijoje ir kasdieniai Norvegijos vaikų teisių apsaugos vizitai lėmė 30 m. Vilijos sprendimą susikrauti į lagaminus penkerius metus kurtą gyvenimą užsienyje ir su trimis vaikais grįžti į Lietuvą. Moteris sako, kad savo istoriją pasakoja tiems emigrantams, kurie mano, kad kalbos apie dėl niekų Norvegijoje atimamus vaikus yra nepagrįstos ir mano, kad jiems […]

0

Lietuva ketvirtadienį skelbia gedulą

vasario 20, 2014 NAUJIENOS

Lietuva ketvirtadienį skelbia gedulą

Rūta GRIGOLYTĖ// Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma pa­gerb­ti žu­vu­sių­jų Ki­je­ve at­mi­ni­mą, nu­ta­rė pa­skelb­ti ge­du­lą Lie­tu­vo­je ­va­sa­rio 20 die­ną. Nu­sta­ty­ta, kad va­sa­rio 20 die­ną, ket­vir­ta­die­nį nuo 7 iki 22 va­lan­dos ant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų bei įstai­gų, ki­tų įstai­gų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, taip pat gy­ve­na­mų­jų na­mų iš­ke­lia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­va su ge­du­lo ženk­lu.

0

Smurtas bajorų šeimose XVIII amžiaus Vilniuje

sausio 28, 2014 Istorija

Smurtas bajorų šeimose XVIII amžiaus Vilniuje

DOMININKAS BURBA/ Viena iš dabartinės Lietuvos visuomenės piktžaizdžių yra smurtas artimoje aplinkoje, dažniausiai šeimoje. Daugiausia prieš sutuoktines, sugyventines smurtauja vyrai, bet pasitaiko ir prievartos atvejų prieš sutuoktinius, taip pat prieš tėvus, įtėvius, vaikus, įvaikius, brolius, tolimesnius giminaičius. Taikomos prevencinės priemonės, griežtinami įstatymai, vyksta konferencijos, bet tokie nusikaltimai yra vieni iš sudėtingiausių, nelengva juos prevenciškai paveikti. […]

1

Apie „išvytą“ Dievą arba kodėl žūva vaikai

sausio 27, 2011 Švietimas, Vaikų ugdymas

Apie

Lietuvą sudrebinusi dar viena paauglių tragedija yra tik pasekmė civilizacijos sukurtos „kultūros“ ir virtualaus pasaulio realybės, kur instinktai yra aukščiau pagarbos Gyvasčiai ir Gyvenimui, kur virtualių žaidimų mirtys yra tik dar kartą peržaisto (replay) gyvenimo variantas. Jei  virtuali mirtis tik žaidimas, tai realus gyvenimas kažkam tik dar vienas šou be dvasingumo, be tikėjimo ir Doros. […]